Author photoAdrian Gubčo 04.05.2023 10:09

Nové zlepšenia v historickom jadre. Rekonštrukcie pamiatok pokračujú

Aj tento rok pokračujú rekonštrukcie historických pamiatok v centre Bratislavy. Atraktívnejšiu podobu získavajú mnohé vzácne objekty, čím prispievajú k okrášľovaniu celého mesta. Niektoré z aktuálne obnovovaných budov boli v takmer až ruinóznom stave dlhé roky. V dohľadnej dobe sa tak navyše zapoja do mestského života.

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Pokračujúce rekonštrukcie jednotlivých pamiatok či starších objektov sú výsledkom urovnania množstva vlastníckych sporov z minulosti, nutnosti revitalizácie aj rastúceho záujmu o kvalitu domového fondu. Najmä v posledných rokoch tak možno s potešením konštatovať, že počet naozaj schátraných budov v centre Bratislavy klesá. Týka sa to chránených objektov, ale aj bežných domov, ktoré spoločne menia majitelia bytov.

 

Michalská 26. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Jednou z najviditeľnejších rekonštrukcií v posledných mesiacoch bola obnova domu na Michalskej 26, označovanom ako Mestská ľudová knižnica, príp. Lekáreň U červeného raka – nachádza sa tu totiž zachovaná jedinečná lekáreň. Barokový dom vznikol v polovici 18. storočia, pričom uličná fasáda sa obracia do zahnutej uličky – barbakanu, dvorová do bývalej mestskej priekopy. V posledných mesiacoch získal novú strechu, okná či fasádu. Vlastníkom je spoločnosť, blízka developerovi Vydrica Development.

 

Evanjelické lýceum na Konventnej ulici bude významným kultúrnym centrom. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Ďalšou významnou pamiatkou, ktorá nadobúda novú podobu, je budova Evanjelického lýcea na Konventnej ulici, resp. Starého lýcea. Ide o klasicistickú budovu z roku 1783, vybudovanú podľa projektu Mateja Walcha. Historicky sa spája s pôsobením viacerých slovenských vzdelancov, na čo chce v súčasnosti majiteľ budovy, Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi na Slovensku, nadviazať realizáciou projektu Staré Lýceum, resp. Lýceum – Free Society Lab.

Podľa predstavy investora vznikne na pôde lýcea „akési laboratórium pre slobodné myslenie, vieru, tvorivosť, modernú i klasickú kultúru a najmä dialóg“. Budova tak prechádza kompletnou rekonštrukciou, po ktorej tu vznikne kultúrny a komunitný priestor, prípadne sa obnoví vzácna lyceálna knižnica s fondom, siahajúcim do 13. storočia. Projekt je financovaný z fondov EHP, teda z tzv. Nórskych fondov.

Rekonštrukciu spomalil pomalý postup na obnove Konventnej ulice zo strany mestskej časti Staré Mesto. Teraz sa však tempo trošku zvýšilo, čo pomohlo aj lýceu. Objekt tak získal novú bielu fasádu, tak z dvorovej časti, ako aj z uličnej. Do budúcna by sa lýceum malo stať dôležitým bodom na kultúrno-spoločenskej mape Bratislavy a samostatnou atrakciou pre domácich i turistov.

 

Astoria medzičasom získava novú strechu. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Vo veľkej blízkosti lýcea prebieha ďalšia dôležitá rekonštrukcia, ktorá zlepší kultúrnu ponuku v tejto časti mesta. Novú podobu postupne získava budova legendárnej kaviarne Astoria, v ktorej sa neskôr usídlilo rovnako známe divadlo. Funkcionalistický objekt od známych architektov F. Weinwurma a I. Vécseiho z roku 1925 bol však dlhé roky opustený a prekrytý veľkoplošnou reklamou.

Už nejakú dobu však na objekte badať zmeny. Investor Astoria property s.r.o., blízky podnikateľom so skúsenosťami v developmente, tu realizuje prestavbu a obnovu budovy. Po dokončení stavebných prác, predpokladaných ešte v priebehu tohto roka, má budova opäť slúžiť kultúre. Na Astorii nedávno pribudla konštrukcia novej šikmej strechy, čo je do istej miery v rozpore s funkcionalistickými princípmi. Nateraz je aj vylúčená dostavba objektu v zmysle originálnych plánov architektov, ktoré počítali s dorovnaním budovy na úroveň okolitej modernej zástavby.

 

"Strašidelný dom" na Šulekovej bude onedlho okrasou lokality. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Niekoľko rekonštrukcií sa realizuje alebo sa zrealizovalo v štvrti v okolí Palisád. K projektom, ktoré sa konečne dokončujú, patrí obnova eklektického nájomného domu na Palisádach 39-41. Ide o súčasť developerského zámeru Vila Taxus, teda nadstavby pôvodného objektu o dvojicu nadštandardných mezonetov. Dom už má odhalenú fasádu v netypickej slabozelenej farbe.

V neveľkej vzdialenosti od Vily Taxus, na rohu Šulekovej a Zrínskeho, sa do lepšieho stavu dostáva aj známy „strašidelný dom“, teda eklektický nájomný dom z roku 1910. Objekt bol mimoriadne zanedbaný, obnova tak prišla v poslednej chvíli. Pomaly už začínajú byť viditeľné niektoré zreštaurované prvky, čo dáva tušiť, že po dokončení pôjde o mimoriadnu okrasu ulice.

K obnoveným objektom v rámci širšej diplomatickej štvrte v tejto kopcovitej časti Bratislavy možno zaradiť aj zrekonštruovaný bytový dom na Ulici Fraňa Kráľa. Ide o polovicu mohutného funkcionalistického súboru, pripomínajúceho diela architekta Josefa Nowotného. Po obnove fasády pôsobí opäť sviežim a moderným dojmom.

 

Budova, patriaca Ambasáde USA, má novú fasádu. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Revitalizáciou fasády od Paulínyho prešla mohutná administratívna budova s hlavným vstupom na Hviezdoslavovom námestí 5 – teda sídlo Ambasády USA. Eklektický objekt z prelomu 19. a 20. storočia od Aladára Karmána a Gyulu Ullmana patrí k najveľkomestskejšie pôsobiacim stavbám v centre Bratislavy. Po úprave tejto prehliadanejšej fasády lepšie dotvára revitalizujúce sa prostredie v susedstve obnovenej Slovenskej národnej galérie.

To isté možno povedať o budove bývalého Hotela U uhorského kráľa, kde dnes sídli tanečné divadlo Ifjú Szivek. Elegantná budova bola v medzivojnovom období purizovaná, súčasná rekonštrukcia jej pôvodný historizujúci výraz nevrátila. Napriek tomu pôsobí budova omnoho vkusnejšie. Rekonštrukcia navyše vytvorila lepšie podmienky pre činnosť divadla, a to z hľadiska návštevníkov aj vystupujúcich umelcov.

 

Exteriér Krajského riaditeľstva PZ rozsiahla obnova v tejto chvíli nečaká. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Nanešťastie, pozitívne správy sa netýkajú inej veľkej verejnej budovy, a to Krajského riaditeľstva Policajného zboru na Špitálskej ulici. Nedávno sa tu objavilo lepšenie, čo v mnohých vyvolalo nádej, že aspoň zvonka prejde budova rekonštrukciou. V skutočnosti však šlo o jednoduchú sanáciu katastrofálneho stavu.

Budova bola postavená v roku 1924 v rondokubistickom štýle podľa návrhu architekta Františka Krupku. V danom čase išlo o veľkolepú a obrovskú stavbu, považovanú za jednu z najmodernejších svojho druhu v Európe. Dotvorená je charakteristickými levmi, držiacimi československý znak, od Augustína Paukerta. Naposledy sa obnovovala v 90-tych rokoch. Dnes potrebuje opäť výraznejšie investície. To sa však netýka len tohto objektu v správe Policajného zboru.

 

Obnovený dom v štýle socialistického realizmu na Šoltésovej. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Našťastie, popri tomto nešťastnom objekte ostáva v Bratislave mnoho pozitívnych zmien. Z bytových alebo administratívnych objektov, ktoré získali (staro)novú podobu, možno spomenúť bytový dom na Šoltésovej 26-32, ktorý bol postavený v štýle socialistického realizmu. Zaznávané a relatívne krátko trvajúce obdobie nemá v Bratislave až tak veľa reprezentantov. Citlivý prístup k existujúcemu dedičstvu je tak chvályhodný.

Historizujúca podoba sa prinavrátila aj domu na Sasinkovej 10. jeho fasáda bola taktiež purizovaná. V dome s neoklasicistickým výrazom sídli nezisková organizácia SAIA.

Napokon, obnovenú fasádu získava bytový dom na Jelenej 19. V nedávnej minulosti už bola značne narušená napriek bohatej výzdobe. Po ukončení prác sa premení na jeden z najkrajších domov na celej ulici.

 

Výnimočný prípad: v minulosti purizovaná fasáda získala pôvodnú podobu. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Do budúcna by sa tempo rekonštrukcií historických objektov nemalo znížiť – práve naopak, známe sú projekty revitalizácií viacerých domov aj dlhodobo zanedbávaných pamiatok, ktoré ďalej prispejú k okrášleniu ulíc a mesta samotného. Z tohto pohľadu na úroveň Bratislavy zvyšuje. Zanedbaný charakter, ktorý mala v minulosti, už bude aspoň z tohto pohľadu prežitkom.

O to výraznejší však bude kontrast s verejným priestorom, ktorého stav sa bohužiaľ zlepšuje len veľmi pomaly. Hoci sú zreteľné viaceré pozitívne signály – napríklad prísnejšia regulácia parkovania, očakávané vytlačenie automobilov z chodníkov alebo štandardizácia prvkov verejných priestranstiev, vrátane dlažby – realizácia zlepšení viazne. Samosprávy sa v tomto prípade oprávnene sťažujú na nedostatok prostriedkov, čo sa rokmi skôr zhoršuje.

Ak má byť Bratislava skutočne omnoho krajšia, bude potrebovať výrazne silnejší rozpočet. To isté platí o mestských častiach, ktoré sú v súčasnosti takmer neschopné realizovať masívnejšie rozvojové projekty bez externého financovania.

Mesto dnes opeknieva. Vyššia miera obnov chodníkov, ulíc, námestí či zelených plôch by však prispeli k jeho skvalitneniu ešte oveľa viac. Slovenská metropola by mohla o niekoľko rokov pôsobiť mimoriadne kultivovaným a vyspelým dojmom.

 

Pozrite si rekonštrukcie historických pamiatok a bratislavských rekonštrukcií vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube