Author photoSimona Schreinerová 09.02.2024 11:40

Koniec hanebného priestoru sa blíži. Parkovací dom pri Kuchajde postupuje v povoľovaní, ide o začiatok väčšieho rozvoja

Parkovanie v Bratislave je citlivá téma, ktorá úzko súvisí s dopravou situáciou, zavádzaním zón regulovaného parkovania či obmedzením státia na chodníkoch. Problém s údajným nedostatkom kapacít majú riešiť parkovacie domy. Viacero projektov pripravujú alebo realizujú samosprávy. Aktívne sú však aj súkromné spoločnosti, ktoré plánujú budovať objekty pre účely svojich zamestnancov. 

Zdroj: Euro Invest II / AK Jančina / EIA

Zdroj: Euro Invest II / AK Jančina / EIA

Koniec divokého parkovania 

V okolí Trnavskej cesty a Tomášikovej v Novom Meste mali pôvodne vzniknúť administratívne budovy, ktoré by doplnili už existujúce stavby, vrátane reprezentatívnej centrály Slovenskej sporiteľne (SLSP). Ide o koncepciu, ktorá sa rozvíjala už od začiatku tohto storočia. K zmene však došlo podaním oznámenia o zmene navrhovanej činnosti spoločnosťou Euro Invest II začiatkom roka 2023. Namiesto kancelárskeho objektu na jednej z parciel naplánovala parkovací dom. 

Upravený návrh prešiel opäť posudzovaním vplyvov na životné prostredie a dnes už má vydané právoplatné rozhodnutie. Činnosť sa nebude ďalej posudzovať a navrhovateľ môže pokračovať k ďalším povoľovacím procesom. Pôvodne plánované administratívne objekty teda definitívne nahradí parkovanie. Nachádzať sa bude v tesnom susedstve železničného koľajiska stanice Bratislava - Nové Mesto, ktoré je od plochy oddelené pásom drevinovej zelene.

Fresh Market sa nachádza z juhovýchodnej strany za miestnou komunikáciou, južne je to objekt Klientského centra a supermarket Yeme. Z juhozápadnej strany je zase situovaný objekt Slovenskej sporiteľne a zo severozápadu sú za miestnou komunikáciou lokalizované polyfunkčné objekty komplexu Koloseo. V dotyku s Fresh Marketom sa tiež realizuje Olivia Residence.

Galéria

  • Zdroj: Euro Invest II / AK Jančina / EIA
  • Zdroj: Euro Invest II / AK Jančina / EIA
  • Zdroj: Euro Invest II / AK Jančina / EIA
  • Rez. Zdroj: Euro Invest II / AK Jančina / EIA
  • Poloha. Zdroj: Euro Invest II / AK Jančina / EIA

Zámer je navrhnutý na ploche priľahlej k existujúcemu objektu SLSP, ktorej patria predmetné pozemky. V pracovných dňoch na nich parkuje priemerne 350 vozidiel zamestnancov SLSP, avšak ide o nekoordinované parkovanie. Tento stav sa už čoskoro zmení, keďže na časti plochy vznikne objekt parkovacieho domu s celkovým počtom 400 parkovacích miest. 260 stojísk bude umiestnených v podzemnej parkovacej garáži s dvoma podlažiami, 54 stojísk na streche parkovacieho domu (na úrovni terénu) a 86 stojísk bude situovaných na rastlom teréne v areáli stavby.

Navrhovaný parkovací dom bude obsahovať jedno nadzemné a dve podzemné podlažia. Parkovací dom bude dopravne napojený vjazdom a výjazdom na severnom okraji riešeného územia z Tomášikovej ulice a tiež vjazdom a výjazdom z cestnej komunikácie za jestvujúcim objektom Fresh Market.

Realizácia prinesie odstránenie časti existujúceho povrchového parkoviska so štrkovým povrchom. Nahradí ho nielen nový podzemný parkovací dom, ale aj parkovo upravený povrch so zelenými plochami. V rámci zmeny navrhovanej činnosti sa počíta s prípravou infraštruktúry pre nabíjanie elektromobilov a súčasťou exteriérových úprav bude aj umiestnenie stojanov pre bicykle. Tie budú sústredené do zostáv tak, aby vytvárali zastrešené parkovisko pre bicykle.

Na existujúcej štrkovej ploche zostane aj počas celej doby výstavby 255 parkovacích miest. Chýbajúce dočasné miesta sa získajú rozšírením existujúcej štrkovej plochy smerom k ceste popri Koloseu. Na pozemku SLSP sa vytvorí 98 dočasných miest. Spolu bude počas stavby parkovacieho domu k dispozícii 353 dočasných parkovacích stojísk. Zamestnanci Slovenskej sporiteľne by tak nemali mať problém s parkovaním ani počas realizácie novej stavby.

Architektúru a stavebnú časť projektu navrhla architektonická kancelária AK Jančina pod vedením architekta Juraja Jančinu. Vizuál parkovacieho domu je minimalistický a v celkovom kontexte územia bude vnímateľný len minimálne.

Predpokladaný termín zahájenia výstavby určil developer na september roku 2023, pričom termín ukončenia výstavby plánoval na marec budúceho roka. Termíny sa tak budú posúvať. Náklady na stavbu parkovacieho domu by mali dosiahnuť čiastku 3.519.000 eur.  

Parkovací dom by nemal byť jedinou stavbou, ktorá sa tu v budúcnosti postaví. „Môžeme potvrdiť, že na našom pozemku bol vypracovaný investičný zámer s cieľom skultivovať prostredie a rozvíjať lokalitu okolo budovy našej centrály. V rámci prvej etapy je naplánované postaviť parkovací dom, ktorý bude primárne určený pre našich zamestnancov. Druhá časť projektu je aktuálne predmetom rokovaní, diskutujeme o viacerých možnostiach,“ uviedla Marta Cesnaková, hovorkyňa Slovenskej sporiteľne. Parkovací dom tak možno vnímať ako úvod k ďalšej výstavbe. 

 

Zdroj: Euro Invest II / AK Jančina / EIA

 

Samosprávy nezaostávajú

Rozsiahlu výstavbu nových parkovacích kapacít pripravujú aj bratislavské samosprávy. Najväčší pokrok zatiaľ zaznamenal nový parkovací dom v Karlovej Vsi na Ulici Ľ. Fullu v hodnote vyše 892-tisíc eur s DPH. Koncom januára sa začalo s búraním starého parkoviska, aby na jeho mieste mohol vyrásť parkovací dom s kapacitou 72 miest. Projekt buduje mestská časť v spolupráci s mestom. 

Njaviac parkovacích domov chce realizovať Hlavné mesto. Pravdepodobne prvá realizácia na Wolkrovej ulici v Petržalke nahradí existujúce parkovisko s rozlohou približne 2.850 m2. Bude v ňom 147 nových parkovacích miest a celkové orientačné náklady sa odhadujú na 3,5 milióna eur.

Parkovací dom na Saratovskej v Dúbravke zas vyrastie na pozemku pri križovatke Saratovská – Drobného. Návrh počíta s nahradením existujúceho parkoviska, čím sa navýši kapacita parkovacích miest pre okolitú bytovú zástavbu. Celkovo by malo byť v dvojpodlažnom objekte dostupných 196 stojísk. Celkové orientačné náklady sú podľa dokumentácie EIA odhadnuté na 4,75 milióna eur.  

 

Parkovací dom Saratovská ulica, Dúbravka. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Ružinov zasa plánuje realizovať Parkovací dom U deda. Nové plochy na parkovanie majú vzniknúť v susedstve Drieňovej, na ploche ohraničenej Haburskou a Zálužickou ulicou. V súčasnosti je plocha využívaná ako parkovisko a tvorí ju asfaltová plocha. Vzniknúť by tu malo 118 parkovacích miest. Celý objekt bude členený do piatich výškových úrovní, ktoré budú navzájom prepojené rampami. Súčasťou navrhovanej stavby je aj obnova okolitého parkoviska, kde po novom vznikne 73 parkovacích miest pre automobily a dve pre motocykle. Parkovací objekt sa plánuje aj Štrkovci

Okrem parkovacích domov sa má rozšíriť sieť P+R parkovísk, ktoré majú byť lokalizované najmä na okrajoch mesta, aby zachytili dopravu z okolia. Ohlásený bol vznik P+R parkovísk či parkovacích domov pri ZOO a Janíkovom dvore. Koncom januára sa začalo s búraním hotela Flóra na Zlatých pieskoch, ktorý nahradí záchytné parkovisko s 200 parkovacími miestami.  

„Upratanie“ divokého parkovania do parkovacích domov a rozširovanie kapacít vo vyťažených lokalitách je vhodnejším prístupom ako ponechanie doterajšieho stavu. Parkovanie bude pohodlnejšie a verejný priestor kvalitnejší a príjemnejší. P+R parkoviská s možnosťou komfortného prestupu na verejnú dopravu by zasa mali odľahčiť dynamickú dopravu v hlavnom meste. Ide o realizácie overených modelov, ktoré fungujú vo vyspelých mestách.

Z dlhodobého hľadiska je ale skutočným riešením pre mobilitu v meste radikálne zvýšenie kvality a ponuky verejnej dopravy, doplnené o lepšie podmienky pre cyklistov a chodcov. Automobily treba vnímať ako nutnú komplikáciu. Majú svoje využitie a časť ľudí ich potrebuje pre svoju prácu alebo život, v ostatných prípadoch - čo je väčšina - by ale mala verejnosť dostať lepšiu náhradu. Ak sa jej dočká, príde čas na znižovanie objemu parkovania namiesto budovania nových kapacít. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube