Author photoAdrian Gubčo 02.01.2018 08:30

Nová štvrť na Kopčianskej

Nový rok štartujeme predstavením zámeru (resp. urbanistickej štúdie) polyfunkčnej zóny Kopčianska - Juh, ktorá by mala vyrásť v tesnej blízkosti vojenského cintorína a štátnej hranice. Developer Fundus, s.r.o., napojený na spoločnosť Lucron (developujúcu Urban Residence či Malé Krasňany), predstavil zámer v rámci hodnotenia EIA.

Zdroj: Lucron / EIA

Zdroj: Lucron / EIA

Projekt by mal vzniknúť na mieste, ktoré sa v rámci plánovania nazýva IV. kvadrant, teda v území medzi dnešnou zástavbou Petržalky a rakúskou hranicou, kde sa dlhodobo predpokladá ďalšia expanzia mesta. Kopčianska - Juh sa bude nachádzať na mieste súčasného poľa a skládky stavebného odpadu a mala by byť viacmenej samostatnou štvrťou, usporiadanou okolo hlavnej osi naviazanej na Kopčiansku ulicu a tvorenou blokmi aj solitérnymi objektami, medzi ktorými sa nachádzajú verejné priestranstvá.

Kľúčovou funkciou je bývanie (na základe plošnej výmery obytných plôch by to mohla byť vyše tisícka bytov), doplnené prechodným bývaním v objektoch ako sú študentské internáty či domov seniorov. Doplnkovou funkciou je občianska vybavenosť v podobe maloobchodných prevádzok, hotela a ďalších služieb, pričom väčšina z nich má byť koncentrovaná v okolí centrálneho námestia, ďalšie v parteri domov. Kvalitnej zeleni a exteriérovým plochám je taktiež ponechaného pomerne dosť priestoru, EIA navyše odporúča budovať variant s vyšším zastúpením zelene oproti spevneným plochám. Parkovanie je riešené skôr v podzemí, kde bude 1600 miest, na povrchu ďalších 500. Autormi štúdie sú skúsené a kvalitné architektonické kancelárie šujan_štassel, Vallo Sadovsky Architects a Compass Architekti. Realizácia prvej fázy je naplánovaná medzi rokmi 2020-2025, druhej 2025-2030. Odhadované náklady sú 90 miliónov eur.

Kvalita oslovených architektonických ateliérov sa odráža aj vo vysokej úrovni návrhu. Vizualizácie odhaľujú mestsky pôsobiacu štvrť s dobrou mierkou a kvalitnými spoločnými priestormi, kde vzniká dobrá perspektíva pre vytvorenie príjemného života. Lucron už dokázal, že vie budovať aj pomerne veľké obytné súbory, ktoré sú navyše oceňované zákazníkmi aj odborníkmi.

Priamo voči návrhu teda možno nájsť len málo výhrad (azda len okrem rozsahu parkovania, čo je ale dané normou). Tou jedinou zásadnejšou je len lokalita - je škoda, že takýto pekný zámer sa objavuje v území, pomerne odlúčenom od inej zástavby, a že nejde skôr o niečo, transformujúce zle nastavené či zanedbané lokality, ktorých je aj v Petržalke neúrekom (zvlášť v blízkosti Kopčianskej).

Na druhej strane, ide o neklamný znak toho, že prorokovaná expanzia Bratislavy smerom k rakúskej hranici je konečne tu, a preto sa dá čakať, že v blízkej dobe uvidíme ešte ďalšie zámery, ktoré sa v tomto území objavia.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Lucron / EIA
  • Zdroj: Lucron / EIA
  • Zdroj: Lucron / EIA
  • Zdroj: Lucron / EIA

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube