Author photoAdrian Gubčo 10.12.2019 16:00

Staromestské rekonštrukcie, november 2019: Historické jadro

S blížiacim sa koncom roka a nadchádzajúcim zimným obdobím dochádza k dokončovaniu rekonštrukcií rozbehnutých počas teplejších mesiacov. Od posledného updatu v septembri bolo takto ukončených viacero obnov, ktorých je toľko, že som sa ich rozhodol rozdeliť. V prvom update sa pozrieme na historické jadro, teda pôvodný prvý bratislavský obvod.

Bohoslovecký seminár

Bohoslovecký seminár

Táto najstaršia a najlepšie zachovaná časť Bratislavy sa až na výnimky vyznačuje relatívne dobrým stavom pamiatok, ktoré väčšinou prešli od 90-tych rokov 20. storočia obnovou. O to viac kričali dosiaľ zanedbané objekty, aj ich počet sa však znižuje a postupne sa zvyšuje nádej, že by niektoré z tých najhorších ruín mohli byť čoskoro opravené.

Okrem toho je viac než pozitívne, že postupne k súkromným investorom pribúdajú inštitúcie z verejného sektoru, ktoré financujú obnovy svojich sídiel a majetku. Takýmto organizáciám patrí v historickom jadre významný počet budov, nové zmeny tak budú mať výrazný dosah na celkovú úroveň stredovekej časti metropoly.

V blízkej budúcnosti sa očakávajú ďalšie investície do zlepšovania úrovne historických objektov, vrátane niektorých ikonických symbolov Hlavného mesta. Vedeniu Bratislavy sa totiž podarilo zabezpečiť prostriedky z vládnych zdrojov, ktorých cieľom je zvýšiť reprezentatívny charakter mesta. Úspešný trend z tohto roka tak bude pokračovať.

 

Palác Uhorskej a eskontnej banky na Hlavnom námestí

 

Prvou zásadnou správou je definitívne spustenie rekonštrukcie fasády budovy Kooperativy na Hlavnom námestí, ktorá bola na konci minulého roka zničená požiarom. Práce sa spustili presne rok od jeho vypuknutia, 28.11.2019. Rekonštrukciou prejde fasáda aj kamenný obklad parteru, potom, ako bol na budove vykonaný pamiatkový prieskum. Dátum definitívneho dokončenia obnovy nie je známy, pôvodné poškodenie však bolo výraznejšie, preto budú potrebné aj náročnejšie práce.

Budova, ktorá vznikla pre účely Uhorskej eskontnej banky v rokoch 1906-1911, patrí k najkrajším secesným stavbám v Bratislave. V jej parteri vznikla jedna z najslávnejších bratislavských kaviarní Roland, ktorá tu po určitom vývoji sídlila až do požiaru. Po dokončení obnovy sa očakáva jej otvorenie s novým majiteľom a upraveným konceptom.

 

Dokončená rekonštrukcia Collegia Emericana na Kapitulskej

 

Mimoriadne potešiteľný je zvyšujúci sa počet zrekonštruovaných objektov na najstaršej, ale donedávna aj jednej z najzanedbanejších ulíc v centre Bratislavy, na Kapitulskej. Podstatná časť objektov patrí cirkvi, ktorá ich postupne revitalizuje. Poslednou takto obnovou je ranobaroková budova tzv. Collegia Emericana na Kapitulskej 20. Dom z roku 1641 dostal novú fasádu, ktorá sa zmenila z charakteristickej červenej na bielu, ktorá je považovaná za historickejšiu a bližšiu k pôvodnému výzoru domu.

Ďalšou postupnou, no predsa len napredujúcou obnovou je rekonštrukcia domu a nádvoria na Kapitulskej 1. Tento prevažne renesančný areál, ktorého základy pochádzajú už zo 14. storočia, najstaršie časti dokonca z 13. storočia, je známy ako Albrechtov dom, po bývalých majiteľoch, rodine hudobných skladateľov Albrechtovcov. Rekonštrukciu zabezpečuje občianske združenie Albrecht Forum, ktorého snahou je nadviazať na tradíciu ešte z obdobia socializmu, kedy tu poslední Albrechtovci – Alexander a jeho syn Ján – udržiavali slobodné umelecké a intelektuálne prostredie. Po novom by sa mal Albrechtov dom premeniť na akýsi Dom hudby.

Najnovšou viditeľnou zmenou je osadenie novej brány, ktorá je čiastočne priehľadná, čiže umožňuje výhľad do veľkého dvora. Na ňom je vidno, že práce pokročili aj v prípade exteriérových častí areálu. Ten sa už v súčasnosti stáva miestom konania rozličných komorných podujatí a v tomto smere sa bude pokračovať.

 

Obnovený dvor Albrechtovho domu

 

Najväčšou a najočakávanejšou rekonštrukciou na Kapitulskej ulici však ostáva obnova Esterházyho paláca. Náznaky, o ktorých som opakovanie písal aj ja, nasvedčujú, že po desaťročiach chátrania je táto revitalizácia konečne blízko realite.

V areáli paláca skutočne prebiehajú práce, v rámci ktorých aktuálne zaniká torzo jedného z palácových krídiel. To má však súvis s katastrofálnou statikou a krídlo má byť znova obnovené. Okrem toho prebieha aj predstihový archeologický výskum na nádvorí, ktorý údajne priniesol zaujímavé objavy.

Po rekonštrukcii má vzniknúť palác vo svojej plnej hmote, dobudované tak budú všetky štyri krídla stavebného súboru, ktorý vznikol v roku 1658 a postavený bol v neskororenesančnom štýle. Po rekonštrukcii by mal obsahovať predovšetkým byty a apartmány, doplnené o služby na prvom podlaží. Parkovanie bude riešené v podzemí, prístup bude od Staromestskej ulice. Developerom je spoločnosť Esterhazy Real Estate, spojená s bankou Reifeissen, architektom kancelária Adif.

Projekt je aktuálne v povoľovacom procese. Územné rozhodnutie potrebuje plánovaná garáž a celý súbor stavebné povolenie.

 

V areáli Esterházyho paláca už prebiehajú prvé práce

 

Ostatné rekonštrukcie v tomto update už patria k investíciám verejného sektoru. Priamo na Kapitulskej sa to týka budovy Bohosloveckého semináru (na titulke), resp. Jezuitského kolégia. Na objekte aktuálne prebieha obnova fasády orientovanej k Dómu sv. Martina, čím sa nadväzuje na staršiu etapu obnovy, namierenej na fasádu do Kapitulskej.

Budova pochádza z rokov 1628-1635 a postavená je v neskororenesančnom štýle. Dnes tu sídli Cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského.

Ďalšia obnova fasády bola dokončená na nároží Klariskej a Baštovej ulice, presnejšie na Klariskej 16, kde sídli Mestská knižnica. Dom síce nie je vedený v registri kultúrnych pamiatok, napriek tomu dotvára prostredie historického jadra mesta. Fasády budovy, rovnako ako okná, boli už v zlom stave, preto Hlavné mesto vyčlenilo na obnovu 150-tisíc eur. V budúcnosti chce knižnica investovať najmä do debarierizácie budovy.

Hlavné mesto okrem toho tento rok investovalo do reštaurovania sochárskej výzdoby atiky Primaciálneho paláca. Počas tohto roka bola zrealizovaná približne polovica prác, zvyšné sa spustia na jar 2020 a dokončené budú v septembri. Sochy vznikli v 70-tych rokoch 18. storočia v rámci výstavby paláca a boli niekoľkokrát reštaurované, napriek tomu už vykazovali známky chátrania. Celkový rozpočet obnovy predstavuje 540-tisíc eur (viac informácií tu).

Magistrát plánuje v budúcom roku okrem dokončenia obnovy výzdoby Primaciálneho paláca spustiť rekonštrukciu budovy Novej radnice, teda svojej druhej budovy na Primaciálnom námestí. Hoci sa práce zamerajú pravdepodobne najmä na interiér, výška investície – pol milióna eur – z nej robí pomerne veľký kapitálový výdaj.

Budova z roku 1948 je vedená ako Národná kultúrna pamiatka, jej autorom je legendárny architekt Emil Belluš. Stojí na mieste niekdajšieho jezuitského kláštora, budova však bola staticky narušená a počas výstavby sa zrútila. Každopádne, Nová radnica sa považuje za príklad citlivého vstupu do historického prostredia.

 

Dom na Námestí SNP 27 bol zrekonštruovaný pre potreby vedenia Najvyššieho súdu SR

 

Hlavné mesto okrem investícií do budov iniciovalo aj zmeny vo verejnom priestore, v tomto prípade na Klobučníckej ulici, kde došlo k zrušeniu parkovania na južnej strane ulice, ktorá je intenzívne využívaná ako spojnica historického centra a Námestia SNP. Zatiaľ sa však realizovala len premena časti ulice medzi Nedbalovou a Primaciálnym námestím, kým zvyšok bol blokovaný rekonštrukciou budovy na Námestí SNP 27, kde na prízemí sídli Poľský inštitút.

Rekonštrukcia tohto domu bola vyvolaná potrebou nájdenia nových priestorov pre vedenie Najvyššieho súdu SR, ktoré sa sťahuje z budovy na Župnom námestí v očakávaní jeho transformácie. Tá je zas vyvolaná vysťahovaním sa Ministerstva spravodlivosti, ktoré bude sídliť v obnovenom objekte bývalého Výskumného ústavu zváračskeho na Račianskej ulici.

Trojposchodový objekt bol podľa správy Najvyššieho súdu postavený v rokoch 1910 – 1912 viedenským architektom N. Katserom a má dvojkrídlovú dispozíciu s vnútorným dvorom. Ide pôvodne o obytný a bankový palác s prvkami neoklasicizmu a secesie na fasádach s motívom neobarokovej veže v nároží objektu. Na jeho bankovú funkciu dodnes poukazuje zachovalá výzdoba so skulptúrou úľa ako symbolu sporivosti na štíte nárožia.

V jeho susedstve bola počas tohto roka dokončená obnova ďalšieho schátraného objektu, neoklasicistického nájomného bytového domu, ktorý vznikol okolo roku 1903. Viacmenej v jednej chvíli tak bola zrekonštruovaná prakticky celá hrana mestského bloku, vďaka čomu Klobučnícka ulica výrazne opeknela.

 

Dom na Župnom námestí 2 je údajne pred spustením rekonštrukcie

 

K výpočtu v rámci tohto článku treba ešte pripočítať šíriace sa, no neoverené zvesti o pripravovanej obnove domu na Župnom námestí č. 2. Tvarovo príťažlivá stavba s valcovo zaoblenými časťami fasády, ktorá je dnes známa najmä ako miesto, kde sídli diskotéka, doteraz obsahuje zvyšky pôvodných označení prevádzok. Ak naozaj dôjde k rekonštrukcii, tieto prvky sa snáď zachovajú. Len nedávno zanikol jeden z posledných takýchto medzivojnových nápisov na dome na Nedbalovej ulici 10.

Každopádne, ani v priebehu budúceho roka by Bratislava nemala byť ukrátená o revitalizáciu ďalších vzácnych pamiatok. Priamo historického jadra sa rozhodne týka pokračujúca rekonštrukcia Dómu sv. Martina alebo pripravovaná rekonštrukcia Michalskej veže. Hlavné mesto a ďalší aktéri totiž získali prostriedky zo strany Vlády SR, ktoré by mali vykryť dlhoočakávané revitalizácie budov aj verejných priestranstiev.

K týmto krokom plánuje Hlavné mesto pridať ešte obnovu domu na Panskej 35, známeho ako domu u Salvátora. V minulosti tu sídlila historická lekáreň, dnes je tu prázdny priestor a nad ním štyri podlažia s bytmi. Polovicu domu vlastní práve Bratislava, ktorá by tu chcela zriadiť mestské nájomné bývanie.

Ak sa všetky tieto plány zrealizujú, najužšie centrum mesta bude opäť výrazne príťažlivejšie. Čoraz dôležitejším už nebude stav budov, ale kvalita parteru a označovania prevádzok. To je však téma na samostatný príspevok.

 

Fotografie z 30.11.2019. Pozrite si viac vo fotoalbume

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

 • Palác Uhorskej eskontnej banky na Hlavnom námestí
 • Collegium Emericanum
 • Bohoslovecký seminár
 • Esterházyho palác
 • Albrechtov dom
 • Nádvorie Albrechtovho domu
 • Mestská knižnica na Klariskej 16
 • Primaciálny palác
 • Námestie SNP 27
 • Klobučnícka
 • Župné námestie 2

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube