Články k projektu: Električková vetva Košická

zoradiť: podľa dátumu

Ministerstvo kultúry počúvlo odborníkov. Električka pred SND má od rezortu zelenú

01.05.2024, 12:10 Adrian Gubčo

V priebehu tohto týždňa zverejnil bratislavský Magistrát štúdiu realizovateľnosti, ktorá má dokazovať, že prevádzka električkovej trate na Pribinovej ulici fungovaniu Slovenského národného divadla neublíži. Má ísť o zásadný argument v prospech jej výstavby. Teraz sa ukazuje, že určitý efekt predsa len priniesla – Ministerstvo kultúry SR (MK SR) zmenilo svoj postoj k zámeru.

Električka SND neublíži. Mesto predstavilo výsledky štúdie o dopadoch vedenia trate na Pribinovej ulici

29.04.2024, 16:39 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL DOPLNENÝ Nové centrum mesta alebo bratislavský downtown napriek svojmu rastu stále nemá zabezpečenú obsluhu kapacitnou koľajovou dopravou. Riešením má byť električková trať, ktorá by spojila Petržalskú a Ružinovskú radiálu po Pribinovej a Košickej. Voči zámeru sa postavili kritici, obávajúci sa negatívnych dopadov na činnosť SND, mesto však tvrdí, že to nebude problém. Dokazovať to má dokončená štúdia realizovateľnosti.

Zamotaný príbeh pokračuje. Magistrát verí vo výstavbu trate v downtowne, pripravuje zverejnenie kľúčových argumentov

20.02.2024, 14:03 Simona Schreinerová

Zámer Bratislavy rozvíjať električkovú dopravu v novom centre mesta je známy už niekoľko rokov. Kým výstavba v downtowne napreduje, realizácia električkovej trate na Pribinovej a Košickej sa zasekla na námietkach verejnosti aj časti kultúrnej obce. Mesto už má v rukách kľúčový argument, ktorý má byť v blízkej dobe zverejnený.

Presvedčia ministerstvo? Bratislava má štúdiu uskutočniteľnosti pre električkovú trať popred SND

11.01.2024, 13:45 Adrian Gubčo

Bratislava plánuje rozvíjať električkovú dopravu v novom centre mesta. Za najvhodnejší spôsob považuje trať, ktorá by prepájala Petržalskú a Ružinovskú radiálu prostredníctvom Pribinovej a Košickej ulice. Viedla by tak popred novostavbu Slovenského národného divadla (SND), čo sa divadlu ani Ministerstvu kultúry SR (MK SR) nepozdáva. Mesto má mať teraz v rukách kľúčový argument.

Viac analýz a posudkov. Električka v downtowne čaká na rozhodnutia, ktoré neprichádzajú

13.12.2023, 17:04 Simona Schreinerová

Výstavba rezidenčných a polyfunkčných projektov v downtowne napreduje. To sa však nedá povedať o plánovanej električkovej vetve Košická, ktorá by mala dopravne obslúžiť toto územie. Sprevádzajú ju početné námietky zo strany verejnosti aj vedenia Slovenského národného divadla (SND).

Pohnú sa ľady? Bratislava potrebuje električku v downtowne, kľúčový je postoj Ministerstva kultúry

05.12.2023, 13:47 Adrian Gubčo

Výstavba v novom centre Bratislavy rýchlo napreduje. O niekoľko mesiacov sa začnú sťahovať obyvatelia do ďalších projektov, iné sa rozostavajú a viaceré sa plánujú. Z lokality sa stáva miesto dochádzky a života desaťtisícov ľudí. Downtown tak potrebuje kvalitné dopravné vybavenie, ktorým má byť kontroverzná električková trať.

V downtowne všetko po starom. Mesto trvá na trasovaní električky na Pribinovej, čaká na hlavný tromf

11.09.2023, 14:46 Simona Schreinerová

Rozvoj downtownu napreduje, deje sa to však bez rozvoja verejnej koľajovej dopravy. Električková vetva, ktorá má prepojiť nové projekty na nábreží Dunaja so zvyškom siete, totiž aj naďalej rozdúchava vášne. Hlavným dôvodom je trasovanie popred budovu Slovenského národného divadla (SND). Proti sú aktivisti aj SND, na druhej strane barikády však neochvejne stojí Magistrát.

Problém na každom metri: Čo verejnosti prekáža na električke na Pribinovej a Košickej

04.08.2023, 10:48 Simona Schreinerová

Napojenie nového centra mesta na električkovú sieť patrí k najdôležitejším, ale zároveň aj k najkontroverznejším projektom v Bratislave. Kým Hlavné mesto má v pláne viesť novú trať po Pribinovej a Košickej, Ministerstvo kultúry, Slovenské národné divadlo (SND), ale aj časť verejnosti je zásadne proti. Čo presne odporcom prekáža, ukázalo posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).

Nekonečný príbeh pokračuje. Ministerstvo kultúry poukazuje na škodlivosť električky pred SND

28.11.2022, 15:33 Adrian Gubčo

Jedným z najdôležitejších, ale aj najkontroverznejších dopravných projektov v Bratislave je napojenie nového centra mesta na električkovú sieť. Hlavné mesto navrhuje vedenie trate po Pribinovej a Košickej ulici, Ministerstvo kultúry a Slovenské národné divadlo (SND) je však proti. Prechádzajúce električky budú údajne rušiť predstavenia a narúšať verejný priestor Námestia M.R. Štefánika.

Boj o električkovú trať pred SND pokračuje, aktivisti navrhujú alternatívnu trasu

19.07.2022, 13:14 Adrian Gubčo

Hlavné mesto v posledných týždňoch oficiálne spustilo povoľovací proces k projektu novej električkovej trate na Pribinovej ulici. Ide o kontroverzný plán – zámer má mnohých odporcov, predovšetkým zo strany časti kultúrnej obce. A práve Ministerstvo kultúry potvrdilo svoj odmietavý postoj a spoločne s aktivistami navrhuje alternatívne vedenie trate.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube