Author photoAdrian Gubčo 14.07.2023 17:44

Vysoký štandard na prvý pohľad. Ukazujú sa prvé kúsky novej Vydrice

Spoločnosť Vydrica Development, ktorá realizuje výstavbu novej Vydrice, už od predstavenia projektu deklarovala, že chce pod Bratislavským hradom vybudovať štvrť so špičkovou úrovňou a kvalitnou architektúrou. Verejnosť toto tvrdenie prijala rezervovane, teraz sa ale môže pohľad ľudí zmeniť. Výstavba prvej etapy pokročila natoľko, že sa začínajú odhaľovať fasády jednotlivých domov.

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Pôvodná Vydrica aj Zuckermandel boli až do polovice 19. storočia v podstate samostatné sídla s vlastnou sociálnou štruktúrou a špecifickou zástavbou, medzi ktorou sa nachádzali aj panské sídla a paláce. Po roku 1851 však došlo k právnemu zjednoteniu s Bratislavou, čo viedlo k odchodu viacerých obyvateľov, predovšetkým tých bohatších. Na ich miesto prichádzali chudobné vrstvy a prisťahovalci, ktorí zmenili charakter územia.

Do polovice minulého storočia sa tak Vydrica aj Zuckermandel premenili na romantické, no veľmi zanedbané lokality, známe vysokou mierou kriminality. Po druhej svetovej vojne sa spustila deštrukcia, ktorá mala v konečnom dôsledku viesť k nahradeniu pre režim neprijateľnej štvrte sídliskom. Z veľkorysého plánu sa zrealizovala len trojica bytových domov neďaleko západného vyústenia električkového tunela.

Po roku 1989 sa situácia zásadne zmenila. Veľká, nezastavaná plocha priamo pod Bratislavským hradom dráždila mesto aj investorov. Keďže však pozemky prebral súkromný sektor, začalo byť zrejmé, že tu skôr alebo neskôr vznikne nová štvrť – tentokrát ale na vysokej úrovni, zohľadňujúcej prémiovú polohu.

Galéria

  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Zdroj: Vydrica Development
  • Zdroj: Vydrica Development
  • Zdroj: Vydrica Development

To sa definitívne potvrdilo v roku 2019, keď Vydrica Development, ktorej významnou súčasťou je developer Lucron, predstavila definitívnu podobu podhradskej štvrte. Na mieste chudinskej časti Bratislavy vznikne po novom jedna z jej najprestížnejších lokalít. Nový development prinesie bývanie v niektorých z najdrahších bytov v Bratislave, kancelárie, kultúru v zrevitalizovanej Vodnej veži a obchody a služby s ambíciou vytvoriť novú bratislavskú „high street“.

Investor sa pritom spojil s viacerými z najvýznamnejších architektov na Slovensku. Hlavný koncept vypracovala kancelária Compass, na tvorbe projektu sa ale podieľali aj Marko & Placemakers, Šujan_Stassel, Siebert + Talaš alebo 2ka landscape architects. Urbanistické riešenie je založené na Územnom pláne zóny Podhradie z roku 2006, ktorý sa snaží nadviazať na tradičný urbanizmus aj architektonické špecifiká historického centra Bratislavy.

Stavebníkovi tak predpisuje rozčlenenie fasád, materiálovú variabilitu, vysoký podiel verejných priestorov len pre peších, ich rozvrhnutie v zmysle pôvodnej uličnej siete či priehľady na zeleň hradného kopca. Vydrica Development deklaruje, že všetko toto bude dodržané a projekt tak naozaj spojí pozitívne aspekty pôvodnej štruktúry so súčasnou architektúrou.

Výstavba projektu sa naplno rozbehla po dlhej príprave a preťahujúcom sa povoľovaní na začiatku roka 2022. Spojená bola s kontroverziami, čo bolo dané najmä enormne náročnými a rozsiahlymi zásahmi do hradného kopca. V očiach mnohých ľudí si tak Vydrica vydobyla povesť projektu, ktorý znivočil podhradie. Investor však upokojoval situáciu tým, že dojem z priestoru bude úplne iný, keď sa zrealizujú jednotlivé povrchy a štvrť získa definitívnu podobu. Náznaky budúceho stavu sa začínajú odhaľovať v týchto dňoch a týždňoch.

 

Kamenné obloženie opornej steny. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Už pred nejakou dobou začal stavebník realizovať obloženie opornej steny hradného kopca. Betónový povrch tak bol prekrytý lomovým kameňom a vo vyšších polohách gabiónovou stenou. „Kombinácia kameň a gabion bola uvažovaná od začiatku,“ hovorí Pavel Baslík, Head of Marketing & PR, Lucron, zástupca Vydrica Development. „Gabiony majú hneď niekoľko výhod - vytvárajú napríklad možnosti habitatov pre rôzne živočíšne druhy (umiestňujeme do nich búdky pre vtáky a netopiere) a zároveň umožňujú rast popínavých rastlín.“ Oporná stena by tak nemala pôsobiť tak šokujúco.

Prvé fasády sa však začínajú odhaľovať aj pri jednotlivých bytových domoch. Prvá etapa pozostáva zo štvorice bytoviek, rozdelených na menšie sekcie. Aktuálne už sú v štádiu hrubej stavby a pracuje sa na fasádach. „Prvé fasády plánujeme odhaliť na jeseň tohto roku,“ pripomína Baslík. Demonštrovať majú vysoké nároky na architektonickú kvalitu a materiálové prevedenie projektu.

Baslík to ilustruje na dome V2, ktorý bude bližšie k nábrežiu. „V južnom parteri objektu V2 je použitý murovaný lomový kameň, ktorý architekti navrhli do tohto priestoru v súlade s vnímaním historického charakteru územia a materialitou hradného komplexu,“ popisuje. „Dôraz sa tu kládol na detail, zaujímavým je v tomto kontexte dizajn lemovania vstupov kamenným ostením.“

Lomový kameň sa má objaviť aj v iných častiach Vydrice. „Podobne je lomový kameň použitý i na oporných múroch vonkajších schodísk, spolu tak dotvára v topologickom prostredí Vydrice vhodnú pohľadovú a materiálnu kontinuitu,“ tvrdí developer. Architektonicky stvárnené budú aj strechy, ich ploché časti budú pokryté polointenzívnou zeleňou. Vo všeobecnosti sa architekti snažili využívať prírodné materiály, napríklad lícové tehly.

Tie budú zaujímavým vizuálnym, ale aj architekonickým doplnkom budov. „V horných častiach objektov sú vo vybraných polohách použité perforované tehlové steny (screeny). Cieľom je zabezpečenie istej intimity, či zatienenie terás horných bytov a zároveň ide aj o celok podporujúci zvolený architektonický koncept vnímateľný i z polohy parteru,“ dopĺňa P. Baslík.

Developer je s projektom natoľko spokojný, že chce Vydricu ešte v čase výstavby ukázať aj verejnosti. „Áno, určite plánujeme zorganizovať Deň otvorených dverí a pochváliť sa kvalitou našej práce,“ potvrdzuje Pavel Baslík. „Konkrétny termín bude závisieť od stavu dokončenia prác – zatiaľ pracujeme s termínom na jeseň tohto roku.“ Klienti si môžu štvrť prehliadnuť už teraz.

 

Strešná krajina bude prispôsobená historickému prostrediu a architektonicky dotvorená. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Tých je už teraz pomerne dosť. „V súčasnej dobe máme v predaji prvých 5 bytových domov, kde sa nachádza 228 bytov, z ktorých máme už predaných 131 bytov,“ vypočítava zástupca Vydrica Development. „Čo sa týka vývoja predaja za posledný rok, určite pociťujeme ochladenie trhu, avšak sa nám stále darí držať si stabilnú každomesačnú predajnosť. Do odovzdávania prvých bytov máme ešte viac ako rok a myslíme si, že dovtedy sa byty v tejto etape takmer vypredajú.“

S ohľadom na pozitívny výhľad predaja a postupu projektu tak chce Vydrica Development čoskoro pristúpiť k výstavbe ďalších častí projektu. Týka sa to najmä administratívnej budovy V3, ktorá vznikne v tesnej blízkosti nábrežnej komunikácie, na úzkej ploche medzi cestou a bytovým domom V2B. „Plánované spustenie výstavby administratívnej budovy V3 je na prelome leta a jesene tohto roku,“ uvádza investor.

O čosi neskôr sa má začať stavať aj bytovka V4, ktorú developer označuje za to najlepšie z celej Vydrice. Bude totiž najďalej od cesty, jej susedom bude obnovený areál Vodnej veže. „Prémiovú budovu V4, kde sa nachádzajú aj byty z edície Vydrica Designers, plánujeme začať stavať začiatkom budúceho roku,“ avizuje Baslík, odkazujúc na štvoricu vzorových bytov, pri ktorých návrhu sa spojil s renomovanými súčasnými slovenskými dizajnérmi.

Druhá a tretia etapa by mali nasledovať až potom. Ich realizácia prinesie vyplnenie územia medzi Vodnou vežou a Židovskou ulicou, resp. podchodom na Rybné námestie (Podchodom pamäti). Nové budovy budú mať už menšiu pôdorysnú stopu, keďže sa budú nachádzať v stiesnenom území. Pribudne v nich ešte 142 bytov.

Okrem predaja rezidencií bude pre developera veľkou úlohou aj obsadenie retailových priestorov. Takmer všetky budovy rátajú s aktívnym parterom, vyplneným obchodmi, službami, kaviarňami či reštauráciami. Celkovo by tu malo byť až 80 prevádzok, oficiálne potvrdená bola zatiaľ len jediná – supermarket YEME.

Pavel Baslík však upozorňuje, že dohodnutých ich je viac. „Áno, máme už zazmluvnených viacero zaujímavých značiek, ktoré budeme postupne zverejňovať. Záujem o retailové aj kancelárske priestory je vysoký - okrem zazmluvnených prevádzok kontinuálne rokujeme s potenciálnymi záujemcami, ktorí by radi preniesli/rozšírili svoje podnikanie do Vydrice.“

Úspech týchto rokovaní je zásadný. Prevádzky totiž pomôžu oživiť verejný priestor a priniesť do Vydrice návštevníkov. Len takto sa z nej stane skutočné rozšírenie historického jadra Bratislavy, čo je ultimátnou ambíciou projektu.

 

Na prelome leta a jesene sa začne stavať kancelárska budova V3 v dotyku s budúcou električkovou zastávkou. Zdroj: Vydrica Development 

 

Prvá etapa Vydrice sa postupne blíži k dokončeniu, očakávanému v priebehu roka 2024. Prvé signály naznačujú, že by sa mohla skutočne vyznačovať vysokou úrovňou prevedenia a vytvoriť atraktívne súčasné prostredie, no citlivé k histórii lokality.

Vznik štvrte prinesie centru mesta viaceré novinky. Okrem nových bytov, pracovísk, prevádzok či verejných priestorov tu má vzniknúť aj kultúrne centrum pre komornejšie podujatia, viacero odkazov na dejiny Vydrice a Zuckermandlu, nová električková zastávka alebo bezbariérová spojnica s areálom NR SR a Bratislavského hradu. Developer ohlásil aj plány na zlepšenie prepojenia s historickým jadrom prostredníctvom obnoveného Podchodu pamäte.

Ak sa potvrdia doterajšie pozitívne signály, Bratislava môže dostať skutočne kvalitnú súčasnú štvrť. Zánik pôvodného Podhradia je urbanistickou a kultúrnou tragédiou, z ktorej sa slovenská metropola nikdy úplne nespamätá. Platí však, že vznik novej štvrte, ktorá v rámci možností rešpektuje pôvodné danosti územia a dopĺňa ich o nové kvality, je vhodným kompromisom, ako ranu aspoň ako-tak zaceliť.

Bratislava sa blíži k tomu, aby bola kompletnejším mestom. Ak sa podarí novú Vydricu dobre zapojiť do života metropoly, môže ju posunúť nebývalým spôsobom.

 

Fotografie z 27.6.2023. Pozrite si výstavbu Vydrice vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube