Author photoSimona Schreinerová 05.03.2024 11:19

Supermoderná škola bližšie k realite. Samospráva zbiera podklady, potrebovať bude financie

Záhorská Bystrica môže v najbližších rokoch získať jednu z najmodernejších spojených škôl v Bratislave. O rekonštrukcii a dobudovaní bývalej školy, známej ako Elektrovod, sa hovorí už niekoľko rokov, teraz však začína naberať reálnejšie kontúry. Otvorená je najmä otázka financovania, nakoľko realizácia nového vzdelávacieho zariadenia je nad finančné možnosti samosprávy.

 Zdroj: Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica / Pantograph

Zdroj: Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica / Pantograph

Nové zariadenie, pozostávajúce z materskej a základnej školy, sa v Záhorskej Bystrici v lokalite Na Holom vrchu plánuje už niekoľko rokov. Ide o projekt rekonštrukcie a dostavby objektu niekdajšieho Stredného odborného učilišťa elektrotechnického (Elektrovod). Súbor stavieb je umiestnený v pomerne malebnej polohe nad Záhorskou Bystricou na okraji malokarpatského lesa. Areál je už dlhšie nevyužívaný.

Z toho dôvodu pristúpila mestská časť spolu s Hlavným mestom SR Bratislava k rokovaniam s Bratislavským samosprávnym krajom, smerujúcim k nájdeniu nového účelu Elektrovodu. Požiadavkou Záhorskej Bystrice bolo zriadenie materskej a základnej školy. Táto časť Bratislavy zažíva významný stavebný rozmach, pričom možno spomenúť projekty Pod Vŕškami alebo Orešianky. Pochopiteľne tým rastie tlak na infraštruktúru, vzdelávacie kapacity nevynímajúc.  

Samospráve sa po zložitých rokovaniach napokon podarilo získať do svojej správy najväčšiu časť z 5-hektárového areálu SOU. Nová podoba školy bola odhalená približne pred 1,5 rokom, pričom by malo ísť o jedno z najmodernejších zariadení v Bratislave. Prípravu architektonickej štúdie má na starosti architektonická kancelária Pantograph. Ide o renomované pracovisko, ktoré pracovalo aj na vydarenej rekonštrukcii školy na Plickovej a výstavbe materskej školy Tramín v Rači, v Záhorskej Bystrici zas zrealizovalo vydarenú nadstavbu pavilónu existujúcej základnej školy.

Galéria

 • Areál Elektrovodu. Fotografia z 22.6.2022. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Areál Elektrovodu. Fotografia z 22.6.2022. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Areál Elektrovodu. Fotografia z 22.6.2022. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Areál Elektrovodu. Fotografia z 22.6.2022. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Areál Elektrovodu. Fotografia z 22.6.2022. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Areál Elektrovodu. Fotografia z 22.6.2022. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Spojená škola. Zdroj: Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica / Pantograph
 • Spojená škola. Zdroj: Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica / Pantograph
 • Spojená škola. Zdroj: Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica / Pantograph
 • Spojená škola. Zdroj: Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica / Pantograph
 • Nájomné bývanie. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
 • Zariadenie sociálnych služieb. Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj

Aktuálne mestská časť informuje o dokončení projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Materiály prevzal starosta Jozef Krúpa od zástupcu spoločnosti Pantograph Miroslava Hrušovského. Vďaka tomu sa môže Záhorská Bystrica uchádzať o eurofondové výzvy. Mestská časť má zazmluvnený inžiniering a v najbližšom období chce získať stavebné povolenie. 

Kľúčové však bude práve financovanie a sledovanie výziev, ktoré by umožnili realizáciu moderného školského zariadenia. Od roku 2022, keď dostala Záhorská Bystrica do správy časť areálu, funguje pracovná skupina, ktorá riešila nové napojenia na inžinierske siete, nové komunikácie aj parkovacie plochy v danom území.

Investícia na rekonštrukciu na novú základnú a materskú školu sa pohybuje v sume 7-10 miliónov eur, čo je nad rámec možností mestskej časti. Samospráva preto neuvažuje nad etapizáciou prác, ale plánuje sledovať výzvy, ktoré budú zverejnené a do ktorých sa môže zapojiť. Termín začiatku realizácie preto nezávisí len na rýchlosti vydania stavebného povolenia, ale tiež od vypísaných výziev. Pokiaľ by prišli ešte tento rok, teoreticky by mohla byť rekonštrukcia školy hotová v priebehu dvoch rokov. Uvažovaný bazén bude pravdepodobne realizovaný neskôr.

V Elektrovode by malo vzniknúť 18 kmeňových tried základnej školy, osem tried materskej školy, oddychové plochy a exteriérové športoviská. K dispozícii by mali byť dve triedy v každom ročníku, na vyšších podlažiach budú okrem tried aj špecializované učebne a laboratóriá, kabinety pre učiteľov a zasadacie miestnosti pre pedagogický personál. Vytvorený tu má byť aj priestor pre výučbu varenia, priestranná jedáleň pre školákov s možnosťou sedenia v exteriéri a s moderným zázemím školskej kuchyne. Požadovaná kapacita zariadenia je 600 detí, ktoré sem budú spádovať zo Záhorskej Bystrice a Lamača.

Nadstavbou a prístavbou budovy navyše vznikne priestor pre umiestnenie bazéna, určeného pre plavecké výcviky i verejnosť. Bazén s dĺžkou 25 metrov a v šírke štyroch dráh je navrhnutý ako prevádzkovo nezávislý objekt od zvyšku školy. Priestory pre šport vzniknú v najmä v novej prístavbe. Malo by ísť o malú telocvičňu, herne a malé štúdio. 

Záhorská Bystrica ešte v roku 2022 avizovala, že rekonštrukcia prinesie vznik ekologického zariadenia, čo znamená vznik zelených striech, hladkých povrchov, akustických stien, skladu bicyklov a exteriérových športovísk. Doplnená bude zeleň, tieniace prvky, presklené priečky budú orientované na západ alebo sever a využitá bude moderná vzduchotechnika. Nová materská a základná škola by mala vyťažiť maximum z pôvodného typového objektu. Prezentovaný návrh pôsobí vcelku racionálnym, no moderným dojmom.

 

Nájomné bývanie. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

V areáli Elektrovodu sa nachádza aj budova bývalého stredoškolského internátu, ktorá je v správe Hlavného mesta. Svoje plány s objektom Magistrát predstavil už pred niekoľkými rokmi. Internát chce premeniť na nájomné bývanie so 75 bytovými jednotkami. Obnovená by mala byť aj bývalá spoločenská miestnosť, ktorá sa nachádzala na prízemí. Projekt pripravuje kancelária Studeny architekti.

Tento zámer je už v relatívne pokročilej fáze, keďže má žiadať o stavebné povolenie. Realizácia by sa veľmi teoreticky mohla začať v tomto roku. Čo sa týka obyvateľov novej bytovky, predpokladá sa, že by malo ísť najmä o príslušníkov tzv. potrebných profesií vrátane učiteľov.

Verejnoprospešný zámer tu pripravuje aj Bratislavský samosprávny kraj. Priestor vedľa budovy niekdajšej plavárne chce prebudovať na zariadenie sociálnych služieb. Kraj chce deinštitucionalizovať veľké a zastarané zariadenie v Stupave a presunúť asi 30 klientov do zariadenia v Elektrovode. Ide o súčasť trendu, v rámci ktorého sa zariadenia s veľkým počtom klientov zmenšujú, čo umožňuje vytvárať príjemnejšie, intímnejšie a komunitnejšie prostredie. 

Prebudovanie celého areálu nepríde skôr ako o niekoľko rokov. Napriek tomu ide o veľmi pozitívny zásah, ktorý prispeje k zlepšeniu občianskej vybavenosti v okrajovej mestskej časti. Nevýhodou je snáď len odlúčenosť zóny od centra Záhorskej Bystrice. Lokalita nie je vyslovene v pešom dosahu väčšiny obyvateľov Záhorskej Bystrice, čo pravdepodobne bude viesť ku zvýšenej mobilite rodičov najmä v ranných hodinách. Riešenie vo forme autobusov a bicyklov nemusí stačiť. 

Nakoľko ide o pomerne veľkú investíciu, je taktiež diskutabilné, či by nebolo vhodnejším riešením vyhlásenie architektonickej súťaže namiesto priameho oslovenia architektov. Dobrou správou je, že samospráva (resp. samosprávy) aspoň oslovili renomované kancelárie s kvalitnými výstupmi. Výsledkom by malo byť hodnotné oživenie zanedbaného areálu funkciami, ktoré sú mimoriadne potrebné pre skvalitnenie života nielen miestnych obyvateľov.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube