Author photoAdrian Gubčo 21.10.2019 15:05

Hlavné mesto revitalizuje parčík na Karadžičovej ulici

Pred niekoľkými dňami sa spustili menšie stavebné práce na ploche pri križovatke Karadžičovej a Záhradníckej ulice. Širší nezastavaný priestor je využívaný ako malý mestský parčík, ktorý spríjemňuje fontána Akt ženy. Po ukončení stavebných prác by mal byť parčík zrevitalizovaný a lepšie pripravený na klimatické zmeny.

O projekte informovalo Hlavné mesto na sociálnej sieti, kde oznámilo, že práce prebehnú v mesiacoch október a november. Súčasťou projektu je vysadenie nových trvaliek a kríkov, položenie nového trávnika so samostatným závlahovým systémom, osadenie nového mobiliáru (lavičiek a smetných košov) a výmena povrchov, kedy bude namiesto asfaltov inštalovaná vodopriepustná dlažba. Projekt nadväzuje na staršie zásahy, kedy bola obnovená fontána z roku 1972 (autor Štefan Draškovič) alebo elektrické skrine ohradené drevenými konštrukciami, ktoré sú ďaleko estetickejšie.

Návrh projektu vychádza z pera záhradných architektov na Oddelení tvorby mestskej zelene, nemá teda súvis s aktivitami Metropolitného inštitútu Bratislavy, keďže vznikol ešte pred jeho založením. Ide každopádne o veľmi jednoduché zásahy, riešenie formou súťaže by bolo zbytočnou komplikáciou. Na druhej strane, menšia konzultácia naprieč väčšou skupinou odborníkov alebo s miestnymi obyvateľmi by nebola na škodu – žiada sa doplniť niektoré prvky, napríklad hmyzie hotely, komunitnú knižnicu (knižnú búdku), piciu fontánku a podobne.

Po dokončení spríjemní parčík túto okrajovú oblasť Starého Mesta v dotyku s Karadžičovou ulicou, jednou z hlavných okružných trás v rámci vnútornej Bratislavy, a Záhradníckou, ktorá je počas uzávery ulice Mlynské nivy výrazne zaťaženou spojnicou centra s Ružinovom, Podunajskými Biskupicami a Vrakuňou. Táto situácia bude trvať približne do leta budúceho roka. Malý zrevitalizovaný verejný priestor bude v tomto ohľade aspoň čiastočným zlepšením pre rezidentov z okolia.

Cena revitalizácie je 98-tisíc eur, zhotoviteľom je firma TravnikServis, s.r.o.

 

Plán úprav. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

V budúcnosti bude potrebné na takéto aktivity nadviazať a zameriavať sa nielen na revitalizácie a rekonštrukcie veľkých námestí či priestranstiev, ale aj na takéto drobné zásahy. Kvalitné a príjemné mesto pozostáva práve z detailov, pri ktorých je zreteľná starostlivosť nielen o mestské prostredie, ale predovšetkým o jeho obyvateľov. Príkladom vhodného prístupu, kedy došlo k využitiu zanedbanej plochy v prospech okolia, je občianska revitalizácia parčíku na Škarniclovej ulici.

V centre mesta, alebo aj mimo neho, by sa okamžite našlo viacero kandidátov na lepšie využitie či revitalizáciu – napríklad plocha pri električkovej trati na Vazovovej, na tej istej ulici nárožie s Mýtnou, kde je zbytočne rozsiahly dopravný priestor, kde víziu premeny načrtli už architekti v rámci iniciatívy Mestské zásahy, alebo parčík na križovatke Miletičovej so Záhradníckou. Zmeny by nemuseli byť veľmi náročné, priniesli by však okamžitý a výrazný efekt.

Postup by však v tomto smere už mal byť iný. Metropolitný inštitút Bratislavy momentálne hľadá tzv. zmluvného architekta, teda architektonickú kanceláriu, ktorá bude mať na starosti menšie úpravy, zásahy a prvky, ktoré si nevyžadujú architektonickú súťaž. Aktivita takéhoto architekta by mohla viesť k oveľa rýchlejšej realizácii projektov a uvoľneniu kapacít MIBu na iné zámery, takže zlepšení by mohlo byť zároveň viac. Drobné intervencie, ako je aj revitalizácia takéhoto priestoru, sú úplne ideálnym zadaním.

Už čoskoro tak snáď uvidíme výraznejšie, početnejšie a pokiaľ možno ešte kvalitnejšie zlepšenia bratislavského verejného priestoru. Žiada sa len dodať, že bolo načase, keďže verejný priestor v metropole Slovenska už bol v stave absolútnej krízy, čo má negatívne dopady na vnímanie, prevádzku aj úroveň života v meste.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Fotografia z 19.10.2019
  • Fotografia z 19.10.2019
  • Fotografia z 19.10.2019
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube