Author photoAdrian Gubčo 23.09.2022 15:51

Z opustenej budovy sa môže stať najmodernejšia bratislavská škola. Pozrite sa, ako bude vyzerať

V Bratislave by mala v blízkej budúcnosti pribudnúť nová základná škola. Nachádzať sa bude v Záhorskej Bystrici, v lokalite Na Holom vrchu, kde bude zrekonštruovaný a dobudovaný objekt niekdajšieho Stredného odborného učilišťa elektrotechnického (alebo Elektrovodu). Mestská časť Záhorská Bystrica odhalila podobu školy, ktorá bude patriť k najmodernejším v meste.

Zdroj: Zdroj: Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica / Pantograph

Zdroj: Zdroj: Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica / Pantograph

O vzniku novej školy v areáli bývalého Elektrovodu sa hovorí už niekoľko rokov. Celý súbor stavieb, nachádzajúci sa v pomerne malebnej polohe nad Záhorskou Bystricou na okraji malokarpatského lesa, je už dlhšie nevyužívaný. Aj preto pristúpila mestská časť spolu s Hlavným mestom SR Bratislava k rokovaniam s Bratislavským samosprávnym krajom, smerujúcim k nájdeniu nového účelu Elektrovodu.

Zo strany Záhorskej Bystrice bolo požiadavkou zriadenie materskej a základnej školy. Dosiaľ malá mestská časť prechádza búrlivým vývojom, v rámci ktorého pribudla v jej južnej časti nová štvrť Pod Vŕškami. To zvýšilo tlak na existujúcu infraštruktúru, čo je možné riešiť rekonštrukciami či rozširovaním kapacít existujúcich zariadení len do istej miery. Nutná je tak nová škôlka aj škola, pričom nevyužívané objekty, ktoré kedysi slúžili na podobný účel, sú úplne ideálne.

Samospráve sa tak podarilo po zložitých rokovaniach získať v máji do svojej správy najväčšiu časť z 5-hektárového areálu SOU. „V súčasnosti pripravujeme projektovú dokumentáciu na novú základnú a materskú školu, inžinierske siete a nové dopravné riešenie územia,“ uviedol Jozef Krúpa, starosta mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica. „Spolu so stavebným povolením chceme mať tieto procesy ukončené do konca tohto roka, aby sme sa mohli uchádzať o externé financovanie. Odhadovaná investícia zdevastovaného areálu na novú vzdelávaciu inštitúciu sa pohybuje na úrovni 7-10 miliónov eur.“ Mestská časť dodáva, že bez dokumentácie nie je možné žiadať o eurofondy.

V tejto chvíli už má samospráva v rukách architektonickú štúdiu budúcej školy. Jej prípravou bola poverená architektonická kancelária Pantograph, renomované pracovisko, ktoré navyše pracuje na rekonštrukcii školy na Plickovej, čo mu dodalo množstvo skúseností. Požiadavkou bolo vytvorenie 18 kmeňových tried základnej školy, 8 tried materskej školy, oddychových plôch a exteriérových športovísk. Nadstavbou a prístavbou budovy navyše vznikol priestor pre umiestnenie bazéna, určeného pre plavecké výcviky i verejnosť. Požadovaná kapacita zariadenia je 600 detí, ktoré sem budú spádovať zo Záhorskej Bystrice a Lamača.

Záhorská Bystrica je spokojná s predstaveným návrhom nového školského zariadenia. K dispozícii  by mali byť dve triedy v každom ročníku, na vyšších podlažiach budú okrem tried aj špecializované učebne a laboratóriá, kabinety pre učiteľov a zasadacie miestnosti pre pedagogický personál. Vytvorený je tu aj priestor pre výučbu varenia, priestranná jedáleň pre školákov s možnosťou sedenia v exteriéri a s moderným zázemím školskej kuchyne.

Navonok najvýraznejšou zmenou však prejdú nové športoviská. „Teším sa, že sa v návrhu objavil práve bazén, po ktorom obyvatelia Záhorskej Bystrice už dlho túžia, keďže plaváreň bývalého učilišťa je nefunkčná už desiatky rokov,“ vysvetľuje J. Krúpa. Priestory pre šport vzniknú v najmä v novej prístavbe. „Návrh prístavby obsahuje okrem malej telocvične, herne a malého štúdia aj bazén s veľkosťou 25 metrov a v šírke 4 dráh, ktorý by mohol slúžiť na plavecký výcvik žiakov a mimo vyučovania aj pre verejnosť, nakoľko je navrhnutý ako prevádzkovo nezávislý objekt od zvyšku školy.“

Záhorská Bystrica dodáva, že rekonštrukcia prinesie vznik ekologického zariadenia, čo znamená vznik zelených striech, hladkých povrchov, akustických stien, skladu bicyklov a exteriérových športovísk. Doplnená bude zeleň, tieniace prvky, presklené priečky budú orientované na západ alebo sever a využitá bude moderná vzduchotechnika.

Mestská časť očakáva, že budova (budovy) bude k dispozícii do štyroch rokov. Úspech tohto plánu bude závisieť v tejto chvíli pravdepodobne najmä od dostupnosti financovania. Vzhľadom na masívnu podporu rekonštrukcií škôl v Bratislavskom kraji v poslednom období to však nemusí byť nereálne. 

Galéria

 • Zdroj: Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica / Pantograph
 • Zdroj: Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica / Pantograph
 • Zdroj: Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica / Pantograph
 • Zdroj: Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica / Pantograph
 • Nájomné bývanie. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
 • Zariadenie sociálnych služieb. Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
 • Areál Elektrovodu dnes. Fotografia z 22.6.2022
 • Areál Elektrovodu dnes. Fotografia z 22.6.2022
 • Areál Elektrovodu dnes. Fotografia z 22.6.2022
 • Areál Elektrovodu dnes. Fotografia z 22.6.2022
 • Areál Elektrovodu dnes. Fotografia z 22.6.2022
 • Areál Elektrovodu dnes. Fotografia z 22.6.2022

V tejto chvíli tak má do veľkej miery ujasnenú podobu revitalizácia prakticky celého areálu Elektrovodu. Okrem učilišťa bol kedysi jeho súčasťou aj internát a plavecký bazén v samostatnom objekte. V 80-tych rokoch 20. storočia, čo bolo najslávnejšie obdobie školy, ju navštevovalo 660 žiakov, z čoho približne 300 žilo na internáte. Neskôr však nastal úpadok a v roku 2008 bolo SOU zlúčené so školou v Devínskej Novej Vsi. Príťažlivé miesto odvtedy nelogicky schátralo.

Aktuálne kroky mestskej časti, mesta aj samosprávneho kraja tak možno hodnotiť pozitívne. Nová materská a základná škola, ktorá sa snaží vyťažiť maximum z pôvodného typového objektu, pôsobí moderným dojmom, i keď hmotovo by zapadla aj do centrálnejšej lokality namiesto veľkého areálu mimo mestskú zástavbu. Nové kapacity prinesú odľahčenie tlaku na školské zariadenia, v ktorých chýbajú tisíce miest. Naostatok, okrem výučby bude poskytovať aj možnosti pre ďalšie trávenie voľného času a sebarozvoj.

Racionálny je aj plán Hlavného mesta, ktoré chce premeniť niekdajší internát na nájomné bývanie. Opäť ide o pomerne veľký objekt, ktorý slúžil na ubytovanie a dnes stojí bez úžitku, hoci Bratislava nutne potrebuje zväčšiť svoj bytový fond. Budovu tak prebral Magistrát, ktorý už pred časom prezentoval štúdiu jej nového využitia. „S Bratislavským samosprávnym krajom a mestskou časťou Záhorská Bystrica máme v rámci tohto projektu spoločný cieľ - obnoviť roky nevyužívaný areál bývalého učilišťa a naplniť ho funkciami, ktoré mesto a jeho obyvatelia potrebujú,“ popisuje Matúš Vallo, primátor Bratislavy. „V prípade hlavného mesta ide o obnovu internátu, ktorou získame až 90 nových, cenovo dostupných nájomných bytov.“ Projekt pripravuje kancelária Studeny architekti.

Magistrát aktuálne pracuje na príprave projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a dokumentácie pre územné rozhodnutie na inžinierske siete a areálovú komunikáciu. S rekonštrukciou plánuje začať v priebehu budúceho roka. Obnovená bude aj bývalá spoločenská miestnosť, ktorá sa nachádzala na prízemí internátu. Čo sa týka obyvateľov novej bytovky, predpokladá sa, že by malo ísť najmä o príslušníkov tzv. potrebných profesií, vrátane učiteľov.

Napokon, verejnoprospešný zámer tu pripravuje aj Bratislavský samosprávny kraj, ktorý chce priestor vedľa budovy niekdajšej plavárne prebudovať na zariadenie sociálnych služieb. Kraj chce deinštitucionalizovať veľké a zastarané zariadenie v Stupave, v čoho dôsledku má v areáli Elektrovodu vzniknúť objekt, určený pre 30 klientov stupavského domova. „Nové bývanie skvalitní život klientom s ťažkým zdravotným postihnutím, prioritne s Alzheimerovou chorobou a demenciou. Budú tu mať viac podnetov, súkromia, činností a radosti zo života. Nové budovy zvýšia kvalitu života prijímateľom sociálnych služieb, rovnako však aj zamestnancom zariadenia,“ prezentuje víziu kraja predseda BSK Juraj Droba.

Realizácia celej koncepcie bude trvať niekoľko rokov, skôr či neskôr však bude dokončená. Prirodzene, nie je všetko dokonalé – kľúčovým nedostatkom je odlúčenosť zóny, čo bude nevyhnutne viesť ku zvýšeniu dopravnej záťaže. Hlavné mesto sľubuje, že posilní linky verejnej dopravy, táto však nebude naozaj využiteľná pre mnoho ľudí napríklad z Lamača a spádového regiónu. Debatovať možno aj o vhodnosti oslovenia architektov napriamo a nie cez architektonické súťaže, zvlášť keď ide o veľké, mnohomiliónové investície.

Napriek tomu je oživenie areálu verejnými funkciami absolútne správne a vhodné. Hoci sa súťaž nerealizovala, oslovené boli aspoň renomované kancelárie, kde je zaručená dobrá kvalita výstupov. Dnes mŕtva zóna tak ožije. Svojou náplňou prispeje k zvýšeniu kvality života v Záhorskej Bystrici, Bratislave aj v Bratislavskom kraji.

 

Fotografie z 22.6.2022. Pozrite si viac fotografií z areálu Elektrovodu vo fotoalbume

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube