YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 19.12.2019 15:47

Električky sa vracajú do Karlovej Vsi, prvá etapa modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály je takmer dokončená

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ Prvá etapa jedného z najvýznamnejších dopravných projektov v Bratislave v poslednom období je prakticky ukončená. Zmodernizovaná prvá časť Karlovesko-dúbravskej radiály bola dnes po určitom meškaní a s niekoľkými chýbajúcimi prvkami sprevádzkovaná. Druhá etapa sa už taktiež blíži k dokončeniu, hoci na spustenie premávky si chvíľu počkáme.

Prevádzka bola na trati spustená po takmer šiestich mesiacoch od spustenia prác na konci júna, hoci pôvodný predpoklad bol oveľa nižší. Práce však zdržali viaceré komplikácie, súvisiace s neúplnou projektovou dokumentáciou, problémami jedného z členov stavebného konzorcia a nakoniec právny spor s majiteľmi pozemkov pod meniarňou, ktorá je potrebná pre napájanie električiek a nebolo kvôli tomu možné vykonať ani technické skúšky.

Mesto nakoniec našlo dočasnú alternatívu v podobe napájania z náhradného zdroja, vďaka čomu je premávka v Karlovej Vsi obnovená. Pôvodná trať, naposledy rekonštruovaná v roku 1992, už bola vo veľmi zlom stave, čo ohrozovalo prevádzku vozidiel. Po modernizácii prešla trať komplexnou obnovou, vymenený bol električkový spodok aj zvršok, kompletne sa zrekonštruovali zastávky a zrealizované bolo nové trakčné vedenie.

Aj napriek prevádzke električiek v úseku medzi zastávkou Molecova až po obratisko v Karlovej Vsi ostáva niekoľko vecí ešte nedokončených – na zastávke Kútiky nie je ešte funkčný výťah, spájajúci zastávku s rampou, na zastávke Borská zatiaľ nebol sprístupnený podchod, na zastávke Nad lúčkami sa schodisko na nadchod ešte len buduje. Stále nie sú dokončené sadové úpravy ani kryt trate z rozchodníku, dobudovať ostáva aj niekoľko priechodov pre chodcov a spustiť súvisiacu svetelnú signalizáciu. Mesto chce, aby boli všetky práce dokončené v januári a sadové úpravy na jar, samotnú prevádzku to však nenaruší.

Viac toho ostáva nedokončeného na úseku medzi obratiskom v Karlovej Vsi a zastávkou Záluhy (predtým Damborského). Pôvodne sa hovorilo o spustení prevádzky 21. decembra, vtedy sa však tento úsek trate určite neotvorí. Hoci sa na stavbe intenzívne pracuje, kľúčovým problémom ostáva spor o pozemky pod meniarňou. Rokovania so zástupcami vlastníkov pokračujú, predpokladá sa, že výsledky debát budú známe počas budúceho týždňa.

Mesto preto zatiaľ nedáva žiadne termíny, hoci sa dá predpokladať, že prevádzka by sa mohla spustiť v priebehu januára. Na trati ostáva vykonať technické skúšky, ktoré sú bez vyriešenia sporu nerealizovateľné. Čo sa týka stavebných prác, nateraz sa zdá, že meškať bude dokončenie prestupnej zastávky na Záluhách, kde treba vybetónovať koľajisko, čo je s ohľadom na klimatické podmienky komplikovanejšie.

Ďalšie fázy modernizácie, tretia v podobe rekonštrukcie triangla pri tuneli na Nábreží arm. gen. L. Svobodu a štvrtá v úseku od tunela po zastávku Molecova, by sa mali podľa všetkého rozbehnúť v priebehu leta.

 

Rozostavaná prestupná zastávka na Záluhách

 

Modernizácia daného úseku Karlovesko-dúbravskej radiály je zatiaľ najkomplexnejším projektom podobného charakteru v Bratislave, ktorý jednoznačne priniesol najvyššiu úroveň vybavenosti aj prevedenia jednotlivých prvkov. Porovnanie s traťou v Dúbravke, ktorá bola zmodernizovaná v roku 2014, ukazuje, že myslenie sa v tomto smere posunulo a podobné paškvily by sa už nemali opakovať.

Projekt zahŕňa obnovu trate obojkoľajne v dĺžke 6,8 kilometrov, na ktorej sa nachádza 12 zastávok. Po celkovom dokončení projektu by sa mala maximálna prevádzková rýchlosť zvýšiť na 65 kilometrov za hodinu a celková dĺžka cesty z Dúbravky do centra mesta sa skráti o tri minúty. K urýchleniu prevádzky pomôže aj nastavenie absolútnej preferencie na priecestiach alebo zlúčenie zastávok Jurigovo námestie a Segnerova. Trať bude vďaka zezelenaniu nenáročnými rozchodníkmi typu Sedum menej hlučná a vizuálne príťažlivejšia.

Cestujúci pocítia zvýšený komfort aj na zastávkach, ktoré sú bezbariérové a vydláždené kvalitnou betónovou dlažbou, narozdiel od zámkovej dlažby predtým. K vybaveniu zastávky patrí dizajnový prístrešok od štúdia mmcité s integrovanou USB nabíjačkou, elektronická odchodová tabula, automaty, umožňujúce platbu kartou či koše, kde sa dajú konečne separovať plasty. Dopravný podnik na zastávky umiestnil označníky s novým moderným vizuálom. Novinkou je aj (pripravované) zriadenie cyklopriechodov. Autorom dizajnu zastávok je tím okolo Hlavnej architektky Ingrid Konrad.

Zásadným a v Bratislave zatiaľ nanešťastie zriedkavým zlepšením bude zriadenie integrovaných prestupných zastávok na Záluhách a Molecovej. Cestujúci budú môcť pohodlne prestupovať z jednej hrany, prípadne dvoch, bez nutnosti prechádzať cez veľké svetelné križovatky. To výrazne zlepší rýchlosť aj bezpečnosť prestupovania. V rámci už otvoreného úseku je zriadený možný prestup na obratisku Karlova Ves, ktorý bude využívaný v mimoriadnych situáciách.

Vyššia kultúra cestovania má mimoriadny vplyv na atraktivitu verejnej dopravy, čo v prípade Karlovej Vsi, v kombinácii so zelenou traťou, novými električkami a atraktívnymi intervalmi, kedy električky chodia v špičke tak často, že nie je potrebné za nimi utekať,  znamená, že sa výrazne zvyšuje jej konkurencieschopnosť.

Najnovšie zmodernizovaná časť Karlovesko-dúbravskej radiály v tomto smere nastavila latku, od ktorej sa musia odvíjať aj ďalšie zásahy na bratislavských tratiach, vrátane nových projektov.

 

Zastávky majú dobrý dizajn a vybavenie, zvyšujúce komfort cestovania

 

K týmto zásahom by mala patriť predovšetkým rekonštrukcia trate na Americkom námestí, ktorá je už skutočne v zlom stave a je jednou z najstarších neobnovených tratí, a v Rači, kde sa má opraviť oblúk na Záhumeniciach. Pôvodne sa predpokladalo, že oba projekty pôjdu do realizácie už v tomto roku, vzhľadom na rozličné komplikácie sa to nepodarilo.

V prípade prvej menovanej trate prvá súťaž na zhotoviteľa nevygenerovala víťaza, keďže účastník nebol schopný rekonštrukciu zrealizovať za očakávanú sumu. Hlavné mesto rozpočet mierne navýšilo, výsledky druhého obstarávania však ešte nie sú známe, keďže súťaž sa spustila len nedávno. Otázkou ostáva aj finálny dizajn priestoru, keďže dokumentácia síce špecifikuje typ dláždenia, ktoré by malo byť na dobrej úrovni, nie už ale vzhľad prístrešku.

Čo sa týka Rače, v tomto prípade je zmluva so zhotoviteľom pred podpisom. Súčasťou rekonštrukcie je okrem výmeny zastaraného úseku trate aj jej zazelenenie a obnova zastávky Drevona. Problémom je, že plánom je údajne rozdelenie prác na dve etapy. To by čas rekonštrukcie predĺžilo, čo nie je žiadúce. Doterajšie práce blokovala aj samotná modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály, keďže Dopravný podnik nemal dostatok obojsmerných električiek pre výpravu.

Presný dátum spustenia rekonštrukcie týchto úsekov tratí nie je známy, podľa všetkého by to ale malo byť približne v marci 2020, ako sa pre YIM.BA vyjadril riaditeľ Dopravného podniku Martin Rybanský.

Pre budúci rok ostáva teoretické spustenie ešte jednej rekonštrukcie, aspoň na lokálnej úrovni bez radikálnych zásahov – trate na Nábreží arm. gen. L. Svobodu v úseku medzi Mostom SNP a tunelom. Táto je tiež už v pomerne zlom stave, dôvodom len menších opráv je však aktuálne rozvíjaná debata, kde má byť v budúcnosti táto trať umiestnená – seriózne sa totiž uvažuje o jej preložení bližšie k nábrežnej promenáde, čo eliminuje kríženia s IAD. Debata v tomto smere však ešte nie je ukončená.

Okrem menších rekonštrukcií mesto rieši aj veľké projekty ďalších modernizácií, známe sú však detaily len k Ružinovskej radiále. Náznaky sú zatiaľ sľubné – komplexnou premenou prejde Americké námestie, kde by mohol byť ďalší prestupný uzol, témou je aj tzv. „Schlosserova spojka“ cez areál Štátnej nemocnice, čo by umožňovalo vytvorenie centrálneho električkového hubu. Krížna ulica by mala prejsť rekonštrukciou od fasády k fasáde, gestorom úprav je Metropolitný inštitút Bratislavy.

Nakoniec, najväčším projektom zo všetkých je úplne nová trať v Petržalke, teda predĺženie Petžalskej radiály, kde taktiež ešte prebiehajú zmeny v projekte, ktoré majú zvýšiť jeho úroveň, prevádzkovú aj dizajnovú. Tak ako v Karlovej Vsi, aj tu je návrh v gescii Hlavnej architektky. Aktualizovaná podoba trate by údajne mohla byť predstavená už čoskoro.

 

Kombinácia dobrej kvality siete, komfortu cestovania a vysokej frekvencie spojov vedie k masívnemu zvýšniu atraktivity verejnej dopravy

 

Zdá sa tak, že električková doprava v Bratislave sa stáva skutočnou prioritou a čoskoro zažije renesanciu, čo sa týka kvality tratí, aj rozsahu siete. Hoci ide oficiálne o nosný systém verejnej dopravy, doterajší stav tomu nasvedčoval len málo a v konkrétnych prípadoch sa mnohokrát preferovala individuálna automobilová doprava.

Aktuálny trend však smeruje k zvýšenému využitiu potenciálu električiek, ktoré sú kapacitné, rýchle a dobre dopĺňajú verejný priestor mesta. Zlomový bude v tomto smere projekt spojky cez Pribinovu a Košickú ulicu, kde bude trať vložená do atraktívneho priestranstva Námestia M.R.Štefánika, čo kladie veľké nároky na úroveň jej riešenia. Ak bude realizácia na vysokej úrovni, bude to dôkaz aj pre najväčších kritikov, že električka v meste nemusí byť problém, práve naopak.

Ak sa skutočne bude kľúčová časť dopravných pohybov realizovať električkami, potom sa Bratislava výrazne posunie. Benefity pocítime všetci v podobe dostupnejšieho, príjemnejšieho, zdravšieho, tichšieho či živšieho mesta.

 

Pozrite si všetky fotografie vo fotogalérii.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

Súvisiace články

Aké sú ďalšie plány rozvoja električkovej siete v Bratislave?

03.12.2021 17:57:36 Adrian Gubčo

Hlavné mesto konečne rozbehlo výstavbu predĺženia Petržalskej električkovej radiály, vďaka čomu dostane najväčšie sídlisko v krajine svoju nosnú dopravnú líniu. Spustenie realizácie projektu zároveň otvorilo otázku, ako sú na tom iné zámery rozvoja električkovej siete v metropole. Po roku od posledného obdobného článku prinášam aktualizovaný prehľad známych a plánovaných projektov.

Čítať viac

Modernizácia Dúbravsko-karloveskej radiály je dokončená, premávka sa spustí o pár dní

23.10.2020 18:25:31 Adrian Gubčo

Vedenie Bratislavy, Bratislavského samosprávneho kraja, mestských častí Karlova Ves, Staré Mesto a Dúbravka a Ministerstva dopravy a výstavby SR dnes oficiálne predstavilo zmodernizovanú Dúbravsko-karloveskú električkovú radiálu. Postup prác umožňuje už v priebehu pondelka obnoviť premávku električiek na nábreží, v Karlovej Vsi i v Dúbravke.

Čítať viac

Modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály ide do finále

05.10.2020 15:05:00 Adrian Gubčo

Jeden z najväčších projektov rozvoja verejnej dopravy v Bratislave v posledných rokoch sa definitívne chýli k záveru. Hlavné mesto už požiadalo Bratislavský samosprávny kraj o vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby štvrtej etapy modernizácie trate medzi tunelom a Molecovou ulicou. Po doterajšom meškaní sa zdá, že by sa avizovaný termín spustenia trate na konci októbra mal stíhať.

Čítať viac

Rekonštrukcia električkovej trate v Rači je takmer dokončená, Karlova Ves dostala nový termín

24.08.2020 11:10:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto by malo v dohľadnej dobe dokončiť obnovu dvojice úsekov električkových tratí. Prvou z nich bude relatívne krátky úsek v Rači, kde bola rekonštrukcia vykonaná v dôsledku havarijného stavu trate, ohrozujúcom premávku. Ako druhý bude dokončený veľký projekt modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály, ktorý čelí viacerým problémom, vrátane meškania.

Čítať viac

Posledná etapa modernizácie Karloveskej radiály bude asi meškať

13.08.2020 16:04:00 Adrian Gubčo

Projekt modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály, ktorý sa rozbehol v lete minulého roka, je stíhaný problémami. Všetky tri doteraz ukončené etapy sa stretli s meškaním, ako aj viacerými stavebnými nedostatkami. Posledná, štvrtá etapa, už mala prebiehať hladko, najnovšie sa však ukazuje, že sa pravdepodobne oneskorí aj táto. Informáciu priniesol portál iMHD.sk.

Čítať viac

Modernizácia Karloveskej radiály napreduje

03.07.2020 12:49:00 Adrian Gubčo

Momentálne najväčší projekt rozvoja verejnej dopravy v Bratislave postupuje rýchlym tempom. Obnovená trať v úseku medzi vyústením tunela na nábreží a prestupnou zastávkou na Molecovej ulici sa stáva realitou a na viacerých úsekoch sa pokladajú koľaje. Ide o záverečnú etapu mohutného projektu, ktorý má zásadne zlepšiť kvalitu verejnej dopravy v západnej časti mesta.

Čítať viac

Projekty modernizácií električkových radiál napredujú

15.05.2020 12:15:00 Adrian Gubčo

Bratislava aj naďalej pracuje na projektoch modernizácií jednotlivých električkových radiál – Karlovesko-dúbravskej, Vajnorskej aj Ružinovskej. V prípade prvej z nich sa spustila záverečná etapa stavebných prác, pri druhej sa podpísala zmluva o dielo s projektantom. Ružinovská radiála by mala byť taktiež tesne pred podpisom.

Čítať viac

Problémy modernizácie Karloveskej radiály

27.04.2020 11:00:00 Adrian Gubčo

Modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály je najväčší projekt rozvoja verejnej dopravy v poslednom období a ako taký mal byť vlajkovou loďou novej kvality v prístupe k rekonštrukciám dopravnej infraštruktúry. Projekt je však stíhaný viacerými problémami, napriek tomu sa už čoskoro spustí ďalšia etapa modernizácie, spojená s uzáverou električkovej dopravy.

Čítať viac

Práce na modernizácii a opravách električkových tratí budú pokračovať napriek pandémii

01.04.2020 11:21:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto si na tento rok naplánovalo viacero investícií do skvalitnenia električkovej dopravy – okrem dokončenia modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály sa mali zrekonštruovať aj dva úseky tratí v Starom Meste na Americkom námestí a v Rači. Ako vyzerajú tieto plány vo svetle aktuálnej situácie?

Čítať viac

Prevádzka na trati do Dúbravky sa spustí už o niekoľko dní

18.02.2020 10:15:00 Adrian Gubčo

S dvojmesačným meškaním sa v sobotu, 22. februára, konečne spustí premávka električiek do mestskej časti Dúbravka. Trať je po modernizácii už v prevádzkyschopnom stave, práce však budú pokračovať aj naďalej. Ďalšie prerušenie premávky nastane o niekoľko mesiacov, kedy sa spustí modernizácia radiály medzi Molecovou a tunelom pod Hradom.

Čítať viac

Premávka električiek v Dúbravke bude čoskoro spustená

29.01.2020 12:28:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto sa konečne priblížilo k spusteniu premávky na modernizovanej Karlovesko-dúbravskej radiále na celom úseku až do Dúbravky. Hoci trať je stavebne pripravená na prevádzku už dlhšiu dobu, prístupu električiek do mestskej časti s desiatkami tisíc obyvateľov bránil spor o pozemky pod meniarňou, ktorá je potrebná pre napájanie trate.

Čítať viac

Trať v Karlovej Vsi je otestovaná a čaká na spustenie

06.12.2019 15:55:00 Adrian Gubčo

Prvá etapa modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály sa už podľa všetkého skutočne blíži k dokončeniu. Na trati prebehli skúšky so starou aj novou električkou, Hlavné mesto spolu s Dopravným podnikom teraz čaká na povolenie k predčasnému užívaniu trate. Nepotvrdené správy hovoria o spustení prevádzky 15. decembra.

Čítať viac

Prvá etapa modernizácie električkovej trate v Karlovej Vsi sa kolauduje, dokončená však nie je

26.11.2019 16:30:00 Adrian Gubčo

Bratislavský samosprávny kraj, ktorý je dráhovým a špeciálnym stavebným úradom zodpovedajúcim za električkové trate v Hlavnom meste, spustil proces kolaudácie prvých dvoch etáp modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály. Napriek tomu, trať v Karlovej Vsi má ešte ďaleko k tomu, aby bola plne dokončená a schopná prevádzky.

Čítať viac

Prvá etapa modernizácie Karloveskej radiály ide do finále

04.11.2019 16:15:00 Adrian Gubčo

Prvá časť modernizácie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály naberá finálne kontúry. Zhotoviteľ po položení koľají v celom úseku pristúpil k zhotoveniu koľajového zvršku, pričom na súvislých častiach sa už objavilo aj zazelenenie. Napriek tomu, stavba oproti pôvodným odhadom mešká, aktuálny termín dokončenia znie 17. november.

Čítať viac

Meškanie dokončenia modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály sa predlžuje

02.10.2019 13:12:00 Adrian Gubčo

Keď bola pred začiatkom letných prázdnin spustená modernizácia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály, Hlavné mesto avizovalo, že práce budú ukončené do konca septembra. Už nejakú dobu je však zrejmé, že sa tento prísľub nepodarí naplniť, preto Magistrát oznámil nový termín: prvá etapa modernizácie bude ukončená 17. novembra 2019.

Čítať viac

Ako postupuje modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály?

19.09.2019 10:00:00 Adrian Gubčo

Jedným z najvýznamnejších aktuálne rozbehnutých dopravných projektov v Bratislave je modernizácia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály, dlhoočakávaný zámer, ktorý sa začal po viacerých odkladoch realizovať až v lete tohto roka. Napriek určitému omeškaniu stavba viditeľne napreduje.

Čítať viac

Modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály sa spustila

24.06.2019 08:50:00 Adrian Gubčo

V sobotu sa oficiálna začala komplexná modernizácia električkovej trate v mestských častiach Karlova Ves a Dúbravka, teda Karlovesko-dúbravskej radiály. Pôvodná trať bola naposledy kompletne rekonštruovaná v roku 1992. Pozrite si zábery z posledného dňa prevádzky v starej podobe.

Čítať viac

Hlavné mesto predstavilo projekt modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály

06.06.2019 14:00:00 Adrian Gubčo

Zástupcovia Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy a Dopravného podniku Bratislava, spoločne so starostami dotknutných mestských častí, dnes predstavili detaily modernizácie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály. Realizácia dlhoočakávaného projektu sa spustí 22. júna 2019.

Čítať viac

Modernizácia Karloveskej radiály sa odsúva na leto

22.01.2019 14:00:00 Adrian Gubčo

Pred niekoľkými dňami preletela médiámi správa, že dlhoočakávaná modernizácia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály je konečne na dosah ruky – prvé práce sa mali spustiť už v marci. Počas včerajšej tlačovej konferencie však Hlavné mesto túto informáciu dementovalo. Aká je nakoniec situácia?

Čítať viac

Súťaž na zhotoviteľa modernizácie trate v Karlovej Vsi má víťaza

14.11.2018 14:00:00 Adrian Gubčo

Portál iMHD.sk dnes informoval, že sú známe výsledky súťaže na zhotoviteľa modernizácie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály. Víťazom sa stalo konzorcium DK Radiála, ktoré ponúklo realizáciu úseku za cenu vyše 65 miliónov eur.

Čítať viac

Hlavné mesto plánuje masívny rozvoj koľajovej dopravy

24.08.2018 15:00:00 Adrian Gubčo

Bratislava - hlavné mesto SR dnes v rámci tlačového brífingu ohlásila plány, týkajúce sa rozvoja koľajovej dopravy v podobe električkových tratí. Primátor mesta Ivo Nesrovnal predstavil zámery, ktoré majú zväčšiť električkovú sieť a zlepšiť dopravnú situáciu v metropole.

Čítať viac

Bratislava potrebuje kvalitnú električkovú dopravu, robí pre to málo

01.08.2018 12:30:00 Adrian Gubčo

Už nejakú dobu je ako všeobecný fakt daný úzus, že nosným systémom verejnej dopravy (NS MHD) v Bratislave sú električky. To by sa malo odzrkadľovať v dynamickom rozvoji tohto dopravného systému a veľkú podporu rozvoju električkovej dopravy vyjadruje aj Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy. Aká je teda súčasná situácia v rozvoji električkovej dopravy a modernizovania tratí?

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube