Author photoAdrian Gubčo 13.10.2020 15:28

Metropolitný inštitút vyhlasuje súťaž na nájomné bývanie na Parkovej

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB), Hlavné mesto a mestská spoločnosť METRO vyhlasujú druhú architektonickú súťaž, zameranú na rozvoj nájomného bývania. Nový projekt by sa mal nachádzať na Parkovej ulici v ružinovskom Prievoze, a zameraný bude primárne na seniorov. Projekt bude menšej mierky a založený bude na komunitnom princípe.

Zdroj: Google Maps

Zdroj: Google Maps

Ako uvádza Hlavné mesto, Magistrát registruje vysoký počet žiadateľov o udelenie nájomného bývania, pričom seniori tvoria významnú skupinu. V existujúcich pobytových zariadeniach žije množstvo aktívnych a sebestačných seniorov a senioriek, pre ktorých by bolo bývanie v menších nájomných bytoch vhodnejšie. Tých je však aktuálne v Bratislave veľký nedostatok – mesto zdôrazňuje, že nájomné bývanie tvorí len asi 1% bytového fondu.

Voľba padla na Parkovú v Prievoze, a to z viacerých dôvodov. „Primárne sme zohľadňovali tichú atmosféru lokality a charakter okolia, ktoré sú dané nízkou zástavbou rodinnými domami, Csákyho kaštieľom so susediacim zariadením a zelenými plochami so vzrastlými stromami,“ hovorí riaditeľ Sekcie súťaží Metropolitného inštitútu Bratislavy Peter Lényi. Ďalším faktorom je blízkosť kaštieľa, kde pôsobí Kongregácia Dcér sv. Františka z Assisi. Bývanie pre seniorov by tichý charakter územia nenarušilo.

Nido

MIB pripomína, že vzniknúť by tu malo len približne 24 bytov v zástavbe menšej mierky – maximálne tri nadzemné podlažia – ktoré majú fungovať na komunitnom princípe. Ten predpokladá umiestnenie spoločných kuchyniek alebo obývačiek, kde bude dochádzať k socializácii. „Spoločné priestory sú dôležitým socializačným prvkom. Chceme, aby seniori a seniorky ubytovaní v nových bytoch sa navzájom poznali a zabránili tak prípadnej samote,“ uviedla námestníčka primátora Lucia Štasselová. Samozrejmosťou je úplná bezbariérovosť, ktorá sa bude týkať aj balkónov či zabezpečenia výťahov.

Zadanie súťaže špecifikuje aj ďalšie požiadavky na budúci obytný súbor. Základným predpokladom je rešpektovanie charakteru okolia, predovšetkým NKP Csákyho kaštieľa, parku, domu, ktorý historicky patril do areálu kaštieľa, či existujúcej zástavby rodinných domov. Byty budú určené pre osoby s ťažkosťami pohybu či orientácie, priestory si budú zariaďovať samé a v štandarde budú mať hygienické zázemie, kuchyňu či vstavaný nábytok. Predpokladá sa, že polovica bytov budú jednoizbové, zvyšok dvojizbové, jedna komunitná obývačka (kde bude priestor pre trávenie času či stravovanie) bude pripadať približne na 5 bytov a rezidenti budú mať možno k dispozícii aj práčovňu či sušiareň, malý sklad či priestor pre umiestnenie bicyklov.

MIB definuje aj požiadavky na riešenie vonkajších priestorov, ktoré majú byť upravené, vhodné pre oddych, prechádzky a obsahovať aj miesto pre aktívne trávenie voľného času. Od architektov sa očakáva, že navrhnú miesto pre komunitnú záhradku, tieniaci objekt, parkovanie s parametrami vhodnými pre vystupovanie osôb s ťažkosťami, miesto pre rýchlu zdravotnú pomoc a že celý priestor bude bezbariérový.

Tvorbe zadania predchádzal menší participačný proces, okolití obyvatelia tak mohli prispieť svojimi pripomienkami k definovaniu požiadaviek na projekt. Súťaž ako taká je medzinárodná a jednokolová, návrhy sa budú predkladať do 7.12.2020. Vyhlásenie výsledkov sa očakáva ešte pred koncom tohto roka.

 

Napriek na prvý pohľad veľkej výstavbe je dostupnosť bývania kriticky nízka. Mesto bude musieť prehodnotiť svoj prístup k developmentu a začať ho podporovať dynamickejšími zmenami Územného plánu

 

Hlavné mesto by tak mohlo mať v dohľadnom čase na stole už tretí projekt výstavby nového nájomného bývania. Prvým je obytný súbor na Terchovskej ulici, výsledok architektonickej súťaže, kde sa vyberalo medzi 76 návrhmi – čo sa odrazilo aj na vysokej kvalite víťazného návrhu. Druhým zámerom je obytný súbor na Muchovom námestí v Petržalke, kde mesto prebralo a upravilo pôvodný súkromný projekt. V oboch projektoch by mohlo vzniknúť približne 235 bytov.

Nie je to veľmi veľa, navyše, toto boli tie „jednoduché“ projekty, kde sa pracovalo s pozemkami vo vlastníctve mesta, s priaznivými regulatívmi Územného plánu a s predpokladaným limitovaným odporom miestnej verejnosti. Bratislava by však rada budovala oveľa väčšie počty nájomných bytov, no ich príprava bude omnoho komplikovanejšia.

Mesto definovalo viacero lokalít, kde považuje za vhodné umiestniť nové domy alebo obytné súbory. V tzv. Štúdii umiestnenia nájomného bývania na území Bratislavy sú vytipované viaceré miesta naprieč celou metropolou, kde Magistrát, príp. developeri vlastnia vhodné pozemky, no aktuálne znenie ÚP im tam neumožňuje takéto bývanie vybudovať. Štúdia je podkladom pre zmenu ÚP, na to však potrebuje mesto presvedčiť obyvateľov a poťažmo ich zastupiteľov o vhodnosti tejto zmeny.

K tomu bude potrebná hladká realizácia prvých projektov v špičkovej kvalite. Základný predpoklad v podobe sľubných výsledkov prvej súťaže (príp. aj ostatných súťaží, ktoré MIB realizuje a zatiaľ sa ukazujú ako vydarené) bol splnený. Teraz je potrebné ukázať obyvateľom, že výstavba nového nájomného domu im kvalitu života nijako nezhorší, práve naopak, s developmentom verejného charakteru prichádzajú aj služby, ktoré by komerčný sektor inak nedotoval, lepšie verejné priestory, väčší rozsah zelene či kvalitná architektúra.

Práve NIMBYizmus, teda iracionálny odpor k výstavbe, je jedným z veľkých problémov Bratislavy, ktorý v dôsledku dlhodobe akceptácie, príp. priamej podpory zo strany zastupiteľov, vedie k zhoršeniu dostupnosti bývania. Tá je aktuálne na kritickej úrovni, pričom výhľad do budúcna je napriek projektom nájomného bývania veľmi negatívny. S NIMBYizmom sa stretne (resp. sa už v prípade zmieňovanej štúdie stretáva) aj Hlavné mesto a MIB, a to aj napriek participačným aktivitám, ktoré tomu majú zabrániť.

Projektu na Parkovej sa snáď nedotkne – je malý, pravdepodobne bude veľmi citlivý a vďaka menšiemu počtu susedov sa dá s nimi lepšie pracovať. Len takéto komorné zámery však situáciu v Bratislave nezlepšia. Na to budú potrebné oveľa masívnejšie schémy, ktorých súčasťou ale bude aj nutná zmena nastavenia Magistrátu. Ku všeobecnému odporu voči developmentu, ktorý chce Magistrát sám rozbehnúť, totiž priespieva nemalou mierou.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube