YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 13.01.2022 17:47

Hlavné mesto napreduje v príprave električky pred SND

Bratislava pomaly napreduje v príprave vzniku novej električkovej trate, ktorá prepojí centrum mesta s Ružinovom cez Pribinovu a Košickú ulicu. Hoci je trať už zanesená do Územného plánu, časť verejnosti a lokálnych aktérov má aj naďalej výhrady k vedeniu popred novú budovu SND. Mesto preto vyberá dodávateľa, ktorý uskutoční meranie hluku a vibrácií priestorov SND na základe simulácií prechodu električky.

Zdroj: J&T Real Estate

Zdroj: J&T Real Estate

Plán na vznik novej električkovej trate vznikol v dôsledku mimoriadneho stavebného rozvoja na mieste bývalých priemyselných areálov východne od centra Bratislavy. Južná časť štvrte Nivy sa mení na nový bratislavský downtown, komerčné centrum s vysokou koncentráciou bytov, kancelárskych plôch a občianskej vybavenosti, vrátane dvojice nákupných centier. Územiu dominujú výškové budovy, vo výstavbe tu je aj prvý bratislavský mrakodrap. Hlavné mesto predpokladá, že už o niekoľko rokov sa tu bude počas pracovných dní pohybovať až 200-tisíc ľudí.

Hoci sa tento vývoj predpokladá už dlhšie, dopravné koncepcie mesta to nereflektovali. Ešte na sklonku existencie bývalého režimu sa spustila výstavba metra, ktoré malo susediť aj s touto lokalitou. Neskôr sa zvažovalo využitie vlakov, ktoré by prechádzali pod územím v dôsledku výstavby koridoru TEN-T 17. Išlo však o monumentálne a nerealistické koncepcie, ktoré by v skutočnosti dopravné problémy veľmi neriešili. Po roku 2013 začalo byť jasné, že ani jeden z týchto variantov sa nevybuduje.

Hlavné mesto ostávalo pasívne, iniciatívu tak prebrali súkromní investori. V roku 2017 J&T Real Estate predstavilo víziu vzniku električkovej trate, ktorá by vychádzala z Nového Lida, prešla cez Starý Most, stočila sa na Pribinovu, viedla popred SND a pokračovala na Košickú. Prioritou JTRE bolo dopravne obslúžiť svoje projekty a prepojiť ich s okolitými štvrťami. Hlavné mesto sa so zámerom za minulého vedenia stotožnilo. Po nástupe novej administratívy na konci roka 2018 však primátor deklaroval, že projekt podporí len potom, ako objektívne preverí, že ide o najlepšiu možnú variantu.

Hlavné mesto dalo preto vypracovať analýzu, z ktorej dané vedenie trate vyplynulo ako najmenej problematické. Nová trať obslúži veľké obchodné a administratívne centrá v Eurovea City, kam bude pravdepodobne smerovať najviac cestujúcich, nezníži priepustnosť existujúcich križovatiek, predstavuje najpriamejšie a najrýchlejšie spojenie a naostatok je aj najlacnejšia. Navyše, JTRE prisľúbilo, že výstavbu trate finančne podporí, a to desiatimi miliónmi eur. Svoje rozhodnutie mesto zverejnilo v rámci veľkej prezentácie. Nepresvedčilo však všetkých.

Úvahy o danom trasovaní si našli množstvo kritikov. Časť argumentov bola nezmyselná („mesto ide poruke developerom“), iní však namietali narušenie verejného priestoru a pešej zóny na Námestí M. R. Štefánika (podľa ich predstáv) alebo nedostatočnú obslužnosť územia. Najrelevantnejšiu kritiku však prinieslo samotné SND, ktoré sa obáva, že hluk a vibrácie z prechádzajúcich električiek by negatívne pôsobili na kvalitu práce a predstavení, ktoré sa v budove konajú. Trať má byť totiž vedená aj ponad priestory divadla, v dôsledku čoho sa budú otrasy automaticky prenášať. Navyše, na námestí pred divadlom chce SND po novom organizovať kultúrne podujatia.

Výhrady SND a jeho zriaďovateľa, teda Ministerstva kultúry, sú dôležité. Inštitúcia je vlastníkom pozemkov pred a v okolí divadla a bez jej súhlasu nie je možné trať postaviť. Mesto je tak konfrontované s nutnosťou presvedčiť SND o tom, že električka jeho fungovanie nenaruší. Prvým krokom mal byť kompromis v podobe zanesenia ochádzkovej trate okolo budovy v rámci Zmien a doplnkov 07 (spolu s traťou pred budovou), ktorá má byť využívaná počas podujatí. To je však menej podstatný doplnok. 

 

Zdroj: J&T Real Estate

 

Magistrát oslovil v priebehu roka 2020 medzinárodný tím expertov, ktorý potvrdil, že je technicky možné, aby nová trať prevádzku SND výrazne nenarušila. V pracovnej skupine sa nachádzajú odborníci na akustiku, dopravné inžinierstvo a architektúru zo Slovenska, ale aj z Česka, Poľska, Belgicka, Francúzska a Švajčiarska. Svojich expertov nominovalo aj Ministerstvo kultúry a Slovenské národné divadlo. Začiatkom roka 2021 členovia nezávislej odbornej skupiny vydali spoločné prehlásenie, ktoré okrem tejto deklarácie obsahuje podrobný popis krokov, ktoré bude nutné vykonať, aby sa adekvátne opatrenia zabezpečili.

Výber dodávateľa, ktorý na základe realizovaných simulácií prechodu električky okolo divadla a v spolupráci so Slovenským národným divadlom uskutoční meranie hluku a vibrácií priestorov novej budovy SND, je jedným z nich. Na realizáciu takéhoto merania bola vyhlásená uzavretá súťaž, v rámci ktorej mesto oslovuje kvalitných vysokošpecializovaných medzinárodných uchádzačov s požadovanými schopnosťami a skúsenosťami na vykonanie kvalifikovaného merania.

Mesto chce na základe výsledkov meraní a ďalších odborných krokov stanovených komisiou, realizovať technickú štúdiu, ktorá stanoví konkrétne technické riešenie stavby električkovej trate v blízkosti divadla SND. TASR cituje stanovisko SND, ktoré ocenilo rozhodnutie mesta vypísať súťaž na zhotoviteľa meraní hluku a vibrácií. Názor na vedenie trate síce nezmenilo, tvrdí však, že diskusii je otvorené. „Až po uskutočnení meraní budeme poznať reálny dopad hluku a vibrácií električiek na umeleckú tvorbu a jej realizáciu v novej budove SND a môžeme spoločne viesť ďalšiu diskusiu,“ povedal generálny riaditeľ SND Matej Drlička.

Je otázne, ako sa táto diskusia vyvinie. Magistrát podľa všetkého nechce čakať so založenými rukami a pripravuje sa na zisk podkladov. Schválený rozpočet na rok 2022 obsahuje aj položku príprava trate na Pribinovej a Košickej. Hlavné mesto bude tento rok do zámeru investovať 80-tisíc eur. V tejto sume by mohli byť pokryté náklady na dodávateľa, ktorý pripraví meranie hluku a vibrácií. Veľmi dôležitá však je aj príprava ďalších častí trate, preto sa snáď v dohľadnom čase začne pracovať aj na dokumentácii pre územné rozhodnutie.

S ohľadom na celkovú neistotu so súhlasom SND s výstavbou trate by bolo dnes odhadovať termíny výstavby čistou špekuláciou. Aj v ideálnom prípade by trvalo ešte roky, kým by sa projekt stihol vypovoľovať a zabezpečilo sa naň financovanie. Nová električková trať tak bude realitou možno ku koncu tejto dekády.

Do tej doby už bude podstatná časť nového bratislavského downtownu zastavaná. Vyplniť by sa mali kľúčové zostávajúce pozemky, azda s výnimkou Zimného prístavu. Stavebný rozvoj sa pravdepodobne preleje do ďalších lokalít – do zóny Mlynské Nivy alebo do Nového Lida, čo si bude vyžadovať ďalšie nové infraštruktúrne projekty. Ich absenciou budú tieto štvrte trpieť a ich úroveň bude omnoho nižšia, ako je ich potenciál.

Bratislava tak bude žať ovocie svojej pasivity. Najviac tým budú trpieť jej obyvatelia a návštevníci, predovšetkým tí z okrajových častí mesta alebo predmestí. Či to prinesie skutočnú zmenu diskurzu a ľudia pochopia neudržateľnosť individuálnej automobilovej dopravy, je však vysoko otázne.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Súvisiace články

Boj o električkovú trať pred SND pokračuje, aktivisti navrhujú alternatívnu trasu

19.07.2022 13:14:58 Adrian Gubčo

Hlavné mesto v posledných týždňoch oficiálne spustilo povoľovací proces k projektu novej električkovej trate na Pribinovej ulici. Ide o kontroverzný plán – zámer má mnohých odporcov, predovšetkým zo strany časti kultúrnej obce. A práve Ministerstvo kultúry potvrdilo svoj odmietavý postoj a spoločne s aktivistami navrhuje alternatívne vedenie trate.

Čítať viac

Električka v downtowne je opäť o čosi bližšie, projekt vstúpil do povoľovania

06.07.2022 12:50:44 Adrian Gubčo

Bratislava napreduje v procese prípravy električkovej trate na Pribinovej a Košickej ulici. Po zanesení projektu do Územného plánu a dohode o spolupráci s developerom J&T Real Estate pristúpila k spusteniu povoľovacieho procesu. Zámer sa dostal do posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) a je otvorený pripomienkam verejnosti.

Čítať viac

Bratislava bude na príprave trate pred SND spolupracovať s JTRE

08.06.2022 16:31:06 RED

Bratislava sa pri plánovanej električkovej trati, ktorá má viesť aj pred novou budovou SND na Pribinovej ulici, spojí s developerom J&T Real Estate (JTRE). Ten má v priľahlom okolí rozpracovaných viacero investičných projektov. Primátor Hlavného mesta SR Bratislavy Matúš Vallo podpísal v uplynulých dňoch so spoločnosťou memorandum o spolupráci.

Čítať viac

Aké sú ďalšie plány rozvoja električkovej siete v Bratislave?

03.12.2021 17:57:36 Adrian Gubčo

Hlavné mesto konečne rozbehlo výstavbu predĺženia Petržalskej električkovej radiály, vďaka čomu dostane najväčšie sídlisko v krajine svoju nosnú dopravnú líniu. Spustenie realizácie projektu zároveň otvorilo otázku, ako sú na tom iné zámery rozvoja električkovej siete v metropole. Po roku od posledného obdobného článku prinášam aktualizovaný prehľad známych a plánovaných projektov.

Čítať viac

Experti potvrdzujú, že električka pred SND jeho prevádzku nenaruší

04.03.2021 14:28:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto už má k dispozícii stanovisko odborníkov k zámeru výstavby električkovej trate na Pribinovej ulici v priestore pred novou budovou Slovenského národného divadla. Podľa medzinárodnej skupiny expertov, ktorá hodnotila možnosti technického riešenia trate, je možné túto stavbu postaviť a prevádzkovať tak, aby nemala negatívne dopady na okolie.

Čítať viac

Odpor aktivistov voči električke pred SND sa stupňuje

26.01.2021 12:04:04 Adrian Gubčo

Príbeh novej električkovej trate v lokalite Pribinovej ulice píše ďalšiu kapitolu. Po poslednom kroku mesta, ktoré trať, spájajúcu Petržalku s Ružinovom cez Pribinovu a Košickú vložilo do pripravovaných Zmien a doplnkov Územného plánu 07, urobili ďalší ťah aj odporcovia zámeru. Aktivisti, medzi ktorými je viacero známych odborníkov, predstavili argumenty proti trati aj alternatívu jej vedenia.

Čítať viac

Eurovea II rastie, jej obsluha ostáva otázna

18.11.2020 11:35:26 Adrian Gubčo

S postupom prác na výstavbe Eurovea II je čoraz zrejmejší enormný rozsah tohto projektu. Spoločne s ostatnými pripravovanými zámermi v oblasti, známymi ako Eurovea City, tak vznikne mimoriadne aktívne srdce nového centra Bratislavy. Napriek tomu sa neustále vedú diskusie o umiestnení električkovej trate, pričom kameňom úrazu je striedmo využívaný priestor pred SND.

Čítať viac

Mesto navrhlo kompromis pri električke pred SND

06.11.2020 17:35:38 Adrian Gubčo

Bratislava - hlavné mesto SR navrhla kompromisné riešenie situácie električkovej trate po Pribinovej. Trať by mala podľa nového variantu viesť aj slučkou okolo novej budovy Slovenského divadla. K tomuto kroku mesto donútil odpor predovšetkým zo strany Ministerstva kultúry, to však nepodporilo ani kompromisný návrh.

Čítať viac

Ako sa bude rozvíjať električková sieť v Bratislave?

20.10.2020 12:15:10 Adrian Gubčo

V metropole sa aktuálne dokončuje veľký projekt modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály či rekonštruuje úsek trate na Americkom námestí. V príprave sú aj modernizácie ďalších radiál a opravy iných úsekov. Aká je ale situácia s výstavbou úplne novej infraštruktúry a rozšírením električkových tratí do nových lokalít? Pozrime si prehľad aktuálneho stavu známych alebo uvažovaných projektov.

Čítať viac

J&T Real Estate vyjadrilo podporu električke po Pribinovej

14.07.2020 10:12:00 Adrian Gubčo

Budúcnosť vedenia električkovej siete cez nové centrum Bratislavy je dnes asi najhorúcejšou rozvojovou témou v meste. Hlavné mesto, vedomé si mimoriadnych dopravných problémov, ktoré vyvolá masívny development v oblasti, sa po analýze rozhodlo pre vybudovanie trate po Pribinovej a Košickej, s čím nesúhlasia viacerí aktivisti a časť kultúrnej obce. S obhajobou zámeru teraz vystúpila spoločnosť JTRE, ktorá myšlienku vybudovať trať navrhla ako prvá.

Čítať viac

Trať v downtowne je ohrozená, mestu hrozí dopravný kolaps

02.07.2020 15:47:00 Adrian Gubčo

Na začiatku minulého týždňa sa konalo ďalšie zo stretnutí k zámeru výstavby novej električkovej trate cez Pribinovu a Košickú ulicu, ktorá by obslúžila významnú časť rastúceho bratislavského downtownu. Proti projektu sa postavila časť kultúrnej obce, diskusie však ku žiadnemu kompromisu neprišli. Navyše, postoj Ministerstva kultúry vedie debatu do slepej uličky, čo by znamenalo totálny dopravný kolaps centrálnej Bratislavy.

Čítať viac

Prvá trať v downtowne je o niečo bližšie k realite, ďalší rozvoj siete je otázny

22.04.2020 12:15:00 Adrian Gubčo

Mimoriadne potrebná investícia v podobe električkovej trate, ktorá by obsluhovala nové centrum mesta a spájala zónu Eurovea City s Ružinovom a Petržalkou, by sa mohla čoskoro stať reánejšou – mesto totiž bude žiadať o zmenu Územného plánu, aby ju bolo možné postaviť. Ako budú vyzerať ďalšie potrebné prepojenia, však zatiaľ známe nie je.

Čítať viac

Osobnosti vyzývajú proti električke pred SND, pomáhajú si manipulatívnymi vizualizáciami

12.12.2019 11:45:00 Adrian Gubčo

Mesiac po predstavení rozhodnutia Hlavného mesta o trasovaní prvej z električkových tratí cez nové centrum mesta sa objavuje iniciatíva skupiny osobností z kultúrneho prostredia, ktorá žiada vylúčenie trate spred Slovenského národného divadla. Iniciátori vyzývajú na konštruktívnu diskusiu, pri argumentácii však prehliadajú dáta a využívajú manipulatívne vizualizácie.

Čítať viac

Nová električková trať povedie po Pribinovej

29.10.2019 17:32:00 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ Bratislava - hlavné mesto SR už pozná odpoveď, ako bude v budúcnosti viesť električková trať cez nové centrum metropoly. Na základe porovnania viacerých variantných riešení sa ako najlepšie ukazuje vedenie trate po Pribinovej ulici, popred Slovenské národné divadlo.

Čítať viac

Hlavné mesto vyhodnocuje električkovú trať cez Eurovea City

03.07.2019 13:00:00 Adrian Gubčo

Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy potvrdzuje svoj záujem na čo najskoršej výstavbe električkovej trate, ktorú navrhol developer J&T Real Estate vybudovať v rámci zóny Eurovea City, vrátane jej prepojenia na ružinovskú radiálu. V preverovaní sú aktuálne dve varianty vedenia trate.

Čítať viac

Prezentácia električkového okruhu po Pribinovej a Košickej ulici

12.09.2018 14:00:00 Adrian Gubčo

Pred týždňom spoločnosť J&T Real Estate (JTRE) odprezentovala prepracovaný koncept električkového okruhu, ktorý by mal prepojiť petržalskú električkovú radiálu s ružinovskou vedením cez vznikajúce nové centrum mesta. Po prvotných informáciách prinášam aj detaily z prezentácie.

Čítať viac

J&T Real Estate približuje podobu električkovej trate na Pribinovej a Košickej ulici

05.09.2018 16:00:00 Adrian Gubčo

Developer J&T Real Estate dnes na tlačovej konferencii predstavil konkrétnejšiu podobu plánovanej električkovej trate, ktorá spojí nábrežné projekty v rámci vízie Eurovea City s električkovými radiálami v Petržalke či Ružinove. Projekt má podporu Hlavného mesta SR Bratislava.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube