Author photoSimona Schreinerová 10.08.2023 16:02

Krajší park, dotyk s Dunajom a ochrana histórie. Mesto našlo architektov obnoveného Sadu Janka Kráľa

Sad Janka Kráľa je najstarším, najväčším a najvýznamnejším parkom v Bratislave. Spoločne so susedným Tyršovym nábrežím predstavuje mimoriadne atraktívne rekreačné územie. Jeho stav ale nie je ani zďaleka ideálny, čo chce Hlavné mesto zmeniť. Z tohto dôvodu hľadal v uplynulých mesiacoch zhotoviteľov štúdie, ktorí načrtnú budúcnosť obľúbenej zelenej lokality. 

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy, Nino Belovič / YIM.BA

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy, Nino Belovič / YIM.BA

Zhotoviteľ štúdie na obnovu Sadu Janka Kráľa je známy. Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) ho našiel prostredníctvom verejnej súťaže. Odborná porota vybrala kolektív, zložený z krajinnej architektky Magdalény Horňákovej z ateliéru DUMA, architekta Zdeňka Sendlera a architektky Lucie Radilovej.

Ateliér DUMA sa podieľal na projekte revitalizácie areálu Kamenný mlyn v Trnave. Dvojica Sendler-Radilová spolupracovala na úprave parku Budúcnosť v Havlíčkovom Brode. Zdeněk Sendler je taktiež spoluautor revitalizácie Parku Boženy Němcovej v Karvinej.  

Podľa poroty portfólio týchto autorov spĺňa požiadavky po najvyššej kvalite a skúsenostiach pre nastavenie koncepčného rozvoja tohto návštevníkmi obľúbeného parku. Víťazný kolektív začne s Metropolitným inštitútom Bratislavy spolupracovať na štúdii, ktorá má priniesť novú víziu pre historický park aj priľahlý úsek nábrežia či tzv. lesík Krasovského. 

Galéria

 • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
 • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Zohľadňovať má adaptáciu na klimatickú zmenu, bezbariérovosť, koncepčný rozvoj zelene či lepšie zapojenie rieky do života ľudí v meste. Vďaka obnove by sa Sad Janka Kráľa mal stať ešte príjemnejším oddychovým miestom.

Štúdia by mala ponúknuť ucelený pohľad na ďalší rozvoj územia a riešenia, ktoré zohľadnia všetky jeho vrstvy. Skladať by sa mala z dvoch častí – zo štúdie realizovateľnosti a krajinársko-urbanisticko-ekologickej štúdie. Nadväzovať by mala na už vypracovanú urbanistickú štúdiu Bratislavského Dunajského Parku, ako aj na stratégiu rozvoja, definovanú v dokumente Bratislava 2030. Materiál prinesie víziu územia s rozlohou 37,5 hektára.

Obsahom štúdie má byť aj návrh na budúci vývoj lokality s ohľadom na riziká, vyplývajúce z klimatickej zmeny so snahou o ich zmiernenie. Dôležitou požiadavkou je aj podpora zeleno-modrej infraštruktúry a biodiverzity flóry a fauny. V štúdii bude snaha podporiť interakciu ľudí s Dunajom. Blízkosť rieky totiž významne dotvára atmosféru celého riešeného územia. 

Dopyt po spracovaní komplexnej štúdie vznikol okrem iného aj z dôvodu budúcej výsadby zelene. Viaceré stromy aktuálne dožívajú a začínajú byť pre návštevníkov parku nebezpečné. Vzniknúť má preto jasný plán pre výsadbu nových stromov, ktoré v takýchto prípadoch nahradia dožívajúce jedince.

Materiál má zohľadniť aj fakt, že rôzne časti parku plnia rôzne funkcie a majú odlišnú identitu. Tyršovo nábrežie za posledné roky ožilo vďaka spoločenským podujatiam, centrálna časť Sadu Janka Kráľa je skôr pokojnejšia a ľudia ju vyhľadávajú kvôli oddychu.

Programové a prevádzkové riešenie má byť navrhnuté tak, aby zodpovedalo požiadavkám 21. storočia a parku s celomestským významom. Zároveň je potrebné rešpektovať historické hodnoty, ako je prírodno-krajinárska kompozícia v podobe pozostatkov pôvodného lužného lesa, protinapoleónskeho valu či centrálnej lúky. Autori majú uvažovať s výhľadom vývoja parku až do roku 2050. 

 

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Park dlhé roky spravovala mestská časť Petržalka. Nemala však prostriedky na adekvátnu údržbu, nakoľko sa miestna samospráva musí starať o príliš veľké plochy zelene. V roku 2019 preto prešiel do správy Hlavného mesta SR Bratislavy. Magistrát následne začal podnikať kroky k jeho ucelenejšej obnove.

Za posledné obdobie sa v parku udialo mnoho väčších či menších zásahov. Vlani v parku pribudlo nové osvetlenie, takmer 200 nových bratislavských lavičiek, 150 nových smetných košov a športový priestor Cvičko pri Moste SNP aj na Tyršáku. Ešte predtým prešli komplexnou rekonštrukciou podzemné verejné toalety. Na nábreží sa zregulovalo parkovanie a upravilo sa okolie Pamätníka obetiam extrémizmu zrušením časti divokého parkoviska.

Nasledovať budú práce na novom skate parku pod Mostom SNP. Tiež sa už začalo s obnovou objektu bývalej správy parku, ktorý donedávna slúžil ako nočný salón. Tento rok je v pláne vybudovať tu cenovo dostupné bistro s bezbariérovými verejnými toaletami. Projekt má rešpektovať jedinečnú modernú architektúru budovy s využitím kvalitných materiálov a umenia. 

Sad Janka Kráľa je na väčšie úpravy pomerne citlivý, takže príprava podkladov na obnovu bude istý čas trvať. Krajinárska štúdia, ktoré ukáže, ako by mala lokalita vyzerať, má byť hotová v roku 2025. Až následne sa bude prenášať do projektovej dokumentácie a prechádzať schvaľovacími procesmi. Pozitívne je, že stav Sadu Janka Kráľa sa zlepšuje a v tomto duchu sa bude pokračovať aj v budúcnosti. Navyše sa to bude diať koncepčným spôsobom pod dozorom skúsených architektov. 

 

(YIM.BA, MIB)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube