YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 08.10.2019 13:30

Na Kopčianskej sa čoskoro spustí nový megaprojekt, príprava na výstavbu začala výsadbou stromov

V metropole sa schyľuje k realizácii ďalšieho veľkého developmentu. Spoločnosti Nesto Juh Land Development a Nesto Sever Land Development, spojené s developerom Lucron, obdržali územné rozhodnutie pre prvú časť projektu Kopčianska – Juh, po novom nazývanom Nesto. V rámci tohto developmentu vznikne na okraji Petržalky polyfunkčná štvrť. Developer začal prípravu na výstavbu pomerne netypicky – výsadbou stromov.

Ilustračná vizualizácia. Zdroj: Lucron

Ilustračná vizualizácia. Zdroj: Lucron

Zóna, kde projekt vznikne, sa nachádza v priestore medzi diaľnicou D2 a štátnou hranicou s Rakúskom, na konci Kopčianskej ulice. Dnes sa tu zástavba prakticky nevyskytuje, hoci sa o rozvoji tohto priestoru, známeho ako IV. kvadrant, hovorí už veľmi dlho. Podľa predstáv tvorcov Územného plánu Hlavného mesta SR Bratislavy z roku 2007 tu mala vzniknúť reprezentatívna polyfunkčná štvrť. Za vyše desaťročie od prijatia plánu nič nenasvedčovalo tomu, že by sa to malo aj reálne naplniť, zmeny prichádzajú až teraz.

 

Projekt

Keď bol projekt na začiatku roka 2018 prvýkrát odhalený, oprávnene vyvolal záujem verejnosti. Rozsah a koncentrácia jednotlivých funkcií, ako aj mimoriadne široký urbanisticko-architektonický tím, ktorý za prípravou stojí, z neho robí jeden z najvýznamnejších zámerov v Bratislave.

Ako Lucron uvádza na svojej oficiálnej webstránke, ambíciou je vznik udržateľnej mestskej štvrte, ktorá pritiahne komunity kreatívnych a inovatívnych ľudí. Cestou k tomu má byť vytvorenie mestského prostredia, ktoré bude kombinovať viacero typov obytnej zástavby, ako aj komplexnú škálu funkcií, vrátane kultúry, športu či zdravotníctva.

Súčasťou zóny majú byť aj veľkorysé verejné priestranstvá – námestia, veľký líniový park a poloprivátne priestory v podobe dvorov medzi budovami, ktoré budú parkovo upravené. Zóna bude so zvyškom mesta prepojená cyklotrasami, predĺženými linkami verejnej dopravy, no najzaujímavejším prvkom má byť zriadenie železničnej zastávky, ktorá zabezpečí spojenie so Železničnou stanicou Petržalka, ako aj rakúskym pohraničím a samotnou Viedňou.

V prípravnom tíme sú architekti z kancelárií Compass, Šujan_Stassel a Vallo Sadovsky Architects, ktorí patria k našim najvýraznejším a najskúsenejším architektom, ako aj ďalšie poradenské tímy zo zahraničia. Hoci ešte neboli zverejnené definitívne vizualizácie, aktuálne materiály sľubujú vznik architektonicky bohatej štvrte s aktívnym parterom, lokálnymi dominantami a orientáciou na priateľskú ľudskú mierku. Pri úrovni zúčastnených ateliérov je vysoký predpoklad, že dané nastavenie bude vysoko funkčné a ciele naplnené.

Keďže projekt má k dispozícii územné rozhodnutie, spustenie jeho realizácie môže byť otázkou niekoľkých mesiacov až roka, v závislosti od vydania stavebných povolení. Petržalka každopádne získa novú modernú štvrť. 

 

Organizácia I. etapy. Zdroj: Lucron

 

Nultá fáza

Hoci stavebné povolenie ešte nemá developer k dispozícii, prvé aktivity v území už rozbehol. Táto tzv. nultá fáza však nemá len charakter zemných prác, ale aj vedomých vstupov do lokality, ktoré menia jej celkový obraz a fungovanie.

Aj keď má development vzniknúť prakticky na zelenej lúke, predsa len ide o územie, kde sa musel investor vyrovnať s určitými prekážkami a prvkami, ktoré musel do developmentu integrovať. Tie sa týkajú predovšetkým starších vývojových vrstiev, ktoré sa tu dnes nachádzajú.

Prvým prvkom je prítomnosť historických artefaktov a pamiatok, ku ktorým patrí krajinársky mimoriadne príťažlivý cintorín padlých v Prvej svetovej vojne, bunker BS-8 alebo protitanková priekopa, ktorá s bunkrom patrila k predvojnovému československému opevneniu. Tieto objekty však nezaniknú, ale stanú sa súčasťou nového verejného priestoru, ktorý by tu mal vzniknúť. Prvé zásahy sa začnú realizovať v budúcom roku, kedy by tu malo byť aplikovaných viacero prvkov pre spríjemnenie voľného času – napríklad knižná búdka, drevené bunkre alebo hojdacie siete, uvažuje sa aj o zavedení urban farmingu.

V druhom prípade ide o skládku stavebného materiálu, ktorú investor už odstránil, čím v priestore zanikla akákoľvek možná záťaž. Pojem udržateľnosť je v popise projektu zdôraznená, preto je zrejmé, že sa Lucron snaží o maximálne zvýšenie ekologickej kvality lokality. Nejde však o jediné opatrenie smerujúce k zvýšeniu udržateľnosti prostredia.

Najvýraznejším a najviditeľnejším zásahom do územia a prejavom príprav na vznik štvrte sa totiž stala masívna výsadba nových stromov a kríkov – developer vysadil až 593 stromov a 1.642 kríkov, zoskupených predovšetkým okolo hraníc pozemku, ako aj štátnej hranice. Ide o druhy typické pre bratislavské prostredie a podnebie – duby, hraby, lipy či jasene, doplnené kríkmi, vyhľadávanými vtákmi.

Túto aktivitu nemožno označiť len za formálnu náhradnú výsadbu, keďže väčšína územia je dnes tvorená poľnohospodárskou pôdou. Namiesto toho majú mať stromy funkciu akýchsi vetrolamov a slúžiť ako vymedzenie lokality. Nemožno zabudnúť ani na ekologické a v neposlednom rade aj estetické funkcie. Takáto forma prípravy na výstavbu a v takomto rozsahu ostáva v Bratislave (bohužiaľ) netradičná.

 

Pozdĺž hranice boli vysadené stovky stromov a kríkov, ktoré majú prispieť k lepšej udržateľnosti štvrte. Zdroj: Lucron

 

Architektonická súťaž na Petržalskú rozhľadňu

S prípravou výstavby novej štvrte súvisí aj študentská architektonická súťaž, ktorej predmetom bolo riešenie tzv. Petržalskej rozhľadne – teda „interaktívnej“ vyhliadkovej veže, ktorá sa má stať dominantou verejného priestoru v štvrti a doplniť ponuku rekreačných miest v okolí vyššie zmienených pamiatok.

V celkovej mizérii architektonických súťaží v Bratislave, nehovoriac o súťažiach otvorených pre študentov, sa táto stáva výnimočnou. Porota zložená zo zástupcov developera, ale aj Fakulty architektúry STU či viacerých významných architektov (spomeniem napríklad Petra Gera, bývalého hlavného architekta Hamburgu) nakoniec hodnotila jedenásť návrhov, z ktorých boli tri ocenené.

Hoci prvé miesto nebolo vyhlásené, dva návrhy boli ocenené druhým miestom a jeden tretím. Porota ocenila kreatívne spôsoby reakcie na okolité územie alebo možnosti realizácie programu, napríklad vo forme projekcie virtuálnej reality. Dôvodom nevyhlásenia prvého miesta bolo nedostatočné riešenie možnosti presunutia veže na iné miesto, táto téma sa však ďalej rozpracováva.

Developer aj naďalej deklaruje svoju otvorenosť k študentským nápadom a víziám, čím chce potvrdiť svoj záujem o kreatívny a inovatívny prístup pri tvorbe mestských priestorov, ako aj pritiahnuť ľudí, ktorí s novými myšlienkami prichádzajú. Dôvodom vyhlásenia súťaže bolo totiž aj vnesenie novej energie do budúcej zóny, ktorá bude musieť v tomto konkurovať iným podobným „clustrom“ talentu v metropole.

 

Jeden z ocenených návrhov, autori Máté Asbóth, Jozef Borák

 

Záver

Hoci v kontexte rozsahu projektu nejde o veľké zásahy, majú veľký zmysel – nové aleje alebo oddychové prvky robia z lokality, ktorá je do veľkej miery braná ako okrajová a tranzitná, silnejší bod záujmu. Ide o vkladanie nového typu obsahu do prostredia, ktoré bude v budúcnosti fungovať úplne inak, čím je verejnosť postupne pripravovaná na zmenu, ktorá tu začne čoskoro prebiehať. Pritom treba dodať, že má ísť o zmenu pozitívnu, ktorá prinesie širšie možnosti využitia územia.

Pomerne široký rozsah prípravných prác svedčí o tom, že Lucron má skutočne rozsiahle ambície. Dokumentácia k územnému rozhodnutiu prezrádza, že tu má vzniknúť plnohodnotná mestská štruktúra. Výpis rozličných funkcií a objektov, ktoré tu majú vzniknúť, skutočne naznačujú, že nepôjde len o vznik akéhosi lepšieho sídliska alebo maximálne komerčnej zóny, ale živého developmentu, aký v Bratislave dosiaľ nevznikol.

Nesto bude vo vývoji nepochybne ešte veľmi dlho, no prvé náznaky v podobe doplnenia rekreačnej vybavenosti, masívnej výsadby zelene a v spojení s doterajšími realizáciami a projektami developera – Malé Krasňany, Urban Residence, Vydrica alebo Arboria v Trnave – sú veľmi sľubné. Bratislava a Petržalka sú na prahu vzniku štvrte, aká sa v Bratislave zatiaľ ešte neexistuje: komplexne pripravenej, s plnou vybavenosťou, orientáciou na pešiu a cyklistickú dopravu a sledujúcu najaktuálnejšie trendy v urbanizme a architektúre.

Jej realizácia sa už spustila a čoskoro nastaví latku, ako môže a má Bratislava budúcnosti vyzerať.  

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Súvisiace články

Luxusné bývanie v Neste: Budúca ekologická štvrť získa nadštandardnú etapu

21.11.2022 15:22:31 Adrian Gubčo

Cieľom ambiciózneho projektu Nesto je vytvoriť prvú uhlíkovo neutrálnu štvrť na Slovensku, spojenú s konceptom 20-minútového mesta. Development medzi diaľnicou D2, Kopčianskou ulicou a štátnou hranicou s Rakúskom za posledné mesiace výrazne napreduje a získava reálne kontúry. Okrem toho predstavuje víziu svojej najluxusnejšej etapy.

Čítať viac

Prvá nízkouhlíková štvrť získava prvé domy. Nesto napreduje v rozvoji

16.09.2022 15:28:00 Andrej Sárközi

Zmestili by sa doňho Kežmarok alebo Skalica. V petržalskom projekte Nesto bude žiť na 47 hektároch 15-tisíc ľudí. Developer Lucron chce na území medzi diaľnicou D2, Kopčianskou ulicou a štátnou hranicou s Rakúskom vytvoriť komplexnú štvrt s bývaním, kanceláriami, retailom či občianskou vybavenosťou. Toto mesto v meste má byť navyše aj príkladom ekologického a inovatívneho prístupu k tvorbe urbánneho prostredia.

Čítať viac

Nesto odhaľuje svoj koncept co-livingu

21.01.2022 17:44:09 Adrian Gubčo

V Petržalke sa postupne rozbieha výstavba projektu Nesto od developera Lucron. Táto vlajková loď spoločnosti prichádza s ambíciou vytvoriť namiesto banálneho obytného súboru živú a kreatívnu komunitu, ktorá bude priťahovať široké skupiny obyvateľstva. Nástrojom k tomu majú byť aj developermi zriedka využívané koncepty bývania – vrátane co-livingu, teda špecifického typu nájomného bývania.

Čítať viac

Lucron prezrádza prvé detaily o urbanistickej súťaži na Nesto Sever

02.12.2021 15:03:06 Adrian Gubčo

Spoločnosť Lucron postupne rozbieha realizáciu mohutného developmentu Nesto, ktoré vznikne na západnom okraji Petržalky, priamo pri štátnej hranici s Rakúskom. Ide však o rozvoj len prvej, južnej časti projektu. Koncepciu severnej hľadá v medzinárodnej urbanisticko-architektonickej súťaži, do ktorej údajne prizvala popredné európske pracoviská. Výsledky súťaže by mali byť známe na jar budúceho roka.

Čítať viac

Výstavba projektu Nesto začína

14.10.2021 14:53:30 Adrian Gubčo

Dnešným dňom sa oficiálne spustila výstavba projektu Nesto, do budúcna jednej z najväčších developerských schém v Bratislave. V petržalských Kopčanoch, v dotyku so štátnou hranicou s Rakúskom, by mala v najbližších rokoch vzniknúť štvrť s až 15-tisíc obyvateľmi. Developer Lucron navyše vyhlasuje aj urbanistickú súťaž, v ktorej hľadá koncepciu severnej časti developmentu.

Čítať viac

Nesto sa odhaľuje: V Bratislave má vzniknúť prvá kreatívna štvrť

10.10.2019 13:35:00 Adrian Gubčo

Developer Lucron dnes odhalil jeden z najväčších a najkomplexnejších pripravovaných projektov v slovenskej metropole. V Petržalke, na území medzi diaľnicou D2 a štátnou hranicou v dotyku s Kopčianskou ulicou, vznikne mestská štvrť Nesto, kde môže v horizonte 15 rokov žiť až 15-tisíc obyvateľov.

Čítať viac

Kopčianska - Juh sa blíži k výstavbe

04.10.2018 10:30:00 Adrian Gubčo

Na začiatku roka bol predstavený rozsiahly zámer Kopčianska – Juh, ktorý by predstavoval pokračovanie zástavby Petržalky smerom k rakúskej hranici. V dnes prázdnom území mala vzniknúť polyfunkčná štvrť s charakterom lokálneho centra. Dnes má developer projektu Lucron v rukách prvé pozitívne stanoviská a napreduje v príprave.

Čítať viac

Nová štvrť na Kopčianskej

02.01.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

Nový rok štartujeme predstavením zámeru (resp. urbanistickej štúdie) polyfunkčnej zóny Kopčianska - Juh, ktorá by mala vyrásť v tesnej blízkosti vojenského cintorína a štátnej hranice. Developer Fundus, s.r.o., napojený na spoločnosť Lucron (developujúcu Urban Residence či Malé Krasňany), predstavil zámer v rámci hodnotenia EIA.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube