Author photoAdrian Gubčo 28.08.2023 16:31

Inovačné centrum národného významu. Nová Cvernovka pripravuje unikátny projekt, ktorý zlepší Bratislavu

Kreatívne a kultúrne centrum Nová Cvernovka je v mnohých ohľadoch unikátnym počinom, ktorý na jednom mieste koncentruje ohromné množstvo kultúrnych a kreatívnych aktivít. Už dnes má celomestský význam. V budúcnosti by ale mohol výrazne narásť – napreduje totiž príprava tzv. Centra metropolitných inovácií, ktoré môže ďalej prispieť rozvoju verejnoprospešných funkcií.

Zdroj: Nino Belovič / YIM.BA, Plural / Nová Cvernovka

Zdroj: Nino Belovič / YIM.BA, Plural / Nová Cvernovka

Výnimočný koncept pre Novú Cvernovku

Cvernovka bolo pôvodne organicky vybudované kultúrno-kreatívne centrum, ktoré vzniklo v priestoroch pradiarne v areáli Bratislavskej cvernovej továrne. Potom, ako komplex prebral developer YIT Slovakia s plánom na prestavbu, však boli nájomníci nútení sa vysťahovať. V tom čase už bol vznik takejto komunity vnímaný ako čosi mimoriadne, preto sa „Cvernovkárom“ podarilo nájsť si nový domov v priestoroch bývalej Strednej priemyselnej školy chemickej na Račianskej ulici.

Presun sa ukázal ako obrovské šťastie v nešťastí. Nadácii Cvernovka sa podarilo získať priestory od Bratislavského samosprávneho kraja na 30 rokov výmenou za to, že bude aktívne pracovať na ich rozvoji.

Dnes možno povedať, že sľub splnila – z Novej Cvernovky vzniklo živé miesto, kde sa nachádzajú multifunkčné kultúrne priestory, pódium, komunitná záhrada, park, detské ihrisko, knižnica a v neposlednom rade aj približne 132 tvorivých ateliérov. Verejnosti slúži aj gastronomická ponuka alebo niekoľko umeleckých obchodov.

Galéria

  • Internát. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Zdroj: Plural / Nová Cvernovka
  • Zdroj: Plural / Nová Cvernovka
  • Zdroj: Plural / Nová Cvernovka
  • Zdroj: Plural / Nová Cvernovka
  • Zdroj: Plural / Nová Cvernovka
  • Zdroj: Plural / Nová Cvernovka
  • Nová Cvernovka. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Nová Cvernovka. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Tieto aktivity sa odohrávajú zväčša v priestoroch bývalej školy. Využíva sa však aj priľahlý internát, čiastočne na svoju originálnu funkciu, ale je tu aj viacero ateliérov a prenajímateľných priestorov. Budova je do veľkej miery v pôvodnom stave a neprešla zásadnou rekonštrukciou. V dôsledku toho je už pomerne zastaraná a nedokáže plniť všetky úlohy, ktoré by podľa Nadácie Cvernovky mala spĺňať.

Iniciatíva totiž pracuje na postupnej revitalizácii areálu, čo sa týka aj internátu. V prípade tejto budovy chce zájsť dokonca ešte ďalej: v príprave je komplexná rekonštrukcia a dostavba, ktorá prinesie premenu stavby na Centrum metropolitných inovácií (CMI.BA).

Ide o koncept, ktorý je v slovenských pomeroch do veľkej miery absolútne výnimočný a nevznikol by bez spolupráce so zahraničnými a slovenskými partnermi, napríklad FHP (University of Applied Sciences Potsdam), id22 (Institute for Creative Sustainability), iEPD (Inštitút pre pasívne domy) a menšou platformou EcoBoard. Táto spolupráca bola spolufinancovaná Nemeckou spolkovou nadáciou pre životné prostredie (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) a Nadáciou Cvernovka.

Projekt prinesie vznik nových kancelárií a ateliérov pre mimovládne organizácie, zamerané na sociálne inovácie (celkovo pôjde približne o 40% z celkového funkčného rozdelenia priestorov), doplnených o nové prevádzky a služby vo veľkom verejnom parteri (20%). Prevádzky budú slúžiť širšej komunite – má tu byť napríklad materská škola, denný stacionár či kaviareň. Zachovaná ale bude aj rezidenčná funkcia, umiestnené tu totiž bude komunitné bývanie v štýle co-housingu, čo je v bratislavských podmienkach taktiež len veľmi zriedkavé nastavenie.

Podľa Nadácie Cvernovka by toto bývanie mohlo tvoriť zvyšných 40% priestorov. Ponúkané majú byť samostatné izby, menšie byty aj 6 klastrových bytov. Disponovať budú spoločnými kuchyňami a spoločenskými miestnosťami. V dôsledku daného režimu by tu mala vzniknúť živá a rôznorodá komunita s vysokou mierou inkluzivity (čiastočne rozšírený by mohol byť aj projekt housing first pre ľudí bez domova). Nájomné by tu malo byť mimoriadne priaznivé.

Výnimočné bude ekologické nastavenie projektu. Okrem faktu, že sa bude budova obnovovať a nie stavať odznova, čo je z environmentálneho hľadiska priaznivé, sa má z CMI.BA stať „energeticky plusová budova“. Vďaka využívaniu obnoviteľných zdrojov energie a pasívnemu štandardu má vyrobiť v priemere viac energie, ako spotrebuje za rok. Predpokladom k tomu je aj obnova obvodového plášťa, výmena okien alebo nový vetrací systém s rekuperáciou tepla. Na streche internátu by mohol vzniknúť skleník, pracuje sa aj so zadržiavaním dažďovej vody, zriadiť sa majú zelené fasády.

Podoba projektu je výsledkom architektonickej súťaže. Oslovené boli ateliéry, ktoré majú s Novou Cvernovkou úzky vzťah – priamo tu aj sídlia. V konkurencii inak uznávaných pracovísk 2021 a N/A sa presadila kancelária Plural. Architektonické stvárnenie internátu dramaticky nemenila, s výnimkou charakteristickej nadstavby s pílkovitou strechou. V interiéri sa situácia zásadne nemení, na vznik uvažovaných funkcií je vhodná a flexibilná.

V tomto momente je pripravená dokumentácia pre územné rozhodnutie a zámer smeruje do povoľovacieho procesu. Kedy sa ale rekonštrukcia reálne začne, jasné nie je. Nová Cvernovka musí prekonať zásadný problém – financovanie.

 

Zdroj: Plural / Nová Cvernovka

 

Náročná cesta k prospešnému projektu

Odvážny a atraktívny plán, ktorý ale zároveň nie je komerčnou schémou, prirodzene naráža na otázku financovania. Plánovanie komplikuje fakt, že internát nie je vo vlastníctve Novej Cvernovky. Ide aj naďalej o majetok Bratislavského samosprávneho kraja. Z pohľadu bankového financovania v podobe pôžičky je to veľká prekážka.

Stačiť pravdepodobne nebudú ani prostriedky z grantov. Projekt podľa Nadácie Cvernovka prerástol pôvodné nastavenie. Navyše treba hľadať balans medzi znížením energetickej a ekologickej stopy budovy s modelom, umožňujúcim dostupné bývanie a pri rozumných investičných nákladoch. Analýzy, ktoré boli v súvislosti so zámerom vykonané, naznačujú, že sa to dá.

Nie je tak reálne, že by sa obnova financovala z jedného zdroja, preto sa bude rozpočet skladať z viacerých zložiek. Jednou z možností je vytvoriť akési konzorcium z viacerých verejných aj privátnych hráčov. Záverečná správa k projektu naznačuje, že existujú úvahy o spolupráci s majiteľom priľahlého areálu Palma, teda developerom Corwin.

Iniciátori optimisticky predpokladajú, že sa im podarí získať potrebné financie a zhruba v roku 2025 už bude modernizácia krok po kroku prebiehať. Približne v roku 2029 by mohol byť celý projekt dokončený. To isté sa predpokladá aj v „skromnom“ scenári, ktorý ale ráta s menej náročnými technickými riešeniami.

O definitívnej podobe projektu bude ale napokon rozhodovať najmä politická vôľa. S vysokou pravdepodobnosťou bude projekt závislý od verejnej podpory, čo si bude vyžadovať aktivitu na strane Bratislavského kraja. S ohľadom na celkový význam pre Bratislavu by bolo azda vhodné, keby ústretovejší postoj k Novej Cvernovke ukázalo aj Hlavné mesto.

 

Zdroj: Plural / Nová Cvernovka

 

Veľká budúcnosť prehliadanej lokality

Oblasť Novej Cvernovky – teda susedstvo štvrte Biely Kríž, Nobelova alebo okolie železničnej zastávky Vinohrady – bolo donedávna prehliadanou a zaznávanou štvrťou. Išlo o akýsi okraj vnútorného mesta, kde bolo len minimum zaujímavých miest nad rámec obytných štvrtí. Vznik kultúrneho centra priniesol dramatickú zmenu.

Nová Cvernovka koncentruje na malej ploche významnú časť slovenského kreatívneho biznisu, pričom tu pôsobia mnohí špičkoví autori umenia, architektúry, dizajnu, divadla, filmu a ďalších profesií. V kombinácii s kultúrnou ponukou tu vzniká jedno z najdôležitejších miest na kultúrnej mape Bratislavy. Vzhľadom na rastúci význam kreatívneho biznisu presahuje dosah Novej Cvernovky možno aj hranice štátu.

Po realizácii rekonštrukcie a dostavby internátu sa z areálu stane navyše aj dôležitý hráč v spoločenskom vývoji štátu. Kým dostupné bývanie môže pomôcť nielen ľuďom v bytovej núdzi, ale aj mladým talentovaným kreatívcom, ktorí sa potrebujú osamostatniť a spraviť prvé kroky v kariére. Nové priestory pre mimovládne organizácie zas vytvoria miesto, z ktorých sa budú šíriť iniciatívy zamerané na rozvoj spoločnosti. Okrem toho sa v susedstve CMI.BA uvažuje nad vznikom Centra performatívnych a vizuálnych umení. 

Takéto významné miesto na seba viaže ďalšie investície. Nová Cvernovka je jednoducho atrakcia, čo robí bývanie v jej blízkosti príťažlivým pre významnú časť spoločnosti. To je dôvodom, prečo je v záujme Corwinu spolupracovať s nadáciou. Palma bude obsahovať kancelárie, kultúrny priestor Sila a verejné priestory – a stovky bytov. Developer tu chce vybudovať mestotvornú štvrť na najvyššej európskej úrovni. Obyvatelia budú pravdepodobne cieľovou skupinou aj pre Novú Cvernovku.

Okrem toho sú tu Vinohrady, kde začína výstavba centrály Innovatrics, ďalšie brownfieldy v blízkosti a v budúcnosti, po zlepšení napojenia, aj zmieňovaná Nobelova. Daná časť mesta je v úvodných fázach veľkej premeny, pričom jej spúšťačom je do istej miery Nová Cvernovka.

Už dnes je uzlom kreativity v mestskom prostredí. Po realizácii nového projektu (projektov) však bude aj mimoriadne inšpiratívnym príkladom toho, ako prepájať jednotlivé prospešné funkcie, dostupné bývanie, služby a vybavenosť pre širšie skupiny pracujúcich, obyvateľov areálu a susedov z okolia. Možno tak ukáže iným štvrtiam a mestám, ako prebudiť ospalý život na miestach, kde si to predtým nikto nepredstavoval.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube