Author photoAdrian Gubčo 19.12.2019 15:47

Električky sa vracajú do Karlovej Vsi, prvá etapa modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály je takmer dokončená

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ Prvá etapa jedného z najvýznamnejších dopravných projektov v Bratislave v poslednom období je prakticky ukončená. Zmodernizovaná prvá časť Karlovesko-dúbravskej radiály bola dnes po určitom meškaní a s niekoľkými chýbajúcimi prvkami sprevádzkovaná. Druhá etapa sa už taktiež blíži k dokončeniu, hoci na spustenie premávky si chvíľu počkáme.

Prevádzka bola na trati spustená po takmer šiestich mesiacoch od spustenia prác na konci júna, hoci pôvodný predpoklad bol oveľa nižší. Práce však zdržali viaceré komplikácie, súvisiace s neúplnou projektovou dokumentáciou, problémami jedného z členov stavebného konzorcia a nakoniec právny spor s majiteľmi pozemkov pod meniarňou, ktorá je potrebná pre napájanie električiek a nebolo kvôli tomu možné vykonať ani technické skúšky.

Mesto nakoniec našlo dočasnú alternatívu v podobe napájania z náhradného zdroja, vďaka čomu je premávka v Karlovej Vsi obnovená. Pôvodná trať, naposledy rekonštruovaná v roku 1992, už bola vo veľmi zlom stave, čo ohrozovalo prevádzku vozidiel. Po modernizácii prešla trať komplexnou obnovou, vymenený bol električkový spodok aj zvršok, kompletne sa zrekonštruovali zastávky a zrealizované bolo nové trakčné vedenie.

Aj napriek prevádzke električiek v úseku medzi zastávkou Molecova až po obratisko v Karlovej Vsi ostáva niekoľko vecí ešte nedokončených – na zastávke Kútiky nie je ešte funkčný výťah, spájajúci zastávku s rampou, na zastávke Borská zatiaľ nebol sprístupnený podchod, na zastávke Nad lúčkami sa schodisko na nadchod ešte len buduje. Stále nie sú dokončené sadové úpravy ani kryt trate z rozchodníku, dobudovať ostáva aj niekoľko priechodov pre chodcov a spustiť súvisiacu svetelnú signalizáciu. Mesto chce, aby boli všetky práce dokončené v januári a sadové úpravy na jar, samotnú prevádzku to však nenaruší.

Viac toho ostáva nedokončeného na úseku medzi obratiskom v Karlovej Vsi a zastávkou Záluhy (predtým Damborského). Pôvodne sa hovorilo o spustení prevádzky 21. decembra, vtedy sa však tento úsek trate určite neotvorí. Hoci sa na stavbe intenzívne pracuje, kľúčovým problémom ostáva spor o pozemky pod meniarňou. Rokovania so zástupcami vlastníkov pokračujú, predpokladá sa, že výsledky debát budú známe počas budúceho týždňa.

Mesto preto zatiaľ nedáva žiadne termíny, hoci sa dá predpokladať, že prevádzka by sa mohla spustiť v priebehu januára. Na trati ostáva vykonať technické skúšky, ktoré sú bez vyriešenia sporu nerealizovateľné. Čo sa týka stavebných prác, nateraz sa zdá, že meškať bude dokončenie prestupnej zastávky na Záluhách, kde treba vybetónovať koľajisko, čo je s ohľadom na klimatické podmienky komplikovanejšie.

Ďalšie fázy modernizácie, tretia v podobe rekonštrukcie triangla pri tuneli na Nábreží arm. gen. L. Svobodu a štvrtá v úseku od tunela po zastávku Molecova, by sa mali podľa všetkého rozbehnúť v priebehu leta.

 

Rozostavaná prestupná zastávka na Záluhách

 

Modernizácia daného úseku Karlovesko-dúbravskej radiály je zatiaľ najkomplexnejším projektom podobného charakteru v Bratislave, ktorý jednoznačne priniesol najvyššiu úroveň vybavenosti aj prevedenia jednotlivých prvkov. Porovnanie s traťou v Dúbravke, ktorá bola zmodernizovaná v roku 2014, ukazuje, že myslenie sa v tomto smere posunulo a podobné paškvily by sa už nemali opakovať.

Projekt zahŕňa obnovu trate obojkoľajne v dĺžke 6,8 kilometrov, na ktorej sa nachádza 12 zastávok. Po celkovom dokončení projektu by sa mala maximálna prevádzková rýchlosť zvýšiť na 65 kilometrov za hodinu a celková dĺžka cesty z Dúbravky do centra mesta sa skráti o tri minúty. K urýchleniu prevádzky pomôže aj nastavenie absolútnej preferencie na priecestiach alebo zlúčenie zastávok Jurigovo námestie a Segnerova. Trať bude vďaka zezelenaniu nenáročnými rozchodníkmi typu Sedum menej hlučná a vizuálne príťažlivejšia.

Cestujúci pocítia zvýšený komfort aj na zastávkach, ktoré sú bezbariérové a vydláždené kvalitnou betónovou dlažbou, narozdiel od zámkovej dlažby predtým. K vybaveniu zastávky patrí dizajnový prístrešok od štúdia mmcité s integrovanou USB nabíjačkou, elektronická odchodová tabula, automaty, umožňujúce platbu kartou či koše, kde sa dajú konečne separovať plasty. Dopravný podnik na zastávky umiestnil označníky s novým moderným vizuálom. Novinkou je aj (pripravované) zriadenie cyklopriechodov. Autorom dizajnu zastávok je tím okolo Hlavnej architektky Ingrid Konrad.

Zásadným a v Bratislave zatiaľ nanešťastie zriedkavým zlepšením bude zriadenie integrovaných prestupných zastávok na Záluhách a Molecovej. Cestujúci budú môcť pohodlne prestupovať z jednej hrany, prípadne dvoch, bez nutnosti prechádzať cez veľké svetelné križovatky. To výrazne zlepší rýchlosť aj bezpečnosť prestupovania. V rámci už otvoreného úseku je zriadený možný prestup na obratisku Karlova Ves, ktorý bude využívaný v mimoriadnych situáciách.

Vyššia kultúra cestovania má mimoriadny vplyv na atraktivitu verejnej dopravy, čo v prípade Karlovej Vsi, v kombinácii so zelenou traťou, novými električkami a atraktívnymi intervalmi, kedy električky chodia v špičke tak často, že nie je potrebné za nimi utekať,  znamená, že sa výrazne zvyšuje jej konkurencieschopnosť.

Najnovšie zmodernizovaná časť Karlovesko-dúbravskej radiály v tomto smere nastavila latku, od ktorej sa musia odvíjať aj ďalšie zásahy na bratislavských tratiach, vrátane nových projektov.

 

Zastávky majú dobrý dizajn a vybavenie, zvyšujúce komfort cestovania

 

K týmto zásahom by mala patriť predovšetkým rekonštrukcia trate na Americkom námestí, ktorá je už skutočne v zlom stave a je jednou z najstarších neobnovených tratí, a v Rači, kde sa má opraviť oblúk na Záhumeniciach. Pôvodne sa predpokladalo, že oba projekty pôjdu do realizácie už v tomto roku, vzhľadom na rozličné komplikácie sa to nepodarilo.

V prípade prvej menovanej trate prvá súťaž na zhotoviteľa nevygenerovala víťaza, keďže účastník nebol schopný rekonštrukciu zrealizovať za očakávanú sumu. Hlavné mesto rozpočet mierne navýšilo, výsledky druhého obstarávania však ešte nie sú známe, keďže súťaž sa spustila len nedávno. Otázkou ostáva aj finálny dizajn priestoru, keďže dokumentácia síce špecifikuje typ dláždenia, ktoré by malo byť na dobrej úrovni, nie už ale vzhľad prístrešku.

Čo sa týka Rače, v tomto prípade je zmluva so zhotoviteľom pred podpisom. Súčasťou rekonštrukcie je okrem výmeny zastaraného úseku trate aj jej zazelenenie a obnova zastávky Drevona. Problémom je, že plánom je údajne rozdelenie prác na dve etapy. To by čas rekonštrukcie predĺžilo, čo nie je žiadúce. Doterajšie práce blokovala aj samotná modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály, keďže Dopravný podnik nemal dostatok obojsmerných električiek pre výpravu.

Presný dátum spustenia rekonštrukcie týchto úsekov tratí nie je známy, podľa všetkého by to ale malo byť približne v marci 2020, ako sa pre YIM.BA vyjadril riaditeľ Dopravného podniku Martin Rybanský.

Pre budúci rok ostáva teoretické spustenie ešte jednej rekonštrukcie, aspoň na lokálnej úrovni bez radikálnych zásahov – trate na Nábreží arm. gen. L. Svobodu v úseku medzi Mostom SNP a tunelom. Táto je tiež už v pomerne zlom stave, dôvodom len menších opráv je však aktuálne rozvíjaná debata, kde má byť v budúcnosti táto trať umiestnená – seriózne sa totiž uvažuje o jej preložení bližšie k nábrežnej promenáde, čo eliminuje kríženia s IAD. Debata v tomto smere však ešte nie je ukončená.

Okrem menších rekonštrukcií mesto rieši aj veľké projekty ďalších modernizácií, známe sú však detaily len k Ružinovskej radiále. Náznaky sú zatiaľ sľubné – komplexnou premenou prejde Americké námestie, kde by mohol byť ďalší prestupný uzol, témou je aj tzv. „Schlosserova spojka“ cez areál Štátnej nemocnice, čo by umožňovalo vytvorenie centrálneho električkového hubu. Krížna ulica by mala prejsť rekonštrukciou od fasády k fasáde, gestorom úprav je Metropolitný inštitút Bratislavy.

Nakoniec, najväčším projektom zo všetkých je úplne nová trať v Petržalke, teda predĺženie Petžalskej radiály, kde taktiež ešte prebiehajú zmeny v projekte, ktoré majú zvýšiť jeho úroveň, prevádzkovú aj dizajnovú. Tak ako v Karlovej Vsi, aj tu je návrh v gescii Hlavnej architektky. Aktualizovaná podoba trate by údajne mohla byť predstavená už čoskoro.

 

Kombinácia dobrej kvality siete, komfortu cestovania a vysokej frekvencie spojov vedie k masívnemu zvýšniu atraktivity verejnej dopravy

 

Zdá sa tak, že električková doprava v Bratislave sa stáva skutočnou prioritou a čoskoro zažije renesanciu, čo sa týka kvality tratí, aj rozsahu siete. Hoci ide oficiálne o nosný systém verejnej dopravy, doterajší stav tomu nasvedčoval len málo a v konkrétnych prípadoch sa mnohokrát preferovala individuálna automobilová doprava.

Aktuálny trend však smeruje k zvýšenému využitiu potenciálu električiek, ktoré sú kapacitné, rýchle a dobre dopĺňajú verejný priestor mesta. Zlomový bude v tomto smere projekt spojky cez Pribinovu a Košickú ulicu, kde bude trať vložená do atraktívneho priestranstva Námestia M.R.Štefánika, čo kladie veľké nároky na úroveň jej riešenia. Ak bude realizácia na vysokej úrovni, bude to dôkaz aj pre najväčších kritikov, že električka v meste nemusí byť problém, práve naopak.

Ak sa skutočne bude kľúčová časť dopravných pohybov realizovať električkami, potom sa Bratislava výrazne posunie. Benefity pocítime všetci v podobe dostupnejšieho, príjemnejšieho, zdravšieho, tichšieho či živšieho mesta.

 

Pozrite si všetky fotografie vo fotogalérii.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube