Author photoAndrej Sárközi 05.10.2022 15:05

Bratislava bude kultúrnejšia. Rekonštrukcie základných umeleckých škôl napredujú

Hlavné mesto má v zriaďovateľskej pôsobnosti 12 základných umeleckých škôl a jedno centralizované Centrum voľného času, ktoré má 9 vysunutých pracovísk. Celkovo ide o 25 budov v rozličnom stave, nachádzajúcich sa v rôznych mestských častiach. Bratislava spustila program ich obnovy, pričom stavebnými úpravami nateraz prejde 19 z nich.

ZUŠ Miloša Ruppeldta na Panenskej, fotografia z 1.10.2022

ZUŠ Miloša Ruppeldta na Panenskej, fotografia z 1.10.2022

Mesto ohlásilo štart programu v marci tohto roka, hoci už predtým bolo viacero objektov obnovených. Magistrát teraz na sociálnej sieti predstavil ďalšie novinky. „Moderné, zdravé a príjemné priestory musia byť jednoducho štandardom pre naše deti, aj pre vyučujúcich. Preto sme rozbehli Program komplexnej obnovy ZUŠ a CVČ, v rámci ktorého pracujeme na rekonštrukcii 19 našich budov z 25,” objasňuje Hlavné mesto svoje pohnútky. 

Ako predostiera, najväčšou novinkou v jednom z kľúčových projektov, rekonštrukcii ZUŠ Miloša Ruppeldta na Panenskej, je vybudovanie koncertnej sály s presklenou strechou. „Sála má kapacitu 80 divákov a aktuálne ju čakajú dôležité akustické úpravy, aby v nej koncerty malých a veľkých zneli čo najvirtuóznejšie. Škola bude mať napríklad aj priestory pre nahrávacie štúdio a celkovo sa tu sprofesionalizuje hudobné vzdelávanie,” uviedol Magistrát. 

Predtým, ako sa stavebník pustil do rekonštrukcie, bolo zhotovených niekoľko rýchlych riešení – sanácia zatekajúcej strechy, opravené vstupné dvere a rozbité okná. Ako informuje Magistrát, aktuálne finalizujú prvú etapu rekonštrukcie. Hlavné mesto taktiež pripomenulo, že kompletne zrekonštruuje komplex budov ZUŠ Exnárovej na Uránovej 2 v Ružinove. Objekt prejde obnovou od rozvodov až po fasádu, momentálne tu zhotoviteľ inštaluje okná.

Ďalšou novinkou je vyriešenie problému na ZUŠ Istrijská, kde dlhodobo bojovali so zatekaním. Zabezpečená bola kompletná sanácia všetkých striech. Žiaci Základnej umeleckej školy Júliusa Kowalského už nebudú navštevovať priestory na Laurinskej. Presťahujú sa takmer o kilometer ďalej do nových priestorov na Židovskej. Interiér preto prispôsobili potrebám ZUŠ – od zvukových izolácií, cez elektro- a vodoinštalačné práce, výmenu podláh až po maľovanie stien. Podľa Magistrátu sa tu v súčasnosti upravujú špeciálne akustické detaily v jednej z najlepších skúšobní v Bratislave. 

Galéria

  • ZUŠ na Panenskej. Autor: Marek Velček
  • ZUŠ na Panenskej. Autor: Marek Velček
  • ZUŠ na Panenskej. Autor: Marek Velček
  • ZUŠ Júliusa Kowalského na Židovskej. Autor: Marek Velček
  • ZUŠ na Uránovej. Autor: Marek Velček
  • ZUŠ na Uránovej. Autor: Marek Velček

Podľa vízie, zverejnenej na stránke Hlavného mesta, má Bratislava za sebou už štyri hotové rekonštrukcie. Modernizáciou prešlo elokované pracovisko CVČ Gessayova v Starom Meste. Na tomto mieste prebehla rekonštrukcia fasády a exteriéru, urobili sa nové nátery stien, prebehla repasácia okien a žľabov v objekte. Kompletne sa zrekonštruovali sociálne zariadenia, dielňa v suteréne a prebehla výmena kotolne. Odstránila sa vlhkosť a objekt bol v rámci rekonštrukcie odizolovaný zo všetkých 4 strán z dôvodu zatekania. Investovaných bolo celkovo 293-tisíc eur. 

Hotová je aj ZUŠ Istrijská v Devínskej Novej Vsi, kde bol už spomenutý problém so zatekajúcou strechou. Momentálne je dokončená druhá fáza rekonštrukcie krytiny, doteraz bolo investovaných 26,8-tisíc eur. Nové priestory získala Základná umelecká škola Júliusa Kowalského v Starom Meste. V prvej etape prebehli práce na zvukovej izolácii, v lete boli dokončené elektroinštalačné a vodoinštalačné práce, výmena podláh či maľovanie stien. Predpokladaná investícia je 153-tisíc eur. 

Takmer polmilióna eur bolo investovaných do ZUŠ Jána Albrechta na Topoľčianskej v Petržalke. Na pôvodnej zdevastovanej terase a streche sa vybudovala nová Koncertná sála Edity Gruberovej, čím boli zvýšené kapacity na výuku. Zrekonštruovala sa fasáda, zateplenie, strešné konštrukcie, vymenené boli všetky okná a urobili sa i ďalšie komplexné klimatické opatrenia. V celej budove bolo kompletne vymenené vykurovanie a teplovodné konektory na potrubiach. Po opakovaných haváriách boli v rámci opravy odstránené plesne a zrekonštruované omietky. Upravené bolo aj okolie školy.

Medzi čiastočne hotové obnovy možno zaradiť elokované pracovisko Centra voľného času Batkova v Dúbravke, ale aj niekoľko základných umeleckých škôl: Františka Oswalda v Petržalke, Jozefa Kresánka v Karlovej Vsi, Radlinského 53 v Starom Meste (kde sa ešte opraví dvor), Ľudovíta Rajtera v Ružinove a na Hálkovej 56 v Novom Meste. Do opráv týchto objektov bolo doteraz investovaných viac ako 750-tisíc eur. 

Prerábky prebiehajú na štyroch miestach. Obnovou prechádzajú Základná umelecká škola Exnárova v Ružinove, Miloša Ruppeldta v Starom Meste, Františka Oswalda v Petržalke a Vrbenského v Rači. Výnimkou nebude ani Centrum voľného času Gessayova, konkrétne jeho elokované pracovisko Hnilícka. V Programe komplexnej obnovy ZUŠ a CVČ je na tieto konkrétne projekty vyčlenená šesťciferná suma – 6.870.000 eur. 

Magistrát dopĺňa, že tri projekty sú pred plánovanou rekonštrukciou. Jedná sa o Centrá voľného času Gessayova s elokovaným pracoviskom v športovej hale Pionierska v Novom Meste, na Štefánikovej 39 v Starom Meste a v Petržalke. Na tieto projekty je priradená suma 1.725.000 eur. 

Do opráv zariadení, ktoré poskytujú vzdelanie s pridanou hodnotou, tak investuje Bratislava viac ako 10 miliónov eur. Ide o chvályhodnú čiastku, čo je však reakcia na fakt, že väčšina budov bola v skutočne zanedbanom stave. Žiaci a pedagógovia získajú omnho lepšie prostredie pre rozvoj umeleckých zručností. Zrekonštruované budovy v rámci Programu komplexnej obnovy ZUŠ a CVČ umožnia Bratislave lepšiu prezentáciu, skvalitní sa územie daných lokalít a mesto lepšie využije nedostatočne využívané plochy či objekty. Ide tak o správny prístup, z ktorého bude verejnosť všestranne profitovať. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube