Author photoSimona Schreinerová 29.01.2024 16:14

Atraktívny obytný blok postupuje. YIT Slovakia sa blíži k novému projektu a pokračuje vo veľkej transformácii

Zámer premeny industriálneho areálu na Hraničnej ulici v Ružinove sa objavil v roku 2022. Developer YIT Slovakia sa rozhodol pristúpiť k transformácii ďalšieho územia s charakterom brownfieldu na rezidenčnú zónu. Teraz získal ďalšie zásadné rozhodnutie, ktoré približuje výstavbu zásadného projektu pre premenu celej štvrte.

Zdroj: YIT Slovakia

Zdroj: YIT Slovakia

Brownfield nahradí bývanie a vybavenosť

Projekt s oficiálnym názvom Polyfunkčný súbor Hraničná - hoci marketingovo by sa mal nazývať Matilda* - vznikne na Hraničnej 16 vo východnej časti zóny Mlynské Nivy. Susediť bude priamo s križovatkou Hraničná a Stachanovská, k blízkym susedom bude patriť budova Západoslovenskej distribučnej a.s. aj staršia kancelárska budova.

V súčasnosti je táto industriálna zóna pomerne zanedbaná. V menšej miere ju tvoria tiež administratívne a rezidenčné objekty. Lokalita má však z pohľadu budúcnosti veľký potenciál na rozvoj. Projekt je naviazaný je na zmieňovanú Hraničnú, významnou osou sú ale aj Mlynské nivy. Charakter územia ovplyvňuje relatívna blízkosť k prístavu i diaľnici D1.

Polyfunkčný súbor od YIT Slovakia prešiel procesom EIA a získal právoplatné rozhodnutie. V rozhodnutí je odporúčaná realizácia variantu 1, ktorý počíta s vykurovaním nezávislou horúcovodnou odovzdávacou stanicou tepla. Druhý variant navrhoval vykurovanie centrálnou plynovou kotolňou. Rozdiel medzi posudzovanými variantmi spočíval iba v spôsobe vykurovania. Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie je v oboch prípadoch v zásade rovnaké.

Galéria

  • Zdroj: YIT Slovakia
  • Zdroj: YIT Slovakia
  • Zdroj: YIT Slovakia
  • Zdroj: YIT Slovakia / EIA
  • Situácia. Zdroj: YIT Slovakia / EIA

Zámer sa bude skladať z dvoch samostatných objektov – bytového domu vo východnej časti pozemku a hotela v západnej. Obe budovy budú mať sedem podlaží, pričom najvyššie podlažie bytového domu bude ustúpené. V podzemí budú umiestnené garáže. Pôdorys objektov umožní vytvorenie mestského bloku, ktorý bude orientovaný na juh. Nachádzať sa tu bude poloverejné parkovisko a parkovo upravená plocha. Pás územia z vonkajšej strany komplexu bude verejne prístupný.

V bytovom dome je navrhnutých 92 bytových jednotiek. Najviac by malo byť dvojizbových (51), trojizbových bude 23. V objekte nebudú chýbať ani väčšie štvorizbové byty, ktorých bude 8, najmenších jednoizbových bude 10. Ku každému bytu bude prislúchať aj pivničná kobka. V hotelovej časti vznikne 72 izieb. Parkovacích miest bude celkovo 176, z čoho 152 bude v podzemnej garáži a zvyšných 24 vznikne na teréne, pričom budú verejne dostupné. 

Súčasťou oboch objektov budú aj priestory občianskej vybavenosti, ktoré sa budú nachádzať na prízemí. Ich celková plocha bude približne 1,6-tisíc m2 a podľa predpokladov sa rozdelí medzi 11 samostatných priestorov. Aké prevádzky sa tu budú nachádzať, nie je zrejmé, avšak Hlavné mesto by tu rado videlo kultúrne zariadenia, obchodné prevádzky alebo zariadenia zdravotnej a sociálnej starostlivosti.

Návrh tiež pracuje s realizáciou novej segregovanej cyklotrasy pozdĺž Hraničnej ulice a stojísk pre bicykle, ktoré budú umiestnené v priestoroch bytového domu a na povrchu. Architektonické prevedenie navrhla kancelária Compass. Na základe dostupných vizualizácií možno očakávať, že objekty budú mať jednoduchý a nevtievravý charakter.

Právoplatné rozhodnutie EIA je pre projekt dôležitým míľnikom, ktoré mu otvára dvere k ďalším povoľovacím procesom. Procesom posudzovania prešiel zámer za približne deväť mesiacov, čo je na štandardné zisťovanie konanie dlhá doba. Mnohé zámery však bojujú o rozhodnutie aj podstatne dlhšie. Podľa zverejnených doplňujúcich informácií k zámeru, Hraničná nenarazila na odpor verejnosti. Ďalšie povoľovacie procesy by tak pri dodržaní podmienok rozhodnutia z EIA mohli prebehnúť bez obštrukcií a odvolaní.

V máji 2023 už bolo projektu vydané súhlasné záväzné stavisko mesta a júni povolenie na odstránenie existujúcich objektov, ktoré udelila mestská časť Ružinov, resp. jej stavebný úrad. Pôvodné stavby budú odstránené v celom rozsahu, a to ručne alebo pomocou mechanizmov. Dôvodom na asanáciu je okrem plánovaného projektu aj ich zlý technický stav.

S výstavbou sa uvažuje v dvoch fázach. V prvej by sa mal postaviť bytový dom a k nemu prislúchajúca podzemná garáž, v druhej hotelová časť spolu s podzemnou garážou. Začiatok realizácie prvej časti projektu je podľa developera odhadovaný na rok 2025, ukončená by mohla byť v roku 2027. Druhá etapa termín nemá, keďže jej vznik (a napokon aj funkcia) bude súvisieť s možnou zmenou Územného plánu. Celkové náklady sa odhadujú na 20 miliónov eur. 

 

Zdroj: YIT Slovakia

 

Naznačuje Hraničná budúcnosť zóny na Mlynských Nivách?

Projekt na Hraničnej by mohol vo výraznej miere naznačiť, ako bude táto zóna vyzerať v budúcnosti. Jeho realizácia je naviazaná na zmenu územnoplánovacej regulácie, ktorá súvisí s Mestskou urbanistickou štúdiou (MUŠ) Mlynské nivy. MUŠ zahŕňa aj pozemky určené na výstavbu Polyfunkčného súboru Hraničná.

Podľa Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB), ktorý bol spracovávateľom MUŠ Mlynské nivy, by tu mali vznikať práve objekty takéhoto charakteru - teda bloková zástavba strednej mierky so striedaním viacerých funkcií a aktívnym parterom. 

Koncom minulého roka bola podoba MUŠ Mlynské Nivy predstavená oficiálne. Ide o jeden z najkomplexnejších materiálov svojho druhu v posledných rokoch. Cieľom je nastaviť rozvoj rozľahlého územia medzi Košickou, Prievozskou, Hraničnou, diaľnicou D1 a Prístavnou ulicou. Lokálni developeri majú mimoriadny záujem na rozvoji predovšetkým rezidenčnej funkcie, s čím sa stotožňuje aj Hlavné mesto. 

 

Axonometria návrhu Mestskej urbanistickej štúdie Mlynské nivy. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

 

Podľa MIBu vznikne modelová štvrť, na základe ktorej by sa mohli pretvárať aj iné lokality v meste. Jej podoba je výsledkom komunikácie s developermi a odráža aj ich plány. Základom je vytvorenie kompaktného mesta s blokovou štruktúrou zástavby, ktorého hlavnou osou bude ulica Mlynské nivy. V novej štvrti majú vzniknúť tisíce bytov, ale aj rozsiahla občianska vybavenosť, kancelárie a verejné priestory. 

Výsledkom má byť vznik 15-minútového mesta. V rámci mestskej štvrte bude všetko potrebné dostupné do 15 minút pešej chôdze. Pri potrebe presunu zo štvrte budú k dispozícii alternatívy vo forme verejnej dopravy aj cyklodopravy. 

Kým sa aktuálna štúdia prenesie do konkrétnej zmeny Územného plánu, uplynie ešte dlhá doba. To ovplyvňuje aj výstavbu na Hraničnej. Je takmer isté, že developer by uprednostnil oficiálnu výstavbu bytov aj v druhej fáze. Preto sa mu oplatí s jej realizáciou počkať. Do schválenia zmien sa musia investori riadiť existujúcou reguláciou. 

Mlynské Nivy sa majú v budúcnosti stať kompaktnou mestskou štvrťou. Polyfunkčný súbor na Hraničnej na tieto vízie očividne nadväzuje, dokonca sa dá povedať, že ide o jeden z tých projektov, ktoré predznamenávajú podobu budúcej zástavby. Ak bude development pokračovať v štruktúre, nastavenej Matildou, nová štvrť sa môže vydať cestou udržateľnosti, odolnosti a vyššej kvality života. Oproti dnešnému stavu ide o nepopierateľný pokrok. 

 

*Podľa doterajších informácií. 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube