Author photoAdrian Gubčo 27.04.2020 16:00

ÚVO mení rozhodnutie k súťaži na Art Campus, pôvodné výsledky sú platné

Úrad verejného obstarávania zmenil svoje nedávne rozhodnutie k architektonickej súťaži na nový kampus Vysokej školy výtvarných umení. Výsledky boli napadnuté jedným z účastníkov súťaže, čo viedlo až k jej zrušeniu, po odvolaní sa však situácia mení: výsledky sú platné, VŠVU tak môže pokračovať v príprave projektu svojho nového areálu.

Zdroj: SLLA

Zdroj: SLLA

O novinke informovala architektonická kancelária 2021, ktorá súťaž organizovala. Podľa 2021, priebeh súťaže bol preskúmavaný 13 mesiacov, čo sa ukončilo tým, že Rada ÚVO prijala definitívne rozhodnutie o zastavení konania, ktorým sa preskúmavali úkony kontrolovaného. To v preklade znamená, že výsledky súťaže platia.

Pritom ešte na konci januára úrad oznámil, že nariadil kontrolovanému súťaž zrušiť. K dôvodom patril rozpor so Zákonom o verejnom obstarávaní, keďže organizátor súťaže dostatočne neurčil pravidlá aplikácie stanovených kritérií na hodnotenie predkladaných návrhov, pri stanovení opisu predmetu súťaže návrhov nepostupoval v súlade s princípmi transparentnosti a ako ručiteľa určil fyzickú osobu.

Organizátor (ako aj piati účastníci súťaže, ktorých zástupca však nezložil kauciu) sa voči rozhodnutiu odvolal, čo viedlo ÚVO k následnému preskúmaniu rozhodnutia. Odvolanie bolo spojené s právnou analýzou, v ktorej 2021 poukázalo na fakt, že mechanizmy verejného obstarávania nie sú schopné celkom podchytiť princípy architektonickej súťaže spojené s určitou mierou subjektivity hlasovania poroty. Vyhodnocovanie súťaže navyše prebiehalo v súlade so súťažným poriadkom Slovenskej komory architektov. Pripomienku ÚVO k otázke ručiteľov označil za zle interpretovanú.

2021 prijalo nové rozhodnutie ÚVO s potešením. „Na našej strane sú za tým desiatky hodín analyzovania, diskusií, formulovania vysvetlení a argumentov,“ pripomína kancelária na sociálnej sieti. „Hnalo nás dopredu nielen to, že je to dôležité pre tento konkrétny projekt, ale aj pre to, že ÚVO sa týmto spôsobom iba zriedka vyjadruje k súťažiam návrhov a každé jeho rozhodnutie ÚVO výrazne formuje celé prostredie, v ktorom sa súťaže na Slovensku odohrávajú.“

Pre VŠVU to znamená uvoľnenie rúk pre ďalšie pokračovanie projektu. Dá sa predpokladať, že škola osloví víťaza súťaže, kanceláriu SLLA, pre vypracovanie projektovej dokumentácie a pôjde so zámerom do povoľovacieho procesu. Pred samotnou výstavbou sú tak ešte roky, každopádne, vízia modernizácie areálu VŠVU vyzerá omnoho reálnejšie.

 

Interiér Artcampus-u. Zdroj: SLLA

 

Súťaž na Art Campus bola vyhlásená na konci roka 2018 a v architektonickej obci bola prijatá s veľkým nadšením. Zaujímavé zadanie, dobrá porota a vysoko motivačné ceny boli v celkovej mizérii súťaží v Bratislave zjavom, čo viedlo k účasti desiatok tímov zo Slovenska aj zahraničia. Výsledky boli vyhlásené vo februári 2019, pričom odborná kritika bola povzbudivá.

Predmetom návrhu bolo dobudovanie areálu VŠVU na Drotárskej ceste, zahrňujúce výstavbu internátu s jedálňou a technologický pavilón. Existujúca budova, vychádzajúca z koncepcie vytvorenej architektom Dušanom Kuzmom a dobudovanej koncom 20. storočia, už nespĺňala nároky inštitúcie na zabezpečenie interdisciplinarity štúdia, interakcií medzi členmi akademickej obce či pre zvýšenie flexibility výučbových procesov.

Okrem riešenia spomínaného internátu s jedálňou a technologického pavilónu sa výhľadovo riešila aj otázka druhej fázy výstavby, do ktorej patrí výučbový ateliérový pavilón, výučbovo-prednáškový pavilón, aula, knižnica, prednáškové miestnosti, rektorát, administratíva a voľnočasové zóny.

Zadanie podľa poroty najlepšie splnila kancelária SLLA, ktorá patrí ku kvalitným autorom spoločenských komplexov (príkladom je komunitné centrum Máj v Českých Budějoviciach). Porota ocenila jasné prevádzkové aj typologické riešenie a návrh etapizácie, vstup SLLA zároveň dobre reaguje na pôvodné riešenie Dušana Kuzmu. Kampus bude optimálne komunikovať s okolím a svojim riešením vytvára nový vstup a verejné priestranstvá v okolí školy.

V prípade realizácie sa výrazne zlepšia možnosti VŠVU pre transformáciu na vzdelávaciu inštitúciu so špičkovými podmienkami pre svoj ďalší rozvoj a zvyšovanie významu. Takisto sa konečne dotvorí vízia, naznačená už pred niekoľkými desaťročiami, ktorá počítala so vznikom uceleného areálu slúžiaceho pre potreby školy. Riešenie budúcnosti svojho rozvoja môže byť vzorom aj pre iné školy, ktoré bohužiaľ často produkujú nové budovy mizernej architektonickej kvality (čo platí napríklad aj pre STU, ktorej súčasťou je Fakulta architektúry – viď FIIT STU).

Výsledok je dôležitý aj z ďalšieho dôvodu: podstatná časť zamestnancov kancelárie 2021 dnes pracuje na Metropolitnom inštitúte Bratislavy, kde sa venuje príprave architektonických súťaží pre Hlavné mesto. Skúsenosti z celého priebehu súťaže na Art Campus môžu pomôcť pri organizácii budúcich kompetícií a ich hladšom priebehu. Pre MIB, ktorý ma skutočne vysoké ambície, je ich bezchybná príprava základ.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: SLLA
  • Zdroj: SLLA
  • Zdroj: SLLA
  • Zdroj: SLLA
  • Zdroj: SLLA
  • Zdroj: SLLA
  • Zdroj: SLLA

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube