Author photoAndrej Sárközi 16.12.2022 17:00

Modernejšie školstvo bude realitou. Bratislava ale potrebuje viac

Bratislavské školy zväčša nedosahujú úroveň, hodnú metropoly európskeho štátu. Problémom býva predovšetkým zlý fyzický stav jednotlivých budov alebo nedostatočné kapacity. Mestské časti, ktoré sú ich zriaďovateľmi, sa preto snažia hľadať riešenia pre zlepšenie zlej situácie. Výsledkom je veľká vlna rekonštrukcií a rozšírení školských objektov.

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

V hlavnom meste sa aktuálne realizuje hneď niekoľko projektov, ktoré sa týkajú komplexných rekonštrukcií či nadstavieb základných škôl a ich následných rozšírení. Aktuálne úpravy tak môžu nadviazať na už existujúcu infraštruktúru v okolí v podobe telocviční, vonkajších športovísk, spoločenských priestorov či jedální a výrazne zlepšiť stav danej inštitúcie.

Ich zveľaďovanie a skvalitňovanie je pre samosprávy jedna z najdôležitejších úloh. V kontexte nízkych rozpočtov mestských častí je to však mimoriadne náročné. Aj preto sú obrovskou pomocou eurofondy z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROPu), ktorý sa navýšil v dôsledku snahy Európskej únie reagovať na krízu v súvislosti s pandémiou (REACT-EU). Mestské časti tak môžu žiadať o dodatočné financie, aby mohli zlepšiť stav jednotlivých budov. Práve tieto zdroje sú dôvodom, prečo sa na viacerých školách v Bratislave i celom kraji spustila masívna vlna rekonštrukcií a rozšírení. 

Galéria

 • Základná škola na Medzilaboreckej. Fotografia z 15.12.2022. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Základná škola na Medzilaboreckej. Fotografia z 15.12.2022. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Základná škola na Medzilaboreckej. Fotografia z 15.12.2022. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Základná škola na Medzilaboreckej. Zdroj: Mestská časť Bratislava - Ružinov
 • Základná škola na Ostredkovej. Fotografia z 15.12.2022. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Základná škola na Ostredkovej. Fotografia z 15.12.2022. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Základná škola na Ostredkovej. Fotografia z 15.12.2022. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Základná škola na Ostredkovej. Fotografia z 15.12.2022. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Základná škola na Ostredkovej. Zdroj: Mestská časť Bratislava - Ružinov
 • Základná škola na Dubovej. Fotografia z 14.12.2022. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Základná škola na Dubovej. Fotografia z 14.12.2022. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Základná škola na Dubovej. Fotografia z 14.12.2022. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Základná škola na Dubovej. Zdroj: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Jedným z rozširovaných zariadení je Základná škola na Medzilaboreckej ulici v Ružinove. Ako informovala mestská časť ešte v minulosti, v najbližších rokoch bude chýbať miesto pre približne 700 žiakov. Dostavba nového pavilónu v areáli ZŠ Medzilaborecká by tak mala byť aspoň čiastočnou úľavou. Podľa dokumentácie výstavba novej budovy zaistí navýšenie kapacity školy zo súčasných 511 na 740 miest.

Vedenie Ružinova tvrdí, že sa však nejedná len o dostavbu, ale o plnohodnotnú novú základnú školu. Pribudne tu dvojpodlažná budova s deviatimi triedami a samostatný pavilón s telocvičňou. Expanziou prejde aj existujúca jedáleň a vymenia sa prestrešenia nad chodníkmi medzi jednotlivými budovami, ktoré sú v zlom stave. Dielo tiež zahŕňa úpravy okolia nového pavilónu. 

Výstavba objektu prebieha po etapách, ktoré – ako informuje projekt organizácie výstavby – sa prelínajú časovo aj priestorovo. V prvej etape vznikne novonavrhovaný pavilón základnej školy, v druhej etape je navrhnuté rozšírenie jedálne a sanácia kuchyne, v tretej sa zase dostane na rad novonavrhnutá telocvičňa. Európske fondy v tomto prípade financujú 95% investície. Základný kameň tejto rekonštrukcie bol poklepaný v druhej polovici roka 2021. 

V realizácii je aj nový pavilón na Základnej škole Ostredkova. Vedenie mestskej časti Ružinov v tomto prípade tvrdí, že tak vznikne najmodernejšia škola v mestskej časti a možno aj v Bratislave (v tomto má ale dosť tvrdú konkurenciu v Rači alebo Záhorskej Bystrici). Inštitúcia sa rozšíri o sedem tried, dve odborné učebne, tri kabinety, šatne a súčasťou bude aj samostatná vrátnica a nová telocvičňa. Tento priestor bude slúžiť verejnosti na rôzne športové a tanečné podujatia. Prístavba by mala byť v prevádzke už počas budúceho školského roka. 

Ďalším projektom je Základná škola Dubová v Starom Meste. Ako informuje stránka školy, projekt nadstavby mohol vzniknúť vďaka spolupráci finančnej alokácii z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Integrovaného regionálneho operačného programu. Na príprave participovalo aj Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Bratislavský samosprávny kraj a prirodzene aj mestská časť Bratislava - Staré Mesto a vedenie ZŠ s MŠ Dubová.

Súčasťou projektu je nadstavba budovy základnej školy o jedno podlažie, ale aj revitalizácia športového areálu pri budove ZŠ s MŠ Dubová. Touto nadstavbou pribudnú štyri kmeňové a päť odborných učební. Stavebné práce sa začali v júli tohto roka a mali by trvať maximálne 16 mesiacov. Podľa Bratislavského samosprávneho kraja je hodnota zákazky 2.793.789,27 eur. Staré Mesto žiadalo z IROPu 2.564.858,55 eur, ktoré nakoniec aj dostalo. Financovanie tak je opäť z veľkej časti hradené už európskymi inštitúciami. 

 

Nadstavba školy na Dubovej v Starom Meste. Fotografia z 14.12.2022. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Bieda bratislavských škôl sa zlepšuje aj inými projektami. V dohľadnej budúcnosti sa očakáva vznik v podstate úplne novej školy v Záhorskej Bystrici, v lokalite Na Holom vrchu. Zrekonštruovaný a dobudovaný bude objekt niekdajšieho Stredného odborného učilišťa elektrotechnického (alebo Elektrovodu). Aktuálne má samospráva v rukách architektonickú štúdiu, ktorej prípravou bola poverená architektonická kancelária Pantograph, ktorá pracuje aj na ZŠ Plickova. Rekonštrukcia prinesie vznik ekologického zariadenia, čo znamená zelené strechy, akustické steny alebo sklad bicyklov. Súčasťou zámeru sú aj početné športoviská, vrátane novej plavárne.

V Rači sa nachádza v pokročilom štádiu výstavby a pred kolaudáciou škola na Plickovej. Mestská časť chce vybudovať aj moderný školský areál. Rekonštrukciu začína na škole na Cádrovej v Novom Meste, kde prebehne kompletná modernizácia a rozšírenie budovy. Okrem nových tried a učební pribudne zelená strecha, vybuduje sa výťah alebo sa vyrieši bezbariérový prístup pre zdravotne znevýhodnených. Nový pavilón sa má vybudovať aj na škole Odborárska v tej istej mestskej časti.

Prvá časť rekonštrukcie už prebehla aj na ZŠ Alexandra Dubčeka v Karlovej Vsi, kde je momentálne vo vysokom štádiu realizácie druhá fáza. Zmeny očakáva základná škola Ivana Bukovčana v Devínskej Novej Vsi, Rusovce zainvestujú do základnej i materskej školy na Vývojovej. Nadstavbu a prístavbu získa aj škola na Malokarpatskom námestí v Lamači. 

Školy v Bratislave tak prechádzajú nevídaným rozvojom - konečne. Pre Bratislavu ide o dôležitú a potrebnú aktivitu. Zlepšenie slovenského školstva sa však nekončí pri rekonštrukciách jednotlivých budov či rozširovaní kapacít.

Musí prebehnúť hlbšia zmena v celom školskom systéme. Ku všeobecným výzvam patrí odstránenie memorovania, rozvoj kritického myslenia, objektívne zhodnocovanie informácií na základe faktov alebo rozvoj sociálnych zručností alebo finančnej gramotnosti. Veľmi dôležitá je aj rovnosť príležitostí pre všetky sociálne a demografické skupiny. Snahou štátu musí byť taktiež pritiahnutie talentovaných ľudí do vzdelávacieho systému, aby žiaci získavali informácie od špičkových pedagógov. Spojené to je, prirodzene, s motivačným ohodnotením vo forme platov alebo iných výhod, napríklad učiteľských bytov. 

Tieto zmeny sú potrebné čím skôr. V opačnom prípade nebudú môcť Bratislava ani Slovensko pomýšľať na zlepšením svojej konkurencieschopnosti a pozície na medzinárodnom trhu. Takisto sa stane ilúziou aj spoločenský rozvoj, čo je už dnes citeľný problém. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube