Author photoAdrian Gubčo 08.04.2024 15:15

Nevyužitá šanca na dramatické zlepšenie: Obnova Račianskej je obrazom zlého stavu mesta

Pred niekoľkými dňami sa rozbehla pomerne rozsiahla rekonštrukcia Račianskej ulice. Hlavné mesto vďaka grantu opraví vozovku medzi Legerského ulicou a Železničnou zastávkou Vinohrady. Na túto opravu navyše nadviaže rekonštrukcia Žitnej a Púchovskej. Hoci veľký projekt prinesie do budúcna zlepšenie, predsa je len výrečným obrazom problémov, do akých sa mesto dostalo.

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Veľká rekonštrukcia významnej triedy

Bratislavský Magistrát nedávno rozbehol veľkú opravu Račianskej ulice. Ide o jednu z dopravne najviac vyťažených ulíc, ktorá tvorí hlavnú spojnicu centra mesta s časťou Nového Mesta, Račou, ako aj malokarpatskými obcami a mestami. Jej stav bol zlý, čo navyše zhoršovalo aj podložie, tvorené ešte staršou dlažbou, jednoducho preliatou asfaltom. Z pohľadu mesta tak ide o veľmi potrebnú investíciu.

S ohľadom na dopravný význam Račianskej (ako aj nadväzujúcej Žitnej), Hlavné mesto si nemohlo dovoliť úplné uzavretie ulice. Preto práce rozdelilo na 30 etáp po menších úsekoch. V rámci nich odstráni pôvodný asfalt, obnoví podložie, vyleje nové vrstvy asfaltu, ale aj vymení obrubníky a zrealizuje prídlažbu. Do leta chce opraviť úsek od železničnej zastávky po Pioniersku, následne bude pokračovať v úseku po Legerského.

Okrem toho dnes rozbieha aj opravu Žitnej, pričom opraví cestu od Hečkovej po Detviansku obojsmerne. Práce rozbehlo medzi Hečkovou a Hybešovou v smere von z mesta. Naostatok sa bude opravovať Púchovská v úseku od Detvianskej po Pri vinohradoch v oboch smeroch, pričom bude spojená s výmenou vodovodu.

Galéria

  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Ide tak o rozsiahle práce, ktoré po dokončení prinesú dramatické zvýšenie komfortu jazdy pre vodičov. Určité zlepšenia to prinesie aj okolitým obyvateľom – debarierizované totiž budú priechody pre chodcov a zrealizované „tiché“ asfalty, takže prejazd vozidiel nebude taký hlučný. Keďže sa odstráni podkladová dlažba, zlepšiť by sa mala aj odolnosť ciest a do budúcna uľahčiť údržba.

Bratislava financuje tento rozpočtovo náročný projekt z úveru. Poskytol ho National Development Fund II v zastúpení Slovak Investment Holding. Projekt spĺňa kritérium oprávnenosti pre financovanie z Integrovaného operačného programu po ukončení programovacieho obdobia 2014-2020. Za modernizáciu Račianskej v celkovom rozsahu viac ako 39-tisíc metrov štvorcových chce mesto zaplatiť 5.076.240 eur.

Celková výška úveru je až 16,6 milióna eur. Obnova Žitnej vyjde na 1,83 milióna eur, Púchovská na 1,46 milióna. Po výstavbe električkovej trate v Petržalke a oprave časti Vajnorskej radiály by malo ísť v priebehu tohto roka o finančne najnáročnejší dopravný projekt Magistrátu (ak sa nepodarí rozbehnúť predĺženie Saratovskej alebo modernizáciu Ružinovskej radiály).

Z jedného uhla pohľadu tak ide o veľký úspech mesta, keďže cestnú infraštruktúru treba čas od času modernizovať. Úver od SIH je menej zaťažujúci ako úver od komerčnej banky, pričom umožní citeľné zlepšenie pohodlia pri ceste automobilom. Magistrát sa preto touto rekonštrukciou otvorene pochváli.

Prehliadaný ostáva fakt, že tak, ako to je dobrá správa, poukazuje aj na niektoré nedostatky v správe a rozvoji mesta. Nie všetky sú ale čisto v rukách Magistrátu a jeho vedenia.

 

Opravou prechádza celá Račianska. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Obrátená pyramída hodnôt

Keď nastúpilo súčasné vedenie Bratislavy, prezentovalo nový prístup k dopravnému plánovaniu. Prioritou sa mali stať chodci a cyklisti, následne verejná doprava a až na poslednom mieste mala individuálna automobilová doprava. Svoje plány ukazovali na obrátenej pyramíde, kde boli chodci najvyššie a automobily dole.

Aktuálny projekt ukazuje, že sa však veľa nezmenilo a IAD dostáva aj naďalej mimoriadny priestor. Ako bolo povedané vyššie, v opravách ciest nie je problém a sú potrebné – zároveň je ale takýto veľký projekt príležitosťou pre výraznejšie zlepšenie podmienok aj pre ostatné skupiny, najmä vo forme opráv chodníkov alebo budovania cyklotrás. K tomu ale nepríde.

Potvrdzuje to aj Peter Bubla z Oddelenia komunikácie a marketingu na Magistráte. „Oprava chodníkov nie je súčasťou tohto projektu, keďže to neumožňuje externý zdroj financovania,“ pripúšťa. „Oprava Račianskej je financovaná zo Slovak Investment Holding (SIH), podmienky sú však nastavené špecificky - financie je možné využiť len na cestu, zároveň si zásahy nemôžu vyžadovať stavebné povolenie.“

V praxi to limituje možnosti Magistrátu mimoriadne významným spôsobom. Akúkoľvek prípadnú opravu chodníkov by musel financovať z vlastných prostriedkov. Pri tak dlhom úseku by išlo o milióny eur, zvlášť keď sa mesto zaviazalo, že bude postupovať podľa Manuálu verejných priestorov. Jeho princípy a štandardy stanovujú, že popri Račianskej ulici by mali byť dláždené chodníky.

Druhým nedostatkom je závislosť na projektoch, kde netreba stavebné povolenie. To vylučuje zásahy, ktorých súčasťou by bolo napríklad rozšírenie chodníka, budovanie sloních uší alebo výstavbu novej segregovanej cyklotrasy. Maximom je predláždenie alebo preasfaltovanie existujúceho priestoru.

Zmeniť by sa to mohlo len v prípade, že by boli stavebne povolené takéto zásahy a zároveň mali k dispozícii financovanie. To sa však nestalo, hoci cyklotrasa popri Račianskej už má nastavené vcelku jasné kontúry – aj to však len preto, lebo mesto zverilo jej projektovú prípravu súkromnému investorovi, teda developerovi Corwin. Aktuálnych úprav ulice sa to ale nedotkne.

Bratislava tak nevyužije veľkú šancu na komplexnú zmenu. Nesleduje príklady vyspelých metropol, kde sa pri takto veľkých projektoch opravujú ulice od fasády k fasáde s dôrazom na vznik tzv. kompletných ulíc, v ktorých sú vyrovnané potreby jednotlivých užívateľov. Lepšieho komfortu sa dočkajú opäť iba vodiči áut, ktorým sa pri dopravnom plánovaní vo všeobecnosti ustupuje.

Magistrát nateraz zrealizuje len drobné úpravy, väčšie prídu až v budúcnosti. „Niektoré kritické úseky chodníkov sa napriek tomu budeme snažiť opraviť a postupne máme v pláne aj prípravu komplexnejšej opravy,“ dopĺňa Bubla. Ide však o vágny sľub, na základe ktorého sa chodci alebo cyklisti môžu oprávnene cítiť ako tí, na ktorých sa dostatočne nemyslí.

 

Mesto stále nemá vypovoľovaný projekt na cyklotrasu popri Račianskej. Zdroj: Marek Záhradník / Cyklokoalícia

 

Nie je to len o Magistráte

Na druhej strane, obviňovať len Hlavné mesto z daného vývoja by nebolo spravodlivé. Zásadný vplyv nielen na tento projekt, ale plánovanie v Bratislave vo všeobecnosti má ten, kto nastavuje rámce a pravidlá – teda štát. Práve ten je zodpovedný za to, že metropola je pri rozvoji dopravy mesta závislá od grantov a úverov, ktoré majú svoje úzko nastavené pravidlá, rovnako ako za legislatívu, ktorá spomaľuje prípravu projektov.

Nedostatok prostriedkov Bratislavy je šokujúci. Kapitálové výdaje na tento rok sú stanovené na 126 miliónov eur, čo znie ako veľké číslo. V tom sú však zarátané prostriedky na Petržalskú a Vajnorskú radiálu. V návrhu rozpočtu na roky 2025 a 2026 už sú uvádzané omnoho nižšie sumy - 40,5 milióna, resp. 38,5 milióna. Ako z iného sveta pôsobí Praha, ktorá aktuálne realizuje projekty za 50 miliárd korún, teda bezmála 2 miliardy eur.

Okrem toho, dlhé procesy, smerujúce k stavebnému povoleniu, sú dôsledkom existujúceho nastavenia v rámci Stavebného zákona. Viacnásobné opakovanie podobných krokov, zložitosť, možnosť neustálych odvolaní a obštrukcií a celková byrokratizácia spomaľujú dodávanie inak veľmi dôležitých zámerov. Nová cyklotrasa popri Račianskej už mohla byť vypovoľovaná a mesto sa popri oprave cesty mohlo venovať aj výstavbe prvých úsekov cyklotrasy.

Zmena v tomto smere má prísť na budúci rok, keď vstúpi do platnosti nový Zákon o výstavbe. Určitým zlepšením bude už teraz novelizácia existujúceho zákona, ktorá má spojiť územné a stavebné konania. Račianskej sa to však veľmi nedotkne.

Prebiehajúca rekonštrukcia tak je nielen ukážkou riešenia dlhodobého problému. Ruka v ruke s tým podáva obraz neefektívneho plánovania, dlhodobého podfinancovania Bratislavy a preferencie záujmov vodičov pred inými skupinami užívateľov mesta. Ak sa chce slovenská metropola priblížiť nielen vyspelým mestám v západnej a severnej Európe, ale v čoraz silnejšej miere aj strednej, bude musieť tieto problémy prekonať. V stávke je kvalita života aj atraktivita Bratislavy ako takej.

 

Fotografie z 3.4.2024. 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube