Author photoAdrian Gubčo 07.09.2023 12:06

Dôležitý krok pre významnú inštitúciu: Slovenské národné múzeum štartuje prípravu rekonštrukcie sídelnej budovy

Sídelná budova Slovenského národného múzea (SNM) na Vajanského nábreží je pôsobivou stavbou s vysokou architektonickou, pamiatkovou aj funkčnou hodnotou. Jej stav je však mimoriadne zlý a viditeľný aj voľným okom. SNM preto vyvíja snahy o jej rekonštrukciu, k čomu teraz dala zelenú aj vláda.

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Slovenské národné múzeum (SNM) môže začať pripravovať rekonštrukciu svojej sídelnej budovy na Vajanského nábreží v Bratislave. Vláda SR vzala na vedomie Rámcový návrh realizácie obnovy sídelnej budovy SNM a vyvolaných investícií. Vlada súhlasí s vypracovaním štúdie uskutočniteľnosti, ktorej súčasťou bude vypracovanie statického posudku, Building Information Modeling (BIM) zamerania, architektonickej štúdie a stavebného zámeru a následne začatie verejného obstarávania projektovej dokumentácie.

„Vláda odsúhlasila kľúčový materiál k spusteniu veľmi potrebnej rekonštrukcie sídelnej budovy SNM v Bratislave,“ hovorí ministerka kultúry Silvia Hroncová. „Posledná generálna oprava prebehla pred viac ako sedemdesiatimi rokmi a dnešný technických stav budovy je nevyhovujúci pre plnohodnotnú prezentačnú a vzdelávaciu činnosť v 21. storočí. Vedenie SNM teraz môže zadať štúdiu uskutočniteľnosti a začať niekoľkoročný proces kompletnej rekonštrukcie. Rozhodnutie vlády je pozitívnou správou pre slovenské múzejníctvo.“

Súčasným podmienkam nezodpovedajú najmä elektroinštalačné a počítačové siete, stav okien, zastaraný systém vykurovania. Omietky sú na mnohých miestach poškodené, v niektorých častiach napr. na čelnej vstupnej fasáde chýbajú, v iných častiach hrozí opadávanie omietky.

Galéria

  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autorka: Eva Benková / Archinfo.sk
  • Autorka: Eva Benková / Archinfo.sk
  • Autorka: Eva Benková / Archinfo.sk
  • Autorka: Eva Benková / Archinfo.sk

Sídelná budova SNM okrem toho vykazuje statické poruchy objektu, ktoré sa prejavujú trhlinami v nosných konštrukciách, a to v obvodových i vo vnútorných, a tiež vlhnutie konštrukcií v spodnej časti stavby.

Zmieňovaná posledná veľká rekonštrukcia prebehla v rokoch 1945-1951 v rámci povojnovej obnovy. Oprava fasády celej budovy bola realizovaná v roku 1985. K čiastočným úpravám na druhom a treťom poschodí došlo po roku 2000, išlo najmä o čiastkové úpravy sietí, repasáciu okien a vnútorné omietky.

Od pripravovanej obnovy je očakávané zosúladenie potrieb viacerých zložiek SNM – Generálneho riaditeľstva SNM, Prírodovedeckého múzea s depozitármi, expozíciami a laboratóriami, Knižnice SNM a Muzeologického kabinetu SNM. Časť z týchto zložiek sa bude musieť pravdepodobne odsťahovať. Po rekonštrukcii sa očakáva zachovanie prítomnosti Generálneho riaditeľstva a Prírodovedeckého múzea.

Počas rekonštrukcie by sa malo SNM dočasne presťahovať, pričom medzi zvažovanými alternatívami sú Hurbanove kasárne, ktoré aktuálne uvoľňuje Slovenská národná galéria. Len sťahovanie do dočasného priestoru by malo trvať dva roky. V prípade stavebných prác na sídelnej budove, jej realizácia sa predpokladá v rokoch 2028-2032. Predchádzať jej budú projekčné práce, sťahovanie a povoľovacie procesy (2026-2027). Opätovné otvorenie SNM sa odhaduje na leto 2033.

V roku 2020 sa náklady na rekonštrukciu odhadovali na 49,8 miliónov eur s DPH, ďalších 13,4 miliónov mal vyjsť nový depozitár a 11,3 miliónov nové budovy SNM na Žižkovej ulici s príslušným vybavením. Celkovo tak môže ísť o náklad vo výške až 74,5 milióna eur s DPH, hoci vládny materiál dodáva, že nejde o finálny odhad. Ten prinesie až štúdia uskutočniteľnosti.

 

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Budova Slovenského národného múzea patrí k významným architektonickým dielam na území Bratislavy. Išlo o jednu z prestížnych zákazok v rámci rozvoja nového hlavného mesta Slovenska. Architektonická súťaž na riešenie múzea oslovila viacerých popredných československých architektov, ktorí predložili široké spektrum návrhov. Víťazný dizajn od Pavla Janáka bol však nakoniec, aj po politickom tlaku, odmietnutý a projekt pridelený významnému slovenskému architektovi Milanovi Michalovi Harmincovi.

Jeho návrh sa vyznačoval monumentálno-klasicizujúcou formou, ktorá dobre zodpovedala vtedajším požiadavkám na riešenie obdobnej typológie stavieb. Trojpodlažná budova v lichobežníkovom tvare s dominantným a dôstojným hlavným čelom odkazuje na antiku a dotvorená bola bohatou umeleckou výzdobou od „národného umelca“ Františka Úprku. Vnútri Harminc navrhol okrem prevádzkových a výstavných priestorov aj kaviareň, akademickú menzu, klubové miestnosti, múzejné ateliéry, depozitáre či byty pre personál. Výsledné riešenie bolo v čase otvorenia, v roku 1928, prijaté s nadšením.

Budovu zasiahli dejinné udalosti. Počas druhej svetovej vojny tu sídlil slovenský parlament, v roku 1944 dostala počas bombardovania Bratislavy priamy zásah. Harminc pracoval na jej rekonštrukcii do roku 1951. Na konci 80-tych rokov umiestnili pred vstup sochu leva, symbolu československej štátnosti. Leva neskôr nahradila malá socha prvého prezidenta T. G. Masaryka.

YIM.BA oslovila SNM ohľadne budúcej rekonštrukcie už v priebehu minulého roka. Vedenie múzea vtedy prisľúbilo, že na kvalitu obnovy bude klásť vysoký dôraz. „SNM plánuje v prípade realizácie generálnej rekonštrukcie medzinárodnú architektonickú súťaž,“ vyjadril sa Branislav Panis, Generálny riaditeľ Slovenského národného múzea.

Jeho slová možno brať vážne. Len nedávno bola v priestoroch Sídelnej budovy SNM zriadená stála expozícia Človek v čase a priestore od Petra Mesára, Dušana Veverku a Jakuba Tótha. Stvárnenie antropologickej zbierky sa vyznačuje vysokou architektonickou a výtvarnou úrovňou, ktorá má návštevníka vtiahnuť do spoznávania exponátov aj práce antropológa. Expozícia si vyslúžila uznanie odbornej verejnosti – je nominovaná na ocenenie CE ZA AR 2023.

Ak naznačuje podoba tohto priestoru smer, ktorým sa chce uberať celá SNM, potom existujú veľké dôvody pre optimizmus. Na zrekonštruovanú budovu sa bude čakať ešte dlho, minimálne jedno desaťročie. Bratislavská aj slovenská verejnosť však dostane reprezentatívnu, atraktívnu a interaktívnu budovu, ktorá bude vzorovo prezentovať mimoriadne exponáty a poklady prírody.  

 

(MK SR, YIM.BA)

Pozrite si rekonštrukcie historických pamiatok vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube