Author photoAdrian Gubčo 09.07.2021 16:21

Petržalka je o krok bližšie k svojmu centru, Petržalka City odhaľuje prvú etapu

Mestská časť Petržalka by mohla v dohľadnej dobe získať svoje skutočné centrum. Odhalená bola prvá etapa rozsiahlejšieho developmentu Petržalka City, ktorý vyplní časť priestoru tzv. Centrálnej rozvojovej osi. Ide o miesto, kde sa dlhodobo počíta so vznikom mestotvornej zástavby a občianskej vybavenosti. Teraz sa zdá, že sa táto vízia začína postupne napĺňať.

Zdroj: IURIS / EIA

Zdroj: IURIS / EIA

Sídlisko Petržalka vzniklo ako výsledok medzinárodnej urbanistickej súťaže, organizovanej v roku 1967. Z 84 architektonických kolektívov bolo vybraných 5 víťazov, ktorých návrhy najlepšie zodpovedali dobovej predstave o budúcnosti tejto časti Bratislavy: na pravom brehu Dunaja mala vzniknúť mestská štvrť, ktorá bude kvalitnejším náprotivkom staršej časti mesta a bude sa vyznačovať atraktívnymi triedami, mnohotvárnymi verejnými priestranstvami a zastúpením všetkých mestských funkcií. Autori sídliska spojili päť víťazných návrhov a postupne sa začala realizovať výstavba.

Pôvodné veľkolepé plány sa však nenaplnili. Ako upozorňuje autorka publikácie Atlas sídlisk, profesorka Henrieta Moravčíková, zámery sa realizovali len čiastočne bez hlavnej komunikačnej osi s vybavenosťou. Sídlisko ostalo prevažne monofunkčné a do veľkej miery závislé od vnútorného mesta. Po páde socialistického režimu sa vybavenosť čiastočne doplnila a zlepšilo sa aj spojenie s centrom Bratislavy, hlavná os ale ostáva stále nedobudovaná.

Zmeniť sa to má čoskoro. Už v dohľadnej dobe by sa mala v centrálnej časti Petržalky, kde mala pôvodne vzniknúť línia metra, resp. rýchlodráhy, vybudovať nová električková trať. S jej výstavbou sa uvoľnia stavebné uzávery v okolí trate a postupne sa začne s urbanizáciou územia. Kľúčovým je pritom priestor medzi Rusovskou cestou, Gessayovou, Romanovou a Chorvátskym ramenom. Práve v tomto území má výhľadovo vzniknúť jadro mestskej časti. V južnej časti tohto priestoru má zároveň vzniknúť aktuálne predkladaný projekty.

Plocha je v Územnom pláne označovaná ako rozvojová a určená pre výstavbu bývania a občianskej vybavenosti spoločne s parkami a sadovníckymi úpravami. Plochu má v dlhodobom prenájme spoločnosť IURIS, ktorá v spolupráci s Hlavným mestom a Kanceláriou Hlavnej architektky už dlhšie pracuje na koncepcii rozvoja územia. Do desiatich rokov tu majú pribudnúť byty, kancelárie, obchody, športoviská, kultivované zelené plochy, ako aj verejná občianska vybavenosť.

V prvej etape, umiestnenej najmä vo väzbe na Romanovu ulicu, vznikne predovšetkým rezidenčná zástavba s prímesou obchodov a služieb, príp. športoviskami a verejnými priestranstvami. Ako uvádzajú autori návrhu, architekti z kancelárie Pantograph, koncepcia je postavená na komplementarite (vzájomnom dopĺňaní) mestského a prírodného charakteru. Mestotvorne bude pôsobiť predovšetkým prostredie popri električkovej trati, kde vznikne aj akýsi bulvár v línii Jantárovej ulice, kým prírodný charakter sľubuje prítomnosť Chorvátskeho ramena, parky v jeho okolí aj rozvoľnený spôsob zástavby smerom k vodnej ploche.

Vzniknúť by mala štvorica nových objektov. Budova B1 bude doskovým domom, tvoriacim obalovú zástavbu v dotyku s bulvárom. Budova bude mať deväť nadzemných podlaží, z toho dve podlažia bude tvoriť parter, pred ktorým bude umiestnený široký chodník a stromoradie. Južná časť budovy bude predovšetkým rezidenčného charakteru s bytmi obrátenými najmä k ramenu, kým v severnej vzniknú samostatné kancelárie. Prevažovať by mali jedno- až trojizbové byty. Architektúra domu sa bude líšiť v závislosti od orientácie buď k ramenu, alebo bulváru, kde bude "uzavretejšia".

Vo vnútri územia vznikne dvojica bytových domov C1 a C3. Osadená bude v „obytných dvoroch“ a pôjde o prvú časť budúcej rozvoľnenej štruktúry smerom k ramenu. Pôjde o bodové objekty nepravidelného tvaru, natočené tak, aby zaručovali optimálne presvetlenie (typický prvok tvorby Pantographu, pracujúceho s parametrickou architektúrou), a zároveň umožňovali priečny pohyb územím. Dom C1 bude mať 15 nadzemných podlaží, C3 7 podlaží. Nachádzať sa tu budú už aj väčšie byty, a to najmä v dome C3.

Napokon, poslednou budovou bude polyfunkčný objekt C2. Pôjde o trojpodlažnú stavbu, ktorá bude dominantou južného námestia, teda hlavného stretávacieho verejného priestoru v južnej časti zóny. Pôjde o miesto akéhosi styku medzi bulvárom a Chorvátskym ramenom, pričom v C2 bude umiestnená vybavenosť – na prízemí kaviareň, na zvyšných dvoch podlažiach športovisko (podľa dokumentácie lezecká stena). Objekt má byť zvonka v čo najväčšej miere minimalistický.

Celkovo by malo vzniknúť v prvej etape Petržalka City 199 bytov pre približne 542 obyvateľov, 3,5-tisíc metrov štvorcových kancelárskych plôch a takmer 3-tisíc metrov štvorcových retailu. Obsluha bude zabezpečená 469 parkovacími miestami. Developer odhaduje stavebné náklady na prvú etapu na 44 miliónov eur.

Projekt je dnes v posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA), výstavba by mohla (vcelku realisticky) prebehnúť medzi 4Q 2022 a 3Q 2025. Na prvú etapu nadviažu ešte minimálne tri ďalšie.

 

Zastavovacia situácia projektu. Na bulvári vzniknú kruhové objazdy, ktoré majú zabrániť jeho zmene na tranzitnú komunikáciu. Zdroj: IURIS / EIA

 

Z predstavených podkladov aj doteraz známych informácií o projekte a koncepcii celej zóny sa zdá, že Petržalka City predstavuje (resp. bude predstavovať) kompromis medzi požiadavkami na mestskosť a s tým spojenú adekvátnu hustotu jej nového centra, a dopytom po zachovaní maxima zelených plôch a parkov v okolí Chorvátskeho ramena. Pás v dotyku s vodnou plochou, rovnako ako celé dnes nezastavané územie, je vnímané ako vzácna zeleň – hoci ide väčšinou len o nálety v dôsledku dlhodobého zanedbávania lokality. Napriek tomu je nemálo obyvateľov za zachovanie status quo bojovať, príp. zmeniť svoje volebné preferencie.

Status quo však nie je možné zachovať. V najbližších rokoch by tu mala konečne vzniknúť desaťročia sľubovaná os kapacitnej verejnej dopravy. Či už ide o metro, rýchlodráhu alebo električku, s nimi vždy prichádza aj mesto a rozvoj. Zvlášť to platí v prípade veľkej a ľudnatej štvrte, ktorá je celá navrhnutá tak, aby tu táto zástavba raz pribudla. Developmentu sa tak nemožno vyhnúť. Otázkou je, v akej bude kvalite a čo Petržalke prinesie.

IURIS má za sebou niekoľko developmentov, z ktorých najväčšiu pozornosť púta N!do, kde aktuálne pribúda už druhá etapa. Na projekt robil architektonickú súťaž, v ktorej sa presadila kancelária GRIDO. Prvá etapa polyfunkčného súboru oprávnene získala ocenenie CEZAAR, čo svedčí nielen o kvalite architektov, ale aj investora, ktorý nemal záujem o najlacnejšie riešenie. Na rozvoj územia v Petržalke si prizval urbanistov z kancelárie Alexy & Alexy a architektov z Pantographu, ktorí patria v tomto smere k slovenským špičkám.

Pre obyvateľov Petržalky to znamená vznik moderného srdca mestskej časti, ktoré prinesie množstvo služieb, nové byty a pracoviská, možnosti pre šport, ale aj verejné priestranstvá na oveľa vyššej úrovni. Kým pravý breh Chorvátskeho ramena má na tomto úseku akú-takú úroveň, o ľavom to nebolo možné donedávna povedať. Zmenu priniesol až vznik veľkého detského ihriska (investorom bol IURIS) a vybudovanie chodníka. Väčšina plochy však ostáva aj naďalej ako predtým, zanedbaná, prakticky nevyužívaná a smutná. V blízkej budúcnosti sa však môže zmeniť na skutočný park. Naplniť sa môže aj sen viacerých aktivistov, aby tu vznikol petržalský centrálny park.

Obyvatelia mestskej časti, a najmä blízkeho okolia, sú z tohto hľadiska čistými víťazmi: v priebehu niekoľkých rokov získajú nové, rýchle, pohodlné a ekologické spojenie do centra mesta, výrazne sa zlepší úroveň verejných priestorov aj prístup k Chorvátskemu ramenu, vzniknú nové premostenia cez rameno, pribudne tu množstvo služieb a možností pre trávenie voľného času a navyše sa rozšíri ponuka nehnuteľností – čo so sebou potiahne aj ceny v okolí. V Bratislave nie je veľa lokalít, kde si majitelia bytov môžu natoľko gratulovať (azda len v 500 bytoch, na Bielom kríži a pri Istropolise).

Čo sa týka širších benefitov, aspoň čiastočne sa Petržalka priblíži vízii 15-minútového mesta, teda oblasti, kde sa dá všetko podstatné vybaviť do 15 minút peši. Poklesnúť by tak mohol dopyt po automobilovej doprave, zlepší sa zdravie obyvateľov, keďže sa posilní chôdza, a v pešej dostupnosti bude aj väčší rozsah obchodov, čo by mohlo pomôcť lokálnej ekonomike. Výsledkom dobre nastaveného developmentu má byť vyššia kvalita života – a to je teraz vďaka Petržalka City možné.

 

Pozn.: Petržalka City v tomto prípade nie je zhodná s rovnomennými projektami na pravom brehu Chorvátskeho ramena. Tie boli alebo budú realizované inými developermi. 

DOPLNENIE: Do galérie boli doplnené nové vizualizácie zámeru. 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: IURIS / EIA
  • Severozápadný pohľad. Zdroj: IURIS / EIA
  • Situácia. Zdroj: IURIS / EIA
  • Zdroj: IURIS
  • Zdroj: IURIS
  • Staršia koncepcia projektu prešla úpravou a rozvoľnením. Zdroj: A. M. Architects

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube