Author photoAdrian Gubčo 04.04.2024 14:30

Netrpezlivý developer hotela Kyjev odkazuje Ministerstvu kultúry: Spôsobujete nám rozsiahle škody

Osud jednej z najvýraznejších povojnových architektonických realizácií v centre Bratislavy, komplexu Obchodného domu Prior a hotela Kyjev, ostáva neistý. Súbor stavieb od architekta Ivana Matušíka bol v priebehu minulého roka vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku, majitelia sa však odvolali. Ministerstvo kultúry SR ešte stále o odvolaní nerozhodlo.

Zdroj: Lordship

Zdroj: Lordship

Komplex OD Prior a hotela Kyjev patrí k unikátnym projektom, ktoré zadefinovali podobu úplného centra Bratislavy. Vybudované boli v rokoch 1964-1968 (obchodný dom) a 1968-1973 (hotel) na základe výsledkov súťaže z roku 1960. Jej zadaním bolo vytvoriť reprezentatívne obchodné srdce mesta, ktoré malo metropolitné ambície. Riešenie bolo preto poňaté v zmysle vtedy preferovanej modernej architektúry.

Kombinácia hmôt trojbokého obchodného domu a hotela, tvoreného horizontálnou podnožou a vertikálnou doskou, doplnená o výnimočnú materiálovú úroveň a kvalitu detailov, sa stala predmetom obdivu odborníkov a milovníkov modernej architektúry. Po viacerých neúspešných pokusoch sa podarilo komplex v priebehu minulého roka zapísať medzi národné kultúrne pamiatky.

To sa prirodzene nepozdávalo majiteľom jednotlivých častí komplexu. Vlastníkom obchodného domu je spoločnosť SIRS, ktorá sa nateraz snaží obnoviť obchodnú funkciu aj pôvodnú identitu Prioru. Lordship, ktorý zas kontroluje hotel aj časť priľahlých plôch, sa podľa vlastných slov vzdal snáh o odstránenie objektu. Namiesto toho plánuje jeho rekonštrukciu, spojenú s revitalizáciou okolia a dostavbou niektorých prieluk.

Galéria

  • Zdroj: Lordship
  • Zdroj: Lordship
  • Staršia vízia pre zástavbu Špitálskej. Zdroj: Lordship
  • Staršia vízia pre hotel Kyjev. Zdroj: Lordship
  • Staršia vízia pre Námestie umelcov. Zdroj: Lordship

Napriek tomu vyhlásenie budovy za NKP údajne bráni jeho plánom. Lordship tvrdí, že objekt je ako súčasť historického centra už dnes chránený umiestnením v pamiatkovej zóne. Taktiež upozorňuje, že pamiatkový úrad v minulosti vydal rozhodnutia, podľa ktorých zvýšená pamiatková ochrana nie je potrebná. Preto sa odvolal, a to už v júni 2023.

„Ministerstvo kultúry verejne deklarovalo, že rozhodne po vykonaní všetkých potrebných procesných úkonov,“ pripomína developer. „Spoločnosť Lordship je pripravená poskytnúť ministerstvu maximálnu súčinnosť. Napriek opakovanej snahe o komunikáciu s úradmi však vlastník dodnes nepozná dôvody predlžovania lehôt, ani termín obhliadky priestoru, o ktorom má ministerstvo rozhodnúť.“ Nečinnosť ministerstva označuje za prekážku, brániacu budúcej obnove.

Lordship však zachádza ešte ďalej. Podľa neho váhanie úradov vedie k ďalšiemu chátraniu, majiteľovi tak spôsobuje narastajúce materiálne škody a komplikuje financovanie rekonštrukcie či rokovania s budúcim prevádzkovateľom ubytovania. Samotná obnova počíta so zachovaním objemu a funkcie s prispôsobením interiéru a fasády súčasným bezpečnostným a technickým normám.

Investor dodáva, že pre projektovú dokumentáciu rekonštrukcie hotela Kyjev má kladné stanoviská od všetkých dotknutých orgánov okrem Krajského pamiatkového úradu. Ten nekoná, kým nie je jasné rozhodnutie Ministerstva kultúry SR.

Situáciu sumarizuje Rostislav Novák, generálny riaditeľ spoločnosti Lordship: „Súčasný stav, kedy v dôsledku neexistencie stanoviska na usmernenie činnosti Pamiatkového úradu ako aj v dôsledku neexistencie právoplatného rozhodnutia Ministerstva kultúry SR o odvolaní voči Rozhodnutiu, vytvára situáciu, kedy ako vlastník objektu nemáme právnu istotu ohľadom otázky ako disponovať  s objektom, čo pre našu spoločnosť znamená najhorší možný scenár, kedy sme ako vlastník oklieštený (sic!) vo výkone vlastníckych práv a nemôžeme podniknúť žiadne kroky k plánovanej rekonštrukcii objektu.“

Ministerstvu ponúka súčinnosť. „Úradom sme kedykoľvek ochotní poskytnúť súčinnosť pre ich ďalšie rozhodnutie, ktoré by dalo nekonečnému čakaniu a neistote, v ktorej sa nachádzame bodku,“ uzatvára Novák.

 

Komplex v minulosti, ešte na vrchole popularity. Autor: Ľubo Stacho / ÚSTARCH SAV

 

Ministerstvo kultúry SR sa k problematike naposledy vyjadrilo v priebehu minulého týždňa, keď konštatovalo, že vo veci ešte prebiehajú procesné úkony. Rezort je odvolacím orgánom pri podobných sporoch o vyhlásenie NKP. V tomto prípade padlo rozhodnutie o vyhlásení komplexu budov vrátane bývalého hotela Kyjev za národnú kultúrnu pamiatku zo strany Pamiatkového úradu SR koncom mája 2023, developer sa odvolal do polovice ďalšieho mesiaca.

V októbri 2023 prebehlo stretnutie na Ministerstve kultúry SR s príslušným odborom a vtedy ešte úradujúcou ministerkou Silviou Hroncovou. Odvtedy ale investor nezaznamenal výraznejší posun, napriek ponuke na obhliadku objektu.

Osud komplexu tak ostáva neistý. Developer sa obáva, že vyhlásenie hotela za NKP spraví rekonštrukciu extrémne náročnú. „Vyhlásenie budovy za NKP by však mohlo urobiť z budovy nemodernizovateľný skanzen, ktorého ďalšie ekonomické využitie by sa stalo v podstate nemožným,“ naznačuje. Nový hotel v jeho priestoroch má ponúkať krátkodobé, ale aj dlhodobé ubytovanie. Investor údajne počúval expertov a zachová z pôvodnej podstaty maximum.

Na druhej strane stoja obavy viacerých odborníkov aj historická skúsenosť s investorom. Lordship vlastní Kyjev už roky a počas tohto obdobia prezentoval viaceré štúdie – od drastickej rekonštrukcie po úplnú asanáciu. Mnohí preto pochybujú o citlivosti pripravovaných zásahov. Napokon, v minulosti došlo aj k rozpredaju nábytku z priestorov hotela, ktorého súčasťou boli viaceré príklady dobového dizajnu.

Situáciu investorovi sťažuje aj aktuálna nálada v Bratislave. Po odstránení Domu odborov Istropolis sú diskusie o budúcnosti výrazných modernistických realizácii sledované mimoriadne pozorne. Nedávno dokončená rekonštrukcia SNG je zas vyzdvihovaná ako príklad, že aj tento typ stavieb možno úspešne preniesť do súčasnosti. Akékoľvek zásahy do Kyjeva i Prioru sú preto pod drobnohľadom.

 

Súčasný stav komplexu hotela Kyjev a OD Prior. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

V každom prípade, oživenie komplexu hotela Kyjev a OD Prior je pre atraktivitu centra mesta úplne zásadné. Súčasný stav územia je hanebný, pritom sa nachádza v priamom dotyku historického jadra Bratislavy, kde sa koncentruje najviac návštevníkov a frekventované je aj medzi domácimi. V budúcnosti sa má význam územia zvýšiť, keď po rekonštrukcii Námestia SNP vznikne v tejto lokalite hlavný električkový uzol v metropole.

Samotný Lordship avizuje, že má okrem rekonštrukcie hotela Kyjev v pláne aj revitalizáciu priľahlého priestoru popri Rajskej, kde chce vybudovať „Námestie umelcov“, a výstavbu na mieste súčasnej prieluky na Cintorínskej, prípadne na nároží Cintorínskej a Rajskej. Výhľadovo by malo byť možné zastavať aj parkovisko medzi hotelom Kyjev a Špitálskou objektom občianskej vybavenosti (pravdepodobne kanceláriami).

Ak by sa podarilo všetky tieto zámery vrátane obnovy Kyjeva i Prioru zrealizovať citlivo a na vysokej úrovni, lokalita by sa naopak mohla stať reprezentatívnou časťou Bratislavy. Napred sa ale musí rozhodnúť, či to bude spojené s pamiatkovou ochranou Matušíkovho diela. To napovie, ako a kedy (prípadne aj či) sa táto optimistická vízia stane realitou.  

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube