Author photoRED 02.07.2023 14:00

Zásadné kroky k novej štvrti: Magistrát dáva zelenú projektu na Hraničnej, začne sa búraním

Premena brownfieldu, predznamenávajúceho veľkú transformáciu celej mestskej štvrte, sa blíži. Developer YIT Slovakia napreduje v príprave nového polyfunkčného projektu na Hraničnej ulici vo východnej časti zóny Mlynské Nivy. Očakávané zmeny Územného plánu urobia z tohto developmentu jeden z mnohých, ktoré pretvoria oblasť na aktívnu súčasť mesta.

Zdroj: YIT Slovakia

Zdroj: YIT Slovakia

Zámer má vzniknúť na Hraničnej 16 v mestskej časti Bratislava - Ružinov. Susediť bude priamo s križovatkou Hraničnej a Stachanovskej ulice, k jeho blízkym susedom patrí budova Západoslovenskej distribučnej a.s. či staršia kancelárska budova. Dnes sa táto zóna vyznačuje zanedbanou industriálnou a v menšej miere administratívnou a rezidenčnou zástavbou. Do budúcna sa však jedná o lokalitu, ktorá má veľký rozvojový potenciál.

Developer si to uvedomuje, preto tu naplánoval polyfunkčný súbor, skladajúci sa z dvoch samostatných budov. Bytový dom aj hotel, ktoré sú tu naplánované, budú mať sedem podlaží, v prípade bytového domu bude najvyššie podlažie ustúpené. V podzemí sa budú nachádzať garáže. Vďaka svojmu pôdorysu vytvoria domy otvorený mestský blok. Ten bude orientovaný smerom na juh a nachádzať sa tu bude poloverejné parkovisko a parkovo upravená plocha. Pás územia z vonkajšej strany komplexu bude verejne prístupný.

Rezidenčná funkcia bude v projekte kľúčová. V bytovom dome by sa malo nachádzať 92 bytov, z toho 4-izbových bytov bude 8, 3-izbových 23, 2-izbových 51 a 1-izbových 10. u každému bytu bude prislúchať aj pivničná kobka. Okrem toho by tu malo vzniknúť aj 72 izieb, ktoré sa budú nachádzať v hotelovej časti. Parkovacích miest bude 176, z čoho 152 bude v podzemnej garáži a zvyšných 24 verejne dostupných bude na teréne.

Galéria

  • Zdroj: YIT Slovakia
  • Zdroj: YIT Slovakia
  • Zdroj: YIT Slovakia
  • Zdroj: YIT Slovakia / EIA
  • Situácia. Zdroj: YIT Slovakia / EIA

Okrem spomínaných funkcií budú na prízemí oboch objektov priestory pre občiansku vybavenosť. Dokopy budú zaberať plochu asi 1,6-tisíc metrov štvorcových, ktorá bude rozdelená do 11 samostatných priestorov. Hlavné mesto by tu rado videlo kultúrne zariadenia, obchodné prevádzky alebo zariadenia zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Návrh tiež pracuje s realizáciou novej segregovanej cyklotrasy pozdĺž Hraničnej ulice a stojísk pre bicykle, ktoré budú umiestnené v priestoroch bytového domu a na povrchu.

O architektonické prevedenie projektu sa zaslúžila známa bratislavská kancelária Compass. Objekty majú mať jednoduchý a nevtievravý charakter. So svojou výškou vhodne reagujú na okolitú zástavbu, predovšetkým bytoviek na východnej strane Hraničnej. Materialita ako aj farebné riešenie je umiernené, fasády budú mať výrazne bielu farbu. Rytmus im dodá pravidelný raster okien a balkónov, ktoré sú z objektu vystúpené a budú mať vertikálne kovové zábradlie. Zaujímavé je aj riešenie strešných terás, ktoré sú obohatené o odhalené biele konštrukcie.

Projekt bol predložený na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Okrem toho dosiahol výrazný míľnik, keď sa mu podarilo získať záväzné stanovisko od Hlavného mesta, čím mesto potvrdilo súlad s Územným plánom. Súčasťou pripomienok boli bežné odporúčania ohľadom tvorby zelených priestorov a adaptácie na zmenu klímy. Vstup do hotela by mal byť tiež doplnený o „drop-off" zónu a parkovisko o vzrastlú zeleň.

Ďalšou dôležitou správou pre investora je povolenie od stavebného úradu v mestskej časti Bratislava - Ružinov na zbúranie starej administratívnej budovy, ktorá dnes stojí na riešenom pozemku. Stavba bude odstránená v celom rozsahu, a to ručne alebo pomocou mechanizmov. Dôvodom na asanáciu je okrem plánovaného projektu aj jej zlý technický stav. Realizácia by sa podľa developera mohla spustiť v roku 2025, dokončená by mohla byť o dva roky neskôr. 

 

Projekt na Hraničnej bude súčasťou vzniku novej mestskej štvrte. Zdroj: YIT Slovakia

 

Zámer Polyfunkčného súboru Hraničná môže v mnohých ohľadom naznačovať, ako by mohla vyzerať nová výstavba v tejto časti mesta. Podľa MIBu, ktorý spracováva Mestskú urbanistickú štúdiu Mlynské nivy, by tu mali vznikať práve objekty takéhoto charakteru - teda bloková zástavba strednej mierky, striedaním viacerých funkcií a aktívnym parterom. Okrem toho by sa celá štvrť mala vyznačovať vysokým podielom zelene a prvkov sociálnej vybavenosti. Veľký dôraz má byť kladený na cyklistickú a verejnú dopravu, ktorá by mala byť doplnená aj vo forme električkovej trate na Mlynských nivách a popri Bajkalskej.

Dôvodom, prečo mesto verí tejto vízii a pustilo sa do jej nastavovania, je záujem lokálnym developerov o zmenu Územného plánu. Príliš veľa plôch je tu určených pre občiansku vybavenosť, hoci dopyt je najmä po bývaní. Preto sa mnoho invesotorv ozvalo, keď Magistrát zverejnil výzvu na spoluprácu vo forme zmeny plánu výmenou za odvedenie časti "nadhodnoty" vo forme nájomných bytov. Výnimkou nie je ani YIT Slovakia. Týkať sa to bude pravdepodobne aj Hraničnej, kde možno očakávať zmenu funkcie hotela v čase, kedy sa upraví územnoplánovacia regulácia. 

V každom prípade, ide o cestu, ako rozbehnúť development v oblasti, dať mu pravidlá a lepší regulačný rámec. Ak sa vízie mesta podarí zosúladiť s predstavami developerov a následne aj zrealizovať, Bratislava získa čosi, čo je potrebné a ešte stále zriedkavé: plnohodnotnú a živú súčasnú mestskú štvrť, ktorá bude porovnateľná s výstavbou vo vyspelých západných a severských mestách.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube