Author photoAdrian Gubčo 08.10.2019 13:30

Na Kopčianskej sa čoskoro spustí nový megaprojekt, príprava na výstavbu začala výsadbou stromov

V metropole sa schyľuje k realizácii ďalšieho veľkého developmentu. Spoločnosti Nesto Juh Land Development a Nesto Sever Land Development, spojené s developerom Lucron, obdržali územné rozhodnutie pre prvú časť projektu Kopčianska – Juh, po novom nazývanom Nesto. V rámci tohto developmentu vznikne na okraji Petržalky polyfunkčná štvrť. Developer začal prípravu na výstavbu pomerne netypicky – výsadbou stromov.

Ilustračná vizualizácia. Zdroj: Lucron

Ilustračná vizualizácia. Zdroj: Lucron

Zóna, kde projekt vznikne, sa nachádza v priestore medzi diaľnicou D2 a štátnou hranicou s Rakúskom, na konci Kopčianskej ulice. Dnes sa tu zástavba prakticky nevyskytuje, hoci sa o rozvoji tohto priestoru, známeho ako IV. kvadrant, hovorí už veľmi dlho. Podľa predstáv tvorcov Územného plánu Hlavného mesta SR Bratislavy z roku 2007 tu mala vzniknúť reprezentatívna polyfunkčná štvrť. Za vyše desaťročie od prijatia plánu nič nenasvedčovalo tomu, že by sa to malo aj reálne naplniť, zmeny prichádzajú až teraz.

 

Projekt

Keď bol projekt na začiatku roka 2018 prvýkrát odhalený, oprávnene vyvolal záujem verejnosti. Rozsah a koncentrácia jednotlivých funkcií, ako aj mimoriadne široký urbanisticko-architektonický tím, ktorý za prípravou stojí, z neho robí jeden z najvýznamnejších zámerov v Bratislave.

Ako Lucron uvádza na svojej oficiálnej webstránke, ambíciou je vznik udržateľnej mestskej štvrte, ktorá pritiahne komunity kreatívnych a inovatívnych ľudí. Cestou k tomu má byť vytvorenie mestského prostredia, ktoré bude kombinovať viacero typov obytnej zástavby, ako aj komplexnú škálu funkcií, vrátane kultúry, športu či zdravotníctva.

Súčasťou zóny majú byť aj veľkorysé verejné priestranstvá – námestia, veľký líniový park a poloprivátne priestory v podobe dvorov medzi budovami, ktoré budú parkovo upravené. Zóna bude so zvyškom mesta prepojená cyklotrasami, predĺženými linkami verejnej dopravy, no najzaujímavejším prvkom má byť zriadenie železničnej zastávky, ktorá zabezpečí spojenie so Železničnou stanicou Petržalka, ako aj rakúskym pohraničím a samotnou Viedňou.

V prípravnom tíme sú architekti z kancelárií Compass, Šujan_Stassel a Vallo Sadovsky Architects, ktorí patria k našim najvýraznejším a najskúsenejším architektom, ako aj ďalšie poradenské tímy zo zahraničia. Hoci ešte neboli zverejnené definitívne vizualizácie, aktuálne materiály sľubujú vznik architektonicky bohatej štvrte s aktívnym parterom, lokálnymi dominantami a orientáciou na priateľskú ľudskú mierku. Pri úrovni zúčastnených ateliérov je vysoký predpoklad, že dané nastavenie bude vysoko funkčné a ciele naplnené.

Keďže projekt má k dispozícii územné rozhodnutie, spustenie jeho realizácie môže byť otázkou niekoľkých mesiacov až roka, v závislosti od vydania stavebných povolení. Petržalka každopádne získa novú modernú štvrť. 

 

Organizácia I. etapy. Zdroj: Lucron

 

Nultá fáza

Hoci stavebné povolenie ešte nemá developer k dispozícii, prvé aktivity v území už rozbehol. Táto tzv. nultá fáza však nemá len charakter zemných prác, ale aj vedomých vstupov do lokality, ktoré menia jej celkový obraz a fungovanie.

Aj keď má development vzniknúť prakticky na zelenej lúke, predsa len ide o územie, kde sa musel investor vyrovnať s určitými prekážkami a prvkami, ktoré musel do developmentu integrovať. Tie sa týkajú predovšetkým starších vývojových vrstiev, ktoré sa tu dnes nachádzajú.

Prvým prvkom je prítomnosť historických artefaktov a pamiatok, ku ktorým patrí krajinársky mimoriadne príťažlivý cintorín padlých v Prvej svetovej vojne, bunker BS-8 alebo protitanková priekopa, ktorá s bunkrom patrila k predvojnovému československému opevneniu. Tieto objekty však nezaniknú, ale stanú sa súčasťou nového verejného priestoru, ktorý by tu mal vzniknúť. Prvé zásahy sa začnú realizovať v budúcom roku, kedy by tu malo byť aplikovaných viacero prvkov pre spríjemnenie voľného času – napríklad knižná búdka, drevené bunkre alebo hojdacie siete, uvažuje sa aj o zavedení urban farmingu.

V druhom prípade ide o skládku stavebného materiálu, ktorú investor už odstránil, čím v priestore zanikla akákoľvek možná záťaž. Pojem udržateľnosť je v popise projektu zdôraznená, preto je zrejmé, že sa Lucron snaží o maximálne zvýšenie ekologickej kvality lokality. Nejde však o jediné opatrenie smerujúce k zvýšeniu udržateľnosti prostredia.

Najvýraznejším a najviditeľnejším zásahom do územia a prejavom príprav na vznik štvrte sa totiž stala masívna výsadba nových stromov a kríkov – developer vysadil až 593 stromov a 1.642 kríkov, zoskupených predovšetkým okolo hraníc pozemku, ako aj štátnej hranice. Ide o druhy typické pre bratislavské prostredie a podnebie – duby, hraby, lipy či jasene, doplnené kríkmi, vyhľadávanými vtákmi.

Túto aktivitu nemožno označiť len za formálnu náhradnú výsadbu, keďže väčšína územia je dnes tvorená poľnohospodárskou pôdou. Namiesto toho majú mať stromy funkciu akýchsi vetrolamov a slúžiť ako vymedzenie lokality. Nemožno zabudnúť ani na ekologické a v neposlednom rade aj estetické funkcie. Takáto forma prípravy na výstavbu a v takomto rozsahu ostáva v Bratislave (bohužiaľ) netradičná.

 

Pozdĺž hranice boli vysadené stovky stromov a kríkov, ktoré majú prispieť k lepšej udržateľnosti štvrte. Zdroj: Lucron

 

Architektonická súťaž na Petržalskú rozhľadňu

S prípravou výstavby novej štvrte súvisí aj študentská architektonická súťaž, ktorej predmetom bolo riešenie tzv. Petržalskej rozhľadne – teda „interaktívnej“ vyhliadkovej veže, ktorá sa má stať dominantou verejného priestoru v štvrti a doplniť ponuku rekreačných miest v okolí vyššie zmienených pamiatok.

V celkovej mizérii architektonických súťaží v Bratislave, nehovoriac o súťažiach otvorených pre študentov, sa táto stáva výnimočnou. Porota zložená zo zástupcov developera, ale aj Fakulty architektúry STU či viacerých významných architektov (spomeniem napríklad Petra Gera, bývalého hlavného architekta Hamburgu) nakoniec hodnotila jedenásť návrhov, z ktorých boli tri ocenené.

Hoci prvé miesto nebolo vyhlásené, dva návrhy boli ocenené druhým miestom a jeden tretím. Porota ocenila kreatívne spôsoby reakcie na okolité územie alebo možnosti realizácie programu, napríklad vo forme projekcie virtuálnej reality. Dôvodom nevyhlásenia prvého miesta bolo nedostatočné riešenie možnosti presunutia veže na iné miesto, táto téma sa však ďalej rozpracováva.

Developer aj naďalej deklaruje svoju otvorenosť k študentským nápadom a víziám, čím chce potvrdiť svoj záujem o kreatívny a inovatívny prístup pri tvorbe mestských priestorov, ako aj pritiahnuť ľudí, ktorí s novými myšlienkami prichádzajú. Dôvodom vyhlásenia súťaže bolo totiž aj vnesenie novej energie do budúcej zóny, ktorá bude musieť v tomto konkurovať iným podobným „clustrom“ talentu v metropole.

 

Jeden z ocenených návrhov, autori Máté Asbóth, Jozef Borák

 

Záver

Hoci v kontexte rozsahu projektu nejde o veľké zásahy, majú veľký zmysel – nové aleje alebo oddychové prvky robia z lokality, ktorá je do veľkej miery braná ako okrajová a tranzitná, silnejší bod záujmu. Ide o vkladanie nového typu obsahu do prostredia, ktoré bude v budúcnosti fungovať úplne inak, čím je verejnosť postupne pripravovaná na zmenu, ktorá tu začne čoskoro prebiehať. Pritom treba dodať, že má ísť o zmenu pozitívnu, ktorá prinesie širšie možnosti využitia územia.

Pomerne široký rozsah prípravných prác svedčí o tom, že Lucron má skutočne rozsiahle ambície. Dokumentácia k územnému rozhodnutiu prezrádza, že tu má vzniknúť plnohodnotná mestská štruktúra. Výpis rozličných funkcií a objektov, ktoré tu majú vzniknúť, skutočne naznačujú, že nepôjde len o vznik akéhosi lepšieho sídliska alebo maximálne komerčnej zóny, ale živého developmentu, aký v Bratislave dosiaľ nevznikol.

Nesto bude vo vývoji nepochybne ešte veľmi dlho, no prvé náznaky v podobe doplnenia rekreačnej vybavenosti, masívnej výsadby zelene a v spojení s doterajšími realizáciami a projektami developera – Malé Krasňany, Urban Residence, Vydrica alebo Arboria v Trnave – sú veľmi sľubné. Bratislava a Petržalka sú na prahu vzniku štvrte, aká sa v Bratislave zatiaľ ešte neexistuje: komplexne pripravenej, s plnou vybavenosťou, orientáciou na pešiu a cyklistickú dopravu a sledujúcu najaktuálnejšie trendy v urbanizme a architektúre.

Jej realizácia sa už spustila a čoskoro nastaví latku, ako môže a má Bratislava budúcnosti vyzerať.  

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube