YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 15.04.2019 10:05

Stein2 je pred dokončením, Staré Mesto má ďalší rehabilitovaný mestský blok

V týchto týždňoch sa dokončuje výstavba projektu Stein2, ktorý mení prakticky celý mestský blok z opusteného priemyselného areálu na aktívnu súčasť mesta. Okrem rezidenčnej časti finálnu poobu získava aj kancelárska, dokončiť ešte ostáva verejné priestranstvá, hoci tieto si na ideálnu podobu ešte nejakú dobu počkajú.

Pôvodný pivovar začal vznikať na tomto mieste už v roku 1871, priemyselný areál však bol ťažko poškodený Druhou svetovou vojnou, po ktorej museli zrovnať so zemou viacero objektov a nahradiť ich novými. V tomto období však každopádne vznikla aj najcharakteristickejšia budova Steinu, kvasiareň s výraznou kupolou, ktorá sa ako jediná zachovala.

Výroba v areáli sa ukončila v roku 2007, kedy ho získal developer Orco s veľkými plánmi, ktoré zhatila kríza. Stein opäť menil majiteľa v roku 2013, kedy sa novým vlastníkom stala spoločnosť Dreamfield Properties, spojená s MiddleCap Investments. Partnerom projektu sa stala spoločnosť YIT Slovakia, ktorá naďalej rozvíjala rezidenčnú časť developmentu, kým administratívna bola v réžii AMW Development, dcérskej spoločnosti MiddleCapu.

Výstavbe predchádzala rozsiahla asanácia, v rámci ktorej zaniklo v podstate všetko s výnimkou spomínanej kvasiarne. Išlo o vcelku kontroverzné rozhodnutie, napriek tomu však treba otvorene povedať, že aj pomerne prirodzené – daná lokalita patrí v rámci Bratislavy k mimoriadne atraktívnym, preto je zrejmé, že súkromný vlastník sa rozhodol pre maximum možného. V tomto prípade to však nie je nič zásadne negatívne.

 

Z pôvodného priemyselného areálu zostala zachovaná jedine Spilka - resp. kvasiareň s charakteristickou kupolou

 

Nový development má podobu polyfunkčnej mestskej blokovej štruktúry, vymedzenej ulicami Legionárska, Blumentálska a Bernolákova, hoci do nového dvora je zasadený ešte jeden objekt, ktorý ho rozdeľuje na dva. Jeden z nich s názvom Steinov dvor slúži aj ako akási pešia pasáž, kým druhý je privátnym dvorom pre rezidentov. Administratívna časť sleduje líniu Legionárskej ulice, ktorá má charakter rušnej mestskej triedy, rezidenčná je orientovaná do pokojnejších ulíc.

Rezidencie boli budované po etapách, z pôvodne zamýšľaných piatich developer zúžil ich počet na štyri. Ako prvý vznikol osempodlažný objekt vnútri nového dvora, po ktorom nasledovali rovnako osempodlažné budovy od Blumentálskej ulice. Ako posledné boli dobudované vchody od Bernolákovej ulice, kde sa na hrane námestia pred Evanjelickým kostolom nachádza najvyššia časť komplexu s deviatimi nadzemnými podlažiami. Práve v tejto časti projektu dnes prebiehajú posledné úpravy.

Celkovo vzniklo v projekte 408 bytov, ktoré možno označiť ako vyšší stredný štandard, kam nepochybne patrí aj cenami. V tomto developer zúročil atraktivitu lokality, no klienti odpovedali pozitívne – voľné ostávajú posledné dva byty (oba päťizbové), rezervovaných je 16 bytov, t.j. prakticky všetko je vypredané. Developer tak môže hovoriť o jednoznačnom úspechu.

Vyplniť ešte ostáva obchodné jednotky v parteri, ktorý vznikol v kontakte s okolitými ulicami a je aktívny po celom obvode projektu. Celkovo to je približne 1.450 metrov štvorcových, čo je dostatok na to, aby dokázala priamo v Steine vzniknúť základná vybavenosť, no po prihliadnutí na okolie do vzdialenosti jednej zastávky električkou má development skutočne k dispozícii veľmi bohaté pokrytie službami. Do veľkej miery by to mohlo redukovať potrebu dopravovať sa automobilom, každopádne však vzniklo 581 miest.

 

Námestie pred kostolom nebude siahať až po kostol, keďže developer nemá k dispozícii pozemky

 

Poslednou výzvou tak ostávajú verejné priestranstvá. Okrem rekonštrukcie časti Blumentálskej a Bernolákovej ulice, a samozrejme aj vzniku Steinovho dvora, bude kľúčovým exteriérovým priestranstvom prístupným aj pre verejnosť nové námestie pred Evanjelickým kostolom, ktoré tvorí istú formu predĺženie Kmeťovho námestia, ktoré sa nedávno dočkalo príjemnej obnovy. Z priebehu prác je zrejmé, že svojmu úseku venuje YIT Slovakia pozornosť, nanešťastie však má táto revitalizácia slabinu: priestor tesne pred kostolom ostáva zanedbaný.

Dôvod je prostý – plocha nie je v majetku developera, ale Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislava, ktorý ju dal do správy cirkvi. Tá má očividne iné plány, resp. nebola schopná sa s developerom skoordinovať na spoločnom postupe. Výsledkom by tak mohol byť kuriózny prípad, kedy síce súkromná spoločnosť vybuduje časť vhodného nástupu ku kostolu, ale samotná cirkev zneguje snahu o celkové skvalitnenie okolia.

Z tohto dôvodu som oslovil primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Matúša Valla, aby situáciu priblížil a pokúsil sa zjednať nápravu. Primátor potvrdil, že o probléme vie a aj z toho dôvodu plánuje zvolať koordinačné stretnutie medzi mestom, developerom a Evanjelickou cirkvou, aby sa vec doriešila. Hoci považujem za málo pravdepodobné, aby sa s rekonštrukciou ďalšej časti začalo ešte v priebehu apríla, kedy má byť dokončený aj zvyšok námestia, určitá nádej na to, že nakoniec komplexnou premenou prejde celý priestor, a to v dohľadnom čase, existuje.

 

Zdroj: YIT Slovakia

 

Ak sa tak stane, bude možné konštatovať, že bývalý pivovar prešiel totálnou transformáciou, ktorá zvýšila kvalitu bloku a do lokality priniesla život a príjemnejšie prostredie. Hoci po architektonickej stránke nie je Stein2 zázrakom, nie je ani žiadnou hanbou – využitie režného muriva (tehličiek) v kombinácii s triezvou farebnosťou dodalo projektu solídny a nerušivý výraz, veľmi dobrá je práca s mierkou aj členením fasád. Architekt Ivan Kubík tak zrealizoval citlivý development, hodný danej lokality.

Isteže sa dá diskutovať o tom, či sa z pôvodného areálu nemalo a nedalo zachovať viac a s viac diverzifikovanou ponukou funkcií, táto debata by však možno našla istejšiu pôdu dnes ako v čase, kedy vznikal projekt Stein2. To však neznamená, že ide o premrhanú príležitosť – práve naopak, Bratislava získala dobrú mestskú zástavbu a okraj centra mesta nový impulz, ktorý zintenzívni aktivitu v okolí. A to sú veci, ktoré Hlavné mesto veľmi potrebuje.

Stein2 je preto napriek všetkému úspech. Bolo by len dobré, aby takéto (a lepšie) projekty vznikali aj naďalej. Potenciál pre to stále existuje.

 

Fotografie z 4.4.2019. Pozrite si viac vo fotoalbume projektu

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: YIT Slovakia
  • Zdroj: YIT Slovakia

Súvisiace články

Promenáda pred kostolom na Legionárskej sa konečne dobuduje

14.04.2021 14:01:20 Adrian Gubčo

Spolu s dokončením rezidenčnej časti projektu Stein2 od developera YIT Slovakia vznikol v predĺžení Kmeťovho námestia smerom k tzv. Novému evanjelickému kostolu na Legionárskej príjemný verejný priestor – „promenáda“. Nelogicky však ostáva zakončený nevzhľadnou betónovou plochou, oplotením a parkoviskom. Čoskoro by sa to mohlo zmeniť.

Čítať viac

Park pri Stein2 čaká zmena: vznikne nová bratislavská promenáda?

15.06.2020 14:26:50 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ Projekt Stein2 od developera YIT Slovakia v spolupráci s MiddleCap Group (vtedy ešte AMW Development) nepriniesol len vznik kancelárskych kapacít a bytových domov, ale aj vytvorenie nových verejných priestorov. Okrem privátneho dvora je to najmä časť budúcej promenády medzi Kmeťovym námestím a Novým evanjelickým kostolom. Víziu však môžu narušiť plány Starého Mesta a STU vybudovať tu priestor pre škôlku.

Čítať viac

Na Steine2 prebiehajú posledné úpravy, Spilka získala finálnu podobu

21.06.2019 09:00:00 Adrian Gubčo

Multifunkčný projekt Stein2 je prakticky kompletne dokončený. Na developmente prebiehajú už len finálne úpravy, čo sa netýka len rezidenčnej časti, ktorá bola hotová skôr, ale aj poslednej fázy kancelárskej časti v podobe rekonštrukcie Spilky, jedinej zachovanej súčasti pôvodného areálu pivovaru Stein.

Čítať viac

Vznikne pri Steine2 nové námestie?

12.06.2019 06:45:00 Adrian Gubčo

S dokončovaním projektu Stein2 sa v bezprostrednom okolí realizujú aj finálne práce na úprave verejných priestranstiev. Najkrajšie z nich by mohlo vzniknúť v predĺžení Kmeťovho námestia až k Evanjelickému kostolu na Legionárskej. Ideu však brzdia komplikované vzťahy v území. Podarí sa ich prekonať a vybudovať atraktívne námestie so zeleňou?

Čítať viac

Pri Steine vzniká nový verejný priestor

22.02.2019 08:30:00 Adrian Gubčo

Projekt Stein sa blíži k dokončeniu, s čím súvisí aj ukončovanie prác v bezprostrednom okolí. Na mieste, kde sa predtým nachádzalo bunkovisko a zariadenie staveniska, v týchto dňoch vzniká verejný priestor, ktorý bude predĺžením Kmeťovho námestia.

Čítať viac

Stein2 sa blíži k dokončeniu

21.01.2019 09:30:00 Adrian Gubčo

Rezidenčná časť projektu Stein2, ktorý vznikol na mieste niekdajšieho pivovaru Stein, získava finálne kontúry. Takmer dokončené sú už všetky fasády a realizujú sa exteriérové úpravy. Jeden z najmestskejšie pôsobiacich projektov v Bratislave bude v priebehu tohto roka dokončneý.

Čítať viac

Construction update: Stein2, 03.07.2018

11.07.2018 10:00:00 Adrian Gubčo

Projekt prestavby celého mestského bloku, kde sa kedysi nachádzal areál pivovaru Stein, sa dostáva do finálnych fáz. Prvé časti projektu sú už dokončené a všetky zvyšné sú už prinajmenšom v štádiu hrubej stavby.

Čítať viac

Stein2 spúšťa predaj poslednej etapy

21.03.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

Developer YIT Slovakia dáva do predaja byty v poslednej etape projektu Stein2. Pôvodne ich malo byť päť, štvrtá a piata však boli spojené do jednej. Posledná časť komplexu je už vo výstavbe.

Čítať viac

Construction update: Stein2, 2.12.2017

05.12.2017 09:20:00 Adrian Gubčo

Stein2, pomerne rozsiahly projekt premeny celého mestského bloku pod hlavičkou dvoch developerov, YIT Slovakia developujúceho rezidenčnú časť a AMW Development developujúceho administratívu, má dokončené prvé časti.

Čítať viac

Predaj bytov v tretej etape Stein2 spustený

25.09.2017 08:30:00 Adrian Gubčo

Developer YIT Slovakia spúšťa predaj bytov v tretej etape projektu Stein2. O tomto dátume som písali už dávnejšie a skorý začiatok predaja potvrdzovalo aj tempo výstavby - tretia etapa rezidenčnej časti tohto väčšieho developmentu už rastie.

Čítať viac

Odhaľuje sa budúcnosť Spilky v projekte Stein2

30.08.2017 10:30:00 Adrian Gubčo

Po Blumentali, na ktorý sme sa pozreli v minulom článku, je Stein2 ďalším väčším projektom, meniacim okolie Račianskeho mýta. Rozsiahla premena niekdajšieho priemyselného areálu pivovaru na polyfunkčný blok s bývaním a kanceláriami developujú spoločnosti YIT Slovaka a AMW Development. Zároveň sa konečne odhalili zámery s budovou tzv. Spilky, ktorá sa ako jediná budova z pivovaru zachovala.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube