Author photoAdrian Gubčo 16.05.2019 08:35

Landererov park bude čoskoro dokončený, pribudne nový pavilón

Obnova severnej časti parku na Šafárikovom námestí, dnes známeho ako Landererov park, bola jednou z najvýraznejších úprav bratislavských verejných priestranstiev v poslednom období. Park však ešte nie je celkom dokončený – chýba dobudovať pavilón, ktorý sa povoľuje len teraz.

Zdroj: f&b + cc

Zdroj: f&b + cc

Nový pavilón má vyrásť v centrálnej časti parku, v blízkosti fontány Marína z východnej strany. Obsahovať bude vybavenosť – kaviareň, ktorá v parku doteraz chýbala a ktorá by ho ďalej oživila, no zároveň predstavovala aj formu dohľadu nad udržovaním poriadku vo verejnom priestore.

Stavebník, ktorým je mestská časť Bratislava – Staré Mesto, požiadal o územné rozhodnutie a stavebné povolenie v spojenom konaní už v lete minulého roka, no až teraz začal povoľovací orgán, ktorým je mestská časť Bratislava – Petržalka, konať. Keďže však nejde o veľkú stavbu a táto je plne v súlade s pôvodne prezentovanou víziou parku, nepredpokladá sa zbytočné preťahovanie procesu. Samotný pavilón tak v Landererovom parku vznikne snáď už v priebehu niekoľkých mesiacov.

Po jeho dobudovaní bude získa park (takmer) finálnu podobu v zmysle výsledkov architektonickej súťaže, ktorú v roku 2016 mestská časť organizovala nielen na tento priestor, ale aj pre blízke Fajnorovo nábrežie. Víťazom v prípade budúceho Landererovho parku sa stala kancelária 2021, po zlyhaní následných rokovaní bola realizácia zverená druhému v poradí, kancelárii f&b + cc.

Projekt z pera f&b + cc bol značne konzervatívnejší, no v kontexte iných rekonštrukcií parkov a námestí v Bratislave bol na uspokojivej úrovni. Samotná realizácia prebehla v roku 2018, na projekte participoval developer HB Reavis prostredníctvom svojho občianskeho združenia Dobré m(i)esto. Celkové náklady dosiahli 400-tisíc eur.

Po výstavbe pavilónu tak bude park slúžiť takmer na sto percent. Zostáva vyriešiť už len jediný problém – plochu medzi Landererovym parkom a parčíkom na Šafárikovom námestí, dnes využívanú ako parkovisko mestskej organizácie Marianum. Tá sa nevie tohto privilégia vzdať, výsledkom je narušený priestor, ktorý mohol byť kontinuálny a poskytnúť miesto pre organizáciu menších podujatí. Hlavné mesto sa zatiaľ k budúcnosti tohto priestoru nevyjadrilo.

Zostáva veriť, že sa zmení aj toto a rozsah priestoru pre peších a cyklistov sa zväčší. Šafárikovo námestie má významnú polohu pri vstupe do centra mesta od Petržalky, nástupe do tzv. Dunajskej štvrte aj v kontexte blízkosti časti fakúlt Univerzity Komenského. Verejný priestor má potenciál slúžiť širokej komunite obyvateľov aj návštevníkov okolia.

 

Pavilón bude v centrálnej časti parku, východne od fontány Marína. Zdroj: f&b + cc

 

Do budúcnosti je však nevyhnutné, aby sa územie urbanisticky dotvorilo v podobe znovuobnovenia Landererovho paláca, resp. budovy na jeho mieste. Palác z 18. storočia dostal zásah bombou počas Druhej svetovej vojny, po ktorej skončení musel byť asanovaný. Odvtedy je Šafárikovo námestie po urbanistickej stránke viacmenej v provizórnom stave.

Momentálne každopádne bráni obnove Územný plán zóny Dunajská, do ktorej sa podarilo občianskemu združeniu Camera Obskura presadiť svoj zámer vybudovať tu galériu Pražskej jari. Táto privatizácia vzácneho priestoru parciálnym záujmom jedného združenia však nemôže stáť v ceste dotvoreniu významnej časti centra Bratislavy, staromestská samospráva by tak mala robiť všetko preto, aby sa ÚPZ pre túto lokalitu zmenil a Camera Obskura tým prestala škodiť pri snahe o obnovu pôvodnej krásy Bratislavy.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: f&b + cc
  • Zdroj: f&b + cc
  • Zdroj: f&b + cc

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube