YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 15.08.2019 12:00

Novinky z Ružinova, august 2019

Mestská časť Ružinov patrí k tým, kde je preferovaná rozvoľnená zástavba pred kompaktnou mestskou štruktúrou. Ide o prežitý koncept, našťastie, viaceré nové developmenty menia dlhodobo slabo využívané pozemky a dávajú im novú funkciu. Podobné transformácie sú potrebné, ak chce mesto Bratislava zlepšiť nielen priestorovú, ale aj ekonomickú a ekologickú efektivitu.

Teslova

Teslova od Inter Development je jeden z menších projektov, do bezprostredného okolia však vstupuje výrazne vyššou mierkou – lokalite na rozmedzí Bajkalskej a Teslovej ulice totiž dominujú rodinné domy, ktoré sa budovali ešte pred výstavbou podstatnej časti Ružinova.

Nový projekt nahradil jeden z takýchto domov, ako aj jeho nezastavaný dvor, a v päťpodlažnej budove prináša 15 bytov a 3 apartmány. Hoci ide o rušnú lokalitu, predaj ide (išiel) dobre – predané sú všetky jednotky. Developer, spoločnosť Inter Development, podriadil návrh domu vlastnostiam lokality, budova tak sama tvorí akúsi hlukovú bariéru voči Bajkalskej, čo umožňuje vznik pokojného dvora.

Projekt sa pomaly blíži k dosiahnutiu hrubej stavby, hoci plne dokončený má byť až na jar 2021. Do lokality neprinesie len bývanie, ale aj drobnú občiansku vybavenosť, orientovanú do Bajkalskej. To mierne zjemní pôsobenie veľkej holej fasády, ktorá bude do ulice orientovaná, rovnako ako možné využitie popínavých rastlín, ak budú splnené vizualizácie.

Bajkalská bude pôsobiť o niečo mestotvornejšie, čo je v prípade kľúčovej mestskej triedy správne. Ďalšie pokračovanie výstavby by bolo nadmieru vhodné, najmä v prípade zástavby na západnej strane Bajkalskej, kde sa dnes nacháda objekt so stavebnými a interiérovými štúdiami. Ide o pozemok, kde by nemusela prekážať ani vertikálna dominanta.

Bajkalská patrí k niekoľkým bratislavským lokalitám, kde považujem za akceptovateľné osádzať aj výškové budovy, čo je dané jej veľkou dopravnou kapacitou, významom a existenciou iných vysokých objektov. Podobné veľké mestské križovatky sú aj tradične v urbanizme považované za miesta, kde sú výškové budovy kompozične vhodné.

Preto bude zaujímavé pozorovať, aký zámer sa v budúcnosti na tomto mieste objaví. V minulosti uvažovaný ohavný polyfunkčný dom Saida s 22 podlažiami to však pravdepodobne nebude.

 

Výstavba Omnie

 

Omnia

Kým Teslova nahradila starý rodinný dom, Omnia nahrádza staré skladové a výrobné objekty, na ktorých mieste vznikne obytno-kancelársky komplex. Súčasťou projektu je aj prepojenie Tomášikovej ulice a Trnavskej cesty, medzi ktorými sa projekt nachádza.

Development od spoločnosti Omnia Invest je súčasťou dlhodobejšej premeny lokality, za ktorou táto spoločnosť (resp. jej matka) stojí. Už v minulosti tu pribudli kancelárske či retailové objekty, hoci ich celkový rozsah nedosahoval veľkosť súčasného projektu. Ten je tvorený štvoricou šesťpodlažných objektov v riadkovej zástavbe, kde budú dva okrajové obsahovať rezidencie, kým dva vnútorné budú kancelárske.

Bytov a apartmánov by tu malo celkovo vzniknúť 112, dnes sú predané alebo rezervované úplne všetky, čo je pri danom stave výstavby slušný úspech. Kancelárie dosahujú celkovú výmeru 11.160 metrov štvorcových, pričom developer ponúka okrem prenájmu aj možnosť predaja za 1,7-tisíc eur za meter štvorcový. Výmera retailu presahuje 1,7-tisíc metrov štvorcových, očakávaný je vznik obchodov, reštaurácii či streetfoodových prevádzok.

Architektúra jednotlivých objektov je jednoduchá, no moderná a solídna. Tak kancelárskej, ako aj rezidenčnej časti budú dominovať veľké presklenné plochy okien, zjednocujúcim prvkom bude aj pasáž, ktorá bude prepájať jednotlivé objekty a ich nádvoria, ktoré budú parkovo upravené, s výnimkou priestoru medzi objektami A a B, kde bude spomínané dopravné prepojenie. Autorom architektúry je kancelária FVA Architekti.

Aktuálne sa na pozemku budujú základy a pomaly začínajú rásť podzemné podlažia. Dokončenie a kolaudácia komplexu sa očakáva v prvej polovici roka 2021. Doteraz prakticky nevyužité územie sa týmto projektom otvorí a stane aktívnnou súčasťou Ružinova a mesta.

 

Omnia. Zdroj: Omnia Invest

 

Green Atrium

Projekt Green Atrium je ďalším, ktorý mení funkciu existujúceho pozemku, kde sa doteraz nachádzali staršie nehodnotné objekty s kanceláriami. Namiesto nich vyrastie obytný komplex, ktorý rozvinie koncepciu načrtnutú susedným vydareným projektom Domino. V starších materiáloch sa na tomto mieste nachádza aj projekt priamo označovaný ako Domino 2.

Podľa najnovších informácií, projekt má právoplatné územné rozhodnutie a čoskoro bude pravdepodobne podaná žiadosť o stavebné povolenie. Na Trnavskej ceste tak vznikne polyfunkčný blok s deviatimi nadzenými podlažiami, 81 bytmi, takmer 1,2-tisíca metrami štvorcovými a viac ako 600 metrami štvorcovými retailu. Vnútroblok bude parkovo upravený, pod ním vznikne parkovanie s 240 parkovacími miestami.

V tejto chvíli ešte nie je presne známe, kedy sa spustí výstavba, ak by ale developer, JAGR s.r.o., spustil práce hneď po obdržaní stavebného povolenia a toto bolo vybavené čím skôr, výstavbu predpokladám medzi rokmi 2020-2021, s odovzdávaním bytov azda na začiatku roka 2022.

Zatiaľ nie sú známe lepšie vizualizácie ako otrasný ilustračný obrázok z EIA. Architektúru spracúva kancelária P.S. Arch (alebo architektonické štúdio Zeppelin), ktorá síce nepatrí k popredným pracoviskám, výsledok však nemusí byť ani najhorší – hoci v kontakte s Dominom či N!dom je latka nastavená vcelku vysoko.

Každopádne, Trnavská cesta príde o ďalší nevhodne využitý pozemok a posilní svoj imidž širokej triedy, okolo ktorej by mala vznikať mestotvorná zástavba vhodnej mierky. Tento vývoj musí v budúcnosti pokračovať prestavbou aj ďalších parciel, kde ostáva miesta pre výstavbu viac ako dosť.

 

Zdroj: JAGR s.r.o. / EIA

 

Záver

O Ružinove vládne nesprávny populárny konsenzus, že sa neúmerne zahustil a že nové stavebné vstupy sú tu nevhodné. Ide o argument, s ktorým šermuje azda každý kandidát na funkciu, pričom využíva fakt, že verejnosť tento názor do veľkej miery zdieľa.

V skutočnosti sa však v tejto mestskej časti, vrátane jej zastavaných častí, nielen okrajov v podobe záhradkárskych osád či greenfieldov, nachádza obrovský priestor pre zahusťovanie bez toho, aby sa ktokoľvek mohol cítiť poškodený alebo by sa jeho životný komfort po výstavbe (nie počas, ale to je na inú debatu) zhoršil. V doterajšom vývoji pribudlo v celej mestskej časti len málo projektov, ktoré by jej vyslovene uškodili alebo by ju neúmerne zaťažili, a ak áno, väčšina z nich je aj tak koncentrovaná v jednej oblasti okolo Jégého ulice a Ružovej doliny.

Do veľkej miery však ide o developmenty vychádzajúce zo starých a neaktuálnych schém. Tie aktuálne už oveľa citlivejšie narábajú s lokalitami, kde vznikajú, a skôr ich dopĺňajú, ako by sem násilne vstupovali. Okrem toho do stále výrazne monofunkčného sídliska bez aktívneho parteru a s málo využívaným verejným priestorom vnášajú funkcie, ktoré ho môžu ďalej oživiť a priniesť mu nových užívateľov.

Ružinov predstavuje jednu z mestských častí, kde je najvhodnejšie ďalej vstupovať s novou výstavbou. Našťastie, aj napriek odporu časti verejnosti sa to darí, čím sa štvrte v Ružinov stávajú lepšími a atraktívnejšími pre život.

 

Prečítajte si viac o potrebe hustoty v mestách, ako aj odbornú publikáciu na túto tému.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Teslova, 3.8.2019
  • Zdroj: Inter Development
  • Omnia, 3.8.2019
  • Zdroj: Omnia Invest
  • Budúce miesto Green Atrium, za stromami, 3.8.2019
  • Zdroj: JAGR s.r.o. / EIA

Súvisiace články

Ružinovské Green Atrium má stavebné povolenie

02.08.2022 16:37:49 Adrian Gubčo

Polyfunkčný projekt Green Atrium, ktorý vyplní doteraz slabo využívané pozemky pri Trnavskej ceste, má stavebné povolenie. Napĺňajú sa tak plány developera Haberl Real Estate, ktorý ešte v priebehu minulého roka avizoval, že výstavbu plánuje spustiť v druhej polovici tohto roka. Nový súbor nadviaže na susednú zástavbu a prispeje rozvoju mestotvorného charakteru Trnavskej cesty.

Čítať viac

Green Atrium odhaľuje definitívnu podobu

13.12.2021 13:46:27 Adrian Gubčo

V severnej časti Ružinova, pri Trnavskej ceste, je už dlhšie v príprave projekt Green Atrium. Obytný súbor nadviaže na starší development Domino a prinesie do lokality nové byty, nebytové a obchodné priestory. Zámer pôvodne plánoval developer JAGR s.r.o., teraz ho však prebrala firma Haberl Real Estate. Tá odhalia vizualizácie projektu spolu s harmonogramom, podľa ktorého sa má výstavba spustiť v druhej polovici roka 2022.

Čítať viac

Na Trnavskej ceste pribudnú nové projekty

04.11.2021 13:27:07 Adrian Gubčo

Trnavská cesta patrí k najdlhším a najširším bratislavským triedam, úroveň zástavby v jej okolí je však veľmi rôznorodá. Aspoň čiastočne by sa to však mohlo zmeniť – v priestore medzi Sabinovskou a Tomášikovou sa plánuje hneď dvojica projektov, ktoré nadviažu na existujúcu zástavbu. Ulica tým získa mestotvornejší ráz.

Čítať viac

Omnia na Tomášikovej je dokončená

02.07.2021 17:35:22 Adrian Gubčo

V Ružinove sa v týchto dňoch realizujú posledné dokončovacie práce na projekte Omnia, polyfunkčnom komplexe, pozostávajúcom z bývania a kancelárií. Development priniesol vznik novej cesty, ktorá prepája Tomášikovu s Trnavskou cestou, na druhej strane ale prešiel počas výstavby zmenami. Tie prispeli k zníženiu architektonickej úrovne jednotlivých budov.

Čítať viac

Projekty Inter Development napredujú: Teslova je dokončená, ZigZag vo výstavbe

22.10.2020 17:35:15 Adrian Gubčo

Spoločnosť Inter Development patrí k menším bratislavským developerom s komornejšími projektami. V posledných rokoch pripravila trojicu projektov. Už dávnejšie bol dokončený Park pod Kolibou, ktorý bol nedávno nasledovaný malou bytovkou Teslova. Na Kolibe sa zároveň spustila realizácia nadštandardného obytného súboru ZigZag.

Čítať viac

Omnia sa blíži k dokončeniu a odhaľuje fasádu

22.07.2020 18:00:00 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL DOPLNENÝ Polyfunkčný projekt Omnia v blízkosti Tomášikovej ulice v Ružinove je teraz po dlhšej príprave a približne roku výstavby vo vysokom štádiu realizácie. Všetky objekty už dosiahli štádium hrubej stavby a na prvých dvoch budovách, kde budú kancelárie, sa už odhaľuje definitívna podoba projektu. Je úplne očividné, že developer Omnia Invest urobil v tomto smere výrazné zmeny.

Čítať viac

Projekt Green Atrium má územné rozhodnutie

28.06.2019 10:15:00 Adrian Gubčo

Development v Ružinove rozhodne nespí. Okrem viacero rozbehnutých projektov napreduje aj príprava nových. Okrem včerajšej informácie, že mestská časť vydala územné rozhodnutie pre projekt Nového Apolla, získal rozhodnutie aj rezidenčný súbor Green Atrium od developera JAGR, s.r.o.

Čítať viac

Projekt Teslova v Ružinove už rastie

20.06.2019 08:23:00 Adrian Gubčo

Na Teslovej ulici v Ružinove už začína rásť projekt Teslova od spoločnosti Inter Development. Ide o jeden z menších bratislavských developmentov, ktorý však intenzifikuje prostredie v okolí tejto časti Bajkalskej ulice. Rušná mestská trieda tak získa ďalší kúsok, ktorý ju postupne mení na ešte mestskejšiu.

Čítať viac

Omnia odhaľuje novú podobu a spúšťa výstavbu

03.06.2019 07:40:00 Adrian Gubčo

Popri Tomášikovej ulici v Ružinove sa po rokoch príprav konečne spúšťa výstavba projektu Omnia, ktorý do populárnej časti Bratislavy prinesie ďalšie byty a kancelárie. Developerom je spoločnosť Omnia Invest, ktorá odhalila aj nový vizuál projektu.

Čítať viac

Omnia Business Center žiada o stavebné povolenie

26.02.2019 13:30:00 Adrian Gubčo

Transformačná zóna v mestskej časti Ružinov, v blízkosti Martinského cintorína, môže čoskoro dostať nový prírastok – spoločnosť Omnia Invest tu pripravuje výstavbu komplexu Omnia Business Center s kanceláriami aj bývaním.

Čítať viac

Inter Development sa aktivizuje

10.11.2017 13:30:00 Adrian Gubčo

Developer Inter Development, ktorý v Bratislave už realizuje projekt Park pod Kolibou, sa v poslednej dobe aktivizuje a predstavil hneď dva nové projekty. Jeden z nich vyrastie priamo nad realizovaným projektom a ponesie názov ZigZag, druhý vznikne v Ružinove a podľa ulice, kde sa nachádza, sa volá Bývanie Teslova.

Čítať viac

Novinky z Ružinova

14.08.2017 09:00:00 Adrian Gubčo

Veľmi populárna rezidenčná štvrť Ružinov ešte stále obsahuje niekoľko voľných či nevhodne a nedostatočne využívaných plôch, ktoré sú ideálne pre výstavbu nových polyfunkčných celkov. Neprichádzajú však len developeri prevažne rezidenčných projektov, ale, čo je potešiteľné, aj administratívnych. Okrem toho, niekoľko ďalších projektov napreduje vo výstavbe.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube