Author photoSimona Schreinerová 14.06.2024 09:00

Dlhé čakanie na modernú trať pokračuje. Mesto postupuje v povoľovacích procesoch na Ružinovskej radiále

Bratislava má v pláne postupne modernizovať svoje električkové trate. V súčasnosti sú v dobrom stave Dúbravsko-karloveská, Petržalská a čiastočne Vajnorská radiála. Lokálne boli riešené aj niektoré úseky iných tratí. Čoskoro by sa k modernizovaným tratiam mala pripojiť aj Ružinovská radiála.

Ilustračný záber. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Ilustračný záber. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Ružinovská električková radiála je kľúčovou dopravnou tepnou pre sídlisko Ružinov, kde žije takmer 60.000 obyvateľov. Trasa vedie od Amerického námestia cez Krížnu, Miletičovu, Záhradnícku a Ružinovskú až po Chlumeckého. Okrem úseku medzi Miletičovou a Líščími Nivami, ktorý bol obnovený v roku 2008, má zvyšok trate viac ako tridsať rokov.

Príprava modernizácie trvá už takmer desaťročie. Zisťovacie konanie EIA prebehlo ešte v roku 2015, no projektovú dokumentáciu sa nepodarilo dokončiť včas. V roku 2018 mesto obnovilo obstarávanie projektovej dokumentácie, zmluva s Dopravoprojektom bola podpísaná v októbri 2019. V roku 2020 mesto upravilo požiadavky na projektovanie niektorých úsekov.

Pôvodne sa predpokladalo, že aktualizovaná dokumentácia bude hotová v lete 2021, no termín sa posunul na december 2022, čo ovplyvnilo celú realizáciu. Plánované práce mali začať v novembri 2022, územné rozhodnutie bolo vydané na jar 2023. Mesto vtedy odhadovalo začiatok realizácie na marec 2024, s cieľom dokončenia v októbri 2025. Ani tento termín sa nepodarí dodržať.

Napriek tomu badať posun aspoň v povoľovacích procesoch. Nedávno mesto získalo stavebné povolenie na asanáciu a prípravu územia či realizáciu preložiek sietí a reklamných panelov. V dohľadnej dobe by tak mohli začať aspoň prípravné práce.

 

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Samotná modernizácia Ružinovskej radiály by teoreticky mohla začať v priebehu budúceho roka. Ako uviedol Peter Bubla z Oddelenia komunikácie a marketingu Hlavného mesta, Bratislava má v procese šesť žiadostí na vydanie stavebného povolenia a jedno ohlásenie drobnej stavby.

„Predpoklad vydania právoplatných stavebných povolení je veľmi ťažko predikovať, nakoľko nevieme ovplyvniť prebiehajúci proces ani počet prípadných pripomienok vznesených v rámci procesu. Platí však, že je naším záujmom aj úsilím mať potrebné dokumenty v rukách čo možno najskôr. Zámerom je začať stavať na jeseň v roku 2025, v prípade, že nedôjde k prieťahom v rámci verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác,“ naznačuje Bubla.

Modernizácia Ružinovskej radiály predpokladá prebudovanie päť kilometrov dlhej dvojkoľajnej trate, z čoho na 3,75 km vznikne úplne nová trať. Rozdelená je na tri úseky. Prvý sa nachádza medzi Americkým námestím a Krížnou (zastávka Legionárska), druhý medzi Krížnou a Líščími nivami (teda už zrekonštruovaný úsek) a tretí až po Chlumeckého, resp. Čmelíkovu (po Astronomickú sa trať nebude modernizovať z dôvodu očakávaného predĺženia k TIOPu Ružinov). Prevádzková rýchlosť by mala dosiahnuť 50 kilometrov za hodinu.

Podľa Magistrátu prebehne v rámci modernizácie kompletná výmena zvršku a spodku (koľaje a podvalov), výmena výhybiek, káblových rozvodov vysokého a nízkeho napätia, výmena trakcie a osvetlenia, oprava vodovodu, kanalizácie a plynovodu, výstavba novej meniarne v Ružinove, rekonštrukcia zastávok električky a autobusov, oprava povrchov vozoviek a chodníkov. Krížna ulica sa má zrekonštruovať od fasády k fasáde. 

Financovanie pochádza, ako inak, z eurofondov. „Odhadované náklady sú cca 130 miliónov € s DPH, zväčša pokryté z európskych zdrojov z Operačného programu Slovensko,“ dodáva Peter Bubla. 

 

Vajnorská radiála prešla modernizáciou. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Modernizácia Ružinovskej radiály bude pre rozvoj verejnej dopravy dôležitá, podobne ako nedávno skončená čiastočná obnova Vajnorskej radiály. Termín jej komplexnej opravy sa odsúva už niekoľko rokov. Niektoré úseky Vajnorskej radiály sa medzičasom dostali do takmer havarijného stavu a hrozilo, že sa stanú nepojazdné.

Mesto a Dopravný podnik Bratislavy sa pustili do modernizácie trate medzi Zátiším a Zlatými pieskami, aby odvrátili hrozbu uzatvorenia trate. Prvá časť, ktorá prebehla minulý rok od októbra do decembra, zahŕňala modernizáciu úseku medzi Zátiším a Vozovňou Jurajov Dvor, vrátane obnovy triangla pri vstupe do vozovne a obratiska na Zlatých pieskoch. Zhotoviteľom boli spoločnosti TSS Grade a Elza.

Druhá etapa, taktiež realizovaná TSS Grade, začala vo februári tohto roka a zameriavala sa na opravy úseku medzi Vozovňou Jurajov Dvor a Zlatými pieskami. Hoci počas prvej fázy bola električková doprava prerušená, tentoraz bola zachovaná čo najdlhšie. Druhá etapa modernizácie bola ukončená koncom mája. Zostáva tak ešte opraviť trať na Tomášikovej smerom k železničnej stanici Nové Mesto.

Projekt sa realizoval z nenávratného finančného príspevku z eurofondov z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Cena realizácie bola približne 25 miliónov eur.

Modernizácia Ružinovskej radiály, rovnako ako skvalitňovanie ostatných električkových tratí, neprinesie len zlepšenie verejnej dopravy, ale aj zvýšenie úrovne verejných priestorov a podmienok pre aktívnu mobilitu. Tento projekt je kľúčový v rámci snáh mesta zvýšiť význam alternatívnych foriem dopravy oproti automobilovej doprave. Pre ďalší rozvoj Bratislavy je jeho čo najrýchlejšie dokončenie nevyhnutné.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube