Author photoAdrian Gubčo 28.02.2022 18:23

Prvé časti Rínku Rača získavajú definitívnu podobu

Veľký račiansky polyfunkčný projekt Rínok Rača začína miestami získavať definitívnu podobu. Viaceré z desiatich hlavných stavebných objektov už sú na pohľad dokončené, kým ďalšie domy rastú. Rínok Rača prinesie do lokality výraznú zmenu, a to nielen kvôli stovkám nových bytov, ale aj vďaka novej občianskej vybavenosti alebo výrazným zmenám v dopravnej infraštruktúre.

Rínok Rača vzniká na mieste, kde v minulosti fungovali Vinárske závody Rača. Išlo o pomerne veľký areál v susedstve tzv. Nemeckého kultúrneho domu. Pôvodne sa nachádzali bokom od historickej Rače, po výstavbe sídlisk Experimentálka a Barónka sa však stali jej súčasťou. Výroba tu prebiehala, tak ako v mnohých bratislavských výrobných zónach, až do konca 20. storočia. Následný vývoj priniesol utlmenie výroby a chátranie podnikov. V zlom stave boli aj Vinárske závody.

Už v roku 2007 sa však začalo hovoriť o premene areálu a o jeho transformácii na mestskú polyfunkčnú zástavbu. Konkrétnejšie kontúry projekt získal v roku 2015, kedy spoločnosť Jurský obytný park 2 s.r.o., jedna z firiem, patriacich pod developera Bencont Group, predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) zámer „Vin-Vin Rača“. Išlo o veľký obytný súbor, tvorený deviatimi bytovkami v severozápadno - juhovýchodnom smere v trojradovej riadkovej zástavbe, doplnený o jeden objekt s občianskou vybavenosťou (prevažne kanceláriami). Priestory medzi budovami mali byť vyplnené zeleňou alebo parkovaním.

Projekt sa v takejto podobe nepáčil mnohým miestnym obyvateľom. To už tradične znamená spory a komplikácie, na čo musel developer reagovať viacerými ústupkami či investíciami do okolitej infraštruktúry a občianskej vybavenosti. Napriek tomu, zámer bol v súlade s Územným plánom a postupne prechádzal povoľovacím procesom. V roku 2018 sa spustili búracie práce na pôvodných závodoch a v roku 2019 aj samotná výstavba.

Tá sa teraz v prípade prvých domov chýli k záveru. Na základnom urbanistickom koncepte sa veľa nezmenilo, preto je Rínok Rača aj naďalej tvorený sériou domov v riadkovej zástavbe, s hlavnou fasádou smerom ku Kubačovej ulici. Prvá etapa je tvorená trojicou nižšie položených polyfunkčných budov, trojicou rezidenčných budov a objektom občianskej vybavenosti (sektory A-C), druhá je tvorená trojicou obytných domov (D). Výškovou dominantou bude dom A1 na nároží Kubačovej a Sadmelijskej, ktorý má 12, resp. 13 nadzemných podlaží (v závislosti od pohľadu z Kubačovej či Sadmelijskej). Ďalšie budovy sú nižšie, so siedmimi či ôsmimi nadzemnými podlažiami.

V tejto chvíli sú na štyroch domoch dokončené fasády, na jednej sa realizujú a posledná (výšková dominanta) je pred dosiahnutím plnej výšky. Pri druhej etape stavebník ešte len realizuje prvé podlažia dvoch domov, na treťom sa pravdepodobne len zakladá. Podzemné podlažie vzniká aj na objekte občianskej vybavenosti. Prirodzene, dokončené sú aj parkovacie kapacity pod sektormi A-C. V okolí developmentu sa realizujú úpravy dopravnej infraštruktúry, ktoré prinesú zlepšenie úrovne pešieho pohybu vytvorením priechodov pre chodcov a debarierizáciou. Tieto úpravy sú v súlade s Technickými listami mesta Bratislava.

Rínok Rača tak začína postupne získavať budúcu podobu. Polyfunkčný komplex bude obsahovať 474 bytov a apartmánov, v tejto chvíli je v ponuke ako voľných označených 33 rezidencií. Úplne vypredané, resp. bez dostupných bytov, sú tri bytovky – tie, ktoré sú v tejto chvíli už takmer úplne dokončené. Byty v Rínku Rača patrili v kontexte Bratislavy k tomu dostupnejšiemu, medzičasom však stúpli ceny aj tu – čo podnietilo developera k tomu, aby predaj spúšťal po vlnách a postupne reagoval na cenový vývoj. Štandard by mal byť priemerný, kým dispozície majú kolísavú úroveň. Nájsť tu možno aj veľmi zaujímavé, aj slabšie byty. V každom prípade ale nejde o nič katastrofálne. Okrem toho tu bude 835 parkovacích miest, väčšinou v garážach.

Keďže ide o veľký projekt a s veľkým rozsahom vybavenosti, klienti budú mať k dispozícii základné služby a obchody priamo v komplexe. Už potvrdenými nájomníkmi sú supermarket a drogéria, ktoré obsadili najväčšie priestory. K dispozícii je 15 ďalších, dve sú rezervované. Prístupné budú najmä od „promenády“, teda pešej pasáže pod najnižšie položenou trojicou domov. Čo je však dôležité, potvrdené je zriadenie verejnej materskej školy. V jednom z domov (C3) vznikne dvojtriedna škôlka pre 44 detí. Ide o výrazný rozdiel oproti iným projektom so škôlkami, štandardne sú totiž súkromné.

Prví obyvatelia by sa mali do projektu začať sťahovať v priebehu roka 2023. V tom istom roku chce developer spustiť aj prevádzku materskej školy. O čosi neskôr bude dobudovaná druhá etapa. Dá sa však predpokladať, že ku koncu roka 2024 sa už Rínok Rača plnohodnotne zapojí do života mestskej časti.

 

 

Rínok Rača pôsobí v porovnaní s pôvodnou situáciou radikálne. Nové hmoty sú výrazné, zvlášť v prípade domu A1, ktorý je skutočne masívny – zvlášť naproti rodinným domom na druhej strane Kubačovej ulice. Na druhej strane, v priamom susedstve komplexu sa nachádza aj sídlisko Experimentálka s vežovými bytovými domami, takže sa nedá povedať, že by v území už nebol precedens. Rínok Rača v podstate nadväzuje na okolité modernistické štruktúry a pridáva im súčasnejší charakter.

Architekti z kancelárie Mrazek Architects nevytvorili dielo, ktoré bude bojovať o architektonické ceny. To však pravdepodobne nebolo ani zadaním zo strany developera. Prvotným cieľom bolo s najväčšou pravdepodobnosťou vytvoriť polyfunkčný súbor, ktorého veľkosť umožní uplatniť úspory z rozsahu a ponúknuť tak cenovo dostupné bývanie. V takom prípade treba staviť na overený koncept bez zbytočných experimentov. Rínok Rača je takouto stávkou na istotu. Napriek priemernej architektúre mu ale nemožno uprieť pár pozitívnych momentov: zmieňovanú obchodnú pasáž, materskú školu, dostatok zelene, oddelenie verejnej od polosúkromnej časti, náznakové pripomienky pôvodnej vinohradníckej tradície v riešení spoločných priestorov a najmä dostupnosť električkovej trate.

To je jednou z kľúčových výhod, ktorá dodáva tomuto projektu ďaleko vyššiu kvalitu. Prirodzene, veľká väčšina obyvateľov asi bude vlastniť autá – kúpa parkovacieho miesta je aj povinnosťou – zároveň bude ale používanie električiek jednoduché a pohodlné. Rínok Rača sa tak bude môcť lepšie prepojiť so životom mestskej časti aj Bratislavy. Obyvatelia budú zároveň motivovaní auto predsa len v garáži nechať. Ak sa tak nestane, napriek úpravám komunikácií nárast počtu automobilov na úzkych lokálnych cestách Rači veľmi nepomôže.

Je tak Rínok Rača prínosom pre mestskú časť? Treba povedať, že development pôsobí, ako by bol vždy súčasťou tohto prostredia a dokončením výstavby sídliska. Noví obyvatelia zmenia fungovanie lokality, mestská časť sa však našťastie na nový nápor pripravuje. Najbližšia základná škola na Plickovej prechádza komplexnou rekonštrukciou, oživenie sa pripravuje aj v prípade susedného Nemeckého domu. Ten by vedel byť miestom spojenia novej a pôvodnej račianskej komunity. Dôležitým prínosom je odstránenie brownfieldu a rozvoj v medziach mesta, pričom realizovaná zástavba, paradoxne, skôr zvýši podiel zelene v oblasti. Napokon, developer zaplatil mestskej časti asi milión eur na poplatku za rozvoj.

Nový projekt, aj keď je veľký a bez mimoriadnej architektúry, tak prinesie do Rače aktívnejší život na mieste, kde predtým bola len „čierna diera“. Očakávané komplikácie sa nemusia naplniť a stať sa môže presný opak: Možno až štvorciferný počet ľudí nakoniec niekde bývať musí a pokiaľ by nenašiel bývanie v tomto developmente, hľadal by ho inde – možno aj vo Svätom Juri, Pezinku či malokarpatských obciach. V takom prípade by si Rača (a Bratislava) dopravne veľmi nepolepšila oproti projektu priamo nad električkou.

Pôvodní obyvatelia Rače si budú musieť na Rínok Rača nejakú dobu zvykať. Katastrofálne scenáre, ktoré sa tak často pri boji proti výstavbe kreslia, však nemusia mať nakoniec nič spoločné s realitou.

 

Fotografie z 20.2.2022. Pozrite si výstavbu Rínku Rača vo fotoalbume

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Bencont

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube