YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 23.01.2019 08:40

Živé námestie sa stáva realitou

V máji minulého roka bola po komplexnom participačnom procese predstavená iniciatíva Živé námestie, ktorá si kladie za cieľ zásadne zlepšiť stav Námestia SNP a Kamenného námestia, dvoch kľúčových verejných priestranstiev v úplnom centre Bratislavy. Okrem prípravy podkladov pre architektonickú súťaž priniesla aj sériu rýchlych riešení, ktoré sa postupne začínajú realizovať.

Iniciatíva vznikla ako projekt troch organizácií, a to Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI), Aliancie Stará tržnica a Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy, ako aj architektonických kancelárií 2021 a LABAK. Projekt podporila Európska únia a Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Hlavným cieľom projektu bolo vypracovanie kvalitných podkladov pre vyhlásenie komplexnej medzinárodnej architektonickej súťaže na celý priestor Námestia SNP, podporených občianskou a odbornou participáciou. Popri tom však experti vypracovali aj sériu rýchlych a jednoduchých riešení, ktoré aspoň dočasne zmenia toto územie na príjemnejší verejný priestor, nazvanú „quick wins“.

Ku kľúčovým zmenám patrí odstránenie bariér v podobe reklamy a kríkov, dodanie sedenia, vytvorenie nového detského ihriska na Kamennom námestí, nové osvetlenie, osadenie nových civilizovanejších kioskov, prísna regulácia dopravy a parkovania, kvalitnejšia údržba zelene a zavedenie lokálnej správy. Okrem toho by sa čiastočne mali zmeniť povrchy, upraviť vedenie cyklotrasy či umiestniť nová prenosná zeleň.

Prvé z týchto opatrení sa už začali realizovať: v dolnej časti Námestia SNP a na Kamennom námestí došlo v priebehu minuloročnej jesene k prvým úpravám, ktorých súčasťou bol presun niektorých stánkov, odstránenie kríkov a nová výsadba. K tomu pridalo mesto vlastnú (inak pomerne zbytočnú) iniciatívu v podobe rozšírenia zelených záhonov.

Pred niekoľkými dňami k tomu začalo pribúdať nové sedenie na Kamennom námestí a na tom istom námestí od Dunajskej boli osadené stromy v prenosných kochlíkoch, v súlade s predstavami architektov a plánom „quick wins“. Predstava, čo sa zrealizuje najbližšie, sa ešte formuje.

 

Jeden z "quick winov" - lavička na Námestí SNP / Kamennom námestí

 

Všetky tieto opatrenia môžu výrazne zlepšiť pobytovú kvalitu územia, ktorý má dnes skôr tranzitný charakter, až na malé výnimky (priestor pred Starou tržnicou). Už základné vyčistenie územia od reklamy a zvýšenie bezpečnosti prinesie veľkú mentálnu zmenu, po ktorej musí nasledovať vytlačenie automobilov a vkladanie atraktívnych prvkov. Napriek tomu, problém Námestia SNP a Kamenného námestia to definitívne nerieši.

Tým riešením bude až architektonická súťaž, ktorá musí byť veľmi kvalitne pripravená – hoci šírka a úroveň podkladov je už teraz vynikajúca – s dobrými cenami a vysoko váženou porotou. Vzhľadom na to, že ide o kľúčový bratislavský verejný priestor, je namieste, aby bola táto súťaž aj medzinárodná. Nové vedenie Hlavného mesta deklarovalo, že súťaž chce vyhlásiť ešte tento rok.

Podľa vyjadrenia primátora Matúša Valla, by vyhlásenie súťaže malo prebehnúť ešte v prvom polroku 2019. Je zrejmé, že mesto sa snaží projekt rýchlo tlačiť, aby sa prípadná realizácia stihla ešte pred najbližšími voľbami. Zatiaľ nie je presne známe, kto nad vyhlásením súťaže preberie záštitu, z dlhodobého hľadiska sa očakáva, že to bude pripravovaný Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB), nový strategický odbor Magistrátu Hlavného mesta.

V prvej polovici roka však ešte pravdepodobne MIB nebude natoľko akcieschopný, aby dozeral nad takou veľkou súťažou. Je to azda na škodu, že sa nečaká na vybudovanie dostatočných kapacít, ktoré potom budú pracovať na súťažiach aj v budúcnosti. Skúsenosti zo súťaže na Námestie SNP by boli nedoceniteľné.

Napriek tomu je však spoluúčasť skúseného ateliéru 2021 na príprave súťaže prísľubom, že hľadanie novej podoby jadra mesta prebehne pod kvalitným dozorom a prinesie skvelé výsledky. Ak to tak bude, Námestie SNP sa môže stať šperkom Bratislavy a jedným zo symbolov jej transformácie na európsku metropolu, ktorá aktívne pracuje na zvyšovaní kvality života jej obyvateľov aj návštevníkov.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Pohľad na komplex Prior sa vďaka presunu stánkov trochu vyčistil
  • Nová lavička - jeden z quick wins
  • Kedysi sa na tomto mieste nachádzali nevzhľadné kríky s potkanmi
  • Zdroj: Živé námestie

Súvisiace články

Dlhé čakanie na vlajkový projekt mesta. Ako sa vyvíja Živé námestie?

17.01.2023 17:16:30 Adrian Gubčo

Realizácia vízie Živé námestie, teda rekonštrukcia Námestia SNP a Kamenného námestia, bola absolútnou prioritou staronového vedenia Hlavného mesta už od času, kedy prvýkrát nastúpilo v roku 2018 – ale aj skôr, keďže súvisí so staršími aktivitami okolo Starej tržnice. Od prvotného nadšenia však aktivita akoby opadla. V akom stave je revitalizácia dnes?

Čítať viac

Prežije. Ikonický hotel Kyjev dostane novú podobu od známeho ateliéru

19.10.2022 16:00:00 Adrian Gubčo

Zánik Domu odborov Istropolis priniesol živú debatu o osude stavieb v štýle neskorej moderny. Mnohým zaujímavým realizáciám chýba pamiatková ochrana, preto sú vystavené nevhodným zásahom alebo rovno zániku. Za ohrozený sa v tomto ohľade označuje aj komplex obchodného domu Prior a hotela Kyjev v centre Bratislavy.

Čítať viac

Nová podoba Námestia SNP a Kamenného námestia je konečne odhalená

07.04.2021 15:20:29 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ Hlavné mesto po dlhom čakaní dnes konečne vyhlásilo výsledky súťažného dialógu na riešenie podoby Námestia SNP a Kamenného námestia. Dvojica centrálnych verejných priestranstiev je napriek svojej polohe mimoriadne zanedbaná, po jednej z najväčších súťaží v posledných rokoch by sa však mali zásadne zmeniť. Výsledky sa sľubovali už minulý rok v lete, z rozličných dôvodov však bolo ich zverejnenie posúvané.

Čítať viac

Súťaž na Námestie SNP a Kamenné námestie vstupuje do druhého kola, známe sú postupujúce tímy

17.04.2020 18:29:00 Adrian Gubčo

Najväčšia verejná architektonická súťaž posledného obdobia a prvý súťažný dialóg v Bratislave vstupuje do druhého kola. Metropolitný inštitút Bratislavy predstavil štvoricu tímov, ktoré predložili najkvalitnejšie portfóliá a budú pracovať na návrhu budúcnosti Námestia SNP a Kamenného námestia. Vo všetkých prípadoch ide o renomované zahraničné ateliéry.

Čítať viac

V Priore vznikne veľká gastrozóna, definitívna budúcnosť územia ostáva naďalej nejasná

21.01.2020 11:05:00 Adrian Gubčo

V interiéri obchodného domu Prior, naposledy známeho ako My, v súčasnosti prebiehajú stavebné práce. Aktuálny majiteľ, ktorým je žilinský podnikateľ George Trabelssie, tu plánuje už v dohľadnej dobe otvoriť novú gastrozónu a viacero obchodov. Definitívna budúcnosť vzácneho neskoromodernistického komplexu však ostáva nejasná. O téme informovali Bratislavské noviny.

Čítať viac

Súťaž na rekonštrukciu Námestia SNP a Kamenného námestia štartuje

10.12.2019 11:30:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto dneškom vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Námestia SNP a Kamenného námestia. „Erbový“ projekt aktuálneho vedenia mesta má priniesť radikálne zvýšenie kvality verejného priestoru v centre Bratislavy a prvýkrát na Slovensku zavádza do praxe princíp tzv. súťažného dialógu, v rámci ktorého sa bude súťažný návrh postupne ladiť tak, aby zodpovedal nárokom mesta.

Čítať viac

Hlavné mesto vyčistilo Treskoňovu ulicu od áut

15.11.2019 15:57:00 Adrian Gubčo

Realizácia iniciatívy Živé námestie pokračuje ďalším malým, ale dôležitým krôčikom: Od parkujúcich áut bola vyčistená podstatná časť Treskoňovej ulice v dotyku s bratislavskou Kunsthalle. Nový verejný priestor bude slúžiť na prezentáciu umeleckých aktivít v tejto inštitúcii a prispeje k humanizácii okolia Námestia SNP.

Čítať viac

Hlavné mesto zrealizovalo úpravu Klobučníckej, ďalšie zmeny prídu čoskoro

09.10.2019 14:38:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto pokračuje v tzv. „quick wins“, teda v rýchlych zásahoch, ktoré majú zlepšiť kvalitu verejných priestorov na Námestí SNP a v jeho okolí. Úpravami prešla časť Klobučníckej ulice, v blízkej dobe sa očakáva realizácia ďalších zmien, ako aj vyhlásenie súťaže na komplexnú premenu celého územia.

Čítať viac

Kedy bude Klobučnícka ulica pre ľudí?

05.08.2019 15:20:00 Adrian Gubčo

Keď v priebehu mája predstavilo Hlavné mesto aktuálny postup na projekte Živé námestie, prisľúbilo, že už v priebehu júna začne realizovať opatrenia, ktoré prispejú k zlepšeniu úrovne verejného priestoru na Námestí SNP a jeho okolí. Prvým zásahom malo byť skvalitnenie pešieho pohybu na Klobučníckej ulici.

Čítať viac

Hlavné mesto pokračuje v projekte Živé námestie

17.05.2019 11:30:00 Adrian Gubčo

Dve centrálne bratislavské verejné priestranstvá – Námestie SNP a Kamenné námestie – spoločne s priľahlými ulicami sa čoskoro začnú výraznejšie meniť. Hlavné mesto pokračuje v realizácii projektu Živé námestie, ktorého cieľom je zatraktívniť tieto plochy a pripraviť pôdu pre vyhlásenie architektonickej súťaže na komplexnú revitalizáciu územia.

Čítať viac

Lordship rokuje o ďalšej podobe fasády hotela Kyjev

20.02.2019 14:30:00 Adrian Gubčo

Developer Lordship, ktorý pripravuje rekonštrukciu a dostavbu okolia areálu hotela Kyjev, pokračuje v hľadaní vízie novej podoby ikonickej výškovej budovy v centre Bratislavy. Zástupcovia spoločnosti sa za okrúhlym stolom stretli s vedením Hlavného mesta aj mestskej časti.

Čítať viac

Prior na Kamennom námestí má nového majiteľa

04.01.2019 10:45:00 Adrian Gubčo

Včera prebehla médiámi správa o prevode vlastníctva obchodného odmu Prior (alebo Tesco) na Kamennom námestí do rúk podnikateľa Georgea Trabelssieho, ktorý je developerom žilinského nákupného centra Mirage. Aký bude ďalší vývoj tejto v otázke revitalizácie vzácneho stavebného súboru, nie je známe.

Čítať viac

Ideová architektonická súťaž na fasádu hotela Kyjev má víťazov

29.11.2018 14:39:20 Adrian Gubčo

Developer Lordship odhaľuje podobu víťazných návrhov na fasádu hotela Kyjev, na ktorý pripravuje projekt rekonštrukcie, a susednú kancelársku budovu. Výnimočný modernistický súbor od architekta Ivana Matušíka je jednou z dominánt Bratislavy a zasluhuje si preto špičkovú kvalitu finálneho riešenia. Či sú tým riešením víťazné návrhy, považujem za sporné.

Čítať viac

Hlavné mesto pokračuje v revitalizácii Kamenného námestia

03.10.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

Bratislava - hlavné mesto SR pokračuje v revitalizačných prácach na Kamennom námestí. Po odstránení nelegálnych stánkov (alebo lepšie povedané, ich presune) začalo s úpravami niekdajších kríkov, ktoré boli známe prítomnosťou hlodavcov.

Čítať viac

Lordship vyhlasuje architektonickú súťaž na riešenie fasád Hotela Kyjev

18.09.2018 11:30:00 Adrian Gubčo

Developer Lordship dnes oznámil spustenie súťaže na riešenie fasád v rámci pripravovanej prestavby bývalého Hotela Kyjev a okolitých budov na Špitálskej a Rajskej ulici. Súťaž má byť otvorená a verejná, výsledky budú mať charakter ideového návrhu, ktorý bude viac rozpracovaný pri príprave konkrétneho projektu.

Čítať viac

Dôstojnejšia pripomienka SNP

29.08.2018 18:00:00 Adrian Gubčo

Dnes si pripomíname jednu z najvýznamnejších udalostí slovenskej histórie. Pri tejto príležitosti by som rád vyjadril nádej, že už v blízkej budúcnosti - ideálne už budúci rok - budeme môcť výročie Slovenského národného povstania oslavovať v dôstojnejších podmienkach na Námestí SNP.

Čítať viac

Začína sa revitalizácia Kamenného námestia

15.08.2018 09:30:00 Adrian Gubčo

Spoločnosť Lordship, pripravujúca projekt Nové Kamenné námestie, spoločne s Bratislavou - hlavným mestom SR a v spolupráci s expertmi okolo iniciatívy Aliancia Stará tržnica, ktorí stoja za projektom Živé námestie, spúšťajú revitalizáciu Kamenného námestia. Premena priestoru sa začína presunom stravovacích zariadení na rozhraní s Námestím SNP.

Čítať viac

Nová podoba Hotela Kyjev

25.06.2018 18:00:00 Adrian Gubčo

Videli ste už novú podobu Hotela Kyjev?

Čítať viac

Ešte raz o Živom námestí

14.05.2018 08:15:00 Adrian Gubčo

Pred necelými dvoma týždňami sa odhalili výsledky dlhej práce iniciatívy Živé námestie, ktorá má smerovať k revitalizácii Námestia SNP a priľahlej časti Kamenného námestia a Treskoňovej ulice. Vzbudilo to množstvo reakcií, čo je vzhľadom na význam týchto verejných priestranstiev oprávnené. Mnohé však boli negatívne, čo však vyplývalo viac z nepochopenia cieľov a aktivít projektu, ako z neho samotného.

Čítať viac

Pripravuje sa obnova Námestia SNP

02.05.2018 15:00:00 Adrian Gubčo

Zástupcovia iniciatívy Živé námestie, na ktorej pracujú organizácie Aliancia Stará tržnica a Inštitút SGI v spolupráci s architektonickými kanceláriami 2021 a LABAK, a partnerstvom Bratislava - hlavné mesto SR, dnes predstavili víziu postupnej transformácie Námestia SNP a súvisiacej časti Kamenného námestia. Projekt je výsledkom rozsiahleho participačného procesu.

Čítať viac

Nová podoba Hotela Kyjev je známa

31.01.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

Developer Lordship predstavil najnovšie vizualizácie budúcej podoby hotela Kyjev a jeho blízkeho okolia, teda projektu, ktorý sa pripravuje už pomerne dlhú dobu. Hoci s výhradami a bez definitívnych záverov, keďže ide o pracovné vizualizácie, zatiaľ možno predstavenú podobu hodnotiť ako najlepšiu, aká bola pre dané územie zverejnená.

Čítať viac

Blíži sa premena Hotela Kyjev a Kamenného námestia?

06.12.2017 09:00:00 Adrian Gubčo

Už dlhšie prebiehajú v zákulisí šumy o rastúcej aktivite v prípade transformácie bloku, kde sa nachádza Hotel Kyjev, nákupné centrum MY a Kamenné námestie. S prvými odhaleniami teraz prichádza portál TREND Reality.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube