Author photoAdrian Gubčo 21.02.2020 11:20

Súťaž na Art Campus bola zrušená

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ Približne pred rokom boli vyhlásené výsledky súťaže na dostavbu areálu Vysokej školy výtvarných umení, nazývaného Art Campus. Rozsah, príprava či rozpočet súťaže vyvolali záujem architektov, čo sa odrazilo na veľkom počte odovzdaných návrhov. Výsledky však vyvolali diskusie a pohybnosti. Teraz prichádza ďalší zlom: súťaž bola zo strany ÚVO zrušená.

Víťazný návrh Art Campusu. Zdroj: SLLA

Víťazný návrh Art Campusu. Zdroj: SLLA

Súťaž bola vyhlásená v októbri 2018 a jej cieľom bolo doriešiť otázku budúceho stavebného rozvoja kampusu VŠVU. Komplex na Drotárskej ceste začal vznikať v 80-tych rokoch 20. storočia ako základ rozsiahlejšieho areálu, nikdy sa však nerealizoval v plnom rozsahu. Jediným väčším zásahom bola nadstavba budovy koncom 20. storočia. Dnes sú už podmienky pre rozvoj aktivít VŠVU značne obmedzené.

Z tohto dôvodu sa VŠVU, ktorá má ambíciu vydobyť si postavenie medzinárodne uznávanej umeleckej školy a inštitúcie, rozhodla pre organizáciu súťaže, ktorá mala zabezpečiť masívne zlepšenie podmienok pre štúdium aj bádanie. V rámci prvej fázy rozšírenia sa mal za približne 9 miliónov eur postaviť internát s jedálňou, technologický pavilón a parkovacie zóny.

Okrem toho sa výhľadovo riešila aj otázka druhej fázy výstavby, do ktorej patrí výučbový ateliérový pavilón, výučbovo-prednáškový pavilón, aula, knižnica, prednáškové miestnosti, rektorát, administratíva a voľnočasové zóny. Išlo tak o náročné zadanie, keďže pozemok musí spĺňať prísné kritériá vyplývajúce z Územného plánu zóny, ako aj nároky umeleckej školy, ktorá chcela výsledkom demonštrovať svoju úroveň a orientáciu.

Napriek tomu sa do súťaže zapojilo 31 kolektívov zo Slovenska aj zo zahraničia. Najlepšie sa so zadaním vyrovnala kancelária SLLA, ktorá nepatrí k ateliérom realizujúcim veľké komerčné súbory, to mu ale neuberá nič na mimoriadne vysokej kvalite. Porota ocenila jasné prevádzkové aj typologické riešenie a návrh etapizácie, vstup SLLA zároveň dobre reaguje na pôvodné riešenie pôvodného architeka VŠVU, Dušana Kuzmu.

Porota na základe výsledkov odporučila vyhlasovateľovi súťaže pokračovať v rozvoji návrhu a projektu od SLLA. Tu však nastal problém: účastník súťaže, kancelária Architekti Šebo Lichý, sa ohradila voči výsledkom s tvrdením, že ocenené návrhy porušili podmienky súťaže aj platné územno-plánovacie regulatívy. Tento názor s nimi zdieľalo viacero účastníkov, podľa ktorých neboli podmienky jasne stanovené – predovšetkým, ktoré z nich sú záväzné a ktoré nie.

„Ocenené návrhy porušujú územný plán a zadávacie podmienky (umiestňujú stavby na ploche zelene, nerešpektujú výškovú reguláciu, zasahujú do existujúcej budovy),“ tvrdí kancelária Architekti Šebo Lichý a v tomto smere sa rozhodla aj konať – obrátili sa s podnetom na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), keďže súťaž bola nie ideová, ale na zhotoviteľa projektovej dokumentácie, t.j. musela spĺňať kritériá verejného obstarávania.

ÚVO teraz naozaj rozhodol, pričom súťaž sa rozhodol zrušiť. Pochybenie našiel v rozpore so Zákonom o verejnom obstarávaní, keď organizátor súťaže dostatočne neurčil pravidlá aplikácie stanovených kritérií na hodnotenie predkladaných návrhov, pri stanovení opisu predmetu súťaže návrhov nepostupoval v súlade s princípmi transparentnosti a ako ručiteľa určil fyzickú osobu.

Organizátor, ktorým je spolu s VŠVU architektonická kancelária 2021, sa voči stanoviskám ÚVO ohradil a nestotožnil sa ani s jednou jeho pripomienkou. Argumentuje, že kľúčovou váhou pri posudzovaní bola architektonická kvalita návrhu, a na jej základe sa postupnou selekciou prišlo k určeniu najlepšieho projektu. ÚVO však oponuje, že takéto rozhodnutie je z hľadiska objektívnych kritérií, ktoré sú pri verejnom obstarávaní potrebné, nepreskúmateľné.

Výsledkom je tak zrušenie súťaže ako takej. VŠVU ani 2021 k ďalšiemu postupu nevydali žiadne stanovisko, voči rozhodnutiu ÚVO sa odvolali. Ak však odvolanie nevyjde, nie je známe, či sa bude organizovať nová súťaž. VŠVU zatiaľ zmluvu s víťazom súťaže neuzavrela. Nie je jasné, či vyplatila odmeny, ak však áno, v podstate zbytočne prišla VŠVU o desiatky tisíc eur. Vízia skorej projekcie nového rozšírenia školy, ako aj realizácie v dohľadnom čase, sa nateraz rozplýva.

 

Druhý ocenený návrh od Chybik + Kristof. Zdroj: Chybik + Kristof

 

Vyzerá to tak, že jedna z najočakávanejších súťaží v porevolučnej histórii Slovenska sa končí neslávne. Napriek tomu, sledovať celý postup súťaže, ako aj možné chyby, ktoré počas jej organizácie nastali, je užitočné a poučné z hľadiska príprav ďaších architektonických kompetícií.

Treba pripomenúť, že podstatná časť zamestnancov kancelárie 2021, ktorá za súťaž zodpovedala, teraz prešla na Metropolitný inštitút Bratislavy, kde sa venuje tej istej téme – organizácii architektonických súťaží, v čom zastupuje Hlavné mesto. V najbližších rokoch by malo prebehnúť celkovo až 42 súťaží, pričom prvé z nich už prebiehajú a prvá bude čoskoro vyhodnotená - v priebehu budúceho týždňa budú predstavené výsledky hľadania podoby nájomného bytového domu na Terchovskej ulici v štvrti Trnávka. Hlavné mesto si žiadne pochybenia však dovoliť nemôže.

Architektonické súťaže, ktoré sú v kultúrnejších krajinách absolútne štandardným spôsobom získavania návrhov projektov budovaných verejným, ale aj súkromným sektorom, sú u nás stále pomerne nezvyčajné. V Bratislave bola v minulom volebnom období mestom organizovaná jedna jediná súťaž (!) a stále sa nájde dosť pochybovačov, ktorí považujú súťaže za zbytočné predražovanie alebo predlžovanie procesov.

Preto je potrebné, aby boli nové projekty nespochybniteľné, špičkovo pripravené a naozaj na vysokej architektonickej úrovni. Okrem toho, aj tu hrá rolu časové kritérium, Bratislava má obrovský investičný dlh na infraštruktúre, kvalite verejných priestorov či dostupnosti nájomného bývania. Ak chce dosiahnuť adekvátnu kvalitu života v konkurencii iných európskych metropol, kam v mnohých prípadoch unikajú talentovaní obyvatelia a obyvateľky, musí tento dlh čo najskôr prekonať.

Pre tím, ktorý sa na MIBe venuje súťažiam, tak môže byť príbeh Art Campusu veľkou školou, na čo si dať pri príprave pozor a ako stanoviť podmienky tak, aby neboli výsledky napadnuteľné. Mesto tak získa nielen kvalitnejšie, ale aj rýchlejšie obstarané a na výstavbu pripravené projekty, ktoré mimoriadne potrebuje.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube