Author photoAdrian Gubčo 08.07.2024 17:36

Koniec sľubnej obnovy? Meníme koncept, oznamuje majiteľ Astorie

Prakticky v úplnom centre mesta dlhé roky chátrala budova legendárnej spoločenskej inštitúcie medzivojnovej aj povojnovej Bratislavy – objekt kaviarne Astoria na Suchom mýte. V nedávnej dobe však veľkoplošnú reklamu nahradilo lešenie, ktoré naznačovalo, že sa blíži oživenie vzácneho objektu. Aktuálne sú ale práce utlmené. Je to koniec ambiciózneho zámeru?

Zdroj: GRUP Architects / DIMATZ, Nino Belovič / YIM.BA

Zdroj: GRUP Architects / DIMATZ, Nino Belovič / YIM.BA

V medzivojnovom období prechádzala Bratislava búrlivým vývojom, ktorý priniesol vzostup nových prejavov veľkomestského životného štýlu. Špeciálne miesto v spoločenskom živote mali kaviarne. Stretávala sa v nich dobová umelecká a intelektuálna elita a spojené boli s kultúrnymi aktivitami aj rozvojom nových myšlienok.

K najslávnejším medzivojnovým kaviarňam patrila dvojpodlažná Astoria na Suchom mýte. V čase vzniku v rokoch 1924-1925 bola absolútnym unikátom – išlo o prvý objekt v Bratislave postavený výlučne ako kaviareň s barom. Navyše bola vybudovaná v modernom funkcionalistickom štýle, za ktorým stáli legendárni moderní bratislavskí architekti Fridrich Weinwurm a Ignác Vécsei. Objekt mal byť pôvodne mohutnejší, mali tu byť aj tri obytné podlažia a podkrovie.

Astoria žila najmä počas Prvej republiky, v povojnovom období tu bola pobočka Mestskej knižnice alebo Klub československo-sovietskeho priateľstva. Po páde komunistického režimu tu sídlilo divadlo Astorka, no v roku 2004 bol objekt uzatvorený s vidinou rekonštrukcie. Investorom mala byť spoločnosť I.P.R. Slovakia, ktorá postavila susedný kancelársky komplex Astoria Palace. Medzičasom si však získala zlú povesť firmy, ktorá nie je schopná dokončiť svoje zámery.

Galéria

  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Zdroj: GRUP Architects / DIMATZ
  • Stav v nedávnej minulosti. Zdroj: Google StreetView
  • Developer I.P.R. Slovakia plánoval veľkú prestavbu nárožia. Zdroj: I.P.R. Slovakia

To sa podpísalo aj na Astorii, ktorá sa stala skôr nosičom pre veľkoplošnú reklamu. Počas bezmála dvoch desaťročí, čo bola budova opustená, sa priebežne objavovali úvahy o rekonštrukcii a následnom využití – jedna z verzií napríklad hovorila o tanečnom divadle. V praxi sa však neudialo v podstate nič.

V roku 2022 sa ale začali práce pod hlavičkou Astoria property s.r.o. Investor v tom čase hovoril o obnove, spojenej s návratom kultúrno-spoločenskej funkcie Astorky. Prevádzkovateľom mala byť produkčná spoločnosť manželov Petra a Oľgy Núñezových, skúsených producentov, ktorí sa aktuálne pohybujú aj v médiách. Presný koncept nebol definovaný, hoci sa zdalo, že v objekte by mohlo byť opäť divadlo.

Stavebná aktivita napredovala, pričom Astoria property pôvodne tvrdila, že ukončenie rekonštrukcie nastane v druhej polovici roka 2023. Realizačné práce však prebiehali ešte aj na začiatku tohto roka. Dnes sú ale utlmené.

YIM.BA oslovila s otázkami pôvodného investora, ktorý oznámil, že sa projektu vzdal. Namiesto toho zámer prebral nový majiteľ. „Novým majiteľom objektu sa stala spoločnosť O.P.E.N. s.r.o.*, ktorú vlastnia Oľga Nuňezová a Peter Núňez,“ informuje priamo Peter Núňez. To podmienilo pozastavenie prác, keďže aktuálny vlastník už nechce pokračovať v rozvoji zámeru v rovnakej podobe.

Namiesto toho ohlasuje nový koncept, hoci nechce nateraz približovať, v čom bude spočívať. „Riešime totiž otázku, čo s bývalým priestorom divadla. Kým sa nerozhodneme, či ho obnovíme alebo nie, nerád by som to bližšie komunikoval,“ približuje Núňez. Nie je tak známe, či pôjde o divadlo, kaviareň, reštauráciu alebo niečo iné. S ohľadom na pozadie investora v produkčnom prostredí však pravdepodobne možno očakávať kombináciu rozličných funkcií.

Vlastník v dohľadnej dobe pristúpi k obnove prác, keďže už má nastavený rámcový termín, kedy chce mať projekt aspoň čiastočne dokončený. „V ideálnom scenári prízemie a dve nadzemné podlažia budú v prevádzke od 1.1.2026,“ predpokladá. V prípade divadla ale odhad k dispozícii nie je. „Čo bude s podzemným priestorom bývalého divadla, je otázne, a tým pádom Vám neviem v súvislosti s týmto priestorom odpovedať ani na otázku o čase,“ uzatvára P. Núňez.

Podľa posledných informácií by za architektúrou zrekonštruovanej Astorie mala stáť kancelária GRUP Architekti. Zo zverejnenej vizualizácie sa zdá, že pôjde o solídnu a citlivú obnovu. Definitívne riešenie ostáva otázkou nie snáď natoľko vzdialenej budúcnosti.

 

V susedstve Astorie bolo otvorené aj komunitné centrum Staré Lýceum. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Astoria je dnes napoly zabudnutá, no zásadná inštitúcia v kultúrnom živote Bratislavy. Kým v minulosti išlo o slávnu kaviareň, navštevovanú aj zahraničnými hosťami, neskôr tu bolo obľúbené divadlo. V súčasnosti sa nachádza v dotyku s jadrom mesta, kde sa sústredí kultúrny a spoločenský život Bratislavy i Slovenska.

Len niekoľko desiatok metrov od Astorie nedávno vzniklo komunitné centrum Staré Lýceum v priestoroch rovnomennej budovy, v pešom dosahu sú zas kultúrne zariadenia v stredovekej časti Bratislavy. Astoria tak má výbornú strategickú polohu. Základom jej úspechu ale zostáva dobre nastavený koncept, ktorý bude dlhodobo udržateľný.

Nanešťastie, podpora kultúry vrátane obnov pamiatkovo hodnotných alebo potenciálne pamiatkovo hodnotných objektov má medzery. Dostupných financií je málo, a to na úrovni štátu i samosprávy. Limituje to možnosti aktérov poskytovať kvalitnejšie prostredie, realizovať atraktívnejšie produkcie a celkovo prispievať ku kultúrnemu životu spoločnosti. V najbližšej dobe nemožno s ohľadom na ekonomickú situáciu očakávať dramatické zlepšenie.

Nový koncept, ktorý chce investor predstaviť, tak snáď prinesie nielen víziu opraveného hodnotného priestoru, ale aj atraktívneho kultúrno-spoločenského stánku. Polohu má v kontexte metropoly viac ako viditeľnú. Teraz by ju mal zužitkovať na realizáciu projektu, ktorý z Astorie opäť urobí ikonu Bratislavy.

 

*Pravdepodobne je myslená spoločnosť O.P.E.N. company, s.r.o.

Fotografie zo 17.6.2024. Pozrite si rekonštrukcie bratislavských pamiatok vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube