Author photoAndrej Sárközi 08.11.2022 18:20

Tupého ulica sa mení, katastrofou ostáva. Zlepšenia sľubuje nový starosta

Podhorský pás kopcovitej oblasti Nového Mesta je jedným z ohnísk developmentu už dlhé roky. Projekty, ktoré tu vznikli, sa prezentovali nadštandardným bývaním a atraktívnymi výhľadmi na metropolu. Problémom však začala byť kľúčová prístupová cesta – Tupého ulica. Jej katastrofálna úroveň sa výrazne nemení ani napriek lokálnym úpravám.

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Tupého ulica bola kedysi len manipulačnou cestou pre potreby Železníc Slovenskej republiky, preto nebolo potrebné jej rozšírenie. Po roku 2004 tu však postupne začali pribúdať prvé rezidenčné komplexy aj rodinné domy. Začiatkom minulého desaťročia už bol zastavaný svah západne od železničnej remízy a nad Sliačskou pribudol projekt Vinohradis. 

Nápor na túto komunikáciu sa začal najviac stupňovať po roku 2016. V tomto období začali projekty v Podhorskom páse Bratislavy pribúdať jeden za druhým. V krátkom slede po sebe vznikli Belaria KolibaRoličky, Park pod Kolibou, Nová Koliba, Eleven, Grand Koliba, Little Koliba alebo BellaVita Residence. Vybudovaných bolo aj niekoľko nadštandardných víl a rodinných domov a aktuálne je odsúhlasená ďalšia výstavba bytového domu – Pod Vinohradmi

Dnes Tupého ulicu využíva radikálne vyšší počet áut stoviek až tisícok ľudí, žijúcich v tejto lokalite. Cesta tak pre masívnu výstavbu zažíva tlak nevídaných rozmerov. Príjazdová komunikácia však zostala rovnaká, čo pomaly vedie ku kolapsu a k nebezpečným situáciám.

Galéria

  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Za bezpečnú Tupého ulicu bola vlani Magistrátu dokonca doručená petícia. „Na jej základe sme sa obrátili na mestskú časť s konkrétnymi odporúčaniami,” približila pre YIM.BA hovorkyňa Hlavného mesta Dagmar Schmucková. „Tie sa týkajú realizovania dočasných opatrení z dôvodu zvýšenia bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky a tiež prípravy projektu dobudovania ulice v úseku od Podkolibskej po železničné depo v zmysle platného územného plánu hlavného mesta SR,” ozrejmila hovorkyňa.

Na zlepšenie stavu vyše kilometer dlhej ulice, resp. jej dopravnej situácie, navrhlo mesto správcovi komunikácie (mestskej časti) zrealizovať niekoľko dočasných opatrení. Išlo napríklad o navýšenie počtu spomaľovacích prahov či upravenie existujúcich pre potrebu prejazdu bicyklom. Hlavné mesto tiež navrhlo: „K zvislým dopravným značkám “Zóna najvyššej dovolenej rýchlosti 30 km/h” doplniť vodorovné značenie aj mimo vjazdov do zóny na Tupého ulici, ako aj zjednosmernenie ulice a vyznačenie alebo fyzické oddelenie priestoru pre peších, prípadne cyklistov, dopravným značením alebo dopravným zariadením, ktoré by pravdepodobne umožnilo aj premávku autobusov pravidelnej verejnej dopravy.”

Prevzatie ulice do správy Hlavného mesta dnes neprichádza do úvahy. „Prevzatie miestnej cesty III. triedy do správy hlavného mesta, pod ktoré spadajú miestne komunikácie I. a II. triedy, by bolo v rozpore so zákonom o hlavnom meste,” vysvetlila Dagmar Schmucková. Tupého ulica je totiž komunikácia, kde jedna jej časť v úseku Podkolibská - nadjazd Kyjevská je zaradená ako komunikácia III. triedy – patrí pod mestskú časť. Úsek Tupého ulice, nadjazd Kyjevská - Sliačska, zase nie je zaradená do siete miestnych ciest.

 

Realizácia chodníka na Tupého. Autor: Nino Belovič / YIM.BA


Napriek tomu nie je vylúčené, že sem bude zavedená verejná doprava. „Do budúcna aj v súvislosti s prebiehajúcim rozvojom územia je vítané zavedenie MHD priamo do územia, za predpokladu, že to v budúcnosti bude infraštruktúra umožňovať,” píše hovorkyňa mesta. Aktuálne je obsluha lokality Tupého ulice prostredníctvom MHD zabezpečená okrajovo trolejbusovou linkou číslo 44 a autobusom číslo 151. 

Od polovice septembra tohto roku mestská časť Nové Mesto na svojej oficiálnej stránke oznámila dlhoočakávanú investíciu – čiastočnú obnovu Tupého ulice. Tá sa zameriavala na výstavbu nového chodníka v dĺžke zhruba 200 metrov (od Ulice Pod Vtáčnikom po most nad železnicou), osadenie nového osvetlenia či rekonštrukciu vozovky - výmenou povrchu časti cesty. Časť vozovky tiež prešla rozšírením na 5,5 metra, spevnili sa jej krajnice alebo sa vytvorili drenážne zelené pásy po oboch stranách nového chodníka na odvádzanie dažďovej vody. Na to, ako je Tupého ulica často využívaná, však išlo o drobné zásahy, ktoré komplexne neriešia problém ulice. 

Problémový úsek registruje aj novozvolený starosta mestskej časti Bratislava - Nového Mesto Matúš Čupka. „Problém Tupého ulice vnímam už viac ako štyri roky,” uvádza starosta v očakávaní. „Po štyroch rokoch pokračuje pomerne divoký rozvoj tejto lokality, pričom tu naďalej absentuje základná občianska vybavenosť. Po mojom nástupe na úrad na prelome novembra a decembra sa chcem preto oboznámiť s konaniami, ktoré v lokalite momentálne prebiehajú,” povedal pre YIM.BA Matúš Čupka. 

Starosta aktuálne eviduje prípravu bytovky, ktorá sa nachádza na diskutabilnom mieste v blízkosti energetickej infraštruktúry (Pod Vinohradmi). Podľa jeho slov má byť údajne dopravne obsluhovaná skrz už postavený obytný súbor. „Tiež evidujem, že sa po rokoch čakania konečne vymieňa povrch komunikácie na Kyjevskej ulici, pričom tu vzniká aj skromný chodník. Jedná sa o určite pozitívne zmeny realizované v predvolebnom čase, ale potrebujeme čo najskôr vytvoriť koncept rozvoja tejto štvrte,” vysvetlil starosta. 

 

Upravená Kyjevská ulica. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Pre Matúša Čupku je v tomto území taktiež dôležitá aj bezpečnosť chodcov, cyklistov či motoristov. „Chceme preto upraviť dopravný režim v tejto štvrti tak, aby sme zvýšili bezpečnosť najohrozenejších skupín a zároveň minimalizovali priestor pre dopravné nehody,” ozrejmuje. Konkrétne riešenia však ešte nekomunikoval. „O aké opatrenia pôjde, ukáže interná diskusia s odborníkmi na úrade,” uzavrel Matúš Čupka. 

Tupého ulica síce získala čiastočne nový asfalt a vybudoval sa krátky chodník, to ale nestačí. V hre by mala byť generálna rekonštrukcia úseku dlhého 1,3 kilometra spojená s rozšírením a doplnením chodníkov a cyklotrasy. Do husto zastavanej obytnej zóny sa dá aktuálne dostať okrem úzkej Tupého ulice len po rovnako úzkej Kyjevskej alebo okľukou po Sliačskej. Na Kyjevskej je navyše most cez trať narušený a uvažuje sa nad jeho zánikom.

Nadštandardné bývanie (alebo sa tak tváriace), ktorým je lokalita príznačná, by malo obsahovať minimálne rovnako nadštandardnú prístupovú komunikáciu. Odporúčania Magistrátu mestskej časti nie sú komplexným riešením, ktoré by táto ulica potrebovala. Novozvolený starosta Nového Mesta chce situáciu riešiť ucelenejšie, čo dáva určitý dôvod pre optimizmus. Významným dotknutým aktérom sú však aj Železnice Slovenskej republiky či priamo developeri, ktorí transformovali technicky a urbanisticky nepripravené územie do súčasného stavu. 

Využívanie existujúceho krátkeho chodníka medzi križovatkou s Frankovskou až po Sliačsku, či prítomnosť peších a cyklistov na vozovke pre nevybudovanú infraštruktúru, je pre túto lokalitu nanajvýš nebezpečné. Nové vedenie mestskej časti snáď ambicióznosť neopustí a v spolupráci s Hlavným mestom a ostatnými aktérmi sa mu podarí transformovať Tupého ulicu na plnohodnotnú komunikáciu. Riešenie to bude oneskorené už roky, pri súčasnom tempe však môže ďalšie roky aj trvať. 

 

Fotografie z 27.10.2022. Pozrite si úpravy verejných priestorov vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube