Author photoAdrian Gubčo 07.09.2018 13:30

Prvá časť obnovy Landererovho parku je dokončená

Po niekoľkých mesiacoch realizácie a po predchádzajúcom zdržaní je dokončená prvá časť obnovy parku v severnej časti Šafárikovho námestia, známej ako Landererov park. Jej podoba je výsledkom participačného procesu a architektonickej súťaže, na projekte participovali mestská časť Bratislava - Staré Mesto a občianske združenie Dobré M(i)esto, za ktorým stojí developer HB Reavis.

V tomto území sa park nachádzal aj predtým, bol však dlhodobo v zlom stave a s nízkym potenciálom pre využitie. Jediná zmena nastala v roku 2014, keď tu občianske združenie Kontakt nainštalovalo niekoľko recyklovaných lodných kontajnerov, kde vznikli obchodné prevádzky či služby. Tento projekt však zanikol už po polroku fungovania, hoci potvrdil, že zanedbané verejné priestranstvá je možné oživiť takýmito dočasnými vstupmi. Mestská časť po odstránení kontajnerov prisľúbila, že priestor zrevitalizuje. 

Architektonická súťaž prebehla v roku 2016, víťazom sa stali kancelárie 2021 a LABAK, experti na verejné priestranstvá a landscape architektúru. Po následných rokovaniach však vyplynulo, že mestská časť nie je schopná poskytnúť architektom adekvátnu odplatu, projektovanie tak bolo zverené druhému v poradí, štúdiu f+b cc. To pripravilo menej náročný návrh, ktorý však radikálne rozšíril plochu zelene oproti minulosti, a po rozsiahlom pripomienkovaní, predovšetkým zo strany pamiatkarov, bol návrh dopracovaný začiatkom tohto roka. Medzičasom do projektu vstúpil developer HB Reavis prostredníctvom svojho občianskeho združenia Dobré M(i)esto, pričom prispel nielen finančne, ale aj technicky. 

Zmeny v parku sú teda založené predovšetkým na značnom rozšírení trávnatých plôch (podiel spevnených plôch klesol z takmer 50% na desatinu), zriadení nových chodníkov z dlažby alebo vodopriepustného mlatového povrchu, vybudovaní detského ihriska, zriadení ohradeného výbehu pre psy, doplnenia aleje celtisov na Alžbetínskej ulici a opravy chodníka, ako aj vytvorení príjemnejšieho pešieho koridora smerujúceho na Grösslingovu ulicu. Opravená bola fontána Poézia (alebo Marína), pribudol nový kvalitnejší mobiliár. Mesto Bratislava tu zriadilo stanicu pre požičiavanie bicyklov. Nanešťastie sa nepodarilo prepojiť Landererov park s parčíkom pri Kačacej fontáne, keďže pozemok patrí Magistrátu a ten sa nechcel vzdať parkovacích miest.

V parku ešte prebehne druhá fáza obnovy, v rámci ktorej sa vybuduje objekt vybavenosti s verejnými toaletami a kaviarňou, resp. s možnosťami pre kultúrne aktivity, tejto časti revitalizácie bude ešte prechádzať dosadenie ďalšej zelene.  

Celkové náklady na realizáciu činili doteraz približne 400-tisíc eur, pričom sumu si rozdelili mestská časť a o.z. Dobré m(i)esto. Landererov park patrí k najväčším investičným akciám mestskej časti v poslednom období. 

Celkovo je úroveň parku veľmi dobrá a zreteľne odráža fakt, že ide o výsledok architektonickej súťaže a nie o bezduchú revitalizáciu priamo zadanú spriaznenému architektovi. Nová podoba verejného priestranstva výrazne prispeje k zvýšeniu úrovne lokality, ktorá sa mení na jednu z najprestížnejších štvrtí v Bratislave.

Napriek tomu je však nutné pripomenúť, že Landererov park mohol byť ešte lepší, ak by sa obnovoval podľa návrhu víťazov súťaže. Nanešťastie, mestská časť doplatila na svoju neskúsenosť s ich organizovaním, ako aj s následným procesom. Výsledkom tak je veľmi dobrý projekt, ale nie perfektný. 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Pohľad do parku od zastávky električiek.
  • V parku pribudli nové chodníky, rešpektujúce prirodzené pešie koridory.
  • Fontána Poézia bola opravená a v noci bude nasvietená.
  • Nový kvalitný mobiliár dodáva parku modernejší charakter.
  • Oplotený výbeh pre psy.
  • Detské ihrisko.
  • Okrem priameho chodníka cez centrálnu časť parku vznikol aj široký chodník s mlatovým povrchom, ktorý ho obopína a poskytuje dostatok možností pre posedenie.
  • Od Alžbetínskej vznikla takáto exteriérová šachovnica. V okolí sú lavičky a bol vysadený nový strom.
  • Na okraji parku je inštalovaná stanica zdieľania bicyklov. Bratislavský bike-sharing Slovnaft BAjk sa oficiálne spúšťa dnes.
  • Zdroj: f+b cc

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube