Author photoAdrian Gubčo 13.01.2022 17:47

Hlavné mesto napreduje v príprave električky pred SND

Bratislava pomaly napreduje v príprave vzniku novej električkovej trate, ktorá prepojí centrum mesta s Ružinovom cez Pribinovu a Košickú ulicu. Hoci je trať už zanesená do Územného plánu, časť verejnosti a lokálnych aktérov má aj naďalej výhrady k vedeniu popred novú budovu SND. Mesto preto vyberá dodávateľa, ktorý uskutoční meranie hluku a vibrácií priestorov SND na základe simulácií prechodu električky.

Zdroj: J&T Real Estate

Zdroj: J&T Real Estate

Plán na vznik novej električkovej trate vznikol v dôsledku mimoriadneho stavebného rozvoja na mieste bývalých priemyselných areálov východne od centra Bratislavy. Južná časť štvrte Nivy sa mení na nový bratislavský downtown, komerčné centrum s vysokou koncentráciou bytov, kancelárskych plôch a občianskej vybavenosti, vrátane dvojice nákupných centier. Územiu dominujú výškové budovy, vo výstavbe tu je aj prvý bratislavský mrakodrap. Hlavné mesto predpokladá, že už o niekoľko rokov sa tu bude počas pracovných dní pohybovať až 200-tisíc ľudí.

Hoci sa tento vývoj predpokladá už dlhšie, dopravné koncepcie mesta to nereflektovali. Ešte na sklonku existencie bývalého režimu sa spustila výstavba metra, ktoré malo susediť aj s touto lokalitou. Neskôr sa zvažovalo využitie vlakov, ktoré by prechádzali pod územím v dôsledku výstavby koridoru TEN-T 17. Išlo však o monumentálne a nerealistické koncepcie, ktoré by v skutočnosti dopravné problémy veľmi neriešili. Po roku 2013 začalo byť jasné, že ani jeden z týchto variantov sa nevybuduje.

Hlavné mesto ostávalo pasívne, iniciatívu tak prebrali súkromní investori. V roku 2017 J&T Real Estate predstavilo víziu vzniku električkovej trate, ktorá by vychádzala z Nového Lida, prešla cez Starý Most, stočila sa na Pribinovu, viedla popred SND a pokračovala na Košickú. Prioritou JTRE bolo dopravne obslúžiť svoje projekty a prepojiť ich s okolitými štvrťami. Hlavné mesto sa so zámerom za minulého vedenia stotožnilo. Po nástupe novej administratívy na konci roka 2018 však primátor deklaroval, že projekt podporí len potom, ako objektívne preverí, že ide o najlepšiu možnú variantu.

Hlavné mesto dalo preto vypracovať analýzu, z ktorej dané vedenie trate vyplynulo ako najmenej problematické. Nová trať obslúži veľké obchodné a administratívne centrá v Eurovea City, kam bude pravdepodobne smerovať najviac cestujúcich, nezníži priepustnosť existujúcich križovatiek, predstavuje najpriamejšie a najrýchlejšie spojenie a naostatok je aj najlacnejšia. Navyše, JTRE prisľúbilo, že výstavbu trate finančne podporí, a to desiatimi miliónmi eur. Svoje rozhodnutie mesto zverejnilo v rámci veľkej prezentácie. Nepresvedčilo však všetkých.

Úvahy o danom trasovaní si našli množstvo kritikov. Časť argumentov bola nezmyselná („mesto ide poruke developerom“), iní však namietali narušenie verejného priestoru a pešej zóny na Námestí M. R. Štefánika (podľa ich predstáv) alebo nedostatočnú obslužnosť územia. Najrelevantnejšiu kritiku však prinieslo samotné SND, ktoré sa obáva, že hluk a vibrácie z prechádzajúcich električiek by negatívne pôsobili na kvalitu práce a predstavení, ktoré sa v budove konajú. Trať má byť totiž vedená aj ponad priestory divadla, v dôsledku čoho sa budú otrasy automaticky prenášať. Navyše, na námestí pred divadlom chce SND po novom organizovať kultúrne podujatia.

Výhrady SND a jeho zriaďovateľa, teda Ministerstva kultúry, sú dôležité. Inštitúcia je vlastníkom pozemkov pred a v okolí divadla a bez jej súhlasu nie je možné trať postaviť. Mesto je tak konfrontované s nutnosťou presvedčiť SND o tom, že električka jeho fungovanie nenaruší. Prvým krokom mal byť kompromis v podobe zanesenia ochádzkovej trate okolo budovy v rámci Zmien a doplnkov 07 (spolu s traťou pred budovou), ktorá má byť využívaná počas podujatí. To je však menej podstatný doplnok. 

 

Zdroj: J&T Real Estate

 

Magistrát oslovil v priebehu roka 2020 medzinárodný tím expertov, ktorý potvrdil, že je technicky možné, aby nová trať prevádzku SND výrazne nenarušila. V pracovnej skupine sa nachádzajú odborníci na akustiku, dopravné inžinierstvo a architektúru zo Slovenska, ale aj z Česka, Poľska, Belgicka, Francúzska a Švajčiarska. Svojich expertov nominovalo aj Ministerstvo kultúry a Slovenské národné divadlo. Začiatkom roka 2021 členovia nezávislej odbornej skupiny vydali spoločné prehlásenie, ktoré okrem tejto deklarácie obsahuje podrobný popis krokov, ktoré bude nutné vykonať, aby sa adekvátne opatrenia zabezpečili.

Výber dodávateľa, ktorý na základe realizovaných simulácií prechodu električky okolo divadla a v spolupráci so Slovenským národným divadlom uskutoční meranie hluku a vibrácií priestorov novej budovy SND, je jedným z nich. Na realizáciu takéhoto merania bola vyhlásená uzavretá súťaž, v rámci ktorej mesto oslovuje kvalitných vysokošpecializovaných medzinárodných uchádzačov s požadovanými schopnosťami a skúsenosťami na vykonanie kvalifikovaného merania.

Mesto chce na základe výsledkov meraní a ďalších odborných krokov stanovených komisiou, realizovať technickú štúdiu, ktorá stanoví konkrétne technické riešenie stavby električkovej trate v blízkosti divadla SND. TASR cituje stanovisko SND, ktoré ocenilo rozhodnutie mesta vypísať súťaž na zhotoviteľa meraní hluku a vibrácií. Názor na vedenie trate síce nezmenilo, tvrdí však, že diskusii je otvorené. „Až po uskutočnení meraní budeme poznať reálny dopad hluku a vibrácií električiek na umeleckú tvorbu a jej realizáciu v novej budove SND a môžeme spoločne viesť ďalšiu diskusiu,“ povedal generálny riaditeľ SND Matej Drlička.

Je otázne, ako sa táto diskusia vyvinie. Magistrát podľa všetkého nechce čakať so založenými rukami a pripravuje sa na zisk podkladov. Schválený rozpočet na rok 2022 obsahuje aj položku príprava trate na Pribinovej a Košickej. Hlavné mesto bude tento rok do zámeru investovať 80-tisíc eur. V tejto sume by mohli byť pokryté náklady na dodávateľa, ktorý pripraví meranie hluku a vibrácií. Veľmi dôležitá však je aj príprava ďalších častí trate, preto sa snáď v dohľadnom čase začne pracovať aj na dokumentácii pre územné rozhodnutie.

S ohľadom na celkovú neistotu so súhlasom SND s výstavbou trate by bolo dnes odhadovať termíny výstavby čistou špekuláciou. Aj v ideálnom prípade by trvalo ešte roky, kým by sa projekt stihol vypovoľovať a zabezpečilo sa naň financovanie. Nová električková trať tak bude realitou možno ku koncu tejto dekády.

Do tej doby už bude podstatná časť nového bratislavského downtownu zastavaná. Vyplniť by sa mali kľúčové zostávajúce pozemky, azda s výnimkou Zimného prístavu. Stavebný rozvoj sa pravdepodobne preleje do ďalších lokalít – do zóny Mlynské Nivy alebo do Nového Lida, čo si bude vyžadovať ďalšie nové infraštruktúrne projekty. Ich absenciou budú tieto štvrte trpieť a ich úroveň bude omnoho nižšia, ako je ich potenciál.

Bratislava tak bude žať ovocie svojej pasivity. Najviac tým budú trpieť jej obyvatelia a návštevníci, predovšetkým tí z okrajových častí mesta alebo predmestí. Či to prinesie skutočnú zmenu diskurzu a ľudia pochopia neudržateľnosť individuálnej automobilovej dopravy, je však vysoko otázne.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube