Author photoAdrian Gubčo 11.07.2022 14:47

Hlavné mesto obnoví dvor ZUŠ na Radlinského, vhodná by bola aj jeho zástavba

Hlavné mesto rozbehlo rozsiahly program rekonštrukcií a technického skvalitňovania svojich základných umeleckých škôl (ZUŠ) a centier voľného času (CVČ). Okrem viacerých známych projektov – napríklad obnovy a dostavby ZUŠ M. Ruppeldta na Panenskej 11 alebo rekonštrukcie objeku na Uránovej 2 – chce zlepšiť aj stav ZUŠ na Radlinského 53. Už toto leto by sa mal zlepšiť stav exteriéru.

Zdroj: Guldan Architects

Zdroj: Guldan Architects

ZUŠ na Radlinského 53 sa nachádza v objekte, ktorý vznikol v rámci výstavby Uhorskej tabakovej továrne. Išlo o jeho administratívnu budovu a spolu so susednou stavbou na Radlinského 51 ostali jedinými zachovanými časťami pôvodného priemyselného areálu. Na rozdiel od suseda ale budova nie je pamiatkovo chránená, v minulosti totiž prišla aj o časť fasádnej výzdoby. Základná umelecká škola tu sídli od roku 1959.

Dnes sa tu vyučuje predovšetkým kresba, maľba, grafika, modelovanie a tvarovanie. Súčasťou života školy sú tak aj výstavné aktivity. Tie sa však viažu na interiér, nie aj na exteriérovú časť, hoci škola disponuje dvorom medzi budovou a Mýtnou ulicou. Interiéru sa týkali aj doterajšie rekonštrukčné práce. „Dokončená bola kompletná rekonštrukcia odpadových potrubí, odvodnenie základov, osadenie otváracieho okna vo vstupnej časti objektu a oprava stien, vykurovania a fasády,“ popisuje pre mestský magazín In.ba Zuzana Stanová, ktorá ma na starosti modernizáciu mestských zariadení. Vonkajších častí sa týkala len drobná úprava. „Na zamedzenie nelegálneho parkovania bola na Mýtnej vysadená nová zeleň,“ dopĺňa Stanová.

Teraz sa však mesto pripravuje výraznejšie zásahy. Už počas tohto leta sa má spustiť rekonštrukcia dvora, ktorá umožní pretvorenie priestoru na záhradu s galerijnou funkciou. Prioritou intervencie je minimalizovanie rozsahu búracích prác pri súčasnom zvýšení pobytovej aj funkčnej kvality budúcej záhrady. Návrhom a projekciou bol poverený záhradný architekt Eugen Guldan z ateliéru GuldanArchitects.

Ako hovorí Guldan, pri navrhovaní sa bral mimoriadny ohľad na potreby užívateľov. „Pri riešení priestoru bolo hlavným kritériom vytvorenie príjemného kreatívneho prostredia pre žiakov a rovnako aj pre vyučujúcich. V prostredí, ktoré navodzuje príjemnú atmosféru, sa človek cíti pokojne, bezpečne, čo je vhodné pre kreatívnu činnosť,“ vysvetľuje. Osadená tu bude nová vodopriepustná dlažba, doplní ďalšia zeleň, popri fasádach susedných objektov budú vysadené topole, ktoré majú podľa architekta zmierniť ich masivitu a doplnený bude sklad nábytku, umýváreň a šatňa. Kľúčovou časťou nového riešenia sú však nové oceľové konštrukcie, ktoré bude možné využiť na prezentáciu prác žiakov aj ako oporu pre popínavé rastliny.

Priestor tak bude do veľkej miery nadväzovať na pôvodnú podobu, prispôsobí sa však novým požiadavkám. Nová výsadba by ho mala okrášliť a spraviť príjemnejším. Dokončenie realizácie sa očakáva ešte v priebehu tohto roka. Kým v lete sa zrealizuje stavebná časť, na jeseň sa dosadí vegetácia.

Hlavné mesto tým zlepší stav jednej z 25 budov ZUŠiek alebo CVČok v Bratislave. Určitá forma zásahov prebieha na 19 z nich, celkový rozpočet presahuje 10 miliónov eur. Úprava dvora na Radlinského 53 si vyžiada 80-tisíc eur.

Galéria

  • Zdroj: Guldan Architects
  • Zdroj: Guldan Architects
  • Zdroj: Guldan Architects
  • Zdroj: Guldan Architects
  • Zdroj: Guldan Architects
  • Zdroj: Guldan Architects
  • Zdroj: Guldan Architects

Pripravovaný projekt je nepochybne zlepšením a ako dočasný zásah ho možno oceniť. Pre potreby dnes relatívne malej školy bude záhrada odteraz slúžiť pravdepodobne omnoho lepšie a bude umožňovať lepšiu prezentáciu diel žiakov. Ide o jeden z užitočných projektov za relatívne málo peňazí. V tomto smere mala Bratislava doteraz rezervy a tak ako aj pri ostatných zámeroch obnov umeleckých škô a centier voľného času, aj v tomto prípade ide o prospešný zámer.

Ak však bude niekedy v budúcnosti Bratislava čeliť nedostatku kapacít základných umeleckých škôl, tak to je práve ZUŠka na Radlinského 53, kde by sa malo uvažovať s rozšírením. Objekt sa nachádza takmer v centre mesta, v pomerne husto zastavanej lokalite s budovami s veľkomestskou mierkou. Dvojpodlažná budova (s vyvýšeným suterénom) ZUŠ už do tohto prostredia celkom nezapadne. Je totiž reliktom obdobia, kedy išlo o predmestie Bratislavy, kde sa nachádzali skôr jednopodažné a výnimočne dvojpodlažné objekty. Ďalšie zostávajúce príklady stoja naproti záhrade na Mýtnej.

Aj tieto domy sú však určené na dožitie a v určitej dobe ich čaká asanácia a prestavba s novou mierkou. Tú okrem pôvodných rondokubistických a funkcionalistických domov nastavujú aj súčasnejšie zásahy – Blumental alebo teoreticky Proxenta Tower, ktorá sa do Radlinského a Mýtnej obracia zníženou časťou. Výsledkom existencie týchto developmentov je efekt prieluky, ktorý ZUŠka a jej záhrada svojou prítomnosťou vytvára.

Ide o chybu, ale zároveň o potenciál do budúcna. Na Radlinského 53 je priestor pre atraktívnu dostavbu a nadstavbu, ktorá vyplní celý priestor vrátane záhrady a umožní vznik nových kapacít, galérie aj vnútorného nádvoria so zeleňou (v závislosti od konkrétneho eventuálneho architektonického návrhu). Žiaci, pedagógovia alebo rodičia by tak mohli získať skvelé miesto pre rozvoj umeleckých zručností a ich prezentáciu, zástavba v území sa dorovná a mesto sa vhodným spôsobom skompaktní. Zeleň, koniec-koncov, v lokalite nechýba.

Keď na to ale príde, potrebný bude aj určitý kus odvahy. Absencia reálnej vízie, ako spraviť Bratislavu klimaticky odolným a ekologickým mestom, vedie k jedinej stratégii: k fanatickej ochrane akejkoľvek zelene, či už je to v záujme mesta alebo nie. Snáď sa prípadné budúce úvahy o rozvoji Základnej umeleckej školy na Radlinského 53 nezastavia práve na tom – a neprispeje k tomu aj aktuálna rekonštrukcia.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube