Author photoAndrej Sárközi 31.03.2023 17:00

Koniec hanby mesta. Obnovené umelecké školy sa stávajú realitou

Centrá voľného času (CVČ) a základné umelecké školy (ZUŠ) sú dôležitou súčasťou výchovno-vzdelávacieho systému na Slovensku. Významne sa podieľajú na formovaní kvality života, vzdelávania a na produktívnom trávení voľného času. Ich rozvoj považuje za prioritu aj Hlavné mesto, ktoré pracuje na ich postupnej modernizácii.

ZUŠ na Panenskej, foto zo 01.10.2022. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

ZUŠ na Panenskej, foto zo 01.10.2022. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Hlavné mesto má v zriaďovateľskej pôsobnosti 12 základných umeleckých škôl a jedno centralizované Centrum voľného času, ktoré má 9 vysunutých pracovísk. Podľa údajov mesta tak ide o 25 budov v rozličnom stave, nachádzajúcich sa v rôznych častiach mesta.

Štart programu, v rámci ktorého sa majú komplexne obnoviť viaceré budovy ZUŠ a CVČ, ohlásil Magistrát v marci roku 2022. Stavby totiž neboli v posledných rokoch v najlepšom stave, deti a dospelí sa vzdelávali alebo trávili voľný čas prevažne v nemoderných a zastaralých priestoroch. Väčšinu z nich totiž tvoria budovy zo 70-tych či 80-tych rokov a väčšie finančné prostriedky do nich neboli investované roky. Cieľom Magistrátu je teda vytvoriť lepšie a atraktívnejšie prostredie pre žiakov a pedagógov a znížiť modernizačný dlh.

Hlavné mesto mení 19 z 25 svojich budov, ktoré postupne získavajú späť svoj stratený potenciál. O tomto zámere mesto informovalo už v októbri minulého roka, pričom v súčasnosti Magistrát prináša ďalšie novinky. Pripomína zároveň svoju víziu: „Naše deti a rovnako aj učiteľky a učitelia si zaslúžia moderné, zdravé a príjemné priestory, zodpovedajúce súčasnej dobe, v ktorých môžu rásť a rozvíjať svoje talenty.” 

Galéria

  • ZUŠ Miloša Ruppeldta na Panenskej, fotografia z 1.10.2022
  • ZUŠ na Panenskej, foto zo 04.10.2022. Autor: Marek Velček
  • ZUŠ na Uránovej, foto zo 04.10.2022. Autor: Marek Velček
  • ZUŠ na Uránovej, foto zo 04.10.2022. Autor: Marek Velček
  • ZUŠ Júliusa Kowalského na Židovskej, foto zo 04.10.2022. Autor: Marek Velček
  • ZUŠ na Panenskej, foto zo 04.10.2022. Autor: Marek Velček
  • ZUŠ na Panenskej, foto zo 04.10.2022. Autor: Marek Velček

Na ZUŠ Františka Oswalda v Petržalke tak bola kompletne vymenená elektrina, podlaha a nainštalovalo sa aj nové energeticky šetrné osvetlenie. Vymenené boli tiež dvere a priečky, aby priestory získali lepšie akustické vlastnosti. Stránka Magistrátu informuje, že pri tejto ZUŠ sa ešte počíta so zateplením budovy, rekonštrukciou strešných konštrukcií a výmenou okien. V budúcnosti sa má pristúpiť aj k obnove vedľajšej budovy CVČ.

Na Základnej umeleckej škole na Hálkovej mesto od podlahy vynovilo koncertnú sálu. „Pridali sme kaskádovité sedenie, nové osvetlenie a upravili akustické vlastnosti sály," priblížilo. Pri ZUŠ a CVČ na Gessayovej v týchto dňoch dokončujú obnovu lávky. Upravujú okolie budov a pristúpia k rekonštrukcii centra voľného času.

ZUŠ Júliusa Kowalského presťahovali do vynovených priestorov na Židovskej ulici. „Tu sme okrem učební a koncertnej sály vytvorili aj jednu z najlepších skúšobní v Bratislave," dopĺňa samospráva. V prvej etape prebehli práce na zvukovej izolácii, v lete boli dokončené elektroinštalačné a vodoinštalačné práce, výmena podláh či maľovanie stien. Investičný náklad bol 153-tisíc eur. Priestory sú už skolaudované a v škole prebieha výučba. 

Podľa oficiálnej stránky Magistrátu sú hotové štyri rekonštrukcie. Modernizáciou prešlo elokované pracovisko CVČ Gessayova na Štefánikovej 35 v Starom Meste. Na tomto mieste prebehla rekonštrukcia fasády a exteriéru, urobili sa nové nátery stien, prebehla repasácia okien a žľabov v objekte. Kompletne sa zrekonštruovali sociálne zariadenia, dielňa v suteréne a prebehla výmena kotolne. Odstránila sa vlhkosť a objekt bol v rámci rekonštrukcie odizolovaný zo všetkých 4 strán z dôvodu zatekania. Investovaných bolo celkovo 293-tisíc eur. 

Druhou budovou, ktorá prešla opravami, bola ZUŠ Istrijská v Devínskej Novej Vsi. Veľké problémy tu spôsobovala zatekajúca strecha, momentálne je podľa stránky Magistrátu dokončená rekonštrukcie krytiny. Doteraz bolo preinvestovaných 26,8-tisíc eur. 

Takmer pol milióna eur bolo investovaných do ZUŠ Jána Albrechta na Topoľčianskej v Petržalke. Na pôvodnej zdevastovanej terase a streche sa vybudovala nová Koncertná sála Edity Gruberovej, čím boli zvýšené kapacity na výuku. Zrekonštruovala sa fasáda, zateplenie, strešné konštrukcie, vymenené boli všetky okná a urobili sa i ďalšie komplexné klimatické opatrenia. V celej budove bolo kompletne vymenené vykurovanie a teplovodné konektory na potrubiach. Po opakovaných haváriách boli v rámci opravy odstránené plesne a zrekonštruované omietky. Upravené bolo aj okolie školy.

 

ZUŠ na Uránovej, fotografia z 04.10.2022. Autor: Marek Velček

Najväčšie projekty sa kažodpádne realizujú na Panenskej v Starom Meste a na Uránovej v Ružinove, kde sa realizujú komplexné rekonštrukcie celých budov. Na ZUŠ Miloša Ruppeldta na Panenskej sa navyše buduje koncertná sála s presklenou strechou, zrekonštruujú sa učebne, šatne, spoločné priestory, vymenia sa štukatérske prvky, rozvody, hydroizolácia, kotolňa a vykurovanie, prebehne i kompletná výmena okien a dverí na celom objekte. Objekt sa bude nazývať "Dom hudby", rozpočet predstavuje 4,3 miliónov eur. 

Na Uránovej sa zas vďaka rekonštrukcii vytvorí úplne nový objekt pre ZUŠ Exnárova, ktorý je vo veľmi zlom stave. V rámci rekonštrukcie bude vynovený interiér aj exteriér celej budovy - teda fasády, strechy, rozvody, hydroizolácia, zateplenie, nová kotolňa a vykurovanie, prebehne kompletná výmena okien, dverí, sociálnych zariadení, učební, šatní a spoločných priestorov. Do tohto projektu sa zainvestuje 1,8 milióna eur. 

Hlavné mesto na program obnovy ZUŠ a CVČ vyčlenilo pomerne veľký rozpočet. Celkovo ide o 10 miliónov eur, ktoré budú preinvestované do opráv zariadení, poskytujúcich vzdelanie s pridanou hodnotou. Ide však aj o reakciu na skutočnosť, že väčšina budov bola v skutočne zlom stave. 

Žiaci, dospelí aj pedagógovia získajú omnho lepšie prostredie pre rozvoj umeleckých zručností. Zrekonštruované budovy v rámci Programu komplexnej obnovy ZUŠ a CVČ umožnia Bratislave lepšiu prezentáciu, skvalitní sa územie daných lokalít a mesto lepšie využije nedostatočne využívané plochy či objekty. Ide tak o správny prístup, z ktorého bude verejnosť všestranne profitovať. 

 

(SITA, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube