YIMBA

Author photoAndrej Sárközi 16.11.2022 13:30

Ekologické riešenia aj nedostatok financií: Rekonštrukcia školy v Karlovej Vsi sa pasuje s problémami

Pre obyvateľov Karlovej Vsi, zvlášť sídliska Dlhé Diely, bol mimoriadne dôležitý rok 1993. V tom čase sa totiž otvorila nová škola na Majerníkovej ulici. O dva roky neskôr bol škole prepožičaný čestný názov po predstaviteľovi Pražskej jari, Alexandrovi Dubčekovi. Budova má dnes za sebou prvú časť rekonštrukcie, vo vysokom štádiu realizácie je aj druhá. 

Zdroj: Ján Hlina / Karlova Ves

Zdroj: Ján Hlina / Karlova Ves

Základná škola Alexandra Dubčeka je dnes najväčšou školou v Karlovej Vsi. Verejnú budovu mestská časť postupne obnovuje, v decembri minulého roku sa začala prvá časť rozsiahlej modernizácie – tá už je dnes ukončená. V súčasnosti sa pokračuje v podobe druhej etapy rekonštrukcie. 

Miestna samospráva nedávno komplexne zmodernizovala materskú školu na Kolískovej ulici. Na lokálne pomery išlo o vydarenú obnovu, ktorá zmenila nielen samotnú budovu, ale aj citeľne ovplyvnila prostredie, v ktorom sa nachádza. Rekonštrukcia školy na Majerníkovej ulici môže túto latku minimálne vyrovnať, ak nie rovno prekonať. Naznačuje to aj aktuálny článok v novembrovom vydaní Karloveských novín.

Počas prvej časti modernizácie budovy bol obnovený strešný plášť školy, pôvodné drevené okná sa vymenili za plastové a v lete boli v triedach i telocvičniach umiestnené rozvody vzduchotechniky. Letné prázdniny zase slúžili na opravenie nefunkčnej dažďovej kanalizácie či nainštalovanie podzemnej nádrže na zber dažďovej vody. Rovnako bol zrekonštruovaný aj bleskozvod na streche budovy.

Objekt je už medzičasom zateplený, z väčšej časti aj omietnutý a vymaľovaný. Na oknách južnej fasády boli osadené rozvody na inštaláciu exteriérových elektricky ovládaných tieniacich žalúzií. To ocenia pedagógovia i žiaci najmä počas letných mesiacov. 

Najnovšie vydanie Karloveských novín zároveň informuje: „Základom obnovy je splnenie požadovaných tepelno-technických parametrov obnovovaných verejných budov. Najväčšia karloveská základná škola sa tak vysporiada s dopadmi zmeny klímy, zníži uhlíkovú stopu, zlepší kvalitu vnútorného prostredia a podporí biodiverzitu.”

Zdroj: Ján Hlina / Karlova Ves


Pre redakciu časopisu sa vyjadril aj zástupca starostky Branislav Záhradník: „Dlhodobý projekt modernizácie budovy školy a areálu na Majerní­kovej vstupuje do finálnej fázy. Po jej ukončení budeme mať na Dlhých dieloch modernú, príjemnú a racionálne energeticky nastavenú školu s bazénom a veľkým športovým areálom, ktoré slúžia nielen deťom, ale aj športujúcej verejnos­ti.” Podľa zástupcu starostky nejde len o štandardnú rekonštrukciu – počíta sa s výrazným znížením energetickej náročnosti budov, so zlepšením vnútorného prostredia, s využívaním zrážkovej vody, obnoviteľnými zdrojmi energie a výsadbou zelene s podporou biodiverzity.

Aktuálne prebiehajú práce na inštalácii solárnych panelov. Získanú energiu využije škola na zníženie súčasnej spotreby ohrevu teplej vody a temperovanie vody v bazéne. Neskôr budú nainštalované aj fotovoltaické panely na výrobu elektrickej energie, ktoré výrazne znížia spotrebu energie zo siete.

Žiaci základnej školy budú mať v budove aj zelené átriá, v ktorých sa budú nachádzať popínavé rastliny. „Popínavé rastliny vysadia aj na dve vonkajšie fasády. Pred budovou školy sú umiestnené dve betónové nádoby s vonkajšou kresbou. Vysadia do nich novú trvalkovú vegetáciu spolu s lankovým systémom pre popínavé rastliny,” informuje redakcia novín. 

Vetranie bude zabezpečené formou ekologickej rekuperácie. „Jej hlavnou podstatou je spätné získavanie tepla z odpadového vzduchu. Vďaka výmenníku je vzduch, ktorý je privádzaný do určených priestorov, už predhriaty,” uvádzajú Karloveské noviny. Táto technológia tak bude významne zvyšovať kvalitu vnútorného prostredia, šetriť energiu vďaka spätnému získavaniu tepla a brániť vzniku nadmernej vlhkosti v interiéri. „Výrazne sa zlepší prostredie najmä pre alergikov, keďže sa bude vetrať bez prachu a peľov,” informuje miestne periodikum. 

Riešenie riadeného vetrania bolo taktiež premyslené: ,„Navrhnuté bolo tak, aby bol čistý vzduch nasávaný z tých častí budovy, ktoré nie sú vystavené silnému slnečnému žiareniu, v blízkosti vegetačných zelených stien a z areálu Majerníkova,” vyjadrila sa v článku vedúca referátu riadenia projektov Lenka Nemcová.

Zrekonštruovaná vzdelávacia inštitúcia bude rovnako zachytávať dažďovú vodu do podzemnej nádrže a využívať ju na splachovanie toaliet. Základná škola bude podporovať aj rozvoj lokálnej biodiverzity – na zateplenej fasáde objektu sú zabudované hniezdne búdky pre netopiere, dážďovníka tmavého a belorítky. 

Rekonštrukčné práce budú pokračovať celý školský rok, podmienkou školy však bolo, aby neobmedzovali priebeh vyučovania a neohrozovali bezpečnosť žiakov. Práce by mali byť ukončené na jeseň 2023. 

Zdroj: Ján Hlina / Karlova Ves

Ambiciózna obnova so sebou nesie istú finančnú náročnosť. Ako informovala mestská časť, Karlova Ves stojí pred úlohou hľadať dodatočné zdroje na dofinancovanie celého projektu. „Náklady budú čiastočne kryté z finančných zdrojov Nórskych grantov a zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva životného prostredia v rámci projektu MITADAPT, programu Európskej komisie LIFE v rámci projektu DELIVER a z vlastných zdrojov mestskej časti. Veľká časť nákladov bude musieť byť pokrytá ešte z iných grantových zdrojov,” uvádza sa v stanovisku. 

Je na škodu, že podobné pozitívne a kvalitné projekty štandardne nemajú stopercentne vyriešené financovanie. Rekonštrukcie vzdelávacích inštitúcii sú nielen pre Bratislavu, ale aj celé Slovensko, nesmierne dôležité. Základná škola A. Dubčeka by sa mohla stať po viacerých ohľadoch príkladom aj pre iné zariadenia. Samozrejme, ak nájde dodatočné peniaze.

Aj napriek tomu, že Bratislava je metropolou Slovenska a koncentruje sa tu najvzdelanejšie obyvateľstvo krajiny, úroveň vzdelávacích inštitúcií tomu veľmi nenasvedčuje. V Bratislave i okolí chýbajú kapacity, technologické zabezpečenie a dostatočné ohodnotenie pedagogického aj nepedagogického personálu. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR nedávno uviedlo, že sa zriadi takmer 4,3-tisíc nových miest vďaka zmenám na 26 školách, z toho 11 priamo v Bratislave. Tieto zásahy pomôžu, samé osebe ale nestačia.

Pre Bratislavu je potrebné, aby sa zo školstva v hlavnom meste stala absolútna priorita a spojenie "bratislavské školstvo" bol oznámkou kvality. Platí pre materské, základné, stredné i vysoké školy. Mnohí študenti dnes za vzdelaním zo Slovenska skôr odchádzajú, krajina sa však musí dostať do bodu, kedy tu budú ľudia ostávať, alebo dokonca prichádzať. Začiatkom môže byť už len to, keď zrekonštruované vzdelávacie išntitúcie a budovy nebudú unikátom, ale štandardom.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Ján Hlina / Karlova Ves
  • Zdroj: Ján Hlina / Karlova Ves
  • Zdroj: Ján Hlina / Karlova Ves

Súvisiace články

Konečne na súčasnej úrovni. Nové Mesto začína rekonštrukciu ZŠ Cádrova

19.10.2022 18:25:26 Andrej Sárközi

Modernizácie sa dočká ďalšia bratislavská základná škola. Jeden z najdôležitejších pilierov vzdelávania sa zmodernizuje, zväčší a zjednotí. Toto všetko čaká Základnú školu Cádrova na Kramároch v mestskej časti Nové Mesto.

Čítať viac

Dobré správy zo školstva: Rozšírením prejde ďalšia ružinovská škola

13.09.2022 18:51:00 Andrej Sárközi

Mestská časť Ružinov čelí podobne ako mnoho iných samospráv akútnemu nedostatku miest pre žiakov na svojich školách. Donedávna bola navyše perspektíva dosť zlá, keďže chýbali finančné prostriedky na výstavbu alebo masívnejšiu rekonštrukciu zariadení. Teraz sa však situácia mení. Už za osem mesiacov by mal vzniknúť ďalší nový pavilón, ktorý Ružinovu pomôže riešiť kritický nedostatok kapacít.

Čítať viac

V Karlovej Vsi vznikla rekonštrukciou škôlka, ktorá poslúži nielen deťom

16.09.2022 09:55:00 RED

Že obnova materskej škôlky (MŠ) môže mať na svoje bezprostredné okolie oveľa väčší dosah, ako si človek dokáže predstaviť, by väčšina možno prijala s pochybnosťami. Presne o tom je však najnovší príklad z Karlovej Vsi, ktorý svedčí o tom, že vynaliezavosť pri realizácii napohľad banálneho projektu môže priniesť mimoriadne výsledky.

Čítať viac

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube