Author photoSimona Schreinerová 07.07.2023 14:39

Husté Kramáre sa stávajú realitou. Rezidencia Medici má zelenú k výstavbe

Rezidencia Medici je menší projekt, ktorý mal už dávnejšie vyrásť na voľnom pozemku v lokalite Kramáre. Bytový dom od spoločnosti WM Development však vyvolal pomerne veľký rozruch a jeho cesta k realizácii sa začala komplikovať. Dnes sa ale zdá, že by sa projekt mohol čoskoro realizovať, a to napriek odporu verejnosti aj námietkam NÚSCH.

Predmetný pozemok. Zdroj: Google StreetView

Predmetný pozemok. Zdroj: Google StreetView

Zámer zastavať nevyužitý pozemok v blízkosti Vlárskej ulice sa objavil už v roku 2016, keď bolo vydané záväzné stanovisko mesta k investičnej činnosti. V roku 2017 bola o vyjadrenie požiadaná aj mestská časť Nové Mesto. O rok neskôr vydala rozhodnutie, podľa ktorého je plánovaný bytový dom v súlade s územným plánom. Rezidencia Medici tak získala územné rozhodnutie a v roku 2021 aj stavebné povolenie, ktorá sa stalo medzičasom právoplatným. 

Všetko nasvedčovalo tomu, že na ploche, ktorá zo severnej strany hraničí s projektom Nová Vlárska od J&T Real Estate, z východu s ubytovňou Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH), zo západnej strany s nevyužitými pozemkami a z juhu s Vlárskou ulicou, sa čoskoro zaháji výstavba.

Vzniknúť tu mal 6 - podlažný bytový dom s doplnkovou občianskou vybavenosťou, pričom malo ísť o 4 nadzemné podlažia a 2 podzemné. Na nadzemných podlažiach investor navrhol 9 bytov, z toho prvé podlažie mali tvoriť dva 3-izbové a jeden 2-izbový, druhé podlažie jeden 3-izbový a jeden 4-izbový, tretie nadzemné podlažie malo disponovať dvomi 2-izbovými bytmi a na štvrtom sa mal nachádzať jeden 3-izbový a jeden 4-izbový byt. Stavba má obsahovať aj najvyššie technické podlažie. 

Na 1. podzemnom podlaží sú navrhované prenajímateľné priestory pre špecializované zdravotnícke účely – poradne zdravia, vstupná hala, miestnosť pre upratovačku a átrium. Na 2. podzemnom podlaží je navrhnutých 31 parkovacích miest, z ktorých je 19 státí riešených ako samostatných a 14 formou zakladačov. V podzemí majú byť umiestnené aj kobky a kočikáreň.

Súčasťou projektu by mali byť aj sadové úpravy pozemku, prístup a príjazd do objektu chce investor zabezpečiť vjazdom do podzemnej garáže, novými prístupovými chodníkmi smerom ku Vlárskej ulici a k Novej Vlárskej. Projektovú dokumentáciu vypracovala architektonická kancelária MS Arch pod vedením architektky Moniky Šutej. 

 

Predmetný pozemok. Zdroj: Google StreetView

 

Komplikovaná cesta k výstavbe

Napriek vydanému a právoplatnému stavebnému povoleniu však výstavba nezačala, pretože v roku 2022 bol stavebnému úradu doručený návrh NÚSCH, ktorý sa týkal obnovy územného konania, ukončeného vydaným rozhodnutím z roku 2019. NÚSCH sa ohradil voči samotnému rozhodnutiu o umiestnení stavby aj voči stavebnému úradu.

Vo svojom návrhu NÚSCH uvádza, že „...ak by Stavebný úrad vykonal miestne zisťovanie v lokalite plánovanej výstavby, nepochybne by dospel k záverom, že technická dokumentácia stavebníka vo vzťahu k bytovému domu (ubytovne) takmer na hranici dvoch susediacich pozemkov nezodpovedá reálnemu stavu”. Podľa ústavu je problémom fakt, že stavba priamo zasahuje do práv a zákonom chráneným záujmom obyvateľov ubytovne. NÚSCH rovnako vo svojom stanovisku uviedol, že Rezidencia Medici je viac ako o dva metre vyššia od Ubytovne Vlárska číslo 9. 

NÚSCH svoje námietky nepodal včas, teda v lehote stanovenej na vyjadrenie pred územným rozhodnutím, ale podľa ústavu prišlo k závažným pochybeniam zo strany stavebného úradu. Podľa neho nepreskúmal dokumentáciu a účinky stavby na ohrozenie práv účastníka konania. Zdravotnícke zariadenie upozornilo aj na to, že podľa neho bol stavebný úrad v roku 2018 upozornený, že pre riešené územie sa neodporúča funkcia bývania. Problémom má byť aj to, že stavba sa nachádza v blízkosti vzletového priestoru NÚSCH a vzniká vysoké hlukové zaťaženie počas dňa aj nočných hodín. Navrhovateľ tohto stanoviska taktiež poukazoval na fakt, že developer nepredložil žiadne dokumenty, ktoré by legitímne preukázali, že umiestnením stavby nedôjde k trvalému obmedzeniu užívania ubytovne NÚSCH.

Pripomienky so strany NÚSCH môžu byť opodstatnené, ale podané neskoro. Miestny stavebný úrad vydal v decembri 2022 oznámenie o začatí konania o povolení obnovy územného konania. V ňom vyzval NÚSCH, aby odstránil nedostatok svojho októbrového podania do 7 dní odo dňa doručenia. Za nedostatok sa v tom to prípade považovalo podanie po stanovenej lehote, ktoré sa odstrániť z pochopiteľných dôvodov nedá. 

Miestny stavebný úrad napokon v máji tohto roka rozhodol, že konanie o návrhu NÚSCH na obnovu konania z minulého roka zastavuje. Ako bolo už vopred jasné, NÚSCH v určenej lehote neodstránil nedostatky svojho podania. Rezidencia Medici nemusí prejsť opätovným územným konaním. Samotný developer sa pre YIM.BA vyjadril, že podnet na obnovu konania bol absurdný, keďže išlo podľa neho o účelový ťah. Práve z tohto dôvodu bolo konanie zastavené. 

Developer sa tak pripravuje na spustenie stavebných prác. „V súčasnosti naša spoločnosť WM Development s.r.o. pripravuje realizáciu výstavby, ktorú plánujeme zahájiť na prelome rokov 2023/2024," hovorí Miroslav Welter, štatutár spoločnosti. „V tejto súvislosti pracujeme aj na marketingovej stratégii, ktorú plánujeme zverejniť v primeranom období pred zahájením výstavby." V danom čase tak budú odhalené vizualizácie stavby. 

 

Výstavba na Kramároch je predmetom ostrej kritiky časti verejnosti. Zdroj: Google Maps

 

Problémy výstavby na Kramároch

Rezidencia Medici je jedným z mnohých zámerov na Kramároch a ďalším, ktoré si pred výstavbou prešli mimoriadnymi komplikáciami. Atraktívne prostredie v dobrej dostupnosti zelene, s výhľadmi na centrum mesta (pri správnom uhle) a množstvo nezastavaných alebo nedostatočne využívaných pozemkov lákajú investorov, ktorí tu chcú budovať nové projekty. To sa nepáči mnohým obyvateľom, ktorí sa aktivizujú a bojujú pri výstavbe aj prostredníctvom svojich zastupiteľov. 

Odpor miestnych niekedy dosahuje absurdné rozmery. Pri výstavbe zmieňovanej Novej Vlárskej sa dokonca vyskytol prípad streľby po robotníkoch. Iným prípadom je plán modernizácie Národného ústavu detských chorôb, ktorý má za takmer štvrť miliardy eur priniesť drastické zvýšenie kvality poskytovanej starostlivosti. Miestni bojovníci proti výstavbe sa ozvali proti navrhovanému vedeniu vstupu do parkovacieho domu v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Celý proces sa tým predĺžil, pričom práve komplikácie s EIA boli uvádzané ako dôvod, prečo napokon modernizácia nebude financovaná naplno z Plánu obnovy a odolnosti. 

Z historického hľadiska sa javí ako chyba, že práve Kramáre boli určené ako miesto koncentrácie obrovských nemocničných komplexov a priestor pre výstavbu sídliska. Omnoho vhodnejšie by bolo vybudovanie redšie zaľudnenej obytnej štvrte na štýl záhradného mesta s hustejšou zástavbou azda len v dotyku s hlavnou ulicou. To je však dnes len oneskorená a hypotetická úvaha, hoci aspoň fakultná nemocnica by mohla v určite dobe zaniknúť. 

Kramáre sa budú meniť na mestskú štvrť v náročnom teréne. Pre mnohých obyvateľov to je negatívna perspektíva, to ale nemení nič na fakte, že tlak na urbanizáciu pozemkov bude pokračovať. Výzvou by mala byť skôr kvalita projektov, ktoré by mali vhodne dotvárať miestne prostredie. To ale platí pre celú Bratislavu. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube