Author photoAndrej Sárközi 30.01.2023 12:58

Chátranie ikony pokračuje. Most SNP je v havarijnom stave, oprava v nedohľadne

Jeden z najznámejších symbolov Bratislavy prechádza krízovým obdobím. Mimoriadna prehliadka Stavby 20. storočia na Slovensku v kategórii mostných stavieb odhalila problémy, pre ktoré muselo mesto pristúpiť k neželaným opatreniam. Udržiavanie mosta je už dlhodobo spojené s mnohými kontroverziami, ktoré sa v posledných dňoch ešte znásobili.

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Je ikonou hlavného mesta a navštevujú ho ľudia z celej krajiny, ale aj zo zahraničia. Technický stav Mostu SNP však už dlhodobo nespĺňa podmienky, hodné tejto výnimočnej pamiatky. Konštrukčný unikát sa s problémami potýka aj na začiatku roka 2023, pričom opravy bolo potrebné realizovať už v minulosti.

Aktuálnym opatrením je zníženie maximálnej povolenej rýchlosti pre autá zo 60 na 50 kilometrov za hodinu. Potvrdila to Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR), odvolávajúc sa na Hlavné mesto, správcu mosta, ale i políciu. Zmena súvisí s plánovanou opravou, keďže mimoriadna prehliadka odhalila na niektorých miestach porušené pozdĺžne zvary nosníkov. Magistrát ubezpečil, že most je napriek tomu bezpečný a prevádzkovateľný. 

„Zníženie najvyššej dovolenej rýchlosti na Moste SNP zo 60 na 50 km/h vstúpilo do platnosti od 10. januára. Pred vstupom na Most SNP z oboch strán bolo upravené dopravné značenie," uviedla  hovorkyňa Bratislavy Dagmar Schmucková. Potvrdila to aj bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.

Galéria

  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Plánovaná úprava podmostia na pravom brehu Dunaja. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Plánovaná úprava podmostia na pravom brehu Dunaja. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Plánovaná úprava podmostia na pravom brehu Dunaja. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Hlavné mesto ešte vlani v lete deklarovalo, že podniká všetky potrebné kroky, aby sa oprava mosta mohla začať čím skôr. Aj v súčasnosti ubezpečuje, že rekonštrukcia je zaradená do plánov na tento rok. Potrebné je však najskôr vybrať technologický postup pre opravu zvarov, čo sa doteraz nestalo. Dôvod magistrát neuviedol. 

Pre definitívne stanovenie technologického postupu plánuje mesto pokračovať v spolupráci so zhotoviteľom mimoriadnej prehliadky mosta, Katedrou kovových a drevených konštrukcií Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity (STU). „Čaká nás overenie definitívneho návrhu skúškou na skúšobnej vzorke," priblížila Schmucková. 

Na základe toho bude následne navrhnuté zadanie pripravovaného výberového konania na zhotoviteľa opravy, vrátane zostavenia podrobného výkazu výmer. Termín jeho vyhlásenia v súčasnosti známy nie je, vyhlásený bude po skompletizovaní všetkých potrebných podkladov. Z nich vzíde aj predpokladaná hodnota zákazky. 

Samotná oprava porušení zvarov si podľa magistrátu vyžiada dlhší časový úsek. Ten nepredpokladá, že by sa to podarilo v priebehu jedného roka. „Zrealizujeme opravu v rozsahu, ako nám to umožnia finančné prostriedky," odpovedala Schmucková na otázku, či bude mať Hlavné mesto dostatok peňazí v rozpočte.  

 

Na obnovu čaká aj podmostie Mostu SNP. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Hlavné mesto má v správe tri mosty ponad Dunaj. Na základe mimoriadnej prehliadky, podľa mesta najdôkladnejšej za posledné roky, bol Most SNP zaradený do stavebno-technického stavu VI, čo znamená takmer havarijný stav. Druhý najstarší most, Most Apollo, bol zaradený do stavebno-technického stavu IV, teda uspokojivý. Dôvodom je najmä vyskytujúca sa korózia niektorých oceľových častí, prevažne detailov v oblasti mostných ložísk. Starý most, najmladší z dunajských mostov, bol zaradený do stavebno-technického stavu stupňa II., čo znamená veľmi dobrý.

„Na Staronovom moste a Moste Apollo prebieha bežná oprava oceľových súčastí, ktoré vykazujú známky korózie, a ktorá nemá vplyv na prevádzkyschopnosť mostov," doplnila hovorkyňa Magistrátu s tým, že mesto ako ich správca bude aj naďalej týmto mostom venovať zvýšenú pozornosť.

Pre peších a cyklistov sa v minulosti opravili obe lávky mosta a mesto sľubovalo aj vyriešenie priestoru pod mostom SNP z petržalskej strany. V tomto prípade išlo o známu kauzu, kedy sa investor Zemegula s.r.o. pustil do rekonštrukcie tohto územia bez potrebných povolení. Postupne tu začala vznikať mohutná konštrukcia, ktorej dominantou sa stal zaoblený objekt z dreva, očividne určený pre novú komerčnú prevádzku. Do kauzy vstúpilo v roku 2020 Hlavné mesto. Majiteľ objekt začal odstraňovať, Magistrát chcel vyriešiť tento problém architektonickou súťažou. 

Tieto veľkorysé plány sa medzičasom zjemnili a vzniknúť by mala jednoduchšia stavba, ktorá bude pripomínať pôvodnú konštrukciu. O tejto skutočnosti a zámeroch Magistrátu sme informovali ešte vo februári roku 2022, v súčasnosti je koniec januára 2023 a sľubované plány sa nerealizovali. Budúcnosť najviac exponovaného podmostia – na ľavobrežnej strane – medzičasom ostáva zahalená tajomstvom. Na jeho budúcnosti bude pracovať Hlavné mesto. V susedstve spoločnosť Vydrica Development realizuje výstavbu novej Vydrice. 

Stav najelegantnejšieho bratislavského mosta cez Dunaj je žalostný. Nastal čas, aby sa to začalo meniť. Obmedzenie maximálnej povolenej rýchlosti je, vzhľadom na technický stav objektu, pochopiteľným krokom, nie je to však riešenie. Mesto teraz musí vyvinúť maximálne úsilie, aby sa Mostu SNP  prinavrátil punc výstavného a prvotriedneho konštrukčného skvostu. Výzvs prichádza v čase, kedy sú samosprávy ohrozené narušeným financovaním. Pôjde tak o mimoriadne náročnú úlohu, na ktorú môžu doplatiť najmä obyvatelia metropoly. 

 

(TASR, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube