Author photoSimona Schreinerová 18.09.2023 11:51

Dôležitý projekt žije. Prípravy Art Campus napredujú, zámer čaká na prvé povolenia

Dobudovanie areálu Vysokej školy výtvarných umení (VŠVU) na Drotárskej ceste je predmetom diskusií už niekoľko rokov. Vyhlásená architektonická súťaž spoznala víťaza, kanceláriu SLLA, ešte v roku 2019. Útvar pre verejné obstarávanie (ÚVO) ju zrušil a v roku 2020 svoje rozhodnutie zmenil.

Zdroj: SLLA

Zdroj: SLLA

Začiatkom roka 2019 boli oficiálne vyhlásené výsledky architektonickej súťaže na dostavbu kampusu VŠVU, označovanej aj Art Campus. Vyhlásila ju VŠVU v októbri 2018, pričom ju pripravila v spolupráci s kanceláriou 2021. Súťaž vyzerala byť kvalitne pripravená a s dobrými podmienkami, porotou aj oceneniami. Víťazom sa stala kancelária SLLA, ktorá uspela v medzinárodnej konkurencii.

Do urbanisticko-architektonickej súťaže sa prihlásilo a 31 kolektívov. Vďaka tomu mohla porota vyberať z návrhov prezentujúcich rôznu variabilitu prístupov k riešeniu Art Campusu. Predmetom návrhu bolo dobudovanie areálu o internát s jedálňou a technologický pavilón. Umelecká škola má špecifické potreby, najmä čo sa týka priestorov pre výučbu, ale aj rozvoj komunitných vzťahov študentov a vyučujúcich.

Výhľadovo sa tak riešila aj druhá fáza výstavby, teda výučbový ateliérový pavilón, výučbovo-prednáškový pavilón, aula, knižnica, prednáškové miestnosti, rektorát, administratíva a voľnočasové zóny. To si vyžadovalo vysokú komplexnosť návrhu pri splnení náročných požiadaviek na ekonomickú prevádzku.

Galéria

  • Dispozičné riešenie. Zdroj: SLLA / EIA
  • Zdroj: SLLA
  • Zdroj: SLLA
  • Zdroj: SLLA
  • Zdroj: SLLA
  • Zdroj: SLLA
  • Zdroj: SLLA
  • Zdroj: SLLA

Z výsledkov súťaže sa ale víťaz ani VŠVU netešili dlho. Voči rozhodnutiu poroty sa ohradila architektonická kancelária Architekti Šebo Lichý. „V poslednom čase sa roztrhlo vrece s architektonickými súťažami, čo je mimoriadne pozitívny jav. Obzvlášť pozitívne sme privítali vypísanie súťaže na Art Campus VŠVU. S ešte väčšou radosťou sme sa súťaže zúčastnili,“ uviedla v roku 2019 kancelária vo svojom stanovisku. Zároveň ale upozornila, že pri vyhodnocovaní návrhov porotcovia neprihliadli na všetky obmedzenia lokality.

Architektonická kancelária považovala rozhodnutie za demotivačné pre investorov aj súťažiacich. Sklamaním bol podľa architektov fakt, že porota vyhodnotila návrhy neférovo. „Ocenené návrhy porušujú územný plán a zadávacie podmienky (umiestňujú stavby na ploche zelene, nerešpektujú výškovú reguláciu, zasahujú do existujúcej budovy),“ uviedla kancelária. Architekti zároveň pripomenuli, že ich cieľom nebolo nikomu uškodiť, ale napraviť zlý stav, ktorý údajne vôbec nie je zriedkavý.

Okolo architektonickej súťaže sa rozvírili diskusie. Viacerí mali k súťaži a jej priebehu ďalšie poznámky, čo potvrdila aj anonymná anketa medzi viacerými architektmi. Keďže celá súťaž začala vyvolávať nielen debaty, ale i pochybnosti, Architekti Šebo Lichý v tomto smere konali a obrátili sa s podnetom na ÚVO. Výsledkom bolo zrušenie súťaže.

ÚVO našiel pochybenie v rozpore so Zákonom o verejnom obstarávaní. Organizátor súťaže dostatočne neurčil pravidlá aplikácie stanovených kritérií na hodnotenie predkladaných návrhov, pri stanovení opisu predmetu súťaže návrhov nepostupoval v súlade s princípmi transparentnosti a ako ručiteľa určil fyzickú osobu.  

Rozhodnutie ÚVO však nebolo konečné. Organizátor sa voči rozhodnutiu odvolal, čo viedlo ÚVO k následnému preskúmaniu rozhodnutia. Odvolanie bolo spojené s právnou analýzou, v ktorej kancelária 2021 poukázala na fakt, že mechanizmy verejného obstarávania nie sú schopné celkom podchytiť princípy architektonickej súťaže, spojené s určitou mierou subjektivity hlasovania poroty. Pripomienku ÚVO k otázke ručiteľov označil za zle interpretovanú.

Rada ÚVO napokon prijala definitívne rozhodnutie o zastavení konania, ktorým sa preskúmavali úkony kontrolovaného. To znamená, že výsledky súťaže boli platné a proces prípravy mohol pokračovať. 

 

Aktuálne pripravovaný projekt. Zdroj: SLLA / EIA

 

Na projekte sa tak naďalej pracuje. „Výsledky medzinárodnej súťaže návrhov Art Campus VŠVU z roku 2019 sú platné a víťazi súťaže, v zmysle zmluvy o dielo, realizujú projektovú dokumentáciu. V súčasnosti je v štádiu podania a posúdenia pre územné rozhodnutie,“ približuje aktuálny stav VŠVU. Myslené tým je pravdepodobne podanie dokumentácie pre územné rozhodnutie na Magistrát pre overenie súladu s Územným plánom v podobe záväzného stanoviska.

Nejde o jediný krok. VŠVU predložila zámer aj na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Podľa dokumentácie je účelom zámeru výstavba technologického pavilónu a internátu s jedálňou v areáli VŠVU na Drotárskej ceste v Bratislave.

Technologický pavilón sa bude nachádzať na západnej strane existujúceho objektu, v dotyku s jeho bočnou stenou. Pavilón má byť s existujúcim objektom prepojený na všetkých úrovniach, čo umožní najkratšie možné spojenia medzi ateliérmi v existujúcej budove a technologickým zázemím pre študentov.

Technologický pavilón bude pozostávať z dvoch trojtraktových objektov so samotnými technologickými prevádzkami, prepojenými vysokým halovým multifunkčným priestorom. Na vstupnom polozapustenom podlaží sa bude nachádzať niekoľko centier - spracovanie kameňa, liatia, delenia a zvárania kovov, povrchovej úpravy a modelárskeho spracovania. V pripojenom anexe pod terénom v zadnej časti bude centrum audiovizuálnej produkcie, maliarskych technológií a spracovania dreva.

Na prvom nadzemnom podlaží, na úrovni budúcej spoločenskej haly existujúcej budovy prestrešeného átria, je navrhnuté centrum odbornej výučby a prezentácie a pokračovanie centra modelárskeho spracovania. Na ďalšom podlaží má byť centrum spracovania fotografie a centrum 2D a 3D tlače, ktoré bude pokračovať na vyššom podlaží spolu s centrom tlače, farbenia a spracovania textilu. Na najvyššom podlaží sa v zmysle dokumentácie nachádza centrum presného liatia kovu, tlače, farbenia a spracovania textilu a chemickotechnologické laboratóriá.

Súčasťou objektu bude podzemné podlažie, ktoré bude slúžiť ako technické zázemie technologického pavilónu. Na streche budú fotovoltaické panely. Existujúce jednopodlažné objekty kovodielne, trafostanice, garáže, skladu a objektu odsávania pilín budú zbúrané.

 

Nová centrálna hala. Zdroj: SLLA

 

Na východnej strane pozemku zas má vzniknúť jedáleň s výhľadmi na Karpaty a internát s otvoreným krytým vstupným priestorom a dvorom nad ním. Internát s jedálňou bude v dotyku s bočnou stenou budúceho výučbového pavilónu, ktorý bude vybudovaný v druhej etape. Prístavba bude zložená z dvoch objektov s ubytovacími bunkami a pavlačovými spoločnými priestormi s otvoreným dvorom medzi nimi. Smerom k Drotárskej ulici bude umiestnená kuchyňa so zázemím a prejazd do budúcej podzemnej garáže pod výučbovým pavilónom. 

Základnou jednotkou ubytovacej časti internátu bude dvojposteľová izba. Dvojica izieb bude mať svoju toaletu, umývadlo, sprchu a halu so šatníkom, dve dvojice tvoria základnú bunku. Bunka znamená byt so spoločným obývacím priestorom a kuchynkou. Na každom podlaží má byť tri až päť buniek.

Zhotoviteľom dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorá bola predložená na EIA, je kancelária SLLA. Odhadované investičné náklady sú 33,5 milióna eur bez DPH. Začiatok výstavby sa odhaduje na druhý štvrťrok 2025, ukončená by mala byť v poslednom štvrťroku 2027. Nové objekty by mali byť v prevádzke na začiatku roka 2028. 

 

Átrium v ubytovacej časti. Zdroj: SLLA

 

Napriek rozpakom, spôsobeným architektonickou súťažou, sa zdá, že sa víťazný návrh blíži k realizácii. Či sa s výstavbou naozaj začne už o dva roky, naznačí proces EIA - teda prípadné pripomienky k nemu a rozhodnutie Okresného úradu. Z procesu posudzovania totiž môžu vyplynúť rôzne podmienky, ktoré bude potrebné v ďalších stupňoch splniť, navyše vydanie rozhodnutia môže trvať naozaj dlho. Kontroverzie sa môžu teoreticky objaviť aj počas ďalších fáz povoľovacieho procesu. 

V neposlednom rade o osude ambiciózneho projektu rozhodne aj dostupnosť finančných prostriedkov. Pôjde o jednu z najvýraznejších investícií do rozvoja vzdelávania, ale v tomto prípade aj kultúry v dejinách Slovenska. VŠVU už dlho túži po rozsiahlejších priestoroch, keďže pôvodný areál nebol nikdy dokončený. Ekonomická a spoločenská situácia v čase súťaže však bola diametrálne odlišná. 

Nanešťastie, zasiahnuť by nemusela len VŠVU. Aj Vysoká škola múzických umení chce dobudovať svoj kampus v centre Bratislavy na Svoradovej ulici. Taktiež zvolila postup, v rámci ktorého najprv vyhlásila architektonickú súťaž. Atraktívny víťazný návrh od architekta Iľju Skočeka sa ale stane realitou len v prípade, že štát začne klásť vysoký dôraz na kvalitu vzdelávania. Nanešťastie, v tomto ohľade existujú silné dôvody pre skepticizmus. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube