Author photoAdrian Gubčo 16.11.2023 12:12

Moderné školy ako priorita. Ružinov ohlasuje nový projekt, stihnúť ho chce v mimoriadnom čase

Bratislavské základné školy prechádzajú bezprecedentnou vlnou rozširovania a modernizácie. Nové kapacity pribúdajú hneď v niekoľkých mestských častiach, medzi ktorými vyniká Ružinov. K trom aktuálnym projektom sa má onedlho pridať štvrtý, ktorý chce samospráva zrealizovať v extrémne rýchlom čase.

Zdroj: Martin Chren - starosta Ružinova

Zdroj: Martin Chren - starosta Ružinova

Slovenská metropola kedysi poskytovala veľkorysé kapacity vo svojich školách, v dôsledku demografických zmien bolo ale viacero budov nevyužívaných a transformovaných. Dnes do školských lavíc sadajú opäť populačne silnejšie ročníky, navyše sa prejavujú aj dôsledky migrácie do mesta a jeho okolia. Výsledkom je akútny nedostatok miest, ktoré sa snažia jednotlivé inštitúcie riešiť rozličnými provizórnymi spôsobmi.

V súvislosti s hroziacimi problémami sa už pred niekoľkými rokmi spustila príprava masívneho rozširovania kapacít v celom Bratislavskom samosprávnom kraji. Vďaka prostriedkom z eurofondov sa zrealizovalo alebo realizuje väčší počet projektov, ktorý pomohol dramaticky zlepšiť situáciu v školstve. Rozšírené školy vznikli alebo vzniknú v Rači, Novom Meste, Starom Meste, Lamači, Záhorskej Bystrici, Devínskej Novej Vsi, Vajnoroch a výhľadovo aj v Rusovciach.

Špeciálne postavenie má Ružinov, ktorý pracuje hneď na niekoľkých projektoch. Prvý z nich bola modernizácia objektu v areáli školy na Tomášikovej, kde vznikli priestory modelovej školy budúcnosti. Založené sú na kombinácii inkluzívnych a komunitných priestorov s modernými učebňami s kvalitným technologickým vybavením. Druhým a tretím projektom boli nové školské pavilóny na OstredkovejMedzilaboreckej.

Galéria

  • Zdroj: Martin Chren - starosta Ružinova
  • Zdroj: Martin Chren - starosta Ružinova
  • Zdroj: Martin Chren - starosta Ružinova
  • Zdroj: Martin Chren - starosta Ružinova

Teraz vedenie mestskej časti ohlasuje štvrtý zámer. Nová prístavba má vzniknúť aj pri Základnej škole Vrútocká v štvrti Trnávka. „Na budúci rok - ak sa nám podarí včas zohnať dosť peňazí - plánujeme začiatok výstavby nového pavilónu základnej školy na Trnávke,“ potvrdzuje starosta mestskej časti Martin Chren na sociálnej sieti. „Ide o prístavbu k ZŠ Vrútocká, ktorá bude priamo stavebne pripojená k existujúcej budove školy.“

Zverejnené vizualizácie zobrazujú jednoduchý moderný objekt s tromi plnými nadzemnými podlažiami a zvýšeným suterénom. Hlavná fasáda s veľkými oknami bude orientovaná na juhovýchod, no školského dvora. Na mieste plánovanej prístavby je dnes prakticky nevyužitá trávnatá plocha, takže nedôjde k záberu žiadnych športovísk ani priestorov pre trávenie voľného času žiakov. Na časti strechy prístavby by mohol vzniknúť pobytový priestor.

Starosta verí, že sa podarí zámer posunúť do realizácie čo najskôr. „Stavebné povolenie už máme, verejné obstarávanie práve finišuje, ešte treba po jeho ukončení podať projekt na financovanie z fondov EÚ,“ konštatuje Chren. Na základe informácií z diskusie vyplýva, že rozšírenie prichádza v najvyšší čas – škola je kapacitne na hrane svojich možností a čoskoro nebude schopná otvárať triedy. Na druhej strane, verejné obstarávanie nebolo jednoduché a trvalo dlhšie, ako sa predpokladalo.

Ak sa ale projekt podarí zrealizovať, podľa vedenia Ružinova citeľne prispeje k zvýšeniu kvality života. Dôkazom má byť zvyšujúca sa populácia mestskej časti. Napriek tomu sa do materských škôl podarilo umiestniť všetky deti, staršie ako tri roky. Počet detí a žiakov je pritom výrazne vyšší ako pred desiatimi rokmi.

V Ružinove by mali v budúcnosti pribudnúť minimálne dve ďalšie úplne nové základné školy. Plánované sú v súvislosti s rozvojom Mlynských nív, kde sa predpokladá vznik štvrte s teoreticky až 25-tisíc obyvateľmi. Ich realizácia je však otázkou možno až budúceho desaťročia.

 

Na Cádrovej v Novom Meste vzniká rozšírenie školy, ktoré dobre nadväzuje na architektúru pôvodnej pavilónovej školy. Zdroj: Bratislava – Nové Mesto
 

Popri rozšírení základnej školy na Vrútockej je veľkou otázkou, čo sa stane s bezprostredným okolím školy. Kým pred vstupom je príjemný a obľúbený Rapošov park (hoci by si zaslúžil rekonštrukciu), z jednej strany ho vymedzuje zanedbané komunitné centrum v očakávaní obnovy a z druhej bývalý školský areál na Vietnamskej ulici, ktorý chátra už desaťročia. Ide pritom o jedno z diel slávneho architekta Vladimíra Dedečka, o tzv. Pavilónovú školu bratislavského typu.

Dnes je už ale v neudržateľnom stave, čo vedie k snahám lokálnej verejnosti o asanáciu budov a celkovú premenu územia na park. O túto úpravu žiadajú vo forme petície. Či bude úspešná, je v tejto chvíli otázne. Treba však otvorene pripustiť, že oddychových parkových plôch nie je v lokalite tak málo, aby sa nedalo rozmýšľať aj nad kreatívnejšími formami využitia.

V každom prípade, využitie v prospech školstva je nepravdepodobné. Osud tejto školy nebude pozitívny ako v prípade iných Dedečkových stavieb. Pavilónové školy bratislavského typu sa úspešne využívajú vo viacerých mestských častiach, v prípade školy na Cádrovej v Novom Meste dokonca prechádza areál modernizáciou a rozšírením. Architekti z kancelárie INDEX boli verní odkazu pôvodného autora.

Ide o vzácny prípad, keď je na vysokej architektonickej úrovni aj nová dostavba. Popri pozitívnych správach o zlepšení kapacít totiž netreba zabúdať aj na kvalitu novostavieb. V tomto smere má Slovensko i Bratislava nanešťastie ešte obrovské rezervy. Aktuálna vlna úprav na tom veľa nezmenila. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube