Author photoAdrian Gubčo 15.08.2019 12:00

Novinky z Ružinova, august 2019

Mestská časť Ružinov patrí k tým, kde je preferovaná rozvoľnená zástavba pred kompaktnou mestskou štruktúrou. Ide o prežitý koncept, našťastie, viaceré nové developmenty menia dlhodobo slabo využívané pozemky a dávajú im novú funkciu. Podobné transformácie sú potrebné, ak chce mesto Bratislava zlepšiť nielen priestorovú, ale aj ekonomickú a ekologickú efektivitu.

Teslova

Teslova od Inter Development je jeden z menších projektov, do bezprostredného okolia však vstupuje výrazne vyššou mierkou – lokalite na rozmedzí Bajkalskej a Teslovej ulice totiž dominujú rodinné domy, ktoré sa budovali ešte pred výstavbou podstatnej časti Ružinova.

Nový projekt nahradil jeden z takýchto domov, ako aj jeho nezastavaný dvor, a v päťpodlažnej budove prináša 15 bytov a 3 apartmány. Hoci ide o rušnú lokalitu, predaj ide (išiel) dobre – predané sú všetky jednotky. Developer, spoločnosť Inter Development, podriadil návrh domu vlastnostiam lokality, budova tak sama tvorí akúsi hlukovú bariéru voči Bajkalskej, čo umožňuje vznik pokojného dvora.

Projekt sa pomaly blíži k dosiahnutiu hrubej stavby, hoci plne dokončený má byť až na jar 2021. Do lokality neprinesie len bývanie, ale aj drobnú občiansku vybavenosť, orientovanú do Bajkalskej. To mierne zjemní pôsobenie veľkej holej fasády, ktorá bude do ulice orientovaná, rovnako ako možné využitie popínavých rastlín, ak budú splnené vizualizácie.

Bajkalská bude pôsobiť o niečo mestotvornejšie, čo je v prípade kľúčovej mestskej triedy správne. Ďalšie pokračovanie výstavby by bolo nadmieru vhodné, najmä v prípade zástavby na západnej strane Bajkalskej, kde sa dnes nacháda objekt so stavebnými a interiérovými štúdiami. Ide o pozemok, kde by nemusela prekážať ani vertikálna dominanta.

Bajkalská patrí k niekoľkým bratislavským lokalitám, kde považujem za akceptovateľné osádzať aj výškové budovy, čo je dané jej veľkou dopravnou kapacitou, významom a existenciou iných vysokých objektov. Podobné veľké mestské križovatky sú aj tradične v urbanizme považované za miesta, kde sú výškové budovy kompozične vhodné.

Preto bude zaujímavé pozorovať, aký zámer sa v budúcnosti na tomto mieste objaví. V minulosti uvažovaný ohavný polyfunkčný dom Saida s 22 podlažiami to však pravdepodobne nebude.

 

Výstavba Omnie

 

Omnia

Kým Teslova nahradila starý rodinný dom, Omnia nahrádza staré skladové a výrobné objekty, na ktorých mieste vznikne obytno-kancelársky komplex. Súčasťou projektu je aj prepojenie Tomášikovej ulice a Trnavskej cesty, medzi ktorými sa projekt nachádza.

Development od spoločnosti Omnia Invest je súčasťou dlhodobejšej premeny lokality, za ktorou táto spoločnosť (resp. jej matka) stojí. Už v minulosti tu pribudli kancelárske či retailové objekty, hoci ich celkový rozsah nedosahoval veľkosť súčasného projektu. Ten je tvorený štvoricou šesťpodlažných objektov v riadkovej zástavbe, kde budú dva okrajové obsahovať rezidencie, kým dva vnútorné budú kancelárske.

Bytov a apartmánov by tu malo celkovo vzniknúť 112, dnes sú predané alebo rezervované úplne všetky, čo je pri danom stave výstavby slušný úspech. Kancelárie dosahujú celkovú výmeru 11.160 metrov štvorcových, pričom developer ponúka okrem prenájmu aj možnosť predaja za 1,7-tisíc eur za meter štvorcový. Výmera retailu presahuje 1,7-tisíc metrov štvorcových, očakávaný je vznik obchodov, reštaurácii či streetfoodových prevádzok.

Architektúra jednotlivých objektov je jednoduchá, no moderná a solídna. Tak kancelárskej, ako aj rezidenčnej časti budú dominovať veľké presklenné plochy okien, zjednocujúcim prvkom bude aj pasáž, ktorá bude prepájať jednotlivé objekty a ich nádvoria, ktoré budú parkovo upravené, s výnimkou priestoru medzi objektami A a B, kde bude spomínané dopravné prepojenie. Autorom architektúry je kancelária FVA Architekti.

Aktuálne sa na pozemku budujú základy a pomaly začínajú rásť podzemné podlažia. Dokončenie a kolaudácia komplexu sa očakáva v prvej polovici roka 2021. Doteraz prakticky nevyužité územie sa týmto projektom otvorí a stane aktívnnou súčasťou Ružinova a mesta.

 

Omnia. Zdroj: Omnia Invest

 

Green Atrium

Projekt Green Atrium je ďalším, ktorý mení funkciu existujúceho pozemku, kde sa doteraz nachádzali staršie nehodnotné objekty s kanceláriami. Namiesto nich vyrastie obytný komplex, ktorý rozvinie koncepciu načrtnutú susedným vydareným projektom Domino. V starších materiáloch sa na tomto mieste nachádza aj projekt priamo označovaný ako Domino 2.

Podľa najnovších informácií, projekt má právoplatné územné rozhodnutie a čoskoro bude pravdepodobne podaná žiadosť o stavebné povolenie. Na Trnavskej ceste tak vznikne polyfunkčný blok s deviatimi nadzenými podlažiami, 81 bytmi, takmer 1,2-tisíca metrami štvorcovými a viac ako 600 metrami štvorcovými retailu. Vnútroblok bude parkovo upravený, pod ním vznikne parkovanie s 240 parkovacími miestami.

V tejto chvíli ešte nie je presne známe, kedy sa spustí výstavba, ak by ale developer, JAGR s.r.o., spustil práce hneď po obdržaní stavebného povolenia a toto bolo vybavené čím skôr, výstavbu predpokladám medzi rokmi 2020-2021, s odovzdávaním bytov azda na začiatku roka 2022.

Zatiaľ nie sú známe lepšie vizualizácie ako otrasný ilustračný obrázok z EIA. Architektúru spracúva kancelária P.S. Arch (alebo architektonické štúdio Zeppelin), ktorá síce nepatrí k popredným pracoviskám, výsledok však nemusí byť ani najhorší – hoci v kontakte s Dominom či N!dom je latka nastavená vcelku vysoko.

Každopádne, Trnavská cesta príde o ďalší nevhodne využitý pozemok a posilní svoj imidž širokej triedy, okolo ktorej by mala vznikať mestotvorná zástavba vhodnej mierky. Tento vývoj musí v budúcnosti pokračovať prestavbou aj ďalších parciel, kde ostáva miesta pre výstavbu viac ako dosť.

 

Zdroj: JAGR s.r.o. / EIA

 

Záver

O Ružinove vládne nesprávny populárny konsenzus, že sa neúmerne zahustil a že nové stavebné vstupy sú tu nevhodné. Ide o argument, s ktorým šermuje azda každý kandidát na funkciu, pričom využíva fakt, že verejnosť tento názor do veľkej miery zdieľa.

V skutočnosti sa však v tejto mestskej časti, vrátane jej zastavaných častí, nielen okrajov v podobe záhradkárskych osád či greenfieldov, nachádza obrovský priestor pre zahusťovanie bez toho, aby sa ktokoľvek mohol cítiť poškodený alebo by sa jeho životný komfort po výstavbe (nie počas, ale to je na inú debatu) zhoršil. V doterajšom vývoji pribudlo v celej mestskej časti len málo projektov, ktoré by jej vyslovene uškodili alebo by ju neúmerne zaťažili, a ak áno, väčšina z nich je aj tak koncentrovaná v jednej oblasti okolo Jégého ulice a Ružovej doliny.

Do veľkej miery však ide o developmenty vychádzajúce zo starých a neaktuálnych schém. Tie aktuálne už oveľa citlivejšie narábajú s lokalitami, kde vznikajú, a skôr ich dopĺňajú, ako by sem násilne vstupovali. Okrem toho do stále výrazne monofunkčného sídliska bez aktívneho parteru a s málo využívaným verejným priestorom vnášajú funkcie, ktoré ho môžu ďalej oživiť a priniesť mu nových užívateľov.

Ružinov predstavuje jednu z mestských častí, kde je najvhodnejšie ďalej vstupovať s novou výstavbou. Našťastie, aj napriek odporu časti verejnosti sa to darí, čím sa štvrte v Ružinov stávajú lepšími a atraktívnejšími pre život.

 

Prečítajte si viac o potrebe hustoty v mestách, ako aj odbornú publikáciu na túto tému.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Teslova, 3.8.2019
  • Zdroj: Inter Development
  • Omnia, 3.8.2019
  • Zdroj: Omnia Invest
  • Budúce miesto Green Atrium, za stromami, 3.8.2019
  • Zdroj: JAGR s.r.o. / EIA

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube