Author photoAdrian Gubčo 22.01.2024 16:00

Vyspelé mesto prichádza. Lucron napreduje v rozvoji Nesta, začína mestským životom

Developer Lucron sa v Bratislave podieľa na významných projektoch. Nedávno dokončil mestotvorný development Urban Residence a v súčasnosti realizuje mimoriadne exponovanú Vydricu. Jeho vlajkovou loďou je však Nesto, zámer novej vzorovej štvrte na okraji Petržalky. Spoločnosť pokračuje v rozvoji nových etáp, pričom hodnotné prostredie má vzniknúť už teraz.

Zdroj: Lucron, Nino Belovič / YIM.BA

Zdroj: Lucron, Nino Belovič / YIM.BA

Verejný priestor ako základ

Zámer vzniku novej štvrte na západnom okraji Petržalky bol ohlásený na začiatku roka 2018. Už v tom čase bolo zrejmé, že pôjde o veľký a v mnohom mimoriadny projekt. S postupujúcou prípravou sa tieto náznaky potvrdzovali. Prezradil to napokon aj developer sám, keď oznámil, že Nesto bude komplexnou lokalitou, vybudovanou podľa princípov 20-minútového mesta.

Transformácia územia, kde má projekt vzniknúť, začala pomerne netypicky – výsadbou stromov. Nová štvrť sa bude nachádzať na konci Kopčianskej ulice, neďaleko jej vyústenia do štátnej hranice s Rakúskom. Od zvyšku Petržalky je oddelená diaľnicou D2, doteraz sa na jej mieste nachádzali, resp. nachádzajú polia. Investor zdôrazňuje, že pôjde o príjemnú a zelenú štvrť, preto sa rozhodol zachovať veľkú časť existujúcej zelene – a ďalšiu pridať.

V susedstve hranice tak bolo vysadených takmer šesťsto stromov a 1,7-tisíc kríkov, ktoré majú estetický, environmentálny aj mikroklimatický účel. Slúžia ako akési vetrolamy, pričom rokmi sa bude ich dosah len posilňovať. Keďže aj samotná štvrť bude vznikať nejakú dobu, v čase jej dobudovania už budú stromy vzrastlé a vytvoria atraktívne zelené vymedzenie developmentu.

Galéria

 • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Prvá etapa projektu. Zdroj: Lucron
 • Prvá etapa projektu. Zdroj: Lucron
 • Nové námestie. Zdroj: Lucron
 • Nesto Prime. Zdroj: Lucron
 • Centrálny park. Zdroj: Lucron

Nejde o jediné miesto, kde došlo k revitalizácii prostredia. V strede budúcej transformačnej lokality sa nachádzajú zachované artefakty spred druhej svetovej vojny – cintorín padlých z prvej svetovej vojny, bunker BS-8 alebo protitanková priekopa, ktorá s bunkrom patrila k predvojnovému československému opevneniu. Po revitalizácii tu postupne vzniká lesopark, ktorý má byť príťažlivý nielen pre budúcich obyvateľov Nesta, ale aj turistov či cykloturistov.

Developer sa rokmi snaží tento priestor skvalitňovať. „V blízkosti vojenských pamiatok sme nedávno revitalizovali aj lesopark,“ pripomína development manažér projektu Nesto Michal Brúsil. „Pri týchto pamiatkach, ktoré sú prirodzene zapracované do projektu Nesta a odkazujú na historický odkaz územia, pribudla nová oddychová zóna.“

Jej súčasťou sú zastrešené piknikové sedenia, lavičky a ležadlá. Nechýba ani možnosť opekania na dvoch griloch a koše na separovanie odpadu. Vzniká tak dobré miesto pre verejnosť s možnosťou piknikov či oddychu pre cyklistov, ako aj podmienky pre školské výlety.

Napokon, v dohľadnom čase by sa mala začať realizácia časti mestského námestia, ktoré bude tvoriť akúsi južnú bránu do Nesta. Má ísť o kľúčový verejný priestor v celej časti Nesto – Juh, pričom by malo ísť o miesto, kde sa bude koncentrovať komunitný život. Orientované do neho budú obchodné prevádzky, prvky občianskej vybavenosti aj nové etapy projektu. Pôjde o pešiu zónu s fontánou, vhodnú pre organizovanie komornejších podujatí či trhov.

Prístupné odtiaľto budú aj ďalšie časti štvrte, resp. spojenie so zvyškom Bratislavy. Námestie totiž bude zo severu prechádzať do parku, pretínajúceho celé Nesto – Juh a nadväzujúceho na centrálnu os Nesta – Sever. Z južnej strany sa zas bude obracať do prestupného uzla, kde už dnes zastavujú autobusy bratislavskej verejnej dopravy a v budúcnosti by sa tu mohla v neskoršej fáze projektu nachádzať aj železničná zastávka na spôsob TIOPu – terminálu integrovanej osobnej prepravy. Štvrť tak získa svoje srdce už v úvode výstavby.

Ide o vhodný prístup, dôležitý pre budúcich obyvateľov. Už v čase sťahovania väčšiny ľudí môže Nesto obsahovať významnú časť sľubovaných kvalít, predovšetkým v prípade verejného priestoru. Námestie, park, zachované pamiatky aj časť služieb pomôžu k naštartovaniu života a tvorbe pozitívnej identity. Rokmi sa bude toto nastavenie s pribúdaním nových etáp, obyvateľov a návštevníkov len upevňovať.

 

V Neste už postupne vzniká nový centrálny park, prepojený s lesoparkom v okolí existujúcich pamiatok. Zdroj: Lucron

 

Sociálna variabilita obohatí charakter Nesta

Developer aktuálne dopredáva byty v prvej rezidenčnej etape, tvorenej trojicou objektov C1-C3. Zo 181 bytov ostáva voľných 62. Budúci obyvatelia budú žiť v domoch ľudskej mierky so šiestimi podlažiami, zelenými vnútroblokmi, priamym prístupom k vyššie zmienenému námestiu a službami v parteri smerom do námestia. Decentný má byť aj štandard, ktorý napríklad zahŕňa podlahové kúrenie v každom byte. Zaujímavosťou je aj vysoký počet fotovoltických panelov na streche každého bytového domu. Záujemcovia si môžu štandard bytov prehliadnuť vo dvojici vzorových bytov priamo v jednej z bytoviek.

Lucron aktuálne finišuje s výstavbou – domy sú už zvonka prakticky zhotovené a pracuje sa na sadových úpravách. Dokončené budovy sa prezentujú čistou, racionálnou architektúrou, ktorá ešte lepšie vynikne po doplnení zelene. Autormi sú architekti z kancelárií Sadovsky&Architects a Siebert + Talaš. Prvých obyvateľov uvíta Nesto v priebehu budúceho roka.

V súčasnej dobe developer ponúka na svojej webstránke aj prémiovú etapu Nesto Prime, ktorú označuje za to najlepšie z projektu. Pôjde o šesticu šesťpodlažných bodových domov, kde bude len 60 veľkometrážnych bytov (na jednom podlaží tak budú len dva byty) s vyšším štandardom. Dôležitá je jeho strategická poloha v dotyku so zeleňou, jednak s existujúcim lesoparkom, ale aj plánovaným centrálnym parkom Nesta.

Investor zdôrazňuje, že má ísť o zmysluplnú štvrť, atraktívnu pre ľudí rozličných demografických skupín alebo preferencií v oblasti životného štýlu. V dohľadnej dobe sa tak začne realizovať nový typ bývania, ktorý v Bratislave v takejto podobe zatiaľ testovaný nebol. Lucron totiž disponuje stavebným povolením pre etapu A, ktorej súčasťou má byť na lokálne pomery unikátny koncept komerčného nájomného bývania. 

Pôjde o budovu, ktorá ponúkne možnosť bývania v prenajatej jednotke a niektorými spoločnými priestormi, zdieľanými so susedmi. Medzi benefitmi developer zmieňuje –spoločnú terasu s možnosťou grilovania, lounge so spoločnou komunitnou kuchynkou, miestnosti na premietanie filmov s knižnicou, coworking alebo miestnosti na jogu. Vznikne tak komunitnejší spôsob života, ideálny najmä pre dynamických mladších ľudí, ktorí sa nechcú viazať na nejakú lokalitu alebo mesto.

Takéto bývanie by malo byť dostupnejšie a bez takých výrazných záväzkov (najmä časových), ako to je v prípade klasického prenájmu. Na druhej strane, v takomto type bývania existujú určité pravidlá, takže nemá ísť o internát, hotel ani o akési študentské zdieľané byty s rušným spoločenským životom. 

Developer očakáva, že tento koncept v Neste priláka najmä kreatívnych vzdelaných ľudí, expatov, IT odborníkov, alebo freelancerov, ktorí budú pracovať priamo v rámci novej štvrte, prípadne budú využívať výborné spojenie do centra Bratislavy alebo do Viedne. Taktiež sa budú podieľať na živote štvrte, obohacovať jej sociálny mix, vytvárať predpoklady pre rozvoj širšieho druhu prevádzok a využívať plnú šírku plánovanej občianskej vybavenosti.

Mali by sa tu nachádzať komerčné aj mestské nájomné byty. Keďže sa developer usiluje o zmenu Územného plánu v prospech posilnenia rezidenčnej funkcie, Magistrát bude od neho žiadať dodanie niekoľkých bytov pre mestské účely. V súlade s politikou Hlavného mesta by mali slúžiť najmä učiteľom a učiteľkám, príslušníkom a príslušníčkam policajného alebo hasičského zboru alebo vodičom a vodičkám MHD.

Vysoká variabilita rozličných sociálnych skupín dodáva mestám ich atraktivitu a vnútorné bohatstvo. Vysoká koncentrácia jedného typu obyvateľov – či už bohatých alebo chudobných – nie je celkom prospešná, keďže môže viesť ku vzniku príliš exkluzívneho alebo naopak zaťaženého a nebezpečného prostredia. Nesto nemá byť na žiadnom z týchto extrémov.

 

Nesto Prime má byť tým najlepším bývaním z celej štvrte. Zdroj: Lucron

 

Veľká budúcnosť štvrte

V rámci južnej časti projektu sa počíta okrem rôznych foriem bývania aj s občianskou vybavenosťou, ako je napríklad materská škola, a s viacerými priestormi na trávenie voľného času.   

Ďalšia vybavenosť pribudne v Neste – Sever, kde sa uvažuje napríklad so základnou školou, materskými školami alebo športovou halou a inými zariadeniami. V oboch etapách sa bude prirodzene nachádzať aj vybavenosť v parteri domov, orientovaných do hlavných dopravných alebo peších trás, rovnako ako pracoviská v niekoľkých kancelárskych budovách. Už predstavené bolo retailovo-logistické centrum, ktoré oddelí obytné zóny od diaľnice.

Realizácia zmienených objektov, ako aj zostávajúcich etáp Nesta, vyvolá tlak na dopravnú infraštruktúru. Hlavnou nosnou komunikáciou má byť „Západná rozvojová os“, ktorá vznikne v predĺžení Bratskej ulice. Takto dostane projekt priame spojenie nielen s Petržalkou, ale aj diaľnicou D2 a teda aj širším regiónom. Dokončená má byť v roku 2026.

Druhou hlavnou spojnicou, ktorá je dnes využívaná na spojenie s projektom, je Kopčianska ulica. Developer tu v rámci vyvolaných investícií realizoval spoločne s Magistrátom už druhú modernizáciu v podobe skapacitnenia križovatky Kopčianskej s Bratskou. „Predĺžil sa odbočovací pruh, pribudla nová cestná signalizácia na nadjazde smerom na Bratskú ulicu a vymenil sa asfaltový povrch spolu s ďalšími opravami cestného telesa,“ popisuje Michal Brúsil. „Uľahčilo to orientáciu vodičov v danej križovatke a odbočovanie je oveľa plynulejšie a pohodlnejšie.“

Lucron ale upozorňuje, že chce v čo najväčšej miere znižovať uhlíkovú stopu – a preto plánuje rozvíjať aj nemotorové spôsoby dopravy. Urbanistická štúdia ráta s umiestnením zastávok verejnej dopravy popri Západnej rozvojovej osi, pričom budú nadväzovať na už existujúcu, ktorú developer vybudoval na Kopčianskej a v budúcnosti bude súčasťou možného TIOPu. Pomerne nahusto by tu mali byť umiestnené aj cyklotrasy.

Plánované investície sú prísľubom vzniku štvrte s dostatkom vlastnej vybavenosti a saturácie životných potrieb, no zároveň prepojenej so životom Bratislavy. Developer tvrdí, že na bicykli bude možné dostať sa do centra mesta za niečo vyše štvrťhodinu. To je výborná dostupnosť, lepšia ako v prípade mnohých populárnych častí mesta. V tomto prípade ale bude mať obyvateľ k dispozícii výdobytky mesta a pritom žiť na hranici s atraktívnou vidieckou rakúskou krajinou.

Je tak pravdepodobné, že štvrť čaká veľká a úspešná budúcnosť. Budovať sa bude v priebehu tohto aj budúceho desaťročia. Rezidenti v prvých etapách budú sledovať, ako sa bude postupne zvyšovať hodnota ich bývania a zaľudňovať verejný priestor. Zapĺňať sa budú obchodné priestory novými príťažlivými konceptami a prichádzať ľudia s moderným životným štýlom.

Už teraz ale Nesto nastavuje latku, ktorá svedčí o vážnom zámere investora vybudovať tu najživšiu štvrť v Petržalke – a zároveň aj jednu z najkomplexnejších lokalít v celej metropole. Urbanistický sen o mestách krátkych vzdialeností sa aspoň tu môže stať realitou.

 

Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Lucron. 

Pozrite si fotografie z výstavby Nesta vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube