Author photoSimona Schreinerová 08.07.2024 14:13

Seniori získajú moderné bývanie. Odhaľuje sa podoba mestského projektu na Dlhých Dieloch

Starnutie populácie prináša veľké výzvy v oblasti starostlivosti o seniorov. V Bratislave, kde je podiel obyvateľov vo vyššom veku nadpriemerný, bude tento problém ešte výraznejší. Nedostatočnú infraštruktúru sa snaží riešiť Hlavné mesto, ktorá pripravuje zariadenie pre seniorov v Karlovej Vsi. Vlastný projekt realizuje aj mestská časť.

Zdroj: Karloveské noviny / Atrium

Zdroj: Karloveské noviny / Atrium

Karlova Ves bola pôvodne samostatnou obcou, od 60-tych rokov 20. storočia sa však začala výrazne meniť. Do začiatku 90-tych rokov tu pribudli tisíce bytov v rámci panelových sídlisk. Z malej dediny sa stala modernou mestskou časťou. Ako je ale typické pre bratislavské štvrte, spolu so starnutím sídlisk postupne starla aj ich populácia. 

Karlova Ves sa tak musí v súčasnosti zaoberať problematikou starostlivosti o seniorov, nakoľko starnutie populácie je čoraz pálčivejšou témou. Podľa Karloveských novín aktuálne napreduje projekt budovania zariadenia pre seniorov na Borskej v nevyužívanom objekte bývalej materskej školy. Rekonštrukcia by mala byť ukončená v apríli budúceho roka, investorom je spoločnosť Bormed, ktorá si budovu vzala do prenájmu a prevádzkuje zariadenia Gerion. 

Podľa dostupných informácií už bola dokončená hrubá stavba a prebieha budovanie priečok. Kapacita zariadenia by mala byť 36 lôžok. V zrekonštruovaných priestoroch sa budú poskytovať komplexné sociálne služby, teda opatrovateľské, ošetrovateľské, ubytovacie, stravovacie, zdravotné a fyzioterapeutické služby. Architektúru spracúva kancelária SányNovák Architekti. 

Galéria

  • Domov seniorov na Dlhých Dieloch. Zdroj: Karloveské noviny / Atrium
  • Domov seniorov na Dlhých Dieloch. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Domov seniorov na Borskej. Zdroj: Sány Novák Architekti
  • Domov seniorov na Borskej. Zdroj: Sány Novák Architekti
  • Domov seniorov na Borskej. Zdroj: Sány Novák Architekti

Zároveň sa na Dlhých Dieloch pripravuje výstavba nového zariadenia pre seniorov. Zámer Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB) a Hlavného mesta na vybudovanie zariadenia pre seniorov v Karlovej Vsi je známy už niekoľko rokov.

Centrum má vzniknúť na mestských pozemkoch blízko Hlaváčikovej ulice. Toto nízkokapacitné, sociálno-zdravotné centrum má taktiež poskytovať komplexnú starostlivosť vrátane ubytovania, stravovania, upratovania, ošetrovania, rehabilitácie a sociálneho poradenstva.

Plánuje sa výstavba dvoj- až trojpodlažnej budovy s výťahom a vlastnou záhradou, ktorá bude ideálna na oddych a relax. Objekt bude bezbariérový a má byť harmonicky začlenený do okolitej zástavby, čo umožní pohodlný pohyb klientov a zabráni ich sociálnemu vylúčeniu.

Centrum má ďalej poskytnúť komfortné jednolôžkové a dvojlôžkové izby s vlastnými kúpeľňami, navrhnuté podľa najvyšších štandardov a inšpirované zahraničnými príkladmi. MIB tvrdí, že cieľom bol dôraz na udržateľnosť a nízku uhlíkovú stopu, so zameraním na šetrenie vodou, znižovanie emisií skleníkových plynov, zadržiavanie dažďovej vody a využívanie lokálnych energetických zdrojov.

Zariadenie by malo mať podobnú kapacitu, ako prikazuje zákon, teda maximálne 40 klientov. Projekt má pripravenú dokumentáciu pre územné rozhodnutie. Podľa Karloveských novín paralelne pokračuje vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie a čaká na zelenú z Plánu obnovy a odolnosti.

„Pracujeme na tom, aby aj na Dlhých dieloch vzniklo nové, moderné a kvalitné zariadenie pre seniorov. Očakávame, že v najbližších rokoch bude o takéto sociálne služby v našej mestskej časti čoraz väčší záujem. Ide o pomerne finančne náročnú investíciu, preto bude mesto Bratislava v spolupráci s našou mestskou časťou hľadať externé finančné zdroje z európskych fondov, aby sa mohlo pristúpiť k samotnej výstavbe zariadenia,“ uviedol zástupca starostky Branislav Záhradník.

Zverejnená bola aj vizualizácia zámeru. Materiálové riešenie, objem aj výška objektu naznačujú, že bude vložený do zelene, čo má vytvoriť príjemné prostredie pre klientov. Navrhnuté riešenie má zároveň umožniť bezproblémové dodržanie všetkých regulatívov Územného plánu. V nepolslednom rade má ísť o jednu z najefektívnejších foriem z hľadiska optimalizácie energetickej náročnosti prevádzky objektu.

Prvá dostupná vizualizácia naznačuje, že pomerne vysoké očakávania by mohli byť v tomto prípade naplnené. Projekt pripravuje košický ateliér Atrium, ktorý patrí v mnohých ohľadoch k špičkovým slovenským architektonickým pracoviskám. Zariadenie malo podľa pôvodných odhadov vzniknúť do roku 2026.

„Harmonogram realizácie závisí najmä od priebehu územného a následne stavebného konania,“ uviedol ešte v máji Peter Bubla z Oddelenia komunikácie a marketingu Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. Vypracovanie dokumentácie a štúdie malo prebehnúť len s malým oneskorením v porovnaní s pôvodným odhadom.

„Architektonická štúdia bola spracovaná v marci roku 2023 a dokumentácia pre územné rozhodnutie je taktiež spracovaná. V 1. štvrťroku 2024 bola podaná žiadosť o vydanie územného rozhodnutia. Ku kompletizácii stanovísk k žiadosti bolo potrebné vysporiadať sa s pripomienkami zúčastnených strán a tiež vyhodnotiť alternatívy konštrukčného riešenia,“ spresnil Bubla.

Karlova Ves môže už v priebehu niekoľkých rokov získať potrebné rozšírenie občianskej vybavenosti. Aspoň čiastočne sa tak zmierni narastajúci dopyt po podobných zariadeniach. Z dlhodobého hľadiska však stačiť pravdepodobne nebude. 

 

Dom seniorov má vzniknúť aj v Dúbravke. Zdroj: Gerion

 

Aj ostatné mestské časti čelia nedostatku zariadení pre seniorov. Minulý rok poslanci v Rači schválili doplnenie komunitného plánu sociálnych služieb, aby sa intenzívnejšie venovali budovaniu pobytových zariadení. Zaznamenali zvýšený záujem o krátkodobé pobytové služby.

Súkromní investori tiež vidia v tejto oblasti potenciál. Domov pre seniorov Gerion by sa mal okrem Karlovej Vsi nachádzať aj v Dúbravke na Ulici kpt. Jána Rašu, kde dôjde taktiež k premene starej materskej školy na moderné zariadenie. Investor má budovu v nájme a plánuje otvorenie do konca roka 2025. Centrum pre 30 klientov bude mať presklenú južnú fasádu a parkovo upravený dvor. Architektom je opäť kancelária Sány Novák Architekti.

V Boroch má vzniknúť domov seniorov, pozostávajúci z troch budov s átriom. Zatiaľ nie sú známe detaily o kapacite a termíne dokončenia, ale za projektom stojí kancelária Architekti.sk.

Napriek týmto plánom infraštruktúra pre seniorov stále zaostáva. Starnúca populácia predstavuje pre Bratislavu významné riziko, pričom nejde len o zabezpečenie starostlivosti o ľudí s určitým stupom odkázanosti. Rovnako dôležitá je aj socializácia a zapájanie seniorov do života komunít a mesta. Nové zariadenia sú preto kľúčové, nie však jediné projekty, ktoré treba realizovať. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube