Author photoAdrian Gubčo 22.09.2020 11:13

Zwirn ide do výstavby

Po piatich rokoch od akvizície areálu sa konečne spúšťa výstavba projektu Zwirn, dôležitého polyfunkčného developmentu, ktorý prepojí nové centrum mesta so staršou štvrťou Nivy. Developer YIT Slovakia získal stavebné povolenie pre prvú trojicu bytoviek, ktorých realizácia sa rozbehne na začiatku októbra.

Zdroj: YIT Slovakia

Zdroj: YIT Slovakia

Investor oznámil obdržanie právoplatného stavebného povolenia na prvý rezidenčný blok, tvorený trojicou sekcií v priestore najbližšie k Dulovmu námestiu. Osempodlažné objekty vytvoria svojou orientáciou privátny dvor, ktorý má slúžiť obyvateľom komplexu. Naplánovaných je 268 bytov a 490 parkovacích miest.

Developer projekt promuje ako „bývanie na vzácnom mieste“, čím pripomína, v akej perspektívnej polohe sa Zwirn nachádza. Štvrť Nivy sa v poslednom období stáva mimoriadne populárnou časťou mesta, kým masívny development mení bývalé priemyselné časti Mlynských Nív na nový downtown. Bývanie v tomto priestore sa stáva lukratívnym, čo odzrkadľuje štandard i ceny bytov v Zwirne – tieto patria k najdrahším v Bratislave.

Budúci rezidenti budú mať k dispozícii, okrem dobrej lokality či štandardu aj plnú šírku občianskej vybavenosti priamo v projekte. Takmer celé prvé podlažie, otvorené do verejného priestoru, bude obsahovať aktívny parter, vzniknú tu teda obchody, služby, reštaurácie či kaviarne. Očakávaný je vznik až 6-tisíc metrov štvorcových občianskej vybavenosti v celkovo 59 jednotkách. Developer by tu rád videl aj zdravotnícke zariadenia, čistiareň a podobne, hoci o presnom zložení nájomníkov sa stále len rokuje.

V tejto chvíli je už v realizácii časť budúceho námestia, ktoré bude kľúčovým verejným priestranstvom v rámci developmentu a ktoré nadviaže na Dulovo námestie. Práce súvisia s výstavbou podzemnej garáže, ktorá bude určená pre rezidentov bytových domov, ale aj kancelárskeho objektu Pradiareň 1900. Ten vymedzuje námestie zo západnej strany a v tejto chvíli sa už jeho rekonštrukcia blíži k dokončeniu.

Pradiareň 1900 je spoločne s priľahlou Silocentrálou posledným zachovaným zvyškom bývalého areálu Cvernovky, asanácii však unikla, keďže ide o Národnú kultúrnu pamiatku. Po rekonštrukcii, za ktorou stojí kancelária Bouda Masár Architeki, sa zmení na kancelársky komplex, na prízemí však bude obsahovať obchodnú pasáž. Budova sa čoskoro začne kolaudovať a onedlho si tu začnú priestory zariaďovať aj jednotliví nájomníci. Sprevádzkovanie objektu sa predpokladá v decembri tohto roka.

Postupne sa tak začína konkrétne rysovať budúcnosť celej zóny. Po Pradiarni 1900 by ďalšou dokončenou časťou developmentu malo byť námestie, ktoré bude otvorené na jeseň 2021. Prvá etapa Zwirnu by mala nasledovať na jar 2023. V tomto období by mali byť rozostavané aj ďalšie rezidenčné etapy a jedna kancelárska tak, aby bol celý projekt dokončený približne v roku 2025.

 

Už v prvej etape vznikne zelený, parkovo upravený vnútroblok. Zdroj: YIT Slovakia

 

YIT avizuje, že výstavba Zwirnu zmení bývalý priemyselný areál na vitálnu bratislavskú mestskú štvrť. Prostriedkom k tomu bude „mestotvorná architektúra“ s odkazom na industriálnu minulosť územia. Developer zorganizoval v roku 2016 medzinárodnú urbanisticko-architektonickú súťaž, v ktorej sa presadila kancelária Compass Architekti. Porotu a investora ateliér presvedčil konceptom, rozvíjajúcim blokovú štruktúru zástavby okolia, no zároveň prinášajúcim veľkorysé verejné priestory a reagujúcim na parametre (predovšetkým svetlotechnické) lokality.

Príprava trvala dlhé štyri roky, počas ktorých muselo YIT zodpovedné orgány a aktérov presvedčiť o súlade projektu s Územným plánom a o vhodnosti jeho výstavby, keďže voči zámeru prišli aj odvolania susedov. Jednou z výhrad bolo riešenie dopravy, v rámci ktorého plánovalo YIT upraviť režim na Košickej ulici a redukovať parkovanie. To sa stretlo s prudkým odporom verejnosti, po ktorom investor projekt prepracoval.

Revitalizácia Košickej je dnes už v povoľovacom procese a jej súčasťou majú byť širšie chodníky, oddelená cyklotrasa, zachovaný šírkový režim Košickej s dvomi pruhmi a parkovacím pásom a priestorová rezerva pre možnú budúcu električkovú trať. Stavebné práce na ulici by mali prebehnúť až v roku 2022 v snahe o minimalizáciu negatívnych vplyvov pre obyvateľov okolia.

Úpravami prejde aj Svätoplukova ulica, ktorá bude rozšírená a vonkajšie pruhy sa zmenia na buspruhy, a Páričkova, kde sa aktuálne predpokladá umiestenenie cyklotrasy v oboch jazdných smeroch, ako aj dobudovanie ďalších parkovacích miest.

YIT zhŕňa, že výstavba Zwirnu prinesie mestu a lokalite oživenie areálu, spriechodnenie územia, rekonštrukciu priľahlých ulíc, nové verejné priestranstvá a parkové plochy, zelené strechy, rozvoj cyklodopravy, občiansku vybavenosť či presun parkovania do podzemia (vznikne tu aj druhý podzemný kruhový objazd v Bratislave). Nezanedbateľným dôsledkom developmentu areálu je rekonštrukcia NKP Pradiarne 1900 a Silocentrály (ktorá pamiatkou nie je). YIT dokonca plánuje už v dohľadnej dobe Pradiareň otvoriť pre verejnosť, hoci presný termín a podmienky budú súvisieť s aktuálnou pandemickou situáciou.

 

Development vytvorí prechod medzi novými projektami v downtowne a tradičnou štvrťou Nivy. Zdroj: YIT Slovakia

 

Bez ohľadu na marketing developera, výstavba a následná aktivácia areálu Zwirnu bude zásadným krokom k oživeniu a prepojeniu dvojice výrazných častí mesta – nového downtownu a zavedenej štvrte Nivy. Doteraz zrealizované projekty sa svojim charakterom od pôvodnej zástavby radikálne odlišujú, no citlivý urbanizmus nového polyfunkčného súboru by mohol vytvoriť vhodný prechod medzi súčasnou a pôvodnou štruktúrou.

S Zwirnom prídu do územia noví obyvatelia aj nové prevádzky, ktoré zmenia dynamiku života v lokalite. Košická ulica a Dulovo námestie už dnes zažívajú akúsi renesanciu, keď tu aj napriek vplyvu nákupných centier postupne zapúšťajú korene viaceré obchody a prevádzky s príťažlivými domácimi konceptami. Príchod stoviek ľudí, ktorí budú mať ekonomické možnosti pre podporovanie existujúcich služieb aj tvorbu vlastných vízií, bude ďalším katalyzátorom rozvoja.

Je tak namieste predpokladať, že Dulovo aj nové námestie (zatiaľ nepomenované) budú ohniskami mestského života, napriek komplikácii v podobe susednej Stanice Nivy. Tých má Bratislava mimo niekoľko miest v hlbšie v centre málo, hoci dopyt po vzniku takýchto typicky mestských aktívnych bodov je vysoký. S danou ambíciou pracuje mnoho developerov, no len málo projektov má na to lepšie predpoklady, ako práve Zwirn.

Ak sa to podarí, zmeniť by sa mohli celé Nivy. Už dnes populárna štvrť sa stane ešte populárnejšou, čo prinesie nárast cien nehnuteľností, prílev (či udržanie) nových obchodov a teoreticky aj vyšší tlak na skvalitňovanie verejných priestranstiev. Po prípadnom dobudovaní električkovej trate pôjde o vynikajúco prepojené územie s dobrou dostupnosťou do historického aj nového centra mesta, ako aj ožívajúcimi lokalitami Trnavské Mýto či okolie Ružinovskej ulice. V území sa nachádza množstvo zelene a vyššia občianska vybavenosť, čo nové developmenty ešte zlepšia.

Nivy tak budú spĺňať v podstate všetko to, čo definuje dobré mestské bývanie. Štvrť môže byť v mnohých ohľadoch vzorom, ktorý by si mali naštudovať nielen developeri, ale aj mnohí architekti, urbanisti, úradníci či politici, ktorí majú vplyv na to, ako sa bude rozvíjať Bratislava budúcnosti. Mnohé najlepšie veci už boli totiž vymyslené a okolie Dulovho námestia je toho živým - obrazne aj doslova - príkladom. 

 

Pozrite si aktuálny postup prípravy výstavby Zwirnu vo fotoalbumoch.

Sledujte YIM.BA na Instagrame

Sledujte YIM.BA na YouTube

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: YIT Slovakia
  • Zdroj: YIT Slovakia
  • Zdroj: YIT Slovakia
  • Zdroj: YIT Slovakia
  • Zdroj: YIT Slovakia

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube