Author photoAdrian Gubčo 02.03.2020 12:15

Ďalšie časti Slnečnice – Mesto sú pred dokončením, nasledovať bude rozvoj výškovej časti

V najväčšom bratislavskom rezidenčnom projekte rastie okrem nedávno prezentovaného sektoru Slnečnice – Viladomy aj hustejšie zaľudnená a zastavaná štvrť Slnečnice – Mesto.  Práce sa dnes sústredia na trojicu blokov južne od Ulice Zuzany Chalupovej A4-A6, po ktorých dokončení sa má spustiť realizácia výškových domov južne od zamýšľaného centrálneho parku.

Prvá rozostavaná časť Slnečnice – Mesto vzniká v severovýchodnej časti celej zóny, najbližšie k zástavbe Petržalky a k zóne Viladomy. Celá štvrť je zariaľ dostupná jedine prostredníctvom novovybudovanej Ulice Zuzany Chalupovej, napojenej na veľký kruhový objazd, ktorý je zároveň akýmsi vstupom do Petržalky z juhu.

Prvá trojica najmohutnejších blokov A1-A3 vznikla severne od novej ulice a v tejto chvíli je už plne dokončená. Každý z domov pripomína klasický blok s dvanásťpodlažnou výškovou severnou časťou, orientovanou do Panónskej cesty, a otvorenou južnou stranou. Vyvýšený vnútroblok je parkovo upravený a obsahuje menšie komunitné priestory. Bloky obsahujú približne 260 bytov, celkový počet dokončených bytov sa tak približuje k ôsmim stovkám.

Slnečnice – Mesto boli mienené ako kompaktnejšia a dostupnejšia forma bývania oproti Viladomom, rozsah a množstvo bytov zároveň umožnili stlačiť ceny natoľko, že Slnečnice – Mesto je zároveň aj jeden z dostupnejších bratislavských projektov. Predajnosť je vynikajúca: v celej trojici blokov sú voľné (resp. predrezervované) už len dva byty.

Developer Cresco Real Estate však nespí a postupne pridával ďalšie nové časti: na južnej strane ulice vzniká ďalšia trojica blokov A4-A6, usporiadaná vo forme riadkovej zástavby osempodlažných doskových domov so severojužnou orientáciou, vďaka čomu sa dosiahlo lepšie presvetlenie jednotlivých bytov. Priestory vnútri blokov sú parkovo upravené, medzi blokmi vznikli povrchové parkoviská.

Predajnosť je aj v tomto prípade veľmi dobrá, developerovi ostáva voľných už len šesť bytov v A4 (z 241), tri v A5 (z 230) a tri v A6 (z 224), t.j. 12 bytov z celkového počtu 695. Pri zarátaní aj predošlej trojice domov tak je v Slnečnice – Mesto takmer 1.500 bytov, čo znamená približne štyritisíc obyvateľov. Na tieto množstvá začína pomaly reagovať aj retailový sektor, domy majú totiž do Ulice Zuzany Chalupkovej orientované prenajímateľné jednotky, ktoré sa pozvoľna zapĺňajú. Potreby lokality zatiaľ z väčšej miery saturuje nákupné centrum Slnečnice Market.

Ulica začne byť skutočne aktívna až potom, ako sa byty naplnia a dokončia sa aj tri aktuálne rozostavané etapy. Viacmenej dokončené sú už domy v bloku A4, v prvej polovici tohto roka by sa mali dokončiť aj domy A5. A6 bude zhotovená do konca roka 2020. S postupným dokončovaním by sa mali otvárať aj priľahlé časti centrálneho parku.

 

Slnečnice - Mesto z budúceho líniového parku. Územie ešte musí prejsť radikálnou úpravou

 

Developer tak bude musieť už čoskoro rozbehnúť ďalšie časti projektu. Podobu prvej z nich predstavil len nedávno v podobe trojice bytových domov Slnečnice Pop, ktoré vzniknú západne od koridoru budúcej električkovej trate, ktorá sa má dobudovať v roku 2023.

Slnečnice Pop budú predstavovať relatívne najdostupnejšiu časť Slnečníc, čo v súčasnej trhovej situácii znamená, že o byty bude veľký záujem. Skutočne, developer potvrdzuje, že od spustenia predaja pred dvoma týždňami je už podstatná časť z prvého balíka bytov vypredaná. V priebehu tohto roka budú do predaja postupne odovzdávané ďalšie rezidencie.

Oveľa výraznejšou časťou Slnečníc by však mali byť výškové budovy, ktoré vzniknú južne od postupne budovaného centrálneho líniového parku naprieč celými Slnečnicami. Oficiálne sú tieto zóny nazývané B3, B4 a AB2, a okrem pätice (výhľadovo šestice) bodových vežových domov by tu mali pribudnúť aj tri mestské bloky.

Veže budú mať od 14 do 24 nadzemných podlaží a priamo nadviažu na centrálny park, hoci budú na mierne vyvýšenom teréne (pódiu). Trojica blokov medzi vežami a železničnou traťou zas bude mať osem nadzemných podlaží, vnútrobloky budú parkovo upravené. Celkovo sa očakáva v tejto časti projektu vznik až 1.515 bytov a 16 apartmánov, kde by malo žiť takmer 3,3-tisíc obyvateľov. K dispozícii budú mať viac ako 3,1-tisíc metrov štvorcových občianskej vybavenosti a 2.005 parkovacích miest.

Ide tak o podobné čísla ako v prípade celej doteraz vybudovanej časti Slnečnice – Mesto, z čoho je zrejmé, že predaj a výstavba tejto časti Slnečníc nejakú dobu zaberie. Kedy sa spustia, ostáva nateraz neznáme – development má síce k dispozícii kladné záväzné stanovisko Hlavného mesta, stále však chýba územné rozhodnutie. Práve územné rozhodnutie zo strany mestskej časti býva pre Cresco Real Estate signálom k spusteniu predaja bytov, keďže dáva do veľkej miery istotu, že sa projekt rozostavia.

Spustenie realizácie tejto časti Slnečníc tak vysoko pravdepodobne bude záležitosťou až budúceho roka, keďže developer len finalizuje potrebnú dokumentáciu pre územné konanie, po ktorom ešte bude nasledovať konanie stavebné. Cresco sľubuje, že v priebehu roka bude postupne odhaľovať informácie ku všetkým častiam deveopmentu.

 

Zóna Mesto s výškovou časťou. Zdroj: Cresco Real Estate / Compass Architekti

 

Slnečnice postupne rastú a veľkosťou sa už budú čoskoro približovať menším slovenským mestám. Svojim rozsahom asociujú výstavbu sídlisk v období socializmu, v kontexte Petržalky ale skôr o ďalší prírastok do tejto ľudnatej mestskej časti. Od pôvodnej zástavby sa však Slnečnice odlišujú nielen hustejšou zástavbou, ale aj silnejšou prítomnosťou komerčnej vybavenosti v lepšej pešej dostupnosti.

Celý development, vrátane Viladomov, je výsledkom urbanistickej koncepcie, ktorá vznikla ešte na začiatku 21. storočia a priebežne sa vyľaďuje, aby zodpovedala aktuálnym nárokom a potrebám. Táto koncepcia rátala so vznikom polyfunkčnej štvrte, ktorá bude obsahovať nielen bývanie, ale aj miesto pre prácu, nákupy a rekreáciu. Medzičasom táto idea prešla úpravami – pôvodné uvažovaný kancelársky kampus či veľké nákupné centrum boli prehodnotené a upravené na rezidenčné bloky – stále si však drží charakter, ktorý nové etapy pomerne dobre dopĺňajú.

Do veľkej miery je to dané tým, že urbanizmus štvrte má stále v rukách jedna kancelária, Compass Architekti, ktorí sú zároveň autormi všetkých doteraz postavených častí projektu, ako aj pripravovaných výškových častí a Slnečníc Pop. Architektonická úroveň jednotlivých častí projektu zodpovedá cieľovej skupine klientov, napriek tomu tu nevzniká vyslovene zlá architektúra. Najväčším problémom projektu ostáva zatiaľ ešte nedobudovaná občianska vybavenosť.

K tej patria predovšetkým predškolské a školské zariadenia, zdravotnícke zariadenia a verejné kultúrno-spoločenské zariadenia. Podľa developera by však malo ísť len o dočasný nedostatok, spôsobený absenciou kritickej masy obyvateľstva, ktorá by túto vybavenosť využívala, postupne sa to ale mení. Veľká spojená škola je už v príprave a má k dispozícii záväzné stanovisko.

Druhým problémom je zatiaľ aj čoraz menej dostatočná obsluha verejnou dopravou. V tomto smere si developer najviac sľubuje od dokončenia električkovej trate, ktorá mala byť v prevádzke už v priebehu tohto roka, neskôr mesto ešte za bývalého vedenia posunulo termín na rok 2021. Ani to sa však nepodarí stihnúť, aktuálne sa hovorí o roku 2023, čo však predpokladá maximálnu rýchlosť prípravy aj výstavby.

V tomto čase sa očakáva zriadenie autobusovej linky, ktorá bude slúžiť ako tzv. „feeder“, bude teda určená na prestup k električke. Druhou novinkou má byť cyklotrasa, ktorá bude pretínať celé územie cez líniový park. Jej prvé časti sú už vybudované, v budúcnosti bude viesť pravdepodobne až na populárnu dunajskú hrádzu.

Zo Slnečníc – Mesta sa tak pomaly stáva takpovediac skutočné mesto. Tento proces zaberie ešte takmer celú najbližšiu dekádu. Na jej konci Petržalka získa nielen tisíce nových bytov a obyvateľov, ale aj modernú okrajovú štvrť, ktorá, paradoxne, bude mesto asociovať ďaleko viac ako jej centrálne časti.

 

Fotografie z 2.2.2020. Pozrite si viac vo fotoalbume

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Cresco Real Estate

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube