Author photoAdrian Gubčo 08.12.2020 17:22

Príprava nájomného domu na Muchovom námestí napreduje

Hlavné mesto pripravuje v dohľadnej dobe realizáciu viacerých projektov nájomných bytových domov. Časť nájomných bytov chce získať rekonštrukciami starších objektov, iné chce postaviť po architektonických súťažiach. Špecifický je projekt na Muchovom námestí v Petržalke, kde Magistrát prevzal rozpracovaný zámer, upravil ho a teraz rozbieha povoľovanie procesy.

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR / Pantograph

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR / Pantograph

Zámer výstavby obytného komplexu na Muchovom námestí, východne od Černyševského ulice, bol prvýkrát bližšie predstavený na začiatku roka 2019. Spoločnosť Ahoj Development vtedy ohlásila výstavbu projektu, v rámci ktorého mala v dvoch fázach vzniknúť trojica bodových deväťpodlažných  domov s prevažujúcou rezidenčnou funkciou a v menšej miere s kanceláriami či retailom. Polyfunkčný súbor mal vzniknúť na pozemkoch, patriacich mestskej spoločnosti Metro, s tým, že kancelárie v budove by boli určené Metru.

Po nástupe aktuálneho vedenia Magistrátu a Metra sa však táto vízia stretla s odporom. Mesto viedlo náročné rokovania s pôvodným investorom, po ktorých sa tento svojho zámeru vzdal. Projekt ako taký však nezanikol – vedenie Bratislavy ho poňalo ako príležitosť, ako vybudovať viac nájomných bytov, čo je v súlade s jeho prioritami. Mesto ho tak dalo prepracovať a po predstavení verejnosti a menšej participácii ho teraz podáva na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) a žiada o vydanie záväzného stanoviska.

Nido

Zámer tak v definitívnej podobe pozostáva z výstavby dvojice samostatných objektov, ktoré predstavujú aj dve fázy projektu. Ako prvý vznikne osempodlažný zalomený doskový bytový dom s aktívnym parterom, ktorý bude v princípe kopírovať líniu Černyševského ulice. S podzemným parkingom sa v tejto časti projektu neráta, hoci dom bude mať jedno podzemné podlažie.

V druhej etape má zas vzniknúť osempodlažný „garni hotel“. V tomto prípade sa už počíta aj s podzemnou garážou, podzemné podlažia tu budú umiestnené dve. Obe budovy budú mať pobytové strechy s komunitnými záhradkami. Medzi objektami vznikne park, smerom do ulice pobytový priestor s charakterom námestia. Dnes existujúca administratívna budova bude asanovaná. 

V doskovom dome sa ráta so vznikom 103 bytov, z toho bude 52 mestských nájomných bytov (určených pre potrebné povolania) a 51 náhradných nájomných bytov pre nájomcov z reštituovaných bytov, ktorým musí Bratislava zabezpečiť náhradné bývanie. 82 bytov budú maximálne dvojizbové, 17 bytov budú trojizbové a 4 byty by mali byť štvorizbové.

Garni hotel bude obsahovať 63 izieb a pracovať tu má 12 zamestnancov. Pôvodne sa hovorilo o tom, že pre výstavbu druhej etapy bude potrebné zmeniť Územný plán. Mesto sa však pravdepodobne rozhodlo pre overený developerský postup, kedy sa vypovoľuje hmota a následne sa dodatočne zmení funkcia.

Pomerne veľa priestoru je venovaného riešeniu parkovania. Rezidenti v rámci prvej etapy majú podľa predstáv mesta parkovať pod električkovou estakádou Petržalskej radiály, kde bude umiestnených 126 parkovacích miest. Pre návštevníkov bude určených 33 parkovacích miest v súčasnom areáli spoločnosti Metro. Okrem toho chce mesto vytvoriť ďalších 54 miest pre obyvateľov okolia (16 na Černyševského a 38 na novom parkovisku pri estakáde). Zmenu prinesie druhá etapa, kedy sa zruší 33 miest v areáli Metra a nahradí sa 103 miestami v podzemnej garáži. Celkovo tak pribudne až 283 parkovacích miest.

Dané kapacity sú ovplyvnené výhľadovým zámerom vybudovať v tejto lokalite terminál integrovanej osobnej prepravy (TIOP), kde sa bude prestupovať medzi vlakmi a električkami. Naplánovaný je tu tak aj parkovací dom s približne 495 parkovacími miestami.  

Mimoriadnu pozornosť venoval investor aj návrhu verejných priestorov. Na základe výsledkov participácie sa rozhodlo o doplnení pôvodného zámeru o nové prvky – zelený park s hustou výsadbou stromov „lesného“ charakteru tak bude doplnený o lavičky, vodný prvok alebo workoutové prvky pre cvičenie dospelých. Mesto chcelo od ľudí zistiť aj ideálne typy prevádzok pre komerčné priestory, ktoré budú mať celkový rozsah asi 300 metrov štvorcových. Občania by tu najradšej videli poštu, materskú školu, fitness, kaviareň či komunitný priestor, fitness a škôlka sú však málo pravdepodobné.

Architektúru projektu spracúva, tak ako v prípade pôvodného súkromného zámeru, kancelária Pantograph. Podoba domov sa tak s ohľadom na ich určenie výrazne zracionalizovala, v prostredí Petržalky na okraji sídliska však budú napriek tomu pôsobiť dobre. Pantograph je kvalitnou kanceláriou, úroveň týchto bytoviek tak bude vyššia ako v prípade viacerých lokálnych novostavieb.

Dátum realizácie je v materiáli, ktorý bol predložený na EIA, nastavený úplne nesprávne – výstavba sa má podľa neho spustiť už o dva mesiace a byť dokončená na začiatku roka 2023. V skutočnosti bude úspechom, ak sa výstavba rozbehne v roku 2022 a bude dokončená v roku 2024. Odhadované náklady sa pohybujú vo výške asi 8,5 milióna eur.

 

Pohľad západný. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR / Pantograph

 

Bratislava sa tak pomaly približuje k vybudovaniu prvého projektu nájomného bytového domu za viac ako pol dekády. Súčasné vedenie mesta odštartovalo mandát s veľkorysými ambíciami, ktoré potvrdzovalo aj po prvom roku vo funkcii. Nové projekty mali navyše priniesť vysokú architektonickú úroveň a množstvo benefitov aj pre okolité susedstvá. Výsledky prvej architektonickej súťaže na bytový dom na Terchovskej to potvrdzovali.

Dnes však už nemožno hovoriť o takom optimizme. Okrem Terchovskej a Muchovho námestia je v procese ešte architektonická súťaž na malý projekt bývania pre seniorov na Parkovej v Prievoze, väčšie zámery sú však závislé od zmien Územného plánu. Prijímanie zmien a doplnkov mešká a nájomné bývanie sa dostane na rad možno ku koncu roka 2022. Ich schválenie však nie je zaručené, sledujúc reakcie, ktoré vyvolalo zverejnenie zoznamu uvažovaných lokalít, kde by takéto byty mohli vzniknúť.

Hladký priebeh však nemusia mať ani dnes existujúce zámery. Ukazuje sa to Parkovej, kde bol organizátor súťaže, Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB), obvinený z necitlivosti k historickému dedičstvu. Ako totiž poukázal vlastivedný sprievodca Ivor Švihran, na pozemku, kde sa plánuje výstavba, sa dnes nachádza historická oranžéria patriaca k priľahlému Csákyovskemu kaštieľu. V Bratislave ide o unikátny objekt. MIB argumentuje zanedbanosťou objektu a nutnosťou uprednostnenia dôležitej a chýbajúcej funkcie dostupného bývania.

Bratislava sa tak stáva obeťou všetkých problémov, na ktoré už dlhodobo poukazujú aj privátni developeri – nepripravenosti Územného plánu, dlhých povoľovacích konaní alebo všeobecného odporu voči výstavbe. Tieto komplikácie majú výrazný dosah na celkovú dostupnosť bývania v slovenskej metropole.

Ak by priama skúsenosť s problémami bratislavského developmentu Magistrát primäla k intenzívnejšej aktivite na zmenách nastavenia systému, išlo by možno o najvýraznejší krok v prospech zabezpečenia dostatku nových bytov s prijateľnejšími cenami. Zároveň by to mohlo mať oveľa zásadnejší dosah, ako síce žiaduca a pozitívna, ale zároveň len veľmi obmedzená výstavba nových nájomných bytov v réžii Hlavného mesta.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR / Pantograph
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR / Pantograph
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR / Pantograph
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR / Pantograph

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube