Author photoAdrian Gubčo 30.07.2023 20:41

Tradičné meškanie? Modernizácia Vajnorskej radiály čaká na spustenie

Na konci minulého roka Dopravný podnik Bratislavy ohlásil prekvapivú a pozitívnu informáciu: už v priebehu tohto leta chcel naštartovať modernizáciu časti Vajnorskej radiály, teda trate, smerujúcej z Trnavského mýta k Zlatým Pieskom. Počas letných prázdnin sa malo už naplno pracovať. Napriek tomu sa realizácia stále nespustila.

Zdroj: Google Maps

Zdroj: Google Maps

Bratislava chce v najbližších rokoch komplexne modernizovať všetky električkové radiály. Viaceré trate v meste sú už v zlom technickom stave, čo je spojené so znížením rýchlosti a spoľahlivosti. Na nedostatočnej úrovni sú aj zastávky, ktoré nespĺňajú súčasné požiadavky na pohodlie, vybavenie, bezbariérovosť alebo estetiku. Naostatok, Bratislava sa usiluje o zvýšenie kvality verejného priestoru a doplnenie zelene, pričom električkové trate a ich okolie vedia prispieť k ozeleneniu a zvýšeniu úrovne mesta.

V tomto momente je kompletne zmodernizovaná len Dúbravsko-karloveská radiála, pričom najmä karloveský úsek spĺňa vyššie nároky na kvalitu. Napriek určitým nedostatkom nastavuje štandard, ku ktorému sa majú v budúcnosti priblížiť aj ďalšie trate. Týka sa to najmä Ružinovskej a Vajnorskej radiály, ktorých modernizácie sú v príprave.

Tieto mali prísť v ďalší rokoch – pri Ružinovskej sa očakáva, že realizácia prebehne v rokoch 2024-2025, pri Vajnorskej ešte neskôr. Preto bolo prekvapením, keď sa na konci minulého roka objavila informácia, že mesto hodlá časť modernizácie Vajnorskej radiály spustiť už v lete 2023. Týkať sa to má úseku medzi Kuchajdou (Zátiším) a Zlatými Pieskami, o rok neskôr sa mala upraviť aj trať na železničnú stanicu Nové Mesto.

Ide o reakciu na mimoriadne zhoršený stav trate, ktorá má desiatky rokov. Úsek sa nachádza v menej zaľudnenej a frekventovanej časti mesta, takže si modernizácia nevyžaduje také rozsiahle výluky. Využiť sa majú peniaze, ktoré sa nepodarí tento rok preinvestovať v rámci výstavby električkovej trate v Petržalke.

Ako vyplýva z priloženej dokumentácie, na trati má dôjsť ku komplexnej výmene koľajového spodku aj zvršku, s vybudovaním trate v podobe pevnej jazdnej dráhy. Medzi Kuchajdou a Zlatými pieskami má byť otvorený koľajový zvršok so štrkovým lôžkom v kombinácii s pevnou jazdnou dráhou na priecestiach a v obratisku. V obratisku bude môcť byť trať pojazďovaná. Na Zlatých Pieskoch zas nevznikne prestupný uzol.

Mesto pôvodne predpokladalo, že počas letných prázdnin sa naplno vylúči električková doprava medzi Jurajovým dvorom a Zlatými pieskami a v septembri bude fungovať jednokoľajová premávka. V úseku medzi Tomášikovou a Jurajovým dvorom zas mala byť aj počas prázdnin zachovaná premávka na jednej koľaji. Počas výluk má byť zabezpečená náhradná autobusová doprava, pričom zastávka Kuchajda bude pojazďovaná autobusmi.

Dnes je však polovica prázdnin takmer preč a na trati sa nepracuje. Mesto pritom už v apríli vyhlásilo dvojicu tendrov na modernizáciu tratí v úsekoch Tomášikova – Jurajov dvor a Jurajov dvor a Zlaté Piesky. Dané rozdelenie malo umožniť vyššiu atraktivitu pre prípadných zhotoviteľov aj vyšší tlak na dokončenie načas. Ukončenie tendrov očakávalo do konca júna, aby sa v júli začalo s realizáciou.

 

Modernizácia Vajnorskej radiály začne medzi Kuchajdou (Zátišie) a Zlatými Pieskami. Zdroj: iMHD.sk

 

Ako sa už ale takmer stáva zvykom, pri procese nastalo meškanie. „Aktuálne sa ukončuje proces verejného obstarávania a následne by v najbližších dňoch mohlo prísť k podpisu zmluvy so zhotoviteľom,“ vysvetľuje Peter Bubla z Oddelenia komunikácie a marketingu Magistrátu Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V tomto momente je tak meškanie minimálne jeden mesiac. V princípe to nie je veľa, stavebník ale pravdepodobne premešká obdobie prázdnin s nižšou premávkou.

Práce by sa ale mali každopádne rozbehnúť počas tohto roka. „Predbežné odhady sú, že DPB by mal s realizáciou opravy koľajovej trate v úseku Kuchajda – Zlaté Piesky začať počas roku 2023 a úsek Kuchajda - Stn. Nové mesto by sa mohol realizovať do júna 2024,“ tvrdí Bubla. Všetko bude závisieť od rýchlosti, v akej zhotoviteľ po podpise zmluvy preberie stavenisko a bude schopný pristúpiť k realizácii stavebných objektov. Takisto sa bude musieť zosúladiť s Dopravným podnikom v súvislosti s výlukami a náhradnou dopravou.

Trpezlivosť a komplikácie by sa každopádne mali podľa Magistrátu verejnosti vrátiť v podobe ďaleko vyššej kvality trate aj zastávok. „Rekonštrukcia prinesie výrazné zlepšenie, pokiaľ ide o komfort cestovania,“ sľubuje P. Bubla. „Zmodernizujú sa nástupiská, odstránením rýchlostných obmedzení na trati sa zrýchli jazda električky. Cestujúci budú nastupovať na estetickejších, vyvýšených a predláždených nástupiskách doplnených novými označníkmi, prístreškami a zábradlím. Pre vozidlá vznikne nový koľajový zvršok so štrkovým podložím.“

Pravdepodobne tak nevzniknú výrazne širšie nástupiská ako v Karlovej Vsi, podľa stanoviska mesta tu nebudú ani elektronické odchodové tabule. Povrch trate nebude pokrytý rozchodníkom, hoci v kontexte lokality je to do istej miery akceptovateľné. Naozaj kvalitné a komplexné zásahy majú byť súčasťou druhej etapy medzi Trnavským mýtom a Kuchajdou.

Tu však dátumy ešte nie sú jasné. „Všetko bude záležať od toho, kedy bude možné získať územné rozhodnutie, ako aj od rozpočtových možností,“ potvrdzuje hovorca Magistrátu. „Následne by sme začali s vysporiadaním chýbajúcich pozemkov a spracovaním dokumentácie pre stavebné povolenie.“

Predpokladá sa, že modernizácia daného úseku prinesie komplexnú rekonštrukciu nielen električkovej trate, ale aj samotnej Vajnorskej ulice až po Príkopovú ulicu. Premeniť by sa tak mohla na atraktívny bulvár s vydláždenými a pohodlnými chodníkmi, kvalitnou a lepšie segregovanou cyklotrasou a vysokým dôrazom na kvalitu pešieho pohybu.

To je však nateraz hudba budúcnosti. Rozbehnúť sa vôbec musí prvá časť, teda úprava trate medzi Kuchajdou a Zlatými Pieskami. Hlavné mesto má zatiaľ vo výstavbe aj rekonštrukcií tratí zmiešané výsledky. Hoci je úroveň úprav a projektov na prvý pohľad vysoká, takmer vždy to bolo spojené s dlhými meškaniami. V tomto momente sa zdá, že čiastočná modernizácia Vajnorskej radiály nebude výnimkou.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube