Author photoMartina Gregová 25.10.2022 17:57

Prvá ekologická základná škola. Obec neďaleko Bratislavy môže získať výnimočný projekt

Na pozemku pôvodnej základnej školy v obci Plavecký Štvrtok, ktorej budova je dnes v dezolátnom stave, by sa mohla v budúcom roku spustiť výstavba prvej ekologickej školy na Slovensku. Za návrhom tejto budovy, na našom území jedinečnej, stojí ateliér MDA v spolupráci so stavebnou firmou Krtkodom.

Zdroj: MDA architekti

Zdroj: MDA architekti

Nová budova základnej školy sa má nachádzať v areáli pôvodnej, ktorá je už od roku 2018 zatvorená pre jej zlý stav. Návrh od architektonického štúdia MDA preto neprináša rekonštrukciu starého objektu, ale novostavbu. Tá by mala byť po novom situovaná na západnej strane areálu, kde sa v súčasnosti nachádza ihrisko s umelou trávou. Ako autori projektu uvádzajú v rámci architektonickej štúdie: „Orientácia pozemku je v pozdĺžnom smere v osi východ - západ. Táto situácia nám určila základné podmienky navrhovanej dispozície nového objektu a hlavne orientáciu jednotlivých učební na svetové strany.” 

Zadávateľom zákazky bol Obecný úrad v Plaveckom Štvrtku, ktorý vymedzil predovšetkým minimálnu kapacitu školy. Sami architekti však prizvukujú, že presadiť ekologický koncept by sa nikdy nepodarilo bez otvorenosti vedenia školy aj samotnej obce. Škola je navrhnutá so zámerom držať sa konceptu SMART škôl. Mala by byť zelená, digitálna, partnerská, inkluzívna, aktívna a otvorená. 

Po novom by základná škola mala poskytnúť priestory pre 9 kmeňových tried s približne 250 žiakmi. Okrem klasických tried sa v budove budú nachádzať aj špecializované učebne, zázemie školy, kabinety učiteľov a tiež kuchyňa s kapacitou 400 jedál denne a jedáleň s kapacitou pre 170 žiakov. Medzi hlavné požiadavky zadávateľa tiež patrila možnosť jednoduchej transformácie priestorov prízemia školy na mimoškolské aktivity. 

Galéria

  • Zdroj: MDA architekti
  • Zdroj: MDA architekti
  • Zdroj: MDA architekti
  • Zdroj: MDA architekti
  • Zdroj: MDA architekti
  • Zdroj: MDA architekti
  • Zdroj: MDA architekti
  • Zdroj: MDA architekti
  • Zdroj: MDA architekti

Budova bude mať v budúcnosti tri podlažia - dve nadzemné a jedno podzemné. Na prvom poschodí sa budú nachádzať hlavné vstupné priestory, šatne, jedáleň, bufet, zázemie školy a špecializované učebne. Druhé poschodie poskytne priestory pre kmeňové triedy, odborné triedy, kabinety a sociálne zázemie. 

Kompaktný tvar objektu vychádza predovšetkým z obmedzeného finančného balíka a z urbanizmu okolia. V návrhu architekti mysleli aj na flexibilitu tried, pričom sa ráta nielen s flexibilnou dispozíciou lavíc v jednotlivých triedach, ale aj s možnosťou zmeny dispozície prostredníctvom deliacich priečok.  

Okrem učebných priestorov a potrebného zázemia vznikli v rámci návrhu aj oddychové zóny. Na druhom podlaží vznikne zelená záhrada, ktorá by nemala slúžiť len na oddych, ale tiež na edukáciu žiakov. „Deťom budovou názorne ukazujeme, ako by sa mal človek správať k prírode," vyjadril sa Martin Pribila, architekt a odborník na výstavbu ekologických stavieb zo stavebnej firmy Krtkodom. Na streche sa bude nachádzať koreňová čistička odpadových vôd a na pozemku sa osadí retenčná nádrž na zachytávanie dažďovej vody, ktorá bude následne slúžiť na zavlažovanie zelene a na splachovanie WC.

Kľúčovým faktorom návrhu je podpora fyzického aj psychického zdravia detí. Zdravý pobyt bude zabezpečený dostatočným prirodzeným osvetlením priestorov, vhodným riešením cirkulácie čerstvého vzduchu a akustiky. Niektoré učebne majú vizuálny kontakt s komunikáciou a pobytovým priestorom cez presklené deliace priečky, iné sú zas funkčne prepojené so zelenou záhradou.  

K tomu, že sa budova novej základnej školy nazýva ekologickou, prispelo aj používanie recyklovateľných materiálov. Ich podiel použitých v budove by sa mal podľa Martina Pribilu udržať nad 50%. Základným konštrukčným systémom stavby je železobetónový skelet s výplňovým murivom z tehly. Fasáda je navrhovaná z pohľadového betónu a dreveného obkladu. Pri výstavbe je zahrnutá aj aplikácia moderných stavebných a environmentálnych prevádzkových technológií. Strechy sú navrhnuté ako zelené s možnosťou osadenia fotovoltických panelov na ohrev TÚV. Fotovoltika zabezpečí 25 – 30% energie potrebnej na prevádzku. 

O budúcnosti projektu v súčasnosti rozhoduje proces získavania povolení. Všetky potrebné povolenia musí projekt získať do decembra 2022, keďže na toto obdobie je naplánovaná výzva na získanie financií z európskych fondov a Fondu obnovy. V prípade, že projekt povolenia získa a budú naň pridelené finančné prostriedky (dnes odhadované na 6 miliónov eur), nová ekologická základná škola by mohla v obci Plavecký Štvrtok vyrásť do roku 2026. V rámci slovenského školstva by táto stavba, ktorá sa navyše bude nachádzať v malej obci, znamenala výrazný posun vpred.  

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube