Author photoAdrian Gubčo 29.03.2019 10:00

Construction update: Slnečnice – Mesto, 17.3.2019

Po aktuálnom pohľade na výstavbu prvej časti rezidenčného developmentu Slnečnice, teda Slnečnice – Viladomy, sa dnes pozrieme aj na postup výstavby sektoru Slnečnice – Mesto. Ide o súčasť projektu, v rámci ktorého vzniká na južnom okraji Petržalky v réžii developera Cresco Group najväčší rezidenčný zámer v Hlavnom meste, ako aj celá nová obytná štvrť.

Slnečnice – Mesto tvorí, ako je to už z názvu zrejmé, mestskejšiu a hustejšiu zástavbu bližšie k sídlisku, na druhej strane ide z hľadiska cien bývania aj o dostupnejšiu časť, čo je do veľkej miery dané práve rozsahom tohto sektoru. Po dobudovaní má ísť o alternatívu voči Petržalke, ktorá má vďaka svojmu modernistickému urbanizmu periférny charakter.

Dnes rozostavaná časť Slnečnice – Mesto sa vyznačuje kombináciou blokovej a riadkovej štruktúry vo väzbe na hlavnú Ulicu Zuzany Chalupovej, hoci v budúcnosti má byť ťažiskom územia centrálny park, ktorého základy už vznikajú južne od rozostavaných blokov A4-A6. Po dobudovaní týchto domov sa predpokladá spustenie realizácie zástavby južne od tohto parku, pričom by mali pribudnúť aj výškové budovy.

Predtým však treba dokončiť štvoricu blokov, okrem zmieňovaných A4-A6 je to aj blok A3, ktorý je identický s už dokončenými blokmi A1 a A2. Tento je tesne pred dokončením. Čo sa týka zástavby na južnej strane Ulice Zuzany Chalupovej, na bloku A4 sa pracuje na fasádach, blok A5 je len o málo pozadu. Výstavba bloku A6 je na úrovni piateho nadzemného podlažia (z ôsmich).

Aktuálne je v dvoch dokončených častiach, A1 a A2, odovzdaných približne 700 bytov s ďalšími 348 bytmi v bloku A3. Trojica mohutných bytových domov tak priniesla spoločne vyše tisícku bytov, kým zástavba na južnej strane Ulice Zuzany Chalupovej obsahuje celkovo 715 bytov. Ide rozhodne o veľkorysé bilancie, v príprave je však v rámci Slnečníc ešte ďalších 6-tisíc bytov. Nová štvrť sama osebe spravila z Cresca najväčšieho rezidenčného developera na Slovensku.

 

Mohutná mierka projektu môže pôsobiť šokujúco, zaručila však väčšiu finančnú dostupnosť bývania

 

Čo sa týka samotnej kvality bývania, dispozície, štandard a prevedenie sú nastavené tak, aby uspokojili širokú strednú triedu klientov, ide teda o veľmi racionálny kompromis jednotlivých aspektov. Na pomery bratislavských cien novostavieb sa tak dajú v Slnečniciach získať byty za relatívne dostupnejšiu cenu, s cenou za meter štvorcový okolo 2,3-tisíc eur. Voľných v zóne Mesto v tejto chvíli ostáva približne 148 bytov, len o málo viac ako vo Viladomoch (96).

S rastom počtu obyvateľov postupne rastie záujem o obchodné prevádzky v parteri jednotlivých objektov, ktoré sú prevažne orientované do hlavnej ulice. Postupne sa začínajú obsadzovať prvé priestory, ktoré uspokoja základné potreby obyvateľov, pre rozsiahlejšie nákupy však bol už pred časom vybudovaný retailový park Slnečnice Market v podobe dvojice „boxov“, kde sa okrem obchodov nachádza aj gastropasáž, trhovisko (aktuálne uzatvorené, hľadajúce „nový koncept“) či voľnočasové centrum.

Výhodou Slnečníc majú byť vonkajšie priestranstvá, keďže okrem zmieňovaného parku sa pozornosť venovala aj dvorom jednotlivých blokov, obsahujúcich detské ihriská. V tejto chvíli ide o nedstatočnú vybavenosť, zvlášť v porovnaní s Viladomami, ktoré obsahujú sériu ihrísk, športovísk alebo námestie, ktoré sú aj aktívne využívané, v budúcnosti by sa to však podľa tvorcov projektu malo zmeniť.

 

Líniový park, ktorý pretne celý sektor Slnečnice - Mesto, má byť v budúcnosti jedným z najsilnejších benefitov celého projektu

 

Tými tvorcami sú architekti z kancelárie Compass Architekti, ktorí sú spoluautormi urbanizmu aj architektúry celej doteraz postavenej časti Slnečníc. Projekt nesie ich typický rukopis s využitím obľúbených prvkov, ako sú pásové balkóny alebo dve ustupujúce najvyššie podlažia, ale aj vcelku citlivej farebnosti. V návrhu vonkajších priestranstiev Compassu sekunduje kancelária LABAK. Výsledkom je moderný výraz Slnečníc, ktoré sú v porovnaní s inými projektami podobného charakteru na celkom dobrej architektonickej úrovni.

Aktuálne budované časti projektu by mali byť v realizácii do prvej polovice roku 2021 (A3 bude odovzdané v priebehu niekoľkých mesiacov, A4 ku koncu roka 2019, A5 na začiatku roka 2020), v tomto čase bude vznikať aj líniový park. Dovtedy sa nepochybne rozostavajú aj ďalšie časti sektoru Slnečnice – Mesto, najpravdepodobnejšie výškové budovy južne od parku.

Daný rozsah štvrte si už bude vyžadovať aj vybudovanie ďalších prvkov vybavenosti a obsluhy, teda kvalitnejšiu verejnú dopravu či zariadenia školstva. Obe sú v pláne, pričom električková trať, ktorá spojí Slnečnice, resp. Južné Mesto s Petržalkou a centrom mesta, má už aj termím dokončenia – koniec roka 2023. Základná škola so strednou školou sú taktiež v pláne, ich koncept bol predstavený už pred časom.

 

Celkový koncept Zóny Mesto, vrátane nasledujúcich fáz. Zdroj: Cresco Group

 

Zo Slnečníc tak stále viac vzniká komplexná obytná štvrť, ktorá tvorí alternatívny pohľad na rozvoj Petržalky – a je nutné povedať, že ďaleko udržateľnejší a kvalitnejší, za predpokladu, že sa dobuduje sľubovaná vybavenosť. Samozrejme, všetko je limitované finančnými možnosťami nielen developera, ale aj klientov, čo znižuje možnosti pre prílišnú veľkorysosť.

Napriek tomu je viera, že okolo roku 2030 už bude na južnom okraji Petržalky vcelku kvalitné a moderné sídlisko, odôvodnená, a pre množstvo ľudí tak vznikne reálna alternatíva, ako zostať v meste namiesto úniku na predmestia – a to je mimoriadne pozitívny jav. Limitovanie suburbanizácie by malo byť všeobecným záujmom mesta, ktoré však musí vytvárať predpoklady pre dostatok výstavby priamo v intraviláne.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

 • Pohľad od Panónskej cesty
 • Ulica Zuzany Chalupovej
 • Blok A1 je už zabývaný
 • Blok A4
 • Blok A5
 • Blok A6
 • Blok A2
 • Ožívajúci parter prvého z blokov A1
 • V rámci budúceho parku už vzniká cyklotrasa, ktorá prepojí územie s hrádzou
 • Zóna Mesto. Zdroj: Cresco Group
 • Slnečnice - celkový pohľad. Zdroj: Cresco Group

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube