Author photoAdrian Gubčo 08.07.2020 16:07

Ružinov dostane železničnú zastávku, pripravuje sa nový projekt TIOPu

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ V Bratislave sa už dlhodobo hovorí, že budúcnosťou verejnej dopravy v meste je koľajová doprava – kombinácia električiek a vlakov. Kým električky trpia na nedostatočnú a zastaralú sieť, v prípade železníc chýbajú najmä železničné zastávky vo frekventovaných lokalitách. Zmeniť to majú projekty Terminálov osobnej integrovanej prepravy (TIOPov), jeden z nich sa pripravuje v Ružinove.

Umiestnenie TIOPu Ružinov. Zdroj: Google Maps

Umiestnenie TIOPu Ružinov. Zdroj: Google Maps

Ako uvádza portál o verejnej doprave iMHD.sk, na začiatku júla bola Železnicami Slovenskej republiky vyhlásená verejná súťaž na obstaranie zhotoviteľa projektovej dokumentácie pre TIOP Ružinov, ktorý má vzniknúť v susedstve konečnej autobusov na Súhvezdnej. Pôjde o prvý zo štyroch terminálov, ktoré by mali v Bratislave v najbližšej dobe vzniknúť.

Dopravný portál pripomína, že ŽSR už na začiatku roka 2019 vyhlásili súťaž na vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie k terminálom vo Vrakuni a Ružinove, pre nedostatok uchádzačov však bola súťaž zrušená. O novej súťaži rozhodli aj zmeny v projekte, podľa ktorých sa vybudujú nové výhybky medzi jednokoľajnou traťou smerujúcou do Komárna a dvojkoľajnou traťou smerujúcou do ÚNS, čo znamená, že medzi stanicou Nové Mesto a Ružinov budú môcť vlaky do Komárna jazdiť obojkoľajne.

Tieto zmeny si vyžiadali aj úpravu charakteru zastávky. ŽSR požadujú vybudovanie jedného ostrovného nástupíšťa – teda umiestneného medzi obnovenými koľajami – a jedného krajného (od Vrakunskej cesty) v dĺžke minimálne 200 metrov, pričom obe budú mať zabezpečené mimoúrovňový prístup z oboch strán.

V praxi to znamená, že konečne bude možné prekonať trať bez jej prechádzania, čo zlepší bezpečnosť ľudí, smerujúcich zo sídliska k obchodným a kancelárskym centrám okolo Galvaniho ulice. Vybudovať by sa mal podchod medzi autobusovou zastávkou Súhvezdná, TIOPom a Galvaniho, pričom inštalované tu budú odchodové tabule MHD. Prístup na vlakovú zastávku má byť riešený prioritne rampami, pokiaľ to však nebude možné, nainštalovať sa majú tri výťahy.

Objednávateľ taktiež uvádza, že nástupištia musia umožňovať prístup bicyklom a obsahovať prístrešok ideálne zo železobetónových prefabrikátov s minimálne tromi miestami na sedenie. Jeho podoba by mala byť pokiaľ možno v súlade s už zrealizovanými prístreškami na trati Bratislava – Nové Mesto až Dunajská Streda. K mobiliáru budú patriť nové orientačné tabule, koše, informačné vitríny, boxy na posypový materiál a dodatočné lavičky. Na zastávke bude k dispozícii aj wifi.

V tejto chvíli sa tak ešte nemožno vyjadriť k dizajnovej úrovni zastávky a okolitého verejného priestoru, hoci ŽSR už k tejto téme viedlo so zástupcami mesta rokovanie. Realizácia len čisto inžinierskeho riešenia by každopádne bola premrhaním príležitosti, ako vybudovať reprezentatívny dopravný uzol, ktorý by sa mohol priaznivo odraziť na atraktivite verejnej dopravy.

Uchádzači o zhotovenie projektovej dokumentácie majú čas predložiť ponuku do 17. augusta. Úspešný uchádzač vypracuje dokumentáciu pre územné rozhodnutie aj dokumentáciu pre stavebné povolenie, kedže zmeny si vyžadujú nové územné konanie. ŽSR každopádne predpokladá ukončenie realizácie do konca roka 2023. Projekt je financovaný z eurofondov, Operačného fondu Integrovaná infraštruktúra.

 

Priestor pred Skladom č. 7 v Eurovei bude zvažovaný ako miesto umiestnenia železničnej zastávky

 

TIOP Ružinov, bez ohľadu na to, ako bude vyzerať, bude nepochybne pozitívnym príspevkom pre zlepšenie mobility v rámci Bratislavy. Železničná zastávka bude miestom, kde sa budú prelínať tri typy verejnej dopravy – vlaky, autobusy a električky, kedže sa v dohľadnej dobe očakáva presun električkového obratiska z Astronomickej na Súhvezdnú tak, aby bol zabezpečený čo najlepší prestup. Obyvatelia tejto časti Ružinova získajú rýchly spôsob, ako sa dostať do Nového Mesta aj na Hlavnú stanicu.

Zahustenie siete TIOPov vyvoláva veľkú nádej, že sa dnes viaceré nedostatočne obsluhované lokality stanú výrazne dostupnejšími. Pôvodne sa uvažovalo o siedmich termináloch, minulý rok zverejnená Štúdia železničného uzla Bratislava však odporučila vybudovanie TIOPov len v Ružinove, vo Vrakuni, v Lamačskej bráne (Bory) a na Železnej studničke, alternatívne Patrónke. Prvým dokončeným by mal byť terminál vo Vrakuni, a to už na konci roka 2022.

Dopravný portál iMHD.sk pripomína, že do budúcna sú otvorené aj otázky umiestnenia terminálov na lokalitách ÚNS, Ekonomická univerzita, Petržalka-centrum, Janíkov dvor a Farské lúky, z ktorých najreálnejší je vznik zastávky na prvom menovanom mieste (Ústredná nákladná stanica). Úspech ďalších súvisí od budúceho developmentu v ich okolí, ktorý môže spraviť výstavbu terminálov ďaleko ekonomickejšou.

Výrazný development otvára aj debaty o vybudovaní inej zastávky, ktorá nebola v rámci štúdie železničného uzla zvažovaná. Prítomnosť železničnej slučky, smerujúcej do Zimného prístavu, ktorej vlečka však zasahuje prakticky až do multifunkčného komplexu Eurovea, a súvisiacej výstavby jeho pokračovania, kde bude aj prvý bratislavský mrakodrap, vedie viacerých k myšlienke, že by zastávka mohla vzniknúť aj na nábreží.

Ako uvádza Denník N, ŽSR sa už s Magistrátom dohodol na preskúmaní možnosti, či by sa sem dali doviesť osobné vlaky. Samozrejmým predpokladom by bolo vybudovanie zastávky a súvisiacej infraštruktúry, otázka jeho presného umiestnenia je teraz ale predčasná – o téme sa údajne ešte ani len nediskutovalo s vlastníkom okolitých pozemkov, spoločnosťou Slovenská plavba a prístavy. V hre je poloha pri Sklade č. 7 aj na nároží Košickej a Prístavnej, kde sa už pripravuje development na mieste Ryby zo strany HB Reavis.

Prípadná štúdia by mala nepochybne vyhodnotiť, či pôjde o prospešný krok a nepovedie len k rozbitiu dopravy do viacerých smerov, keďže by išlo v podstate o vznik hlavovej stanice a nie priechodnej, ktorá sa dnes považuje za vhodnejšiu alternatívu. Dopravné plánovanie treba totiž robiť koncepčne a nie ad-hoc doňho pridávať prvky, ktoré môžu v konečnom dôsledku narušiť jeho výkonnosť tým, že sa oslabia iné smery a zhoršia nadväznosti.

Každopádne sa zdá, že železniciam v Bratislave začína pomaly svitať na lepšie časy. Existujúca infraštruktúra, hoci tiež už veľmi zastaralá, predstavuje obrovský potenciál, ako odľahčiť cestné komunikácie a celkovo zlepšiť situáciu v metropole. Ambiciózne plány sa však musia pretaviť do reality v podobe veľkého počtu dobre pripravených a kvalitne zhotovených projektov, ktoré presvedčia ľudí, že využívanie verejnej dopravy môže byť ďaleko výhodnejšie, ako používanie osobného automobilu.

 

AKTUALIZÁCIA: Hlavné mesto som oslovil, či plánuje nejako zasiahnuť do kvality verejného priestoru a dizajnu zastávok a kedy bude realitou predĺženie električkovej trate. "Áno, hlavné mesto má účasť v pracovnej skupine, ktorá sa tomuto projektu venuje. Aktuálne ŽSR obstarávajú projektanta," reagovala na otázku architektúry Katarína Rajčanová, hovorkyňa Magistrátu. Na margo predĺženia električkovej trate do roku 2023 hovorí, že predĺženie "...bude závisieť od viacerých faktorov a vzhľadom aj na komplikovanosť procesov v prípade električky na Pribinovej je ťažké potvrdiť tento odhad. Hlavné mesto vynakladá maximálne úsilie, aby sa sprevádzkovanie predĺženej trate spojilo s otvorením predmetného TIOPu."

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame

Sledujte YIM.BA na YouTube

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube